Nitơ Phản Ứng Được Với Tất Cả Các Chất Trong Nhóm Nào Sau Đây Để Tạo Ra Hợp Chất Khí

Số lão hóa của nitơ trong các hợp chất và ion Al
N, N2O4, NH4+, NO3-, NO2-, theo thứ tự là -3, +4, -3,+5,+4.
Tìm các đặc điểm không trực thuộc về khí nitơ?(a) Hóa lỏng ở ánh sáng rất phải chăng (-196o
C);(b) cấu tạo phân tử nitơ là
*
(c) Tan những trong nước;(d) Nặng rộng oxi; (e) hèn bền, dễ dẫn đến phân hủy thành nitơ nguyên tử.

Bạn đang xem: Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí


Các hình mẫu vẽ sau tế bào tả các cách thu khí hay được áp dụng khi điều chế cùng thu khí trong phòng thí nghiệm:
*
Kết luận nào sau đây đúng?
Cho hình vẽ về phong thái thu khí dời nước như sau:Hình vẽ trên có thể áp dụng để thu được phần nhiều khí nào trong số khí sau đây?
*

Fe hoàn toàn có thể được dùng làm hóa học xúc tác trong bội nghịch ứng pha chế NH3 từ N2 và H2:
*
nhấn xét như thế nào sau đấy là đúng khi nói về vai trò của fe trong phản nghịch ứng trên?
Cho cân đối hoá học:
*
làm phản ứng thuận là bội nghịch ứng toả nhiệt. Cân đối hoá học không biến thành chuyển dịch lúc
Quá trình tiếp tế amoniac vào công nghiệp dựa vào phản ứng thuận nghịch sau:
*
Khi phản nghịch ứng đạt mức trạng thái cân nặng bằng, những biến hóa nào dưới đây làm cho cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận: (1) tăng sức nóng độ, (2) tăng áp suất, (3) thêm chất xúc tác, (4) giảm nhiệt độ, (5) mang NH3 thoát khỏi hệ.
lúc tan vào nước, chỉ một trong những phần nhỏ những phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước tạo thành các ion NH4+ cùng OH-.

Nitơ phản nghịch ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào dưới đây để tạo nên hợp chất khí được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi nito phản bội ứng với hóa học nào tạo ra hợp chất khí tương tự như nhắc lại nội dung kỹ năng về đặc điểm hóa học tập của nito, giúp cho bạn đọc ghi nhớ vậy chắc loài kiến thức. Mời chúng ta tham khảo.


Nitơ làm phản ứng được với toàn bộ các hóa học trong nhóm nào sau đây để tạo nên hợp hóa học khí.

A. Li, Mg, Al

B. H2, O2

C. Li, H2, Al

D. O2 ,Ca, Mg

Đáp án khuyên bảo giải bỏ ra tiết 

Đáp án B

Nito tính năng với H2, O2 tạo thành khí (nhiệt độ)

N2 + 3H2 → 2NH3

N2 + O2 → 2NO

Còn những chất Li, Mg, Al, Ca tính năng với nito không tạo ra khí

N2 + 6Li → 2Li3N

N2 + 3Mg → Mg3N2

2Al + N2 → 2Al
N

N2 + Ca → Ca3N2


Tính chất hóa học của nito 

Nitơ có các số oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

Do đo Nitơ mô tả tính oxi hóa với tính khử, tính oxi hóa đặc trưng hơn.

1. Nitơ mô tả tính oxi hóa

Phân tử nitơ có link ba cực kỳ bền, đề xuất nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

a. Tính năng với hidro

N2 + 3H2 → 2NH3

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và tất cả xúc tác. Nitơ phản ứng cùng với hidro sinh sản amoniac.

b. Công dụng với kim loại

Nhiệt độ thường, nitơ tính năng với liti chế tạo thành liti nitrua:

6Li + N2 → 2Li3N.

Ở ánh nắng mặt trời cao, nitơ tác dụng với Mg, chế tác thành magie nitrua:

Mg + N2

*
Mg3N2

Có 1 điểm cần chăm chú là những nitrua rất đơn giản bị thủy phân tạo ra NH3. Nitơ chỉ diễn đạt tính lão hóa với các nguyên tố tất cả độ âm điện nhỏ hơn.

2. Nitơ biểu đạt tính khử

Khí nito biểu hiện tính khử khi phối hợp cùng các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

Ở sức nóng độ khoảng 3000ºC, Nitơ tác dụng với oxi tạo thành nitơ monoxit

N2 + O2

*
NO (không màu) 


Câu hỏi áp dụng liên quan 

Câu 1. N2 công dụng được với tất cả các chất nào trong những các hóa học sau (ở đk thích hợp): 

A. H2; O2; Mg, Fe2O3

B. H2; O2; Li, CO

C. H2; O2; Mg; Cu
O

D. H2; O2; Mg; Li


Xem đáp án
Đáp án D

N2 + 6Li → 2Li3N

N2 + 3Mg

*
Mg3N2

N2 + O2

*
2NO

N2 + 3H2

*
2NH3


Câu 2. Sản phẩm của phản nghịch ứng nhiệt phân KNO3:

A. KNO2 và O2

B. KNO2 cùng O3

C. KNO2 với N2

D. K2O, N2 với O2


Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình nhiệt độ phân

2KNO3

*
2KNO2 + O2


Câu 3. hàng muối cacbonat bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao

A. K2CO3, Ca(HCO3)2.

Xem thêm: Just A Moment - Problem Solving Information And Tips

B. K2CO3, KHCO3.

C. KNO3, NH4NO3.

D. Mg
CO3, K2CO3.


Xem đáp án
Đáp án C

Dãy muối hạt cacbonat bị nhiệt độ phân ở nhiệt độ cao KNO3, NH4NO3.

2KNO3

*
2KNO2 + O2

NH4NO3
*
N2O + 2H2O

Câu 4. Khí N2O là sản phẩm của sức nóng phân muối

A. KNO3

B. NH4NO3

C. NH4NO2

D. Zn(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình sức nóng phân

2KNO3

*
2KNO2 + O2

NH4NO3

*
N2O + H2O

NH4NO2

*
N2 + H2O

2Zn(NO3)2

*
2Zn
O + 4NO2 + O2


Câu 5. Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp:

A. Chưng chứa phân đoạn không gian lỏng


B. Nhiệt độ phân NH4NO2 bão hoà

C. Cần sử dụng photpho để đốt cháy hết oxi trong không gian được Nitơ

D. Cho không khí đi qua Cu
O/t0


Xem đáp án
Đáp án A

Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương thức chưng chứa phân đoạn không gian lỏng


Câu 6. Cho hỗn hợp khí X tất cả N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua hỗn hợp Na
OH dư, người ta thu được các khí bay ra gồm

A. N2, Cl2, O2.

B. Cl2, SO2, CO2.

C. N2, Cl2, H2.

D. N2, H2.


Xem đáp án
Đáp án D

Các khí bị giữ lại trong hỗn hợp Na
OH là: Cl2, SO2, CO2

2Na
OH + Cl2 → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

2Na
OH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2Na
OH + CO2 → Na2CO3 + H2O

=> 2 khí thoát ra là N2 với H2


Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thu khí nitơ bằng phương thức dời nước vì

A. N2 khối lượng nhẹ hơn không khí.

B. N2 vô cùng ít tung trong nước.

C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.

D. N2 hóa lỏng, hóa rắn ở ánh nắng mặt trời rất thấp


Xem đáp án
Đáp án B

Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước bởi vì N2 cực kỳ ít chảy trong nước.


................................

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa giới thiệu tới những bạn bài viết Nitơ làm phản ứng được với tất cả các chất trong đội nào sau đây để tạo thành hợp chất khí, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập xuất sắc hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ Anh 11, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...


Để nhân tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và học hành môn học tập THPT, Vn
Doc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành riêng cho lớp 11 sau: team Tài liệu học hành lớp 11 để có thể update được phần nhiều tài liệu bắt đầu nhất. 


Đánh giá bài viết
1 11.800
Chia sẻ bài viết
thu xếp theo mang định tiên tiến nhất Cũ độc nhất

Hóa 11 - Giải Hoá 11


reviews chính sách Theo dõi shop chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *