10 Câu Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 2, Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Bộ thắc mắc trắc nghiệm technology 12 bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm gồm đáp án với lời giải cụ thể với nội dung dính sát kiến thức và kỹ năng trọng trung ương của bài, giúp các em hiểu và học xuất sắc môn technology lớp 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 2


Mời các em học sinh và thầy cô giáo tìm hiểu thêm Bộ trắc nghiệm technology 12 bài xích 2 (có lời giải và lời giải): Điện trở - tụ điện - cuộn cảm được đội ngũ chuyên gia sưu tầm cùng tổng hợp gồm chọn lọc, giúp các em cải thiện tốt năng lực làm bài xích tập trắc nghiệm môn công nghệ lớp 12.

Bộ trắc nghiệm bài bác 2 technology 12: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Câu 1: Điện trở bao gồm công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Rào cản dòng một chiều

C. Rào cản dòng chuyển phiên chiều

D. Tiêu giảm hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

Câu 2: Đơn vị đo điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Tụ điện rào cản dòng luân chuyển chiều, cho cái một chiều đi qua.

B. Cuộn cảm bức tường ngăn dòng một chiều, cho loại xoay chiều đi qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng một chiều với xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm rào cản dòng xoay chiều, cho mẫu một chiều đi qua.

Câu 4: Kí hiệu của tụ hóa là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5: Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Trị số năng lượng điện trở cho biết mức độ cản trở của năng lượng điện trở so với dòng điện chạy qua nó.

B. Trị số điện dung cho biết thêm mức độ cản trở của tụ điện so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

C. Trị số năng lượng điện cảm cho thấy thêm mức độ ngăn trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án đa số đúng.

Câu 7: Trong những tụ sau, tụ nào lúc mắc vào mạch nguồn điện phải kê đúng chiều năng lượng điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Câu 8: Công thức tính dung phòng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC

Câu 9: Phát biểu nào tiếp sau đây sai:

A. Điện trở gồm vạch màu sắc là căn cứ để khẳng định trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt độ có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở đổi khác theo năng lượng điện áp, lúc U tăng thì R tăng

D. Đối với quang năng lượng điện trở, khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

Câu 10: Công thức tính hệ số phẩm chất:

A. Q = 2ƒL/r

B. Q = (2L/r)π

C. Q = (2ƒL/r)π

D. Q = 2πƒL

Đáp án bộ trắc nghiệm technology Bài 2 lớp 12: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Câu 1:

Đáp án: D

Vì tụ điện bức tường ngăn dòng một chiều, cuộn cảm chặn chiếc xoay chiều.

Câu 2:

Đáp án: A

Vì fara là đơn vị đo năng lượng điện dung, henry là đơn vị đo năng lượng điện cảm, oát là đơn vị đo công suất.

Câu 3:

Đáp án: D

Câu 4: 

Đáp án: D

Vì đáp án A là tụ cố gắng định, giải đáp B là tụ đổi mới đổi, giải đáp C là tụ cung cấp chỉnh.

Câu 5:

Đáp án: C

Vì chỉ có tụ hóa là phân cực

Câu 6:

Đáp án: A

Vì dung phòng của tụ cho biết mức độ cản trở của tụ đối với dòng điện chạy qua nó, cảm kháng của cuộn cảm cho thấy thêm mức độ cản trở của cuộn so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

Câu 7:

Đáp án: B

Vì chỉ có tụ hóa phân cực.

Câu 8:

Đáp án: D

Vì giải đáp B là bí quyết tính cảm kháng, câu trả lời A và C là phương pháp sai.

Câu 9: 

Đáp án: C

Vì so với điện trở thay đổi theo năng lượng điện áp, U tăng thì R giảm.

Câu 10:

Đáp án: C

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài về Bộ thắc mắc trắc nghiệm technology 12 bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm file PDF hoàn toàn miễn phí.

B. Cho biết thêm khả năng tích lũy năng lượng điện ngôi trường của tụ năng lượng điện khi gồm điện áp ném lên hai cực của tụ đó

C. Cho thấy thêm khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Cả 3 giải đáp trên

Đáp án: A

Câu 2. Trị số điện dung:

A. Cho biết thêm mức độ cản trở của năng lượng điện trở so với dòng điện chạy qua nó

B. Cho biết thêm khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện khi có điện áp để lên trên hai cực của tụ đó

C. Cho thấy thêm khả năng tích lũy tích điện từ ngôi trường của cuộn cảm khi gồm dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Game Khủng Log Nhảy Nâng Cấp !, Dino Swords

D. Cả 3 câu trả lời trên

Đáp án: B

Câu 3. Theo đại lượng đồ dùng lí tác động lên điện trở thì năng lượng điện trở được chia thành mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4 

Đáp án: C

Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điện trở tất cả vạch màu sắc là căn cứ để khẳng định trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt có thông số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng.

C. Đối với điện trở chuyển đổi theo năng lượng điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang năng lượng điện trở, khi tia nắng rọi vào thì R giảm

Đáp án: C

Câu 5. Công dụng của tụ năng lượng điện là:


A. Ngăn ngừa dòng năng lượng điện một chiều, cho dòng điện chuyển phiên chiều đi qua, gắn mạch cộng hưởng.

B. Ngăn chặn dòng năng lượng điện xoay chiều, cho chiếc điện một chiều đi qua, đính mạch cùng hưởng.

C. Tích điện và phóng năng lượng điện khi bao gồm dòng năng lượng điện một chiều chạy qua.

D. Ngăn chặn dòng điện, lúc mắc phối phù hợp với điện trở sẽ khởi tạo thành mạch cùng hưởng.

Đáp án: A

Câu 6. Kí hiệu của tụ hóa là:

*

Đáp án: D.

Câu 7. Để phân một số loại tụ điện người ta địa thế căn cứ vào

A. Vật tư làm lớp điện môi giữa hai phiên bản cực của tụ điện.

B. Vật liệu làm vỏ của tụ điện.

C. Vật tư làm hai bạn dạng cực của tụ điện.

D. Vật tư làm chân của tụ điện.

Đáp án: A

Câu 8. Loại tụ năng lượng điện nào chỉ áp dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực

A. Tụ hóa

B. Tụ xoay

C. Tụ giấy

C. Tụ gốm

Đáp án: A

Câu 9. tuyên bố nào dưới đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết thêm mức độ cản ngăn của năng lượng điện trở so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

B. Trị số năng lượng điện dung cho biết mức độ cản trở của tụ điện so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

C. Trị số điện cảm cho thấy mức độ cản ngăn của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án đông đảo đúng.

Đáp án: A. 

Câu 10. trong những tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải kê đúng chiều năng lượng điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Đáp án: B. 

Câu 11. Điện trở bao gồm công dụng:

A. Phân loại điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiều

C. Rào cản dòng luân phiên chiều

D. Tinh giảm hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

Đáp án: D. 

Câu 12. tên gọi khác của điện trở gồm trị số biến đổi là:

A. đổi mới trở

B. Phân tách áp

C. Trở thành trở hoặc tách áp rất nhiều đúng

D. Điện trở ráng định

Đáp án: C

Câu 13. Công dụng của điện trở là:

A. Tiêu giảm dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện

B. Tinh giảm hoặc tinh chỉnh dòng điện và phân loại điện áp trong mạch điện

C. Điều chỉnh chiếc điện và tăng cường điện áp trong mạch điện

D. Tăng tốc dòng điện và phân loại điện áp vào mạch điện

Đáp án: A

Câu 14. chức năng của tụ năng lượng điện là:

A. Ngăn ngừa dòng năng lượng điện một chiều, cho dòng điện luân phiên chiều đi qua, lắp mạch cùng hưởng

B. Ngăn ngừa dòng năng lượng điện xoay chiều, cho cái điện một chiều đi qua, thêm mạch cộng hưởng

C. Tích điện cùng phóng điện khi tất cả dòng năng lượng điện một chiều chạy qua

D. Ngăn ngừa dòng điện, khi mắc phối phù hợp với điện trở sẽ khởi tạo thành mạch cộng hưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *