Trọn Bộ Bài Tập Toán Ôn Tập Lớp 1 00 Đề Thi Toán Lớp 1 (Năm 2023 Có Đáp Án)

Tổng vừa lòng 272 bài xích ôn tập những dạng Toán lớp 1 mang tới các bài xích tập toán, cùng với đủ chủ đề như phép cộng, phép trừ, việc đồng hồ, tìm số khủng hơn, tra cứu số nhỏ tuổi hơn, luyện các dạng toán để tính rồi tính… giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện các dạng toán trong lịch trình lớp 1, nhằm hệ thống lại kiến thức đã học trong đợt hè 2022 này.

Bạn đang xem: Toán ôn tập lớp 1


Chỉ cần hàng ngày cho bé nhỏ luyện tập vài bài xích trong kỳ nghỉ hè, sẽ giúp bé xíu không quên kiến thức và kỹ năng đã học. Còn với những bé nhỏ chuẩn bị vào lớp 1, những bậc phụ huynh buộc phải rèn luyện cho bé xíu kỹ năng đọc, tiến công vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em từ tin bước vào lớp 1.

272 bài toán lớp 1 theo nhà đề

Bài 1: Số?


40 + 5 ...... 49 – 7......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14.....................................................


34 + 25 ..... 43 + 15........................................................

79 – 24 ..... 97 – 42.......................................................


Bài 5: Lớp học có 20 học viên nam cùng 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải

.................................................................

.................................................................


.................................................................

.................................................................

Bài 6: Viết số:


17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........


18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........


18 centimet - 8cm + 7 centimet =.............

15 cm + 4 centimet - 9 centimet = ............

12 centimet + 6 cm - 6 centimet = ............

16 centimet - 2 centimet - 4 centimet = ............


19 centimet - 5 cm + 3 centimet =.............

10 centimet + 7 centimet - 5 centimet = ............

14 centimet - 4 cm + 4 centimet = ............

11 centimet + 8 centimet - 4 cm = ............


Bài 9: An tất cả 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Trọn bộ bài tập Toán cơ bản lớp 1 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp những thầy cô ra bài bác tập Toán lớp 1 cho những em học viên ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức và kỹ năng lớp 1.


A. Những dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết lốt , = vào chỗ chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết lốt , = vào địa điểm chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

bài 3. Điền số phù hợp vào khu vực chấm.

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ..... > 4

2 … > 3

Bài 4 *. Số?

7 81 > .....
4 .....8 .....9 > .....5 > .....
8 = .......... ....

Bài 5: Viết lốt , = vào chỗ chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

bài bác 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

13 … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 … > 11

10 … > 17

18 ..... > 14

12 … > 13

Bài 7: >

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 1811 > .....
14 .....18 .....19 > .....15 > .....
18 = ..........

Bài 9. , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, bài bác 11. > , ,

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết hàng số, sắp đến xếp các số:

Bài 1. Số?

 

1

 

 

 

5

 

 

 

9

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

2

 

 

 

10

 

12

 

 

5

 

 

 

19

 

 

20

 

18

 

 

 

 

 

12

 

 

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: .............................................................

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp các số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ………………..........................

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: ………………..........................


Bài 4. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: .......................................................Theo thiết bị tự từ lớn đến bé: ....................................................

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn: .....................................................Theo sản phẩm công nghệ tự từ lớn đến bé: ....................................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn: ...................................................

- Theo sản phẩm tự từ phệ đến bé:......................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ to đến bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: kiếm tìm số bự nhất, nhỏ xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số béo nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số khủng nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2


10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Được Incubus Sành Ăn Vỗ Béo, Ác Ma Hơn Cả Ác Ma

Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

bài xích 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính ham mê hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có tất cả: ..... Quyển vở?

 

 

 

 

 

Bài 2 . Viết phép tính mê thích hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có tất cả: .... Chiếc kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... Con lợn?

Bài 3. Viết phép tính yêu thích hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Trái cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 dòng kẹo

Còn lại: ..... Loại kẹo?

bài bác 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

 

 

 

 

 

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

 

 

 

 

 

Bài 6:

Có: 10 dòng kẹo

Rơi mất: 8 cái kẹo

Còn lại ….. Mẫu kẹo?

 

 

 

 

 

Bài 7.

Thùng trang bị nhất: 20 gói bánh

Thùng sản phẩm công nghệ hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

 

 

 

 

 

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam còn lại …….. Viên bi?

 

 

 

 

 

B. Tổng thích hợp phiếu bài bác tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, tự 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số mập nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức khắc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan gồm 2 cái cây bút chì, chị em mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)


C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào khu vực trống:

a, Số 15 gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 20 gồm …. Chục và …. đơn vị.

Số 17 bao gồm …. Chục cùng …. 1-1 vị.

Số 9 gồm …. Chục cùng …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp những số đã đến

a, Theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những biết rằng đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bằng 3?

Số cần tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà gồm mấy dòng chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thời trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình mẫu vẽ bên có mấy điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam tất cả 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số có 2 chục cùng 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4: Tìm một vài biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >B. =C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10B. 28C. 25D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Ko chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 cm, đoạn trực tiếp CD dài 12cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, giải đáp đề 4:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

A

C

A

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - 20 = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhì đoạn thẳng nhiều năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói vị trí những con vật.

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): cho các số 82, 14, 69, 0:

a) tìm số lớn nhất và số nhỏ nhắn nhất trong các số trên.

b) chuẩn bị xếp các số theo lắp thêm tự từ lớn đến bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87cm. Chúng ta Lan cắt bớt đoạn dây kia 25cm. Hỏi đoạn dây sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh da trời ở bên trái chú chim màu đỏ.

+ Chú chim màu đỏ ở bên cần chú chim màu sắc xanh.

b) + bé khỉ làm việc trên cây. Nhỏ sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó sống trên tàu hỏa color xanh.

+ Chú mèo nghỉ ngơi trên tàu hỏa color đỏ.

+ Chú lợn sinh hoạt trên tàu hỏa màu xanh lá cây nước biển.

d) + Gấu bông màu sắc tím làm việc trước gấu bông color vàng.

Câu 2:

45 – 12 = 14

20 + 30 = 50 <Đ>

34 – 22 = 11

35 + 13 = 48 <Đ>

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số bé bỏng nhất là số 0

b) chuẩn bị xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây còn sót lại dài 62 xăng-ti-mét.

C. Bài xích tập từ luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền lốt >,

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

 6 … 4 + 1

 7 … 1 + 5

 6 + 1 … 3 + 5

 2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết các số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn: .........................................................................................

b) Theo lắp thêm tự từ to đến bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền dấu và số vào lốt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài Toán

Có: 10 cây cam

Có tất cả: ... Cây cam?

Đáp án: 

Có tất cả số cây cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân tách kẹo đến hai anh em. Em được 8 loại kẹo, anh được thấp hơn em 3 mẫu kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Đáp án: Anh được bà bầu chia mang đến 5 chiếc kẹo.

Bài 6: Tìm hai số sao để cho khi cộng lại được công dụng bằng 9, đem số bự trừ số nhỏ nhắn cũng có hiệu quả bằng 9.

Đáp án bài bác 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên hai số buộc phải tìm là 9.

Bài 7:

Điền số tương thích vào vị trí chấm:

Bút dạ có độ dài bởi ….cm.

Đáp án: 16cm

bài bác 8: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 trái táo. Bạn Hà bao gồm 15 trái táo. đôi bạn có tất cả bao nhiêu trái táo?

Đáp án: Cả đôi bạn có: 10 + 15 = 25 quả táo

bài xích 9: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan bao gồm 11 viên kẹo. Bạn Hùng bao gồm 14 viên kẹo. Hỏi hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Mẹ có 48 trái táo. Người mẹ cho Lan 11 trái táo. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 trái táo

Bài 11: Hình bên:

Có.......hình tam giác
Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

Có 2 hình tam giác
Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết phép tính ham mê hợp:

*

Đáp án: 4 + 1 = 5 

Bài 13: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi. Mình hèn chị bản thân 2 tuổi.” Hỏi chị của công ty Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Chị của chúng ta Hoa năm nay có số tuổi là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn chục tuổi. Anh mình rộng mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa tròn chục tuổi có nghĩa là anh 10 tuổi Vậy tuổi Hà năm nay là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng hỏi Dũng: “Em nhỏ nhắn của bạn mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu vứt chữ số là số nhỏ tuổi nhất gồm một chữ số sinh hoạt số bé dại nhất bao gồm hai chữ số thì được tuổi em mình”. Hỏi em bé bỏng của Dũng mấy tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ dại nhất có 1 chữ số là: 0 Số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số là: 10

Bỏ đi chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ bé của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm khoe cùng với Bốn: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bởi số lớn số 1 có một chữ số”. Hỏi chúng ta Năm mấy tuổi?

Đáp án:

Số béo nhất có một chữ số là: 9

Tuổi của khách hàng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc phụ huynh nên bao gồm kế hoạch dậy con các khả năng học toán lớp 1. Trên phía trên là: Trọn bộ bài xích tập Toán cơ phiên bản lớp 1 có đầy đủ các dạng việc lớp 1 và những phiếu ôn tập lớp 1 cho các em làm cho trực tiếp. Các bạn có thể tham khảo tài liệu Tổng hợp những dạng bài tập toán lớp 1 từ bỏ cơ phiên bản đến cải thiện có đáp án:

Trọn bộ bài bác tập Toán cơ bản lớp 1 bao gồm các dạng tự cơ phiên bản đến nâng cấp giúp những phụ huynh ra bài xích tập Toán lớp 1 cho con ôn tập, tập luyện củng cố kiến thức và kỹ năng lớp 1. Những phụ huynh sở hữu về nhằm cùng con ôn luyện hằng ngày nhé!

Ngoài Trọn bộ bài xích tập Toán cơ bản lớp 1 trên, các em học tập sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng cao và bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 1 khá đầy đủ khác, để học giỏi môn Toán rộng và chuẩn bị cho những bài thi đạt công dụng cao. Chúc các em học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *