Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay


Xem đưa ra tiết tại đâyĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KÌ II- KHỐI 12I- KIẾN THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ:CHỦ ĐỀ 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ, PHÂN BỐ DÂN CƯ. LAO ĐỘNG VIỆC LÀM. ĐÔ THỊ HÓANhận biết:- trình diễn được một số điểm sáng dân số và phân bố người dân Việt Nam- hiểu rằng một số cơ chế dân số làm việc nước ta- trình bày được sự phân bổ mạng lưới thành phố ở nước ta
Thông hiểu:
- đối chiếu được vì sao của số lượng dân sinh đông, gia tăng dân số cấp tốc và sự phân bố dân cư chưa phù hợp lí.- trình bày được một số điểm lưu ý của nguồn lao cồn và việc thực hiện lao rượu cồn ở nước ta.- đối chiếu được bởi sao bài toán làm sẽ là vấn đề gay gắt của nước ta và phía giải quyết.- trình diễn được một số đặc điểm đô thị hoá ngơi nghỉ Việt Nam. Lý do và hậu quả.Vận dụng: so với được kết quả của dân đông, ngày càng tăng nhanh, sự phân bố dân cư chưa phù hợp lí.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay

Vận dụng cao: tương tác được việc tăng thêm dân số nhanh với điểm lưu ý đô thị hóa của nước taCHỦ ĐỀ 9: ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP – CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU kinh TẾ Nhận biết:- Biết việc làm Đổi new ở vn là một cuộc cải cách toàn vẹn về tài chính – xóm hội ; toàn cảnh và công cuộc hội nhập của nướcta.Thông hiểu:- trình diễn được ý nghĩa của đưa dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển tài chính nước ta.Vận dụng: so với được sự vận động và di chuyển cơ cấu tài chính ở nước ta.CHỦ ĐỀ 10: NÔNG NGHIỆP Nhận biết:- trình bày được sự phân bố một số cây trồng, trang bị nuôi bao gồm của nước ta.Thông hiểu:- trình diễn được cơ cấu của ngành nông nghiệp, tình trạng phát triển một vài cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vn và nguyên nhân.- phân tích được điều kiện, thực trạng phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một vài phương hướng trở nên tân tiến ngành thuỷ sản của nước ta.- phân tích được vai trò, tình hình cách tân và phát triển và phân bổ ngành lâm nghiệp, một số vấn đề to trong trở nên tân tiến lâm nghiệp.Vận dụng: chứng minh được xu hướng chuyển dịch tổ chức cơ cấu nông nghiệp.CHỦ ĐỀ 10: CÔNG NGHIỆP Nhận biết:- trình diễn được cơ cấu công nghiệp theo ngành, thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.- biết được sự phân bố của một trong những ngành công nghiệp trọng điểm.Thông hiểu:- dấn xét được cơ cấu tổ chức công nghiệp theo ngành, thành phần tài chính và theo lãnh thổ.- Nêu được một số tại sao dẫn mang lại sự đổi khác cơ cấu ngành công nghiệp.- phân tích được tình hình cách tân và phát triển của một số trong những ngành công nghiệp trọng điểm.- trình bày được khái niệm tổ chức triển khai lãnh thổ địa nghiệp.Vận dụng: rành mạch được một số bề ngoài tổ chức cương vực công nghiệp. Vận dụng cao: liên hệ để giải thích được tình trạng phát triển, phân bố một số bề ngoài tổ chức cương vực công nghiệp ở việt nam hiện nay.CHỦ ĐỀ 11:DỊCH VỤVấn đề trở nên tân tiến ngành giao thông vận tải tải, thông tin liên lạc, dịch vụ thương mại và du lịch.- trình diễn được điểm sáng ngành GTVT, TTLL của nước ta : cải cách và phát triển khá toàn diện cả về quality và số lượng với rất nhiều loại hình.- so với được tình hình cách tân và phát triển và sự đổi khác trong cơ cấu tổ chức nội, ngoại thương.- so sánh được những tài nguyên du lịch của nước ta.- hiểu và trình diễn được tình hình cách tân và phát triển ngành du lịch, sự phân bố những trung tâm phượt chính; mối quan hệ giữa phát triển du ngoạn và bảo đảm an toàn môi trường.CHỦ ĐỀ 12: KỸ NĂNG Nhận biết: Đọc được các bạn dạng đồ, Atlat Địa lí nước ta với câu chữ về các đối tượng địa lí kinh tế - xóm hội.Thông hiểu: dấn xét được bảng số liệu, biểu đồ, các đối tượng người dùng địa lí tài chính - làng hội trên phiên bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam.Vận dụng: Vẽ biểu đồ, thừa nhận xét, đối chiếu và giải thích được số liệu tương quan đến kinh tế xã hội Việt Nam.II- TRẮC NGHIỆM:CHỦ ĐỀ 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ, PHÂN BỐ DÂN CƯ. LAO ĐỘNG VIỆC LÀM. ĐÔ THỊ HÓACâu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng về điểm sáng dân số nước ta hiện nay?
A. Có nhiều dân tộc ít người.B. Dân tộc khiếp là đông nhất.
C. Gia tăng tự nhiên rất cao.D. Có quy mô dân sinh lớn.
Câu 2: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về dân cư vn hiện nay?
A. Phân bố rất hợp lí giữa những vùng.B. Tập trung đông sinh sống đồng bằng.
C. Phân bố thưa thớt làm việc vùng núi.D. Dân nông thôn nhiều hơn đô thị.
Câu 3: Dân cư nước ta phân tía chưa phải chăng chủ yếu ớt là do tác động ảnh hưởng của
A. sự phát triển kinh tế, các nhân tố tự nhiên.B. vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, tài nguyên.
C. các yếu tố về xã hội, tổ chức cơ cấu kinh tế.D. quá trình định cư, trình độ dân trí, số dân.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân thành thị vn hiện nay?
A. Quy mô nhỏ dại hơn nông thôn.B. Phân cha đều giữa các vùng.
C. Số lượng tăng qua những năm.D. Tỉ lệ thấp rộng dân nông thôn
Câu 5: Dân cư vn phân ba không hầu hết giữa những vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc
A. nâng cao quality cuộc sống.B. bảo vệ tài nguyên với môi trường.
C. sử dụng có tác dụng nguồn lao động.D. nâng cao niên nghề mang lại lao động.
Câu 6: Đặc điểm đô thị hóa nước ta là
A. trình độ đô thị hóa thấp.B. tỉ lệ dân thành thị giảm.
C. phân bố đô thị hầu như giữa các vùng.D. quá trình thành phố hóa ra mắt nhanh.
Câu 7: Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn số 1 trong dân sinh nước ta?
A. Kinh.B. Tày.C. Mường.D. Ê-đê.
Câu 8: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng với người dân ở vùng đồng bởi nước ta?
A. Tỉ suất sinh cao hơn nữa ở miền núi.B. Mật độ dân số nhỏ dại hơn nghỉ ngơi miền núi.
C. Có không hề ít dân tộc không nhiều người.D. Chiếm phần lớn dân số cả nước.
Câu 9: Ý nào dưới đây đúng về số lượng dân sinh theo thành thị với nông xã ở vn hiện nay?
A. Tỉ lệ dân nông thôn với thành thị không nhiều chênh lệch.B. Tỉ lệ dân nông xóm tăng nhanh.
C. Tỉ lệ dân thành thị lớn hơn dân nông thôn.D. Tỉ lệ dân thành phố tăng mà lại còn thấp.
Câu 10: Đặc điểm nguồn lao cồn nước ta bây giờ là
A. phân cha rất đều.B. chất lượng nâng lên.C. số lượng không lớn.D. trình độ hết sức cao.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng về dân nông thôn nước ta hiện nay?
A. Số lượng đông rộng dân thành thị.B. Trình độ kỹ thuật kĩ thuật cao.
C. Hoạt động chủ yếu nông nghiệp.D. Có tỉ lệ lớn hơn dân thành thị.
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng về dân số vn hiện nay?
A. Số lượng luôn luôn cố định.B. Cơ cấu tuổi nắm đổi.C. Quy mô lớn.D. Nhiều dân tộc.
Câu 13: Lao động vn không tất cả thế táo bạo nào sau đây?
A. Cần cù cùng sáng tạo.B. Lực lượng con trẻ dồi dào.C. Số lượng đông với tăng.D. Có tính kỉ qui định rất cao.
Câu 14: Đặc điểm của city hóa nước ta hiện nay là
A. cơ sở hạ tầng hiện đại.B. đều tất cả quy mô rất lớn.
C. phân bố đồng những cả nước.D. có nhiều nhiều loại khác nhau.
Câu 15: Năng suất lao cồn xã hội việt nam còn thấp hầu hết nhất là do
A. cơ sở hạ tầng còn hạn chế.B. trình độ lao động không cao.
C. cơ cấu tài chính chậm nuốm đổi.D. phân tía lao hễ không đều.
Câu 16: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng với điểm sáng lao cồn của nước ta?
A. Nguồn lao cồn dồi dào và tăng nhanh.
B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.
C. Lực lượng lao cồn có trình độ chuyên môn cao đông đảo.
D. Đội ngũ người công nhân kĩ thuật tay nghề cao còn thiếu nhiều.
Câu 17: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng với điểm sáng chủ yếu hèn của mối cung cấp lao hễ nước ta?
A. Lực lượng lao động trình độ cao còn ít.B. Có kinh nghiệm tay nghề sản xuất nông nghiệp.
C. Tính kỉ hiện tượng của người lao đụng rất cao.D. Chất lượng càng ngày càng được nâng lên.
Câu 18: Số dân thành thị việt nam tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Tác đụng của hội nhập tài chính toàn cầu.
B. Tác hễ của quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa.
C. Ở thành phố có hạ tầng ngày càng tốt.
D. Ở đô thị dễ kiếm bài toán làm tất cả thu nhập.
Câu 19: Ý nào sau đây không đúng về quality nguồn lao cồn nước ta?
A. Trình độ lao động đang rất được nâng lên.B. Lao đụng đã qua đào tạo và huấn luyện chiếm tỉ lệ cao.
C. Lực lượng lao cồn có trình độ cao còn ít.D. Công nhân kĩ thuật tay nghề cao còn thiếu thốn nhiều.
Câu 20: Chất lượng lao động vn ngày càng được nâng lên chủ yếu là do tại sao nào sau đây?
A. Giáo dục, văn hóa và y tế phạt triển.B. Nhiều dân tộc và lao động dồi dào.
C. Dân số đông, tăng thêm còn nhanh.D. Các đô thị có khá nhiều lao cồn kĩ thuật.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây không đúng về thành phố hóa sinh hoạt nước ta
A. tỉ lệ dân city có xu thế tăng.B. quá trình city hóa diễn ra chậm.
C. trình độ city hóa không cao.D. phân cha đô thị đồng hồ hết cả nước.
Câu 22: Dân bầy đem lại tiện lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?
A. Chất lượng lao động.B. Có những viêc làm mới.
C. Nguồn lao cồn dồi dào.D. Thu nhập người dân tăng.
Câu 23: Phát biểu mào tiếp sau đây không đúng về mối cung cấp lao đụng Việt Nam?
A. Người lao động bắt buộc cừ, sáng tạo.B. Chất lượng lao động ngày càng cao.
C. Chuyển biến tổ chức cơ cấu theo ngành cực kỳ nhanh.D. Mỗi năm tạo thêm hơn 1 triệu người.
Câu 24: mang đến biểu đồ vật về số lượng dân sinh nông thôn với thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - 2019:(Số liệu theo Niên giám thống kê việt nam 2019, NXB Thống kê, 2020)Biểu đồ bộc lộ nội dung như thế nào sau đây? A. Quy mô, cơ cấu số lượng dân sinh nông thôn với thành thị. B. chuyển đổi quy mô dân số nông thôn cùng thành thị. C. vận động và di chuyển cơ cấu số lượng dân sinh nông thôn với thành thị. D. vận tốc tăng trưởng số lượng dân sinh nông thôn cùng thành thị.Câu 25: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng với điểm lưu ý dân tộc nghỉ ngơi nước ta?
A. Dân tộc Kinh chiếm phần tỉ lệ lớn nhất trong tổng dân số.
B. Mức sinh sống của một bộ phận dân tộc ít bạn còn thấp.
C. Các dân tộc bản địa ít tín đồ sống tập trung chủ yếu sinh sống đồng bằng.
D. Có nhiều thành phần dân tộc, bạn dạng sắc văn hóa đa dạng.
Câu 26: Dân cư nước ta bây chừ phân bố
A. đồng số đông giữa những vùng.B. hợp lí giữa các vùng.
C. tập trung ở quanh vùng đồng bằng.D. chủ yếu sinh sống thành thị.
Câu 27: Tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta vẫn còn cao đa số là do
A. đô thị mở rộng, đất nông nghiệp trồng trọt bị thu hẹp.B. lao hễ kĩ thuật ít, công nghiệp còn hạn chế.
C. lao cồn tăng, tài chính còn lờ lững phát triển.D. dân cư nông làng mạc đông, ít hoạt động dịch vụ.
Câu 28: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu tuyệt nhất làm giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp trong cơ cấu tổ chức lao rượu cồn của việt nam hiện nay?
A. Tác đụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.B. Qúa trình thành phố hóa diễn ra mạnh.
C. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.D. Cơ sở hạ tầng càng ngày hoàn thiện.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng với đô thị hóa ở vn hiện nay?
A. Tỉ lệ dân thành phố không cố đổi.B. Số city giống nhau ở những vùng.
C. Số dân sinh sống đô thị nhỏ tuổi hơn ở nông thôn.D. Trình độ thành phố hóa còn hết sức thấp.
Câu 30: ( MH THPTQG 2020) Qúa trình city hóa ngơi nghỉ nước ta diễn ra chưa nhanh đa số là do
A. công nghiệp hóa phát triển còn chậm.B. các chuyển động phi nntt còn yếu.
C. lao cồn nông nghiệp vẫn còn đấy tỉ lệ lớn.D. chịu tác động lâu nhiều năm của chiến tranh.
Câu 31: Nhân tố nào tiếp sau đây có tính ra quyết định đến sự phân bổ dân cư vn hiện nay?
A. Tài nguyên thiên nhiên.B. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
C. Trình độ cải tiến và phát triển kinh tế.D. Qúa trình xuất, nhập cư.
Câu 32: Đồng bằng nước ta dân cư tập trung đông đúc là do
A. diện tích đất rộng, những khoáng sản.B. chủ yếu đuối trồng lúa, nhiều dân tộc sinh sống.
C. địa hình bởi phẳng, đa số trồng lúa.D. nhiều dân tộc bản địa sinh sống, diện tích s đất rộng.
Câu 33: Vùng nào tiếp sau đây có số dân đô thị béo nhất vn hiện nay?
A. Trung du miền núi phía Bắc.B. Đông nam giới Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.D. Duyên hải nam Trung Bộ.
Câu 34: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng về nguồn lao động nước ta hiện nay?
A. Trình độ siêu cao.B. Cần cù, sáng sủa tạo.C. Số lượng cầm cố định.D. Phân ba đồng đều.
Câu 35: Gia tăng tự nhiên và thoải mái dân số giảm, tuy nhiên dân số việt nam vẫn tăng nhanh là do lý do nào sau đây?
A. Tuổi thọ càng ngày càng cao.B. Cơ cấu dân sinh già.C. Gia tăng cơ học tập cao.D. Quy mô số lượng dân sinh lớn.
Câu 36: Lao động nước ta hiện nay A. tăng nhanh, không đủ việc làm. B. đông đảo, thất nghiệp còn vô cùng ít. C. hầu hết công nhân kinh nghiệm cao. D. tập trung tổng thể ở công nghiệp.Câu 37: những đô thị ở vn hiện nay A. đa số là tài chính nông nghiệp. B. có tỉ lệ thiếu câu hỏi làm hết sức cao. C. có thị trường tiêu thụ nhiều dạng. D. tập trung phần nhiều dân cư cả nước.Câu 38: Cơ cấu dân số vn hiện nay A. phân tía đồng hầu như giữa những vùng. B. tăng nhanh, cơ cấu dân số già.

Xem thêm: Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông

C. tập trung hầu hết ở thành thị. D. cơ cấu dân sinh vàng, lao rượu cồn dồi dào.Câu 39: Các city ở vn hiện nay A. tỉ lệ dân đô thị không chũm đổi. B. số thành phố giống nhau ở các vùng. C. tỉ lệ dân thị trấn tăng nhanh. D. trình độ city hóa cao ở các vùng.CHỦ ĐỀ 9: ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP – CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU tởm TẾ Câu 1: Phát biểu nào tiếp sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ kinh tế tài chính của nước ta hiện nay?
A. Hình thành các vùng hễ lực phát triển kinh tế.B. Nhiều mô hình dịch vụ mới thành lập và phân phát triển.
C. Tỉ trọng khoanh vùng công nghiệp và thành lập tăng.D. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt vày Nhà nước cai quản lí.
Câu 2: Nhân tố công ty yếu ảnh hưởng tác động đến chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành kinh tế nước ta bây chừ là
A. thị trường tiêu thụ rộng, có nhu cầu lớn.B. tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhiều dạng.
C. quá trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa.D. nguồn lao đụng đông đảo, trình độ cao.
Câu 3: Cơ cấu GDP phân theo thành phần tài chính nước ta biến đổi rõ rệt nhất hầu hết do
A. tăng trưởng gớm tế vừa mới đây nhanh.B. thúc đẩy sự cải tiến và phát triển công nghiệp.
C. lao cồn dồi dào với tăng mặt hàng năm.D. chuyển sang trọng nền kinh tế thị trường.
Câu 4: Cơ cấu tiếp tế công nghiệp của việt nam không di chuyển theo phía nào sau đây?
A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.B. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
C. Tăng tỉ trọng của các thành phầm cao cấp.D. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.
Câu 5: Cơ cấu ngành của công nghiệp việt nam có sự chuyển dời rõ rệt nhằm kim chỉ nam chuyển hướng nào sau đây?
A. Tạo thuận tiện cho câu hỏi chuyển dịch cơ cấu lao động.
B. Khai thác hợp lý những mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính và đảm bảo môi trường.
D. Tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới.
Câu 6: So với yêu thương cầu phát triển của nước nhà trong quy trình hiện nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế tài chính của nước ta diễn ra
A. còn lờ lững và còn chưa thỏa mãn nhu cầu được.B. khá cấp tốc nhưng chưa đáp ứng.
C. khá nhanh và đã đáp ứng nhu cầu được.D. còn lừ đừ nhưng đáp ứng được.
Câu 7: Cơ cấu tiếp tế công nghiệp của vn đang chuyển dịch theo hướng
A. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.B. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
C. tăng tỉ trọng những sản phẩm chất lượng thấp.D. đa dạng hóa các thành phầm công nghiệp.
Câu 8: Biểu hiện nay của vấn đề chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính nước ta là
A. phát triển những khu công nghiệp tập trung.B. tăng tỉ trọng của công nghiệp với xây dựng.
C. các vùng chế tạo chuyên canh được mở rộng.D. các vùng tài chính trọng điểm được hình thành.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với xu thế chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính nuớc ta hiện nay nay?
A. Nhà nước cai quản lí các ngành then chốt.B. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.
C. Tốc độ chuyển dịch ra mắt còn chậm.D. Đáp ứng không thiếu thốn sự phát triển đất nước.
Câu 10: Biểu hiện tại của sự chuyển dời lãnh thổ kinh tế ở nước ta là
A. các khu công nghiệp tập trung và những vùng chuyên canh được hình thành.
B. nhiều vận động dịch vụ mới thành lập và hình thành những vùng rượu cồn lực.
C. tỉ trọng của công nghiệp bào chế tăng, công nghiệp khai quật giảm.
D. nhà nước quản ngại lí những ngành tài chính và các lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây đúng với di chuyển cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay nay?
A. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp tăng qua các năm.
B. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu trở nên tân tiến của quốc gia hiện nay.
D. Tốc độ gửi dịch cơ cấu ngành trong GDP ra mắt rất nhanh.
Câu 12: Ý nghĩa đa phần của chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành kinh tế nước ta là
A. tăng cường hội nhập vào nền kinh tế của khu vực.
B. thúc đẩy cấp tốc sự vững mạnh của nền khiếp tế.
C. khai thác tác dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. sử dụng phù hợp nguồn lao rượu cồn dồi dào trong nước.
Câu 13: phát biểu nào sau đây không đúng cùng với cơ cấu kinh tế tài chính nước ta?
A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, văn minh hóa.
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh chiếm tỉ trọng bé dại nhất.
C. Kinh tế bên nước đóng vai trò thiết bị yếu trong nền khiếp tế.
D. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp độc nhất trong cơ cấu.
Câu 14: Các loại dịch vụ mới thành lập ở nước ta từ Đổi mới đến thời điểm này là
A. thương mại, viễn thông.B. viễn thông, tư vấn đầu tư.
C. giao thông vận tải, yêu đương mại.D. bưu chính, giao thông vận tải vận tải.
Câu 15: bài toán chuyển dịch cơ cấu tổ chức công nghiệp nước ta chủ yếu ớt nhằmA. Sử dụng xuất sắc tài nguyên, tạo ra nhiều việc làm. B. Tạo các sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu.C. đẩy cấp tốc đô thị hóa, phân bổ lại dân cư. D. Lôi cuốn đầu tư, ảnh hưởng sản xuất hàng hóa.Câu16. Sau khi thống nhất đất nước, việt nam xây dựng nền tài chính từ khởi thủy điểm là nền sản xuất:A. Công nghiệp B. Công - nông nghiệp trồng trọt C. Nông - công nghiệp D. Nntt lạc hậu
Câu17.
Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta ban đầu từ năm:A. 1976 B. 1986 C. 1987 D. 1996Câu 18. Yếu tố như thế nào không phải là nhà trương của xu thay dân nhà hoá cuộc sống KT- XH?A. Để tín đồ dân được toàn quyền trong đa số sinh hoạt với sản xuất
B. Cải thiện nhận thức của tín đồ dân về quyền lợi nghĩa vụ
C. Trao dần mang lại dân quyền tự chủ trong thêm vào và đời sống
D. đắm đuối vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài
Câu 19:
Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 17, hãy cho thấy thêm ngành ghê tế nào sau đây có tỉ trọng tăng liên tục?A. Nông, lâm, thủy sản và ngành dịch vụ. B. Dịch vụ.C. Nông, lâm, thủy sản. D. Công nghiệp và xây dựng.Câu 20: Trong trong thời hạn qua, nội bộ ngành nntt có sự vận động và di chuyển theo hướng:A. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.B. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm.C. Tỉ trọng ngành trồng trọt với tỉ trọng ngành chăn nuôi cùng tăng.D. Tỉ trọng ngành trồng trọt cùng tỉ trọng ngành chăn nuôi thuộc tăng.Câu 21. Cơ cấu thành phần tài chính nước ta đang vận động và di chuyển theo hướng:A. Khu vực kinh tế nhà nước gồm tỉ trọng cao nhất.B. Khoanh vùng kinh tế không tính Nhà nước bao gồm tỉ trọng tốt nhất.C. Giảm tốc khá nhanh tỉ trọng khu vực kinh tế bao gồm vốn đầu tư nước ngoài.D. Tăng nhanh tỉ trọng quanh vùng kinh tế tất cả vốn chi tiêu nước ngoài.Câu 22. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến quanh vùng công nghiệp - xây đắp ở việt nam có vận tốc tăng trưởng bình quân hàng năm sớm nhất trong nền kinh tế tài chính làA. Xu thế chuyển dịch của quả đât và ảnh hưởng tác động của cuộc phương pháp mạng công nghệ - kĩ thuật.B. Mặt đường lối thiết yếu sách, phát triển kinh tế tài chính của Đảng và Nhà nước cùng xu cố gắng phát triển tài chính thế giới.C. Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao hễ dồi dào.D. Tăng mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học – kĩ thuật hiện đại trong sản xuất.Câu 23. cho bảng số liệu:CƠ CẤU GDP PHÂN THEO khu vực VỰC tởm TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2001 - 2016(Đơn vị: %)
NămTổng sốChia ra
Nông, lâm, thủy sảnCông nghiệp, xây dựngDịch vụ
2001100,0023,3438,1338,63
2010100,0020,3041,1038,60
2015100,0017,033,2539,73
2016100,0016,3232,7240,93
Để thể hiện tổ chức cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tế ở nước ta giai đoạn 2001 - 2016, biểu thiết bị nào sau đây thích hợp độc nhất ?
A. Tròn. B. Đường. C. Phối hợp . D. Miền
*
A.
Cột. B. Miền. C. Tròn. D. ĐườngBÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCHCâu 1 (NB). nhiều phần các liên hoan tiệc tùng văn hóa nước ta ra mắt vàoA. cuối năm dương lịch. B. đầu năm âm lịch. C. giữa năm dương lịch. D. giữa năm âm lịch.Câu 2 (NB). Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồmA. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội. B. di tích, lễ hội, làng mạc nghề, độ ẩm thực.C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật. D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.Câu 3 (NB). Tài nguyên phượt tự nhiên bao gồmA. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội. B. địa hình, sinh vật, buôn bản nghề, độ ẩm thực.C. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật. D. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.Câu 4 (NB). thuận lợi cơ bạn dạng của quanh vùng miền núi vn để phát triển phượt là ?A. giao thông thuận lợi. B. khí hậu ổn định, ít thiên tai.C. có nguồn nhân lực dồi dào. D. cảnh quan thiên nhiên đẹp.Câu 5 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 25, cho thấy trung tâm phượt nào sau đây là cấp quốc gia?A. Hạ Long. B. Hải Phòng. C. Đà Nẵng. D. Cần Thơ.Câu 6 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 24, cho thấy thêm tỉnh nào sau đây có quý hiếm xuất khẩu nhỏ dại hơn nhập khẩu?A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Bình Định. D. An Giang.Câu 7 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho biết thêm nơi như thế nào sau đây là điểm du ngoạn lễ hội truyền thống?A. Yên Tử. B. Trà Cổ. C. Đồng Kỵ. D. Tân Trào.Câu 8 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 24, cho biết thêm nước ta có giá trị xuất khẩu tương đương giá trị nhập khẩu hàng hóa với nước nào sau đây?A. Hoa Kì. B. Trung Quốc. C. Nhật Bản. D. Xingapo.Câu 9 (NB). căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 24, cho biết thêm tỉnh nào dưới đây có cực hiếm xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu?A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Vĩnh Phúc. D. Lào Cai.Câu 10 (TH). căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với du lịch Việt Nam?A. Tài nguyên du lịch tự nhiên có ít loại. B. Tài nguyên du lịch nhân văn đơn điệu.C. không hề ít trung tâm phượt cấp quốc gia. D. du lịch được cách tân và phát triển ở nhiều nơi.Câu 11 (TH). Sự phân bổ các chuyển động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều tốt nhất vào sự phân bổ củaA. tài nguyên du lịch. B. các ngành sản xuất. C. dân cư. D. trung trung khu du lịch.Câu 12 (TH). Số lượt khách du ngoạn nội địa trong số năm qua tăng cấp tốc do nguyên nhân chủ yếu làm sao sau đây?A. Chất lượng giao hàng tốt hơn. B. Mức sống nhân dân được nâng cao.C. Sản phẩm du lịc này càng nhiều dạng. D. Cơ sở vật hóa học được tăng cường.Câu 13 (TH). Đồng bằng sông Hồng triệu tập nhiều di tích, lễ hội, những làng nghề truyền thống lâu đời là doA. nền kinh tế-xã hội cách tân và phát triển nhanh. B. thành phần dân cư, dân tộc bản địa đa dạng.C. vị trí tiếp xúc những luồng thiên cư lớn. D. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.Câu 14 (TH). căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 24, cho thấy thêm nước ta nhập khẩu đa phần loại món đồ nào sau đây?A. Công nghiệp nặng và khoáng sản. B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.C. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công bằng tay nghiệp. D. Hàng tiêu dùng, lương thực.Câu 15 (TH). nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự phong phú và đa dạng loại hình phượt ở việt nam hiện nay?A. Tài nguyên phượt và nhu cầu của khác nước ngoài trong, không tính nước.B. Nhu ước của khác nước ngoài trong, quanh đó nước và đk phục vụ.C. Định hướng ưu tiên phát triển phượt và những nguồn vốn đầu tư.D. Lao rượu cồn làm du lịch và các đại lý vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng.Câu 16 (TH). phát biểu nào dưới đây không đúng với chuyển động nội yêu đương của việt nam sau giai đoạn Đổi mới?A. Đã hình thành hệ thống chợ lớn. B. Hình thành một thị phần thống nhất.C. Hàng hoá ngày dần đa dạng. D. Chất số lượng hàng hóa ngày càng cao.Câu 17 (TH). Kim ngạch nhập khẩu của việt nam tăng nhanh không cần doA. sự phục sinh và trở nên tân tiến của sản xuất. B. nhu cầu chi tiêu và sử dụng xã hội tăng.C. đáp ứng yêu ước xuất khẩu. D. người dân chỉ dùng hàng nhập ngoại.Câu 18 (TH). phát biểu nào sau đây không đúng với phần đông đặc điểm hoạt động nội thương nước ta sau Đổi mới?A. Mở rộng thị trường bán buôn với các quốc gia.B. Thu hút được sự tham gia của không ít thành phần kinh tế.C. Hàng hóa ngày dần phong phú, phong phú đáp hơn.D. Đã hình thành thị trường thống tuyệt nhất trong cả nước.Câu 19 (TH). nhóm hàng nào sau đây không yêu cầu là sản phẩm xuất khẩu nòng cốt của nước ta?A. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu bằng tay thủ công nghiệp. B. Hàng nông - lâm - thủy sản.C. Hàng công nghiệp nặng cùng khoáng sản. D. Hàng đồ vật móc cùng thiết bị phụ tùng.Câu 20 (TH). phát biểu nào dưới đây không đúng cùng với các mặt hàng xuất khẩu sinh sống nước ta?A. Tỉ trọng hàng tối ưu còn lớn. B. Giá thành thành phầm còn cao.C. Phụ thuộc các vào nguyên liệu nhập. D. Đa số là mặt hàng công nghiệp nhẹ.Câu 21 (TH). trong những đổi mới đặc trưng về cơ chế chuyển động xuất nhập khẩu của nước taA. duy trì và trở nên tân tiến ở các thị phần truyền thống.B. từng cách hội nhập vào thị phần thế giới.C. mở rộng thị trường sang những nước thuộc khu vực II và III.D. mở rộng quyền hoạt động cho các ngành và những địa phương.Câu 22 (VD). vì sao chủ yếu tạo nên kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta thường xuyên tăng giữa những năm qua doA. thị phần xuất, nhập khẩu càng ngày càng được mở rộng.B. nhiều mẫu mã hóa các đối tượng người dùng tham gia xuất, nhập khẩu.C. Tăng cường nhập khẩu tư liệu thêm vào và hàng tiêu dùng.D. tốc độ tăng trưởng tài chính cao và đổi mới cơ chế quản ngại lí.Câu 23 (VD). du ngoạn Việt Nam phát triển nhanh từ trên đầu thập kỉ 90 của cầm kỉ XX đến thời điểm này chủ yếu là doA. chính sách Đổi mới của phòng nước. B. mở rộng với đa dạng hoạt động du lịch.C. tài nguyên phượt phong phú, hấp dẫn. D. mức sinh sống của người dân ngày càng cao.Câu 24 (VD). chuyển động nội yêu quý của vn phát triển nhộn nhịp từ những năm 90 của rứa kỷ XX đến nay chủ yếu là doA. tác hễ của thị phần nước ngoài. B. cơ chế quản lí lí cố kỉnh đổi.C. nhu cầu chi tiêu và sử dụng của fan dân cao. D. sự đa dạng của những mặt hàng.Câu 25 (VD). tại sao nào sau đây là chủ yếu tạo nên ngành du ngoạn nước ta phát triển nhanh trong thời hạn gần đây?A. Nhu cầu du ngoạn tăng, có không ít di sản cố giới. B. Tài nguyên phượt phong phú, cơ sở lưu trú tốt.C. Chính sách phân phát triển, nhu yếu về du ngoạn tăng. D. Thu hút các vốn đầu tư, upgrade cơ sở hạ tầng.Câu 26 (VD). Kim ngạch nhập khẩu của nước ta một trong những năm gần đây tăng khá bạo dạn là doA. dân số đông, nhu cầu tiêu dùng cao, trong những khi sản xuất chưa phát triển.B. kinh tế việt nam phát triển chậm, chưa đáp ứng nhu cầu nhu mong trong nước.C. nhu mong về nguyên, nhiên liệu, vật dụng móc ship hàng sản xuất cùng tiêu dùng.D. phần lớn dân cư chỉ dùng hàng nước ngoài nhập, không sử dụng hàng vào nước.
A.Có nhiều dân tộc ít người.B.

Gia tăng thoải mái và tự nhiên rất cao.C.Dân tộc khiếp là đông nhất.D.Có quy mô dân sinh lớn.

*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 10

Đề thi HK2 môn tiếng Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết thứ Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ dùng Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Ôn tập đồ dùng lý 12 Chương 7

Đề thi HK2 môn trang bị Lý 12


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học tập 12 Chương 9

Đề thi HK2 môn Hóa 12


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10

Đề thi HK2 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài bác tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học tập kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề thi HK2 môn technology 12


Tin học 12

Lý thuyết Tin học tập 12

Giải bài tập SGK Tin học 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học tập 12


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn trang bị lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt thương hiệu cho loại sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoại trừ xa

Khái quát tháo văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến ráng kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

bammihanquoc.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *