BÀI 5 TRANG 162 SGK TOÁN LỚP 4 TRANG 162 BÀI 5 TRANG 162 SGK TOÁN LỚP 4

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4: Ôn tập về những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên bao gồm lời giải cụ thể tương ứng cùng với từng bài bác tập SGK. Giải thuật hay bài xích tập Toán 4 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập cộng trừ những số từ nhiên, dạng Toán search X, giải Toán tất cả lời văn. Sau đây mời những em thuộc tham khảo cụ thể hướng dẫn giải bài Ôn tập về các phép tính với số thoải mái và tự nhiên – SGK toán lớp 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162-163/SGK Toán 4) dưới đây.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 162 bài 5


Giải Toán lớp 4 trang 162 câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785 

47836 + 5409 

10592 + 79438 

b) 5342 – 4185

29041 – 5987

80200 – 19194

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính làm thế nào cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, tiếp nối tính theo máy tự từ yêu cầu sang trái.

- giải pháp cộng trừ số trường đoản cú nhiên

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột với nhau.Cộng, trừ những chữ số sinh hoạt từng mặt hàng theo thứ tự từ bắt buộc sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn, …

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 162 câu 2

Tìm x:

a) x + 126 = 480;

b) x – 209 = 435.

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- mong muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.


- ý muốn tìm số bị trừ ta rước hiệu cùng với số trừ.

Đáp án:

a) x + 126 = 480

x = 480 – 126

x = 354

b) x – 209 = 435

x = 435 + 209

x = 644

Giải Toán lớp 4 trang 162 câu 3

Viết chữ số hoặc số phù hợp điền vào nơi chấm:

*) a + b = b + ... 

(a + b) + c = ... + (b + c) 

a + 0 = ... + a = ...

Xem thêm: Năm cá nhân số 5 năm 2023 - năm cá nhân trong thần số học là gì

*) a – ... = a

... – a = 0

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về đặc thù của phép cộng các số từ nhiên.

Đáp án:

*) a + b = b + a 

(a + b) + c = a + (b + c) 

a + 0 = 0 + a = a

*) a – 0 = a

a – a = 0

Giải Toán lớp 4 trang 163 câu 4

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501 

745 + 268 + 732 

1295 + 105 + 1460 

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối kết hợp của phép cộng để nhóm các số tất cả tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Đáp án:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

475 + 268 + 732 = 745 + (268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = (168 + 32) + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790

Giải Toán lớp 4 trang 163 câu 5

Trong lần quyên góp ủng hộ học sinh vùng đồng chí lụt, trường tè học thành công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường tè học thắng lợi quyên góp được ít hơn trường đái học thành công 184 quyển vở. Hỏi cả nhì trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?


Tóm tắt

Trường Thành Công: 1475 quyển vở

Trường chiến hạ Lợi: ít hơn 184 quyển vở

Cả hai trường: .... Quyển vở?

Phương pháp giải:

- Số sách trường đái học thắng lợi quyên góp được = số sách trường tè học thành công xuất sắc quyên góp được − 184 quyển.

- Số sách cả hai trường quyên góp đước = số sách trường tiểu học thắng lợi quyên góp được + số sách trường đái học thành công xuất sắc quyên góp được.

Đáp án:

Trường đái học thành công quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở

Bài tiếp theo: Giải bài xích tập trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)

Bài tập Ôn tập các phép tính cùng với số tự nhiên

Ngoài giải bài xích tập SGK, Vn
Doc còn hỗ trợ lời giải vở bài bác tập Toán 4 nhằm mục đích giúp các bạn học giỏi môn Toán hơn. Mời các bạn tìm hiểu thêm Giải vở bài bác tập Toán 4 bài 155: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải Toán lớp 4Kết nối tri thức
Chân trời sáng tạo
Cánh diều
Toán lớp 4 (sách cũ)1. Tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 32. Reviews hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính với phân số3. Reviews hình thoi1. Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bản đồ với ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *