Unit 4 Lớp 9 Getting Started Unit 4 Trang 40 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Trong bài bác viêt sau đây
Truongkinhdoanhcongnghesẽ hướng dẫn các bạn soạn
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2. Mời độc giả cùng theo dõi!


*
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2

chi tiết Các văn bản Soạn tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2

Task 1.An Old Man Is Talking About His School Days. Listen and Decide If The Statements Are True (T), False (F), Or Not Given (NG).

Bạn đang xem: Getting started unit 4 trang 40 sgk tiếng anh 9 mới

Một người đàn ông to tuổi đã kể về ngày tháng tới trường của mình. Nghe và xem câu như thế nào đúng(T), sai( F), hay là không có tin tức (NG)

1. The school had classes for different age groups.F 2. All the subjects were taught by one teacher.T 3. Some students didn’t wear shoes to lớn school.T 4. Students didn’t have exams because they would cost too much.NG 5. Students could talk lớn their teacher whenever they wanted to.F 6. The teacher didn’t give students any homework.T

Task 2. Listen Again & Fill The Blanks With The Correct Information.

Nghe lại cùng điền vào khu vực trống tin tức đúng

1. Number of students:___15____ 2. Some students went lớn school ____bare-footed____ 3. Lessons focused on: reading, writing,___Maths_____and History (in any order) 4. The school was small but it had _____strict rules____ 5. The students had no homework, no ____extra classes____

Audio script

I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys & girls, & one teacher who taught everything. The school didn’t have a name, so we just called t ‘our school’. We used to lớn walk to school. Some children went bare-footed.

At school we learnt to lớn read & to write. We also learnt a little maths & history. There were no science essons, & we didn’t have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. We stood up & bowed to greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to. However, jve had no homework and no extra classes. I had a lot of time to lớn play outside & to help my parents in the house. I loved my school và those school days.

chỉ dẫn dịch:

Tôi tới trường ở trường học làng. Trên thực tế, chỉ gồm một lớp học đến 15 học sinh ở các độ tuổi khác nhau, cả nam lẫn nữ, cùng một cô giáo đã dạy đa số thứ. đơn vị trường không tồn tại tên, vì chưng vậy shop chúng tôi chỉ gọi là ‘trường học của chúng tôi’. Shop chúng tôi thường đi dạo đến trường. Những đứa con trẻ đi chân trần.

Ở trường, shop chúng tôi đã học cách đọc với viết. Công ty chúng tôi cũng sẽ học được một không nhiều toán học và lịch sử. Không có môn khoa học, và shop chúng tôi cũng không có các kỳ thi.

mặc dù trường shop chúng tôi còn nhỏ dại nhưng nó có các quy tắc nghiêm ngặt. Chúng tôi đã yêu cầu tư ứng xử. Shop chúng tôi đứng dậy và cúi chào chào đón giáo viên của chúng tôi vào đầu mỗi bài bác học. Bọn họ chỉ có thể nói rằng khi công ty chúng tôi được phép. Tuy nhiên, tôi không có bài tập ở nhà và không tồn tại lớp học tập thêm. Tôi đã có không ít thời gian để chơi bên phía ngoài và nhằm giúp cha mẹ tôi vào nhà. Tôi yêu trường học của tớ và hầu như ngày ngơi nghỉ trường.


*
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2

Task 3.Make A list Of The Facilities You Are Using Your Studies Nowadays. Then Tick One(S) You Think Was/Were Not Avail About Twenty Years Ago.

(Lập 1 danh sách cơ sở thứ chất ai đang sử dụng cho việc học tập. Tích vào phần đa thứ chúng ta nghĩ là dường như không được sử dụng cách đó 20 năm.)

Present facilities for studies:

1._________________

2._________________

3._________________

lời giải chi tiết:

những phương tiện bây giờ giúp cho việc học:

projector(máy chiếu) computer(máy tính) library(thư viện) laptop/ di động phone(máy tính xách tay / điện thoại cảm ứng di động)
*
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2

Task 4.Choose One Facility Which Was Not Available Twenty Years Ago và Write A Short mô tả tìm kiếm Of How Students In The Past Studied Without That Facility.

(Chọn một đại lý vật chất không được sử dụng cách đó 20 năm rồi viết 1 đoạn văn về công ty đề học sinh ngày xưa làm ráng nào nhằm học mà không có cơ sở vật chất đó.)

In your writing, you should include:

(Trong bài viết nên có)

what facility it is(đó là cái gì) what it is used for(nó được thực hiện vào việc gì) how students did the job in the past when they didn’t have it(học sinh phải làm những gì nếu không tồn tại nó) how you feel about the change(bạn cảm giác thế nào về sự chuyển đổi đó)
*
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2
giải thuật chi tiết:

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the internet in their studies. That’s why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days.

For example,when being asked lớn write an assignment about past habits, the students had to lớn go to the library, look for books on the topic, read the books, & hand-write any information that they thought was useful for their assignment. They would also have to meet with some old people và talk lớn them about the past. At home, they had lớn hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing và rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had khổng lồ write a clean copy on another piece of paper for submission.

tạm dịch:

Hầu hết học viên hơn 20 thời gian trước không thể áp dụng Internet trong việc học của họ. Đó là lý do tại sao mất không ít thời gian, năng lượng, và thậm chí cả chi phí bạc, để gia công một dự án mà bạn cũng có thể dễ dàng kết thúc trong một hoặc hai ngày.

Ví dụ, lúc được yêu cầu viết một bài tập về các thói thân quen trong quá khứ, học sinh phải vào thư viện, search sách về nhà đề, hiểu sách cùng viết tay ngẫu nhiên thông tin nào mà họ cho là hữu dụng cho việc được giao của họ, họ cũng biến thành phải chạm mặt một số fan già và thủ thỉ với họ về vượt khứ. Ở nhà, họ bắt buộc viết tay, hoàn toàn có thể với không ít tẩy xoá và viết lại phiên bản dự thảo đầu tiên. Sau khi xong xuôi dự thảo, họ đã cần viết một bản sao thật sạch trên một miếng giấy nhằm nộp.


*
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2

Như vậy bài viết trên
Truongkinhdoanhcongngheđã phía dẫn các bạn soạn
Tiếng Anh 9 Unit 4 Skill 2một cách cụ thể và đầy đủ. Chúc bạn làm việc tập tốt!

Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past sau đây nằm sinh sống  Tiếng Anh 9 bởi vì bammihanquoc.com thẳng sưu tầm, biên soạn và đăng tải.

Từ vựng Unit 4: Life in the past 

WordMeaning
act out (v)đóng vai, diễn
arctic (adj)(thuộc về) Bắc cực
bare-footed (adj)chân đất
behave (v) (+ oneself)ngoan, biết cư xử
dogsled (n)xe chó kéo
domed (adj)hình vòm
downtown (adv)vào trung thực bụng phố
eat out (v)ăn ngoài
entertain (v)giải trí
event (n)sự kiện
face lớn face (adv)trực diện, khía cạnh đối mặt
facility (n)phương tiện, thiết bị
igloo (n)lều tuyết
illiterate (adj)thất học
loudspeaker (n)loa
occasion (n)dịp
pass on (ph.v)truyền lại, kể lại
post (v)đăng tải
snack (n)đồ ăn uống vặt
street vendor (n)người bán sản phẩm rong
strict (adj)nghiêm khắc
treat (v)cư xử

Getting Started (Unit 4 | Trang 40 SGK giờ Anh 9 mới)

1 Listen & read 

(Nghe với đọc)

Bài nghe:

https://bammihanquoc.com/wp-content/uploads/2022/12/unit4-audio-1.mp3

Nội dung bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Bố: Đây là quà đến con, bé trai.

Nguyên: Một nhỏ diều! thật tuyệt! Cảm ơn bố.

Bố: cha đã làm cho nó mang lại con, y như ông nội đã có lần làm một cái cho bố.

Nguyên: Đó là truyền thống của gia đình à bố?

Bố: Đúng nhỏ à, đã qua tương đối nhiều thế hệ rồi.

Nguyên: con rất thích nó. Vậy khi còn bé dại bố thường làm những gì để giải trí?

Bố: À, phần đa thứ hồi đó đều rất đơn giản. Bố không tồn tại tivi tốt mạng gì cả. Đội chiếu phim thường mang lại hai tháng một lần, và toàn bộ mọi fan ở trong làng đã tới xem. Trẻ con thì luôn luôn tới sớm, cố gắng để lấy một địa điểm gần với màn chiếu.

Nguyên: bé đoán nó là cơ hội rất quan trọng đặc biệt có đề nghị không bố?

Bố: chắc chắn rồi.

Nguyên: nhỏ ước bây giờ cũng gồm đội chiếu phim giống như thế.

Bố: Ừ, vui lắm.

Nguyên: Làm ráng nào để cha biết về thế giới ở mặt ngoài.

Bố: nhà mình có 1 cái đài; chỉ bạn có đk mới có thôi. Cả buôn bản nghe mọi chương trình thông tin qua loa vạc thanh.

Nguyên: Wow, con không thể tưởng tượng ra được.

Bố: cha biết, cuộc sống đời thường đã thay đổi rất nhiều nam nhi à. Những thứ đã dần dần trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nguyên: Bố bao gồm nhớ về thời trước không?

Bố: cha nghĩ là có. Đôi khi cha ước rằng mình có thể quay lại thời đó.

a) Read the conversation again and answer the questions

(Đọc lại đoạn hội thoại và vấn đáp các câu hỏi)

*

Đáp án:

1 ⇒ Fathers make kites for sons.

2 ⇒ Once every two months.

3 ⇒ They used to lớn come early, trying khổng lồ get a place near the screen.

4 ⇒ Only wealthy households.

5 ⇒ Yes, he does. He said: “Sometimes I wish I could go back lớn that time.”

b) Match the expressions (1- 4) from the conversation with their meanings (a – d). … 

(Nối những câu biểu cảm (1-4) từ đoạn hội thoại với nghĩa thích hợp của bọn chúng (a-d). Bạn cũng có thể thêm những biểu cảm nào khác so với ý nghĩa sâu sắc tương từ bỏ không?)

1. How cool!a) expressing agreement
2. Sure.b) expressing surprise
3. Wow, I can’t imagine that.c) expressing a wish
4. I wish I could go back to lớn that time.d) expressing appreciation

Đáp án:

1 – c

(Thật tuyệt! – biểu lộ sự reviews cao)

2 – a

(Chắc chắn rồi – biểu lộ sự đồng ý)

3 – d

(Wao tôi không thể tưởng tượng ra điều đó – diễn đạt sự ngạc nhiên)

4 – b

(T mong được con quay lại thời gian đó – mô tả ước muốn)

Một số cách mô tả tương đương:

– Express agreement: Definitely/ That’s true/ Of course/ Absolutely/No doubt about it/ Exactly,…

– Express a wish: If only I could go back lớn that time

– Express appreciation: That’s great/ I appreciate this/ Thank you so much,…

– Express surprise: That’s amazing/ How awesome/ I can’t believe it,…

c) Choose suitable expressions from 1b khổng lồ complete … 

(Chọn các câu biểu cảm thích hợp phần 1b để ngừng xong đoạn hội thoại ngắn.)

*

Đáp án:

1 ⇒ Sure.

2 ⇒ I can’t imagine that.

3 ⇒ How cool!

4 ⇒ I wish I could go back to lớn that time.

5 ⇒ How cool!

6 ⇒ I can’t imagine that.

2. Use that words | phrases in the box to lớn complete the sentences. 

(Sử dụng trường đoản cú | nhiều từ ngơi nghỉ trong bảng để chấm dứt câu.)

a) loudspeaker

b) technological changes

c) generations

d) traditions

e) events

f) a special occasion

*

Đáp án:

1 ⇒ loudspeaker.

2 ⇒ traditions

3 ⇒ generations.

4 ⇒ technological changes.

5 ⇒ events.

6 ⇒ a special occasion.

Hướng dẫn dịch:

Một loa phóng thanh được sử dụng tạo nên âm thanh to hơn để nhiều người có thể nghe được từ bỏ xa. Mỗi đất nước có phong tục và truyền thống lịch sử riêng của họ. Luôn có một khoảng cách lớn ở giữa những thế hệ. Tín đồ già đôi lúc cảm thấy khó khăn để hiểu tín đồ trẻ. Con tín đồ ở quá khứ hay tiếp nhận thay đổi công nghệ chậm chạp hơn ngày nay. Theo truyền thống, ăn hỏi và đám tang được xem là những sự kiện quan trọng đặc biệt của làng mạc tại Việt Nam. Đám cưới là 1 trong những dịp đặc biệt, ko chỉ giành cho chú rể và cô dâu mà còn cho những người tham gia không giống khi họ tất cả thể chạm chán lại bằng hữu và bạn thân.

3. In groups, brainstorm some of the past events và practices … 

(Làm câu hỏi theo nhóm, xem xét một số sự kiện và thói quen làm việc trong thừa khứ. Lập một danh sách và diễn đạt cho lớp thuộc nghe.)

Gợi ý đáp án:

*

A Closer Look 1 (Unit 4 | Trang 42 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới)

1. Match a verb in A with a word/ phrase in B. 

(Nối rượu cồn từ tại mục A với cùng 1 từ/cụm tự tại nhiều B.)

1. Go

2. Collect

3. Entertain

4. Dance

5. Act out

6. Use

7. Preserve

8. Keep

a) our traditions

b) lớn drum music

c) a diary

d) your imagination

e) bare-footed

f) stories

g) themselves

h) the post

Đáp án:

1 – f2 – g3 – b4 – a
5 – c6 – e7 – h8 – d

2. Use the newly-formed phrases in with the verbs in … 

(Sử dụng những cụm tự tại bài bác 1 với dạng đúng của cồn từ ấy để dứt câu.)

*

Đáp án:

1 ⇒ kept a diary.

2 ⇒ entertain themselves.

3 ⇒ preserve our traditions.

4 ⇒ use your imagination.

5 ⇒ acting out stories.

6 ⇒ collect the post.

7 ⇒ going bare-footed.

8 ⇒ dance to drum music.

Hướng dẫn dịch:

Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái đều giữ lại một quyển nhật ký, nơi họ rất có thể ghi lại những xem xét và cảm hứng hàng ngày của họ. “Ông ơi! Làm nỗ lực nào để trẻ nhỏ ở buôn bản của ông trường đoản cú giải trí” – “Họ đã chơi hồ hết trò nghịch như kéo quân, trốn tìm hoặc thả diều của họ.” bọn họ nên làm việc cùng nhau để giữ giàng truyền thống. Chúng có giá trị to bự với chúng ta. Thực hiện trí tưởng tượng của công ty và vẽ một bức ảnh về ngôi nhà ao ước của bạn. Trẻ em rất sáng sủa tạo. Chúng tương đối giỏi diễn đạt các câu chuyện. Fan đưa thư tới hàng ngày 1 lần nhằm thu gom thư từ vỏ hộp thư. Tôi mê thích đi chân è ở trên bãi tắm biển và cảm nhận cát ở dưới chân. Múa lạm thường trình bày tại lễ hội trung thu, nơi các vũ công dancing múa cùng với nhạc trống một biện pháp điêu luyện.

3. Choose a word|phrase from the box khổng lồ complete the sentences.

(Chọn từ|cụm tự để hoàn thành câu.)

illiterate: mù chữ face to lớn face: Trực tiếp, đối mặt physical: Thuộc về thể chấtstrict rules: Những chế độ lệ nghiêm nhặt street vendors: Người bán sản phẩm rong seniority: béo tuổi

*

Đáp án:

Đáp án:

1 ⇒ seniority

2 ⇒ illiterate

3 ⇒ street vendors

4 ⇒ strict rules

5 ⇒ physical

6 ⇒ face khổng lồ face

Hướng dẫn dịch:

Tôn trọng bạn lớn tuổi là một truyền thống lâu đời tại Việt Nam. Con số lớn bạn thiểu số sinh sống miền núi vẫn còn mù chữ. Họ không gắng đọc hoặc viết. Ăn uống tại các quán hàng rong là thói quen thịnh hành của mọi người tại những tp lớn sinh hoạt Việt Nam. Cần có các phương tiện lệ nghiêm khắc ở đường phố để giảm bớt số lượng tai nạn thương tâm giao thông. Hình phạt về thân xác là hình phạt tầm thường tại ngôi trường trong quá khứ. Tôi thích thủ thỉ trực tiếp hơn là thì thầm qua năng lượng điện thoại.

4. Complete the sentences with the right size of the words below. 

(Hoàn thành hầu như câu sau cùng với dạng đúng của tự ở bên dưới.)

tradition: truyền thốnghabit: thói quenbehaviour: hành vi, ứng xửpractice: tập quán

*

Đáp án:

1 ⇒ habit

2 ⇒ behavior

3 ⇒ tradition

4 ⇒ habit

5 ⇒ practice

6 ⇒ behavior

Hướng dẫn dịch:

Không khi nào là dễ để từ bỏ 1 kinh nghiệm xấu. Thể hiện thái độ liều lĩnh của anh ấy ấy tạo ra sửng sốt mang lại mọi tín đồ ngay bây giờ. Nó ra mắt như một truyền thống cuội nguồn tại việt nam là lúc ông bà, phụ huynh lớn tuổi được chăm sóc bởi con cháu tính đến khi bọn họ mất. Ngủ một giấc sau khi bữa nạp năng lượng trưa đang trở thành thói quen của anh ấy ấy. Sử dụng bảng đen và phấn như là cách thức giảng dạy duy độc nhất vô nhị vẫn là một thông lệ thông thường tại các nước vẫn phát triển. Anh ấy hoàn toàn có thể bị sa thải do thái độ bất thanh lịch của bản thân đối với khách mời VIP.

5. Listen and underline the auxiliary verbs which are stressed. … 

(Nghe và gạch chân những trợ rượu cồn từ được dìm mạnh. Tiếp đến hãy thực hành thực tế nói cả câu.)

Bài nghe:

https://bammihanquoc.com/wp-content/uploads/2022/12/unit4-audio-2.mp3

Đáp án:

Life /will/ be improved in those remote areas. They /can/ see the rain coming in from the west. You /did/ make me laugh! He /hasn’t/ handed in his assignment. I /don’t/ lượt thích the idea of going there at night. Sam /doesn’t/ lượt thích fast food but I do.

6. Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, … 

(Gạch chân đa số trợ cồn từ giả dụ nó được nhấn mạnh. Nghe lại, khám nghiệm và nhắc lại cả câu.)

Bài nghe:

https://bammihanquoc.com/wp-content/uploads/2022/12/unit4-audio-3.mp3

Nội dung bài bác nghe:

*

Đáp án:

1 ⇒ couldn’t

2 ⇒ have

3.

4 ⇒ aren’t, can’t

5 ⇒ doesn’t, don’t, does

Hướng dẫn dịch:

Đàn ông làm việc trong làng của tôi thường bắt cá cùng với cùng 1 cái xiên.

– chúng ta có thể làm được bởi vậy không?

– Không, tôi ko thể.

Tôi đang nói với bạn tương đối nhiều lần không để cho cửa mở. Họ đang cho tới thăm Howick, 1 ngôi làng lịch sử.) các bạn sẽ không tới buổi tiệc phải không? bao gồm phải bởi vì bạn cấp thiết nhảy trên đó?

– Tôi rất có thể nhảy. Hãy quan sát này!

Tôi mong muốn cô ấy không gây ra bất cứ thiệt hại nào mang lại ô tô.

– Đừng lo lắng. Cô ấy biết phương pháp lái xe cộ mà.

A Closer Look 2 (Unit 4 | Trang 43 SGK giờ Anh 9 mới)

1. Read the conversation from GETTING STARTED and underline …. 

(Đọc đoạn hội thoại trường đoản cú phần khởi đầu và gạch chân dưới ví dụ used to lớn + nguyên mẫu. Sau đó đánh dấu tick vào ô câu vấn đáp đúng.)

A) an activity that happened only once in the past

(một hành vi chỉ xảy ra một lần ngơi nghỉ trong vượt khứ)

 
B) an activity that repeatedly happened in the past

(một hành động lặp đi tái diễn ở trong thừa khứ)

 
C) an activity that started in the past and continues to the present

(một hành động bắt đầu ở trong quá khứ và liên tiếp đến hiện nay tại)

 
Đáp án: B

2. Use used khổng lồ or didn’t use to lớn with the verb from the box ..

(Sử dụng cấu tạo “used to” hay là “didn’t use to” với những động từ vào bảng để chấm dứt câu sau.)

be dye pull out spend  kill  transport

*

Đáp án:

1 ⇒ used to be

2 ⇒ didn’t use to lớn transport

3 ⇒ used lớn dye

4 ⇒ used khổng lồ kill

5 ⇒ used khổng lồ pull out

6 ⇒ didn’t use lớn spend

Hướng dẫn dịch:

Tại nông thôn Việt Nam, các mái ấm gia đình thường đông đúc, thường là 3 hoặc nhiều hơn thế nữa các nạm hệ cùng sống phổ biến với nhau sống trong một căn nhà. Những người nông dân tại nông thôn của tôi đang không thường vận chuyển gạo về nhà trên xe cộ tải. Chúng ta thường áp dụng xe bò. Các nơi ở trên vắt giới, fan ta thường xuyên nhuộm xống áo cùng với nguyên vật liệu tự nhiên. Bệnh dịch lao – TB – đã từng giết chết không hề ít người. Đó chính là một bệnh lý nghiêm trọng. Một vài giang sơn ở châu Âu, một thợ giảm tóc thường nhổ răng như giảm tóc Anh tôi đang không thường dành thời hạn rảnh sinh hoạt nhà. Anh ấy rất hay ra ngoài.

3. Read the conversation from GETTING STARTED and underline the main verbs … 

(Đọc đoạn hội thoại ở đoạn Getting Started với gạch chân các động từ ngơi nghỉ trong câu chứa “wish”. Tiếp nối trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

Are the wishes for the present or the past? ⇒ The wishes are for the present.

Những điều mong cho hiện tại hay quá khứ? ⇒ hồ hết điều ước cho hiện tại

What tense are the main verbs in the sentences? ⇒ The main verbs in the sentences are in past tense.

Động từ bỏ chính áp dụng thì gì sinh sống trong câu? ⇒ Động trường đoản cú chính áp dụng thì quá khứ sinh hoạt trong câu

Các câu ước ở đoạn Getting started:

(1) ⇒ I wish there were movie teams like that now.

(2) ⇒ Sometimes I wish I could go back khổng lồ that time.

Xem thêm: Báo Giá Tủ Lạnh Nhật Bãi Đmnb, Tủ Lạnh Nhật Nội Địa, Nhật Bãi

4. Tick if the sentence is correct. If the sentence is not correct, underline … 

(Tích vào các câu đúng. Giả dụ sai, gạch men chân ngơi nghỉ lỗi sai cùng sửa lại.)

*

Đáp án:

1 – T

2 – F: Will → Would

3 – F: Can → Could

4 – T.

5 – F: don’t → didn’t

6 – F: is → Was/Were

5. ảo diệu wishes from the prompts. 

(Viết những điều ước nhờ vào các gợi ý.)

I wish____.

we can communicate | animals

I wish_____.

no child | be suffering | hunger

I wish____.

be playing | the beach

I wish____.

there | be no more | family violence | the world

I wish____.

I/go | bushwalking | friends

I wish____.

there/be | four seasons | my area

I wish____.

Đáp án:

1 → I wish we could communicate with animals.

2 → I wish no child was | were suffering from hunger.

3 → I wish I was | were playing on the beach.

4 → I wish there was | were | would | be no more family violence in the world.

5 → I wish I was | were going bushwalking with my friends.

6 → I wish there were four seasons in my area.

Communication (Unit 4 | Trang 45 SGK tiếng Anh 9 mới)

Task 1

a) Look at the introduction to lớn the competition that was launched on the …. 

(Nhìn vào phần ra mắt cuộc thi sinh hoạt trên trang trang 4Teen rồi trao đổi các câu hỏi.)

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch:

chúng ta nghĩ gì về cuộc thi mang tên Looking Back?

⇒ Nó tích lũy các mẩu truyện trong quá khứ để giúp đỡ mọi fan hiểu rộng về cuộc sống ở trong thời kỳ đó.

các bạn nghĩ ai đã gửi những mẩu truyện đến cuộc thi?

⇒ Tôi nghĩ những người lớn tuổi sẽ gửi những câu chuyện trong cuộc thi.

các bạn nghĩ những mẩu truyện ở dưới đây nói về cái gì?

⇒ Câu chuyện thứ nhất kể về công việc của một fan đưa thư trên một vùng sâu vùng xa và câu chuyện thứ hai nhắc về cuộc sống và truyền thống lâu lăm tại hòn đảo Baffin.

b) Read the stories và see if your answers are correct. 

(Đọc những mẩu chuyện và xem câu trả lời của người tiêu dùng có đúng chuẩn không.)

*

Hướng dẫn dịch:

Cuộc thi “Nhìn lại” đã nhận được hàng nghìn câu chuyện từ khắp chỗ ở trên cố gắng giới. Đây là 2 câu chuyện shop chúng tôi mong muốn share với các bạn.

Tôi là 1 trong những người đưa thư trên một vùng xa xôi của Myanmar. Từng tháng 1 lần tôi đã đi đến thị trấn để mang thư và đi bộ từ làng này sang buôn bản khác, các ngôi làng bí quyết rất nhau. Tại mỗi làng, tôi giao thư với nhận thư. Tôi cũng từng đọc và viết thư cho người dân sống trong làng. Số đông họ đều chần chờ chữ. Tôi cũng truyền đạt lại tin tức tôi đã nghe được từ thị trấn và các ngôi xã khác. Mọi bạn đối xử cùng với tôi cực kỳ tốt. Đó là một các bước tuy vất vả nhưng lại tôi yêu nó. Mẹ tôi tới từ đảo Baffin. Bà ấy từng sống sinh sống trong một lều tuyết: Một ngôi nhà hình vòm được chế tạo từ các tảng băng. Khu nhà ở chỉ gồm có 1 phòng cho tất cả các vắt hệ: ông bà, phụ vương mẹ, các anh, chị chưa kết hôn với thỉnh thoảng là cả họ mặt hàng khác. Phần lớn người thao tác cùng cùng với nhau để tồn tại trong mùa đông ở Bắc Cực. Phần đa người bọn ông đi ra bên ngoài để săn bắn trong những khi những người thiếu nữ ở đơn vị may quần áo và sẵn sàng đồ ăn. Khi yêu cầu đi xe, bọn họ cưỡi bên trên xe chó kéo. Vào ban đêm họ hay giải trí bằng cách kể và diễn tả lại các câu chuyện. Bọn họ cũng nhảy với nhạc trống.

Task 2. Read the stories and find the words which mean: 

(Đọc những câu chuyện cùng tìm mọi từ gồm nghĩa:)

Story 1

not able to read or write: _____ tell: ___ behave towards (somebody): ____

Story 2

a cubed chunk: ___ to live in difficult conditions: ____ a vehicle that travels over snow: __

Đáp án:

1 ⇒ illiterate

2 ⇒ pass on

3 ⇒ treat

4 ⇒ block

5 ⇒ survive

6 ⇒ dogsled

Task 3. Work in groups. Discuss the questions. 

(Làm việc theo nhóm. đàm luận các câu hỏi.)

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch:

vì sao người đưa thư lại phải đi dạo từ thôn này tới làng khác?

(Rất cạnh tranh để tiếp cận với những người dân bên trên núi. / không còn có phương tiện vận tải nào khác.)

trên sao phần đông dân làng mọi bị mù chữ?

(Không có trường học ở trong các làng. / Trường sát nhất rất có thể cần nên đi quá xa.)

nguyên nhân người dân hòn đảo Baffin lại sử dụng khối băng nhằm xây dựng nhà đất của họ?

(Không có vật liệu nào sẵn tất cả ở vào vùng hoang vu đó. / không có phương luôn tiện nào dễ dãi để vận chuyển vật tư từ hầu hết nơi không giống tới đảo.)

nguyên nhân mỗi nơi ở lại chỉ có một phòng?

(Không thể tạo được một căn nhà lớn với nhiều phòng làm việc trong băng và tuyết. / Mọi tín đồ cảm thấy bình an hơn lúc sống ở trong các nhóm đông người.)

Task 4. Which responses relate khổng lồ which story? 

(Câu nào liên quan đến câu chuyện?)

*

Đáp án:

Story 1: 2,4.

Story 2: 1,3,5.

Hướng dẫn dịch nghĩa:

thật đáng bỡ ngỡ khi dịch chuyển bằng mẫu xe tuyết kéo cân bằng sức chó. Tôi cầu tôi rất có thể làm được điều đó. Quá trình tuy khó khăn nhưng xứng đáng giá. Tôi tin cậy anh ấy bởi vì những gì anh ấy đã làm. Cấp thiết tin được! Làm vậy nào cơ mà họ rất có thể đứng ở trong cái thời tiết lạnh lẽo như vậy? Tôi hi vọng họ ngay hiện giờ có thể nhận được không ít thông tin không dừng lại ở đó từ quả đât bên ngoài. Liệu họ rất có thể trồng trọt?

Task 5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. … 

(Làm vấn đề theo nhóm. Viết một câu chuyện cho cuộc thi “Nhìn lại thừa khứ”. Kế tiếp thuyết trình trước lớp.)

Gợi ý đáp án:

*

Hướng dẫn dịch nghĩa:

Bố tôi béo lên nghỉ ngơi vùng quê ngay gần Hà Nội. Ông thường chơi cùng với bạn bè trong làng. Quay lại thời điểm ấy, không có máy tính hoặc điện thoại thông minh thông minh; với đồ đùa thực sự hiếm cùng đắt tiền. Tuy nhiên, ba tôi nói rằng ông đã tất cả một tuổi thơ xứng đáng nhớ cùng với các bạn bè. Họ tạo thành những trò nghịch thể hóa học để giải trí. Trò chơi truyền thống lịch sử thực sự đã phổ biến. Họ chơi cùng với đông đảo viên bi, dây nhựa, lá với hoa thay do những nhỏ thú nhồi bông, búp bê tuyệt xe thu nhỏ. Vào thời khắc ấy, cũng có nhiều không gian phía bên ngoài trời cho trẻ em hơn hiện nay nay. Họ có thể dễ dàng tìm được một khu vực để đi câu cá tuyệt thả diều. Tôi thấy rằng câu chuyện về tuổi thơ của phụ vương tôi thiệt thú vị và tuyệt vời. Tôi mong mình rất có thể làm những bài toán như cha lúc trước với bằng hữu của tôi bây giờ. Đó phải là điều tuyệt vời!

Skills 1 (Unit 4 | Trang 46 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới)

1. Think 

(Nghĩ)

*

*

Hướng dẫn dịch:

giới trẻ ngày nay giải trí khác gì so với ngày xưa?

⇒ Trước đây, thanh thiếu hụt niên say đắm những chuyển động thể hóa học và thường chơi cùng với đồ nghịch thủ công; cũng không tồn tại những thiết bị công nghệ cao tự động vi tính, trò nghịch điện tử hay điện thoại thông minh nhằm giải trí.)

Ngày nay, thanh thiếu hụt niên có tương đối nhiều lựa chọn để vui chơi hơn trước đây; họ say mê nhiều cỗ môn thể thao hoặc dành thời hạn để coi tivi, nghe nhạc, game play trực tuyến hay được sử dụng mạng làng mạc hội.

Theo bạn, sự khác biệt lớn duy nhất là gì?

⇒ Tôi nghĩ rằng sự khác biệt lớn nhất chính là thanh thiếu niên những năm trước đã gia nhập nhiều vận động thể hóa học hơn so với ngày nay.)

2. Read the conversation between Phong và his mother, … 

(Đọc đoạn hội thoại thân Phong và mẹ của cậu ấy và vấn đáp câu hỏi.)

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Mẹ, khi còn là thiếu niên thì bà bầu giải trí như vậy nào?

Mẹ: À, trẻ em thời của mẹ có khôn xiết nhiều hoạt động thể chất ở trong một không khí mát mẻ: đá banh, đấm đá xe, thả diều,… bọn mẹ hay sử dụng vạn vật thiên nhiên như một sảnh chơi. Lũ mẹ cũng để dành ra nhiều thời hạn cho nhau, vui chơi và giải trí và rỉ tai trực tiếp cùng nhau chứ chưa phải qua màn dường như bây giờ.

Phong: Nghe tuyệt thật, thật sự.

Mẹ: Ừ. Và giải pháp sống này giúp cho lũ mẹ trẻ khỏe và không trở nên thừa cân. Bọn mẹ không biết bụ bẫm là gì. Lũ con gái không phải lo ngại về việc tăng cân nặng và bớt cân.

Phong: mẹ có ra phía bên ngoài ăn thuộc với các bạn không?

Mẹ: Không, bọn mẹ phần lớn đều ăn uống ở nhà. Thỉnh thoảng đàn mẹ mới chỉ ăn quà vặt từ gần như người bán hàng rong.

Phong: con thích thức ăn uống ở ngoại trừ phố. Thế người mẹ có coi Tivi các không?

Mẹ: Chỉ đông đảo nhà có điều kiện mới tất cả TV. Nạm vào đó, bầy mẹ đã đọc rất nhiều. Không y hệt như xem tivi, nhỏ cần thực hiện trí tưởng tượng của chính bản thân mình khi nhỏ đọc. À! hiện giờ mẹ mới nhớ ra – người mẹ từng giữ lại 1 quyển nhật ký.

Phong: Nhật ký? bà mẹ đã viết gì nghỉ ngơi trong đó?

Mẹ: các điều lắm: gần như sự kiện, cảm xúc, suy nghĩ kín của mẹ,… bé biết đấy.

Phong: Ngày nay bọn con chỉ cần đăng chúng lên Facebook.

Mẹ: bà mẹ biết. Cuộc sống ngày nay đã thay đổi rất nhiều rồi, nhỏ yêu.

Câu hỏi và đáp án:

*

3. Discuss in groups: What vị you think at teenagers’ pastimes in 2? 

(Thảo luận theo nhóm: các bạn nghĩ gì về đa số trò giải trí của thanh niên xa xưa theo bài bác 2?)

Pastime: riding a bicycle (đi xe pháo đạp)

Response A: I love it. I wish I could vì chưng it more often.

(Tôi mê thích nó. Tôi mong là tôi có thể làm vậy tiếp tục hơn.)

Response B: I think it’s inconvenient, especially when it rains. I prefer a fitness centre.

(Tôi suy nghĩ nó khôn xiết thuận tiện, đặc biệt là lúc trời mưa. Tôi mê thích tới trung trọng điểm thể dục.)

Pastimes

doing physical activities in the fresh air

(Thực hiện nay các hoạt động thể hóa học ở trong khoảng không gian trong lành)

using nature as your playground

(Hòa mình cùng với thiên nhiên)

meeting and talking face-to-face

(gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp)

reading

(đọc)

keeping a diary

(giữ gìn nhật ký)

Gợi ý đáp án:

flying kites: 

⇒ I think it is very interesting. I wish I could try it once.

keep a diary: 

⇒ I think it can be easily read and someone can find out my secrets. So I don’t lượt thích it.

read books: 

⇒ It’s good that children spend more time reading than using computer or watching television. I really like reading books. 

4. Work in groups. 

What bởi you think about these habits which have been long practiced by children in Vietnam? Would you like to preserve the” Why|Why not? 

(Làm việc theo nhóm) bạn nghĩ gì về số đông thói quen thuộc sau của trẻ nhỏ Việt Nam? Bạn có muốn giữ lại hồ hết thói quen kia không? lý do có | nguyên nhân không?)

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch nghĩa:

viết tay bài bác tập về nhà

⇒ Nó hoàn toàn có thể ngăn sinh viên xào luộc câu vấn đáp ở bên trên mạng nhưng nó cũng tạo ra bất tiện và tốn thời gian. Đặc biệt, các học viên viết tay xấu hoàn toàn có thể nhận điểm kém chỉ bởi giáo viên không thể hiểu được đầy đủ gì họ viết. Vày vậy, tôi không muốn giữ chủ kiến này.)

chơi mọi trò chơi truyền thống lịch sử như trốn tìm, khiêu vũ dây, xua bắt

⇒ Tôi mong bảo tồn nó bởi vì nó cũng là một vận động thể chất xuất sắc giúp mang lại trẻ em khỏe mạnh và phát triển xuất sắc hơn.)

nghe theo phụ huynh | thầy cô cơ mà không cãi lại)

⇒ Tôi không thích giữ thói quen này. Đôi khi, trẻ nhỏ nên được phép thông báo và chỉ dẫn ý kiến của mình để phụ huynh có thể hiểu về nhỏ hơn.)

Skills 2 (Unit 4 | Trang SGK tiếng Anh 9 mới)

1. An old man is talking about his school days. Listen & decide … 

(Một người bầy ông phệ tuổi sẽ kể về đầy đủ ngày tháng tới trường của mình. Nghe và đưa ra quyết định câu như thế nào đúng (T), không nên ( F), hay là không có trong tin tức (NG).)

Bài nghe:

 TFNG1. The school had classes for different age groups.

(Trường có các lớp cho những độ tuổi không giống nhau.)   

2. All the subjects were taught by one teacher.(Tất cả các môn học được dạy vị một giáo viên)   3. Some students didn’t wear shoes to lớn school.

(Một số học sinh không mang giầy tới trường.)   

4. Students didn’t have exams because they would cost too much.

(Các học sinh không gồm kỳ thi do chúng đang tốn tầm giá rất nhiều.)   

5. Students could talk lớn their teacher whenever they wanted to.

(Các học sinh nói theo một cách khác chuyện thuộc với cô giáo của họ bất cứ lúc nào chúng ta muốn.)

   
6. The teacher didn’t give students any homework.(Giáo viên ko giao mang lại học sinh bất kể bài tập nào.)   
Đáp án:

1 – F2 – T3 – T4 – NG5 – F6 – T

Nội dung bài xích nghe:

I went to lớn a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys và girls, và one teacher who taught everything. The school didn’t have a name, so we just called t ‘our school’. We used to lớn walk lớn school. Some children went bare-footed.

At school we learnt khổng lồ read và to write. We also learnt a little math & history. There were no science lessons, and we didn’t have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had khổng lồ behave ourselves. We stood up & bowed to lớn greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to. However, I had no homework và no extra classes. I had a lot of time to lớn play outside & to help my parents in the house. I loved my school và those school days.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đến lớp tại trường học tập làng. Trên thực tế, chỉ có 1 lớp học cho 15 học viên tại những độ tuổi không giống nhau, cả nam giới lẫn nữ, và 1 cô giáo đã dạy số đông thứ. Bên trường không tồn tại tên, vậy nên chúng tôi chỉ gọi nó là ‘trường học tập của bọn chúng tôi’. Shop chúng tôi thường quốc bộ tới trường. Các đứa trẻ em còn đi chân trần.

Ở trường, shop chúng tôi đã học tập được phương pháp đọc với viết. Cửa hàng chúng tôi cũng đang học được một ít môn toán và lịch sử. Không tồn tại bộ môn khoa học, và cửa hàng chúng tôi cũng không có những kỳ thi.

Mặc dù trường đàn tôi còn nhỏ nhưng nó bao hàm quy tắc nghiêm ngặt. Công ty chúng tôi đã buộc phải tự ứng xử. Công ty chúng tôi đứng dậy và cúi tiếp nhận giáo viên của chúng tôi vào đầu mỗi buổi học. Cửa hàng chúng tôi chỉ nói theo cách khác khi được phép. Mặc dù nhiên, tôi không có bài tập về nhà và không có các lớp học thêm. Tôi đã có tương đối nhiều thời gian để đùa ở bên phía ngoài và giúp cha mẹ tôi làm việc trong nhà. Tôi yêu ngôi trường học của chính bản thân mình và những ngày sinh hoạt trường.

2. Listen again and fill the blanks with the correct information. 

(Lắng nghe thêm nữa và điền vào khu vực trống cùng với thông chủ yếu xác.)

Bài nghe:

1) Number of students: ____.

2) Some students went to lớn school ____.

3) Lessons focused on: reading, writing, and ____.

4) The school was small but it had ____.

5) The students had no homework or ____.

Đáp án:

1 – 152 – bare-footed3 – maths, history4 – strict rules5 – extra classes

3. Make a danh mục of the facilities you are using your studies nowadays. 

(Lập một list cơ sở vật chất mà bạn đang sử dụng cho việc học tập. Tích vào các thứ chúng ta nghĩ là đang không được dùng từ thời điểm cách đây 20 năm.)

Đáp án:

Các phương tiện bây giờ giúp chúng ta việc học:

– projector: máy chiếu

– computer: máy tính

– USB

– Library

– Laptop/ Mobile

4. Choose one facility which was not available twenty years ago và write a short description …. 

(Chọn một phương tiện đi lại không phù hợp cùng cùng với 20 năm trước và viết một bài biểu đạt ngắn về việc làm thế nào những học sinh trong vượt khứ học mà lại không cần dùng phương tiện này.)

Gợi ý:

*

Hướng dẫn dịch:

Hầu như học viên vào 20 năm về trước không thể vào được Internet để học. Đó là nguyên nhân họ tốn rất nhiều thời gian, năng lượng và thậm chí là là cả tiền bạc để gia công một bài thu hoạch nhưng mà bây giờ chúng ta cũng có thể dễ dàng chấm dứt nó trong một hoặc nhị ngày.

Ví dụ như khi được yêu mong viết một bài thu hoạch về phần đông thói quen sinh hoạt trong vượt khứ, các học viên cần đề nghị đến thư viện, tìm sách theo đề tài, đọc sách với viết tay bất cứ thông tin nào mà họ nghĩ là hữu dụng với bài bác thu hoạch của họ. Bọn họ cũng sẽ gặp gỡ gỡ một vài bạn lớn tuổi với nói mang đến họ về vượt khứ. Ở nhà, họ rất cần phải viết tay bài thu hoạch, rất có thể cần đề nghị tẩy xóa cùng viết lại nhiều phiên bản đầu tiên, họ rất cần được viết một phiên bản sao thật sạch sẽ trên 1 tờ giấy khác để nộp.

Looking Back (Unit 4| Trang 48 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới)

Task 1. Choose the best answer A, B, or C to lớn complete … 

(Chọn lời giải đúng vào A, B hoặc C để kết thúc câu.)

The children in my home village used to go|_____|even in winter. Now they all have shoes.A) on foot
B) bare-footed
C) playing around There is usually a| ___ |gap between the old và the young, especially when the world is changing so fast.A) generation
B) value
C) age Every nation has respect for their long-preserved| _____.A) behaviours
B) practices
C) traditions In Viet Nam, |______| often refers to lớn age và social position, not lớn wealth.A) seniority
B) tradition
C) generation Giving lucky money to lớn the young & the old at Tet is a common|______| in many Asian countries.A) behavior
B) practice
C) tradition

Đáp án:

1 – B2 – A3 – C4 – A5 – B

Task 2

Match the verbs in A with their definitions in B. 

(Nối đầy đủ động từ trên cột A với rất nhiều định nghĩa trên cột B.)

AB
1. Act out

2. Preserve

3. Collect

4. Entertain

5. Die out

A) bring together

B) perform

C) bring enjoyment

D) no longer exist

E) keep alive

Đáp án:

1 – BDiễn – đóng góp vai2 – EBảo tồn – giữ lại sự sống3 – ASưu khoảng – gom lại4 – C

giải trí – mang lại niềm vui

5 – D

Chết dần, lạc hậu – không hề tồn tại

Use the verbs in A in their correct forms khổng lồ complete the sentences. (Sử dụng gần như động từ trên cột A theo mô hình đúng để kết thúc câu.)

Small children lượt thích listening to & |_____| stories. Hand-writing a letter is a pastime that is beginning to lớn |_____| . I’m already beginning khổng lồ miss it. Should we try lớn |_____| every custom or tradition which is in danger of dying out? He’s |_____| data for his book Values in the Past. She often |_____| her children by telling them stories và acting them out.

Đáp án:

1 – acting out2 – die out3 – preserve4 – collecting5 – entertains

3. Write true sentences about the practice of following … 

(Viết câu đúng cấu trúc về thực hiện “used to” và “didn’t use to”)

men | bread winner of the family women | go to work people | travel/on holiday families | be | nuclear people | make banh bình thường at Tet | themselves children | play outdoor games

Đáp án:

1 ⇒ Men used khổng lồ be the bread winner of the family.

2 ⇒ Women didn’t use to lớn go to lớn work.

3 ⇒ People didn’t use to lớn travel on holiday.

4 ⇒ Families didn’t use to be nuclear.

5 ⇒ People used to make banh chung at Tet themselves.

6 ⇒ Children used to lớn play outdoor games.

4. Read these situations and write wishes want lớn … 

(Đọc phần đa tình huống dưới đây và viết lại câu với cấu trúc “wish”)

Đáp án:

*

Hướng dẫn dịch nghĩa:

Làng của bạn không có dòng nước máy sạch.

⇒ Tôi ước rằng ngôi xã của tôi được sử dụng nước thiết bị sạch.)

ngôi trường học của người tiêu dùng nằm sống phía vị trí kia của một nhỏ sông, và bạn phải băng qua sông bằng thuyền hai lần hàng ngày để tới trường.)

⇒ Tôi ước gì bao gồm một mẫu cầu qua sông, để cửa hàng chúng tôi không rất cần phải đi qua sông bằng thuyền nhị lần từng ngày để đến lớp / có một loại bắc ước qua sông, vì vậy chúng tôi không rất cần được đi qua sông bằng con thuyền hai lần một ngày nhằm tới trường học.)

không có tổ chức hoạt động xã hội nào cho thanh thiếu thốn niên tại thị xã của bạn.

⇒ Tôi mong có một đội chức chuyển động xã hội mang lại thanh thiếu thốn niên tại thị xã của tôi / có một đội chức đến những chuyển động xã hội mang lại thanh thiếu niên tại thị trấn của tôi.

Bạn thân mật tới bóng rổ nhưng các bạn không đủ chiều cao để nghịch thể thao.

⇒ Tôi ước mình đủ chiều cao để nghịch bóng rổ / Tôi đủ độ cao để đùa bóng rổ.

Chỉ tất cả hai mùa nghỉ ngơi trong quanh vùng của bạn: khô cùng ẩm. Các bạn yêu ngày thu và mùa xuân.

⇒ Tôi ước bao gồm bốn mùa sinh hoạt trong khu vực của tôi / công ty chúng tôi đã có ngày xuân và ngày thu ở trong khoanh vùng của tôi.)

5. Look at the picture and finish the boy’s wishes. 

(Nhìn vào bức ảnh và kết thúc các điều mong của cậu bé.)

*

Đáp án:

1 ⇒ I wish it would stop raining.

2 ⇒ I wish the wind weren’t blowing so hard.

3 ⇒ I wish the sun were shining.

4 ⇒ I wish I were sitting in a warm house.

6. Rearrange the sentences to make a meaningful conversation. 

(Sắp xếp lại đoạn hội thoại theo như đúng thứ tự.)

*

Đáp án:

Sắp xếp: 1 → 4 → 5 → 2 → 9 → 7 → 8 → 6 → 3

The conversation:

*

Lời giải bài tập giờ Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past này sẽ giúp các bạn học sinh nắm rõ nội dung bài học về cuộc sống, những hình thức giải trí, đk trong quá khứ. Chúc các bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *