Unit 3: Getting Started Trang 30 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 11 Mới )

Lan: We have. I really like him because he doesn"t rely on other people for help and isn"t influenced by other people"s opinions.

Bạn đang xem: Getting started trang 30 unit 3 sgk tiếng anh 11 mới

Mai: I see. So he"s very independent.

Lan: Yes. He"s also a very responsible student. He always completes his tasks on time, & never needs khổng lồ be reminded about assignments và other schoolwork.

Mai: Right.

Lan: He"s also reliable. Last week, our group worked on a project và he was assigned the most difficult part of it. He tried very hard & did it well.

Mai: It"s good khổng lồ have a friend you can rely on. He seems very determined.

Lan: He is. Last month, we were given a very hard Maths problem. While most of us gave up, he spent the whole night on it and solved it in the end.

Mai: That"s amazing!

Lan: Yeah. Even our Maths teacher was very surprised to read his answer. Another good thing about him is that he"s self-reliant. He always tries khổng lồ find solutions khổng lồ his problems và seldom needs help from others.

Mai: His parents must be really pleased khổng lồ have such a son.

Lan: Of course. He also helps around the house a lot. But he still has time lớn read, so he"s well-informed about what"s happening around the world. It"s interesting khổng lồ talk lớn him.

Mai: I"ll talk lớn him sometime.

Lan: Yes, you should. He"s also very confident và decisive. He always believes in himself, và I really admire his ability lớn make decisions so quickly. He"s a very independent person!

Mai: That"s great! You"re lucky lớn have a close friend lượt thích him.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mai: Mình hoàn toàn có thể thấy rằng chúng ta và Hoàng Minh sẽ trở thành bạn bè của nhau. 

Lan: Đúng vậy. Bản thân thật sự ưng ý cậu ấy vì chưng cậu ấy không nhờ vào người khác nhằm được giúp sức và ko bị tác động bởi chủ ý của fan khác.

Mai: Mình cũng thấy vậy. Cậu ấy khôn cùng độc lập.

Lan: ừ, cậu ấy còn là một một học sinh có trách nhiệm. Cậu ấy luôn xong xuôi nhiệm vụ đúng thời hạn với chưa bao giờ bị nói nhớ về bài tập với những quá trình khác.

Mai: Đúng vậy.

Lan: Cậu ấy còn là 1 trong những người đáng tin cậy. Tuần trước đó nhóm mình nhận một dự án và được giao có tác dụng phần nặng nề nhất của dự án công trình đó. Cậu ấy sẽ rất nỗ lực và đã có tác dụng rất tốt.

Mai: Thật là tốt khi gồm một người bạn cũng có thể tin cậy được. Cậu ấy dường như rất quyết tâm.

Lan: Cậu ấy là vậy đó. Mon trước chúng mình được giao cho một câu hỏi hóc búa. Hầu hết chúng ta lớp mình phần đa bó tay, vậy nhưng cậu ấy thức cả đêm để giải và đã giải được.

Mai: Thật đáng ngạc nhiên! 

Lan: Ừ, thậm chí thầy dạy dỗ Toán lớp mình đã rất quá bất ngờ khi đọc giải thuật của cậu ấy. Một điều xuất sắc về cậu ấy nữa là cậu ấy là người tự lực. Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách xử lý cho phần đông vấn đề của chính bản thân mình và hi hữu khi bắt buộc sự giúp đỡ từ người khác.

Mai: Chắc hắn bố mẹ cậu ấy thiệt sự chấp nhận khi có một cậu con trai như vậy.

Lan: Dĩ nhiên rồi. Cậu ấy còn khiến cho đỡ mọi người trong nhà hết sức nhiều. Vậy cơ mà cậu ấy vẫn có thời gian đọc sách chính vì như thế mà cậu ấy rất nhanh nhạy tin tức về những gì đang diễn ra trên gắng giới. Thì thầm với cậu ấy thật thú vị.

Mai: Lúc nào đó mình sẽ thì thầm với cậu ấy.

Lan: Ừ, chúng ta nên thử xem sao. Cậu ấy còn là người tự tin và quyết đoán. Cậu ấy luôn tin vào chính phiên bản thân mình với mình thiệt sự ngưỡng mộ khả năng đưa ra đưa ra quyết định nhanh chóng. Cậu ấy là một trong những người cực kỳ độc lập!

Mai: Thật tuyệt! các bạn thật suôn sẻ khi bao gồm một người đồng bọn giống cậu ấy.


5. What are the characteristics of an independent person according to Lan và Mai?

(Theo Lan và Mai, những điểm lưu ý của một tín đồ tự lập là gì?)

6. Which of Minh"s characteristics bởi you have? Which vì you like most?

(Bạn tất cả những đặc điểm nào của Minh? bạn thích đặc điểm nào nhất?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Because Minh doesn"t rely on other people for help và isn’t influenced by other people"s opinions. 

(Bởi vày Minh không phụ thuộc vào tín đồ khác để được giúp đỡ và ko bị ảnh hưởng bởi ý kiến của fan khác.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan nghỉ ngơi đầu hội thoại: I really lượt thích him because he doesn"t rely on other people for help and isn"t influenced by other people"s opinions.

2. Because he always completes his tasks on time, và never needs to be reminded about the assignments & other schoolwork. 

(Vì cậu ấy luôn hoàn thành bài tập đúng thời hạn, với không lúc nào cần được cảnh báo về bài bác tập và những bài vở khác.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan: He"s also a very responsible student. He always completes his tasks on time, và never needs to be reminded about assignments và other schoolwork.

3. He tried hard & spent the whole night on a hard Maths problem when most students in the class had given up.

(Cậu ấy nỗ lực nỗ lực và dành cả đêm để giải một câu hỏi khó trong những lúc hầu hết các bạn trong lớp phần đông đã bỏ cuộc.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan trung tâm đoạn hội thoại: Last month, we were given a very hard Maths problem. While most of us gave up, he spent the whole night on it & solved it in the end.

4. He always tries lớn find solutions lớn his problems and seldom needs help from others. 

(Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách xử lý vấn đề của bản thân cùng hiếm khi bắt buộc sự giúp sức từ tín đồ khác.)

Thông tin: Ở lời nói của Lan: Another good thing about him is that he"s self-reliant. He always tries lớn find solutions to his problems và seldom needs help from others.

5. Responsible, reliable, self-reliant, determined, well-informed and confident. 

(Có trách nhiệm, xứng đáng tin cậy, tự lực, quyết tâm, đọc biết và tự tin.)

Thông tin: nhờ vào các dấn xét của Mai và Lan về Minh trong toàn bài xích hội thoại: He"s also a very responsible student; He"s also reliable; He"s self-reliant; He seems very determined; so he"s well-informed about what"s happening around the world; He"s also very confident và decisive.

6. Well-informed, self-reliant. I like his determination most because I think this will greatly help him lớn overcome difficulties and achieve any targets that he aims for. I will try my best to follow his example. 

(Hiểu biết, tự lực. Tôi thích hợp sự quyết trung ương của cậu ấy nhất vị tôi cho rằng phẩm chất này sẽ giúp đỡ cậu ấy rất nhiều trong việc vượt qua nặng nề khăn trở hổ hang và đạt được bất kì mục tiêu nào nhưng cậu ấy hướng tới. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để noi gương cậu ấy.)


3. Read the conversation again. Match the words with their definitions.

(Đọc lại đoạn đối thoại rồi ghép nhừng từ đã cho phù hợp với quan niệm của chúng.)

1. Reliable

a. Feeling certain about your own ability to vì chưng things & be successful

2. Self-reliant

b. Able khổng lồ make decisions quickly

3. Decisive

c. Strongly motivated to vì something và not allowing anyone or any difficulties khổng lồ stop you

4. Determined

d. That can be trusted to bởi something well; that you can rely on

5. Well-informed

e. Capable of doing or deciding things by yourself, rather than depending on other people for help

6. Confident

f. Having a lot of knowledge about current topics or a particular subject

Lời giải chi tiết:

1-d

2-e

3-b

4-c

5-f

6-a

1. reliable: that can be trusted to bởi something well; that you can rely on

(đáng tin cậy: cái mà hoàn toàn có thể được tin cậy để triển khai điều gì đấy tốt; mà bạn có thể dựa vào)

2. self-reliant: capable of doing or deciding things by yourself, rather than depending on other people for help

(tự lực: có kĩ năng tự mình có tác dụng hoặc ra quyết định mọi thứ, nuốm vì phụ thuộc vào vào bạn khác và để được giúp đỡ)

3. decisive: able to lớn make decisions quickly

(quyết đoán: có thể gửi ra quyết định nhanh chóng)

4. determined: strongly motivated to vị something & not allowing anyone or any difficulties khổng lồ stop you

(kiên định: động lực mạnh khỏe mẽ để triển khai điều gì đấy và không cho phép bất kể ai hoặc ngẫu nhiên khó khăn như thế nào để ngăn chặn bạn)

5. well-informed: having a lot of knowledge about current topics or a particular subject

(hiểu biết: có không ít kiến thức về các chủ đề hiện tại hoặc một công ty đề ráng thể)

6. confident: feeling certain about your own ability to vì things and be successful

(tự tin: cảm thấy chắc chắn rằng về khả năng của bản thân để thao tác làm việc và thành công)


4. Find the sentences with to-infmitives after adjectives or nouns in the conversation và write them in the spaces below.

(Tìm những câu có sử dụng động tự nguyên mẫu bao gồm TO sau tính tự hoặc danh từ trong đoạn hội thoại rồi viết vào tầm khoảng trống cho mặt dưới.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It"s good to have a friend you can rely on.

(Thật xuất sắc khi có một người bạn mà bạn cũng có thể tin cậy.)

2. Even our Maths teacher was very surprised to read his answer.

(Ngay cả thầy giáo toán của cửa hàng chúng tôi cũng rất quá bất ngờ khi hiểu câu vấn đáp của cậu ấy.)


*

Hướng dẫn dịch:

· Phát âm: /m/ - /n/ - /ŋ/

· Ngữ pháp:


1. Lúc này đơn để kể lại chuyện trong quá khứ

2. Ôn về thời: thừa khứ đơn, quá khứ tiếp tục và vượt khứ trả thành

Pronunciation (Phát âm) (Trang 29 tiếng Anh lớp 11)

· Listen & repeat. (Nghe cùng lặp lại.)

*

· Practise reading aloud these sentences. (Thực hành phát âm to đều câu sau.)

1. Good moming. I want an apartment in central London.

2. We have an inexpensive apartment in Northend Avenue.

3. I remember meeting him on a nice summer aftemoon.

4. Mr. King is singing next door.


5. He"s holding a string in his fingers.

6. He loves spending his holidays in his small summer house.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào buổi sáng. Tôi muốn một căn hộ ở chính giữa Luân Đôn.

2. Shop chúng tôi có 1 căn hộ cao cấp trên đại lộ
Northend.

3. Tôi ghi nhớ đã chạm mặt anh ấy vào trong 1 chiều hè thiệt đẹp.

4. Ông King sẽ hát ở trong nhà bên cạnh.

5. Anh ấy đang chũm một xâu chuối vào tay.

6. Anh ấy ưa thích trải qua kỳ nghỉ mát trong ngôi nhà mùa hè nhỏ dại của mình.

Grammar (Ngữ pháp) (Trang 30 – 31 giờ Anh lớp 11)

Exercise 1. (Trang 30 – 31 giờ Anh lớp 11): Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example. (Sử dụng dạng thì bây giờ đơn đúng của các động từ trong ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ thứ nhất đã được làm sẵn làm cho ví dụ đến bạn.)

The story is about a girl called Little Red Riding Hood who (0. Live)liveswith her mother. Little Red Riding Hood’s grandmother (1. Invite) ______ her to her cottage, so one fine day she (2. Set) ______ off to lớn visit her. The little girl (3. Get) ______ ready, (4. Wave) ______ goodbye khổng lồ her mother và (5. Promise) ______ to be careful. On her arm she (6. Carry) ______ a basket which (7. Contain) ______ a cake her mother (8. Bake) ______ specially. It (9. Be) ______ a lovely spring morning, the sun (10. Shine) ______ và the birds (11. Sing) ______ feeling happy that the winter (12. Be) ______ over.

Đáp án:

1. Has invited

2. Sets

3. Gets

4. Waves

5. Promises

6. Is carrying

7. Contains

8. Has baked

9. Is

10. Is shining

11. Are singing

12. Is

Hướng dẫn dịch:

Câu chuyện đề cập về một cô nhỏ bé được gọi là Cô nhỏ bé quàng khăn đỏ tín đồ mà sống cùng rất mẹ. Bà của cô nhỏ bé quàng khăn đỏ mời cô nhỏ xíu đến nhà bà chơi, bởi vậy một ngày đẹp mắt trời cô nhỏ nhắn khởi hành cho thăm bà. Cô gái nhỏ sẵn sàng, chào thân ái mẹ cùng hứa vẫn cẩn thận. Bên trên tay cô bé nhỏ mang mẫu giỏ đựng bánh mà người mẹ cô nhỏ nhắn đã nướng riêng mang đến bà. Đó là 1 trong các buổi sáng ngày xuân đẹp trời, mặt trời thắp sáng và chim hót vang cảm thấy vui khi mùa đông đã qua đi.

Xem thêm: Khám phá ảnh kaito kid siêu ngầu kaito kid 1412, cool ngầu kaito kid 1412

Exercise 2. (Trang 30 – 31 tiếng Anh lớp 11): Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive. (Hoàn thành câu bằng phương pháp chia những động từ sinh sống thì vượt khứ solo hoặc thừa khứ tiếp diễn.)

Examples:

Do you like this picture? My uncle ______ it. (paint)

- Do you like this picture? My uncle painted it.

We ______ lunch when we ______ the news. (have, hear)

- We were having lunch when we heard the news.

1. He ______ his arm when he ______ football. (break, play)

2. Julia ______ her first novel when she ______ 19 years old. (write, be)

3. I ______ on the computer when the fire ______ out. (work, break)

4. When it ______ khổng lồ rain, they ______ through the forest. (start, walk)

5. He ______ us about his marriage when we ______ afternoon tea. (tell, have)

6. Sorry, I _____ khổng lồ you. I ______about something else. (not listen, think)

7. I ______ you last night, but you ______. What ______ you? (phone, not answer, do)

8. Mary ______ her glasses at the time, so she ______ what kind of car the man ______.(not wear, not notice, drive)

Đáp án:

1.Hebrokehis arm when hewas playingfootball.

2.Juliawroteher first novel when shewas19 years old.

3.Iwas workingon the computer when the firebrokeout.

4.When itstartedto rain, theywere walkingthrough the forest.

5.Hetoldus about his marriage when wewere havingafternoon tea.

6.Sorry, Ididn"t listento you. Iwas thinkingabout something else.

7.Iphonedyou last night, but youdidn"t answer. Whatwereyou doing?

8.Marywas not wearingher glasses at the time, so shedidn"t noticewhat kind of oto the manwas driving.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn có thích bức ảnh này không? Chú mình đã vẽ nó.

- Chúng tôi đang ăn uống trưa thì nghe được tin.

1. Anh ấy gãy tay lúc đang chơi bóng đá.

2. Julia đang viết quyển đái thuyết đầu tay năm 19 tuổi.

3. Tôi đang thao tác làm việc trên máy tính thì lửa bùng cháy.

4. Khi trời mưa họ đang đi bộ qua cánh rừng.

5. Anh ấy nhắc cho shop chúng tôi nghe về hôn nhân của anh ấy khi shop chúng tôi đang uống trà chiều.

6. Xin lỗi. Tôi dường như không nghe bạn. Tôi vẫn nghĩ về việc khác.

7. Tôi qua tôi gọi cho chính mình nhưng bạn dường như không trả lời. Nhiều người đang làm gì?

8. Mary đã không đeo kính cần đã không để ý đến mẫu xe ô tô mà lại người lũ ông sẽ lái.

Exercise 3. (Trang 30 – 31 giờ Anh lớp 11): Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect. (Viết câu, chia động từ trong mỗi câu ngơi nghỉ thì vượt khứ đối kháng hoặc quá khứ trả thành.)

Example:

When the police (arrive), the car (go).

- When the police arrived, the car had gone.

1. They (eat) everything by the time I (arrive) at the party.

___________________________________________________.

2. When I (find) my purse, someone (take) the money out of it.

___________________________________________________.

3. By the time I (get) into town, the shops (close).

___________________________________________________.

4. When they (get) to lớn the station, the train (leave).

___________________________________________________.

5. By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

___________________________________________________.

6. The police (pay) no attention lớn Clare’s complaint because she (phone) them so many times before.

___________________________________________________.

7. I (go) to lớn the post office khổng lồ ask about my package, but they (say) that it (not arrive) yet.

___________________________________________________.

8. When I (look) at the new dress for half an hour, I (ask) how much it (cost).

___________________________________________________.

Đáp án:

1.had eaten/ arrived

Theyhad eateneverything by the time Iarrivedat the party.

2.found/ had taken

When Ifoundmy purse, someonehad takenthe money out of it.

3.got/ had closed

By the time Igotinto town, the shopshad closed.

4.got/ had left

When theygotto the station, the trainhad left.

5.got/ had arrived

By the time yougother letter, shehad arrivedin Paris.

6.paid/ had phoned

The policepaidno attention to lớn Clare’s complaint because shehad phonedthem so many times before.

7.went/ said/ hadn"t arrived

Iwentto the post office khổng lồ ask about my package, but theysaidthat ithadn"t arrivedyet.

8.had looked/ asked/ cost

When Ihad lookedat the new dress for half an hour, Iaskedhow much itcost.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

- Khi công an đến, xe hơi đã đi rồi.

1. Bọn họ đã nạp năng lượng hết đầy đủ thứ lúc tôi mang lại bữa tiệc.

2. Lúc tôi search thấy ví, ai này đã lấy hết tiền trong đó.

3. Lúc tôi mang đến thị trấn, cửa hàng đã đóng góp cửa.

4. Lúc tôi mang đến nhà ga, tàu hỏa đã đi rồi.

5. Khi bạn nhận được bức thư, cô ấy đã đi vào Pari rồi.

6. Cảnh sát chăm chú đến phàn nàn của Clare do cô ấy đã gọi cho họ các lần trước đây.

7. Tôi mang lại bưu điện nhằm hỏi về bưu phẩm cơ mà họ nói nó vẫn không đến.

8. Khi đã nhìn loại đầm mới khoảng tầm nửa giờ, tôi hỏi nó giá chỉ bao nhiêu.

Speaking (trang 25-26): Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B...

Listening (trang 27-28): Work in groups. Look at the picture và say what is happening in it...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *