STOP TALKING OR YOU WON'T UNDERSTAND THE LESSON

Tạm dịch: Đừng rỉ tai nữa hoặc là các bạn sẽ không hiểu bài đâu.

Bạn đang xem: Stop talking or you won't understand the lesson

=> địa thế căn cứ vào “won’t” -> câu điều kiện loại 1Công thức của đk loại 1: If + S + V (hiện tại), S + will/can/may… + V(bare)Đáp án: ↳ If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.
*
An Di Em suy nghĩ đáp án thứ hai kh ổn định lắm, dịch ra thì nó vẻ bên ngoài "nếu bn kh nói chuyện, các bạn sẽ hiểu bài" nhưng mà mà đâu thể chắc chắn là nếu dứt nói chuyện thì có thể hiểu bài đâu ạ
*
1 vấn đáp . 77 ng&#x
E0;y
09_ Na Oh
Nhu Quỳnh Ụa gồm won"t đổi về if2 nhưng ta
*
Thanh Thanh Em làm: " If you don"t stop talking, you won"t understand the lesson." Được không ạ
*
Neyugn Iaht Ioht Em làm: "If you keep on walking, you will not understand the lesson." được ko ạ
*
L&#x
EA; Ho&#x
E0;ng Huyền Trang
Em làm cố gắng này dc ko ạ: if you don"t stop talking , you will understand the lesson
DC Circuit Court vì câu nơi bắt đầu k có still buộc phải anh nghĩ sinh hoạt 1 góc nhìn nào đó thì em thêm still vì thế là sai em nhé
DC Circuit Court Câu này trường đoản cú luận thì k bao gồm đáp án ABCD cho mình chọn đâu em dù khối hệ thống nó vẫn hiện chữ A chữ B chữ C chữ D
*
B&#x
F2;i Chịu
đề viết lại câu em nhé: stop talking or you won't understand the lesson -> if...
*
Qu&#x
E1;ch thị t&#x
FA; ng&#x
E2;n
tất cả ai ko thấy được đề bài viết j ko ạ, e thấy mỗi câu trả lời ở trên có thắc mắc nhưng ko hiện giải đáp

Câu trả lời được tuyệt đối chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.

Xem thêm: Giáo án chuyện chức phán sự đền tản viên, giáo án ngữ văn 10


*

2. If you don"t stop talking, you won"t understand the lesson

3. If I knew her number, I would ring her up

4. If I knew the answer, I could tell you

5. If we had had a map, we wouldn"t have got lost

6. If Susan hadn"t eaten four cream cakes, she wouldn"t have felt sick

7. If it hadn"t been for this treatment, the patient would have died

8. If he hadn"t been late everyday, he wouldn"t have lost his job

9. If Peter didn"t eat so many chips, he wouldn"t be fat

10. If Robert hadn"t started smoking cigarettes, he wouldn"t have got a bad cough

---

Câu điều kiện loại 1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ ở tương lai

Câu điều kiện loại 2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại

Câu đk loại 3

If + S + had VPII, S +would/ Could/ Should have + VPII

Điều kiện không tồn tại thật sinh hoạt quá khứ


Hãy góp mọi người biết câu vấn đáp này cầm cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
Gửi
Hủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời93

Cảm ơn

89


*

Lời giải thích:

*Câu điều kiện loại 1: Đưa ra giả thiết có thể thực hiện nay ỏ hiên tại hoặc tương lai.

-Cấu trúc: S+will/can/may...+V...if+S+Vs/es

*Câu điều kiện loại 2: Đưa ra đưa thiết không thể triển khai ở bây giờ hoặc tương lai/trái vs thục tế

Cấu trúc: If+S+were /V-ed...,S+would /could/might..+V+...

*Câu đk loại 3: Đưa ra trả thiết trái với thực tế ở thừa khứ

Cấu trúc: S+would/could/might+ have+p2...if+had+V-ed/Vpp

2. If you don"t stop talking, you won"t understand the lesson ( câu điều kiện loại 1)

3. If I knew her number, I would ring her up(Câu điều kiện loại 2)

4. If I knew the answer, I would tell you ( câu điều kiện loại 2)

5. If we had had a map, we wouldn"t have got lost( câu điều kiện loại 3)

6. If Susan hadn"t eaten four cream cakes, she wouldn"t have felt sick(câu đk loại 3)

7. If it hadn"t been for this treatment, the patient would have died( câu điều kiện loại 3)

8. If he hadn"t been late everyday, he wouldn"t have lost his job( câu đk loại 3)

9. If Peter hadn"t eaten so many chips, he wouldn"t have been fat( câu điều kiện loại 3)

10. If Robert hadn"t started smoking cigarettes, he wouldn"t have got a bad cough( câu đk loại 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *