Một khung dây phẳng diện tích 20cm2 gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một khung dây dẫn phẳng, diện tích 20 c m 2 , gồm 10 vòng đặt trong từ trường đều. Véctơ cảm ứng từ phù hợp thành với mặt phẳng khung dây góc 30 ° và bao gồm độ lớn bởi 2 . 10 - 4 T . Fan ta tạo cho từ trường sút đều mang lại không trong khoảng thời hạn . Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện trong size là

A. 2 3 . 10 - 4 V

B. 2 3 . 10 - 4 V

C. 3 . 10 - 4 V

D. 3 3 . 10 - 4 V


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!
Một form dây phẳng, diện tích 20 ( c m 2 ), gồm 10 vòng dây để trong từ trường đều. Vectơ chạm màn hình từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng khung dây một góc 30 0 và gồm độ lớn B = 2. 10 - 4 (T). Tín đồ ta khiến cho từ trường bớt đều mang lại không vào khoảng thời gian 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong form dây vào khoảng thời gian từ...

Bạn đang xem: Một khung dây phẳng diện tích 20cm2 gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều


Một khung dây phẳng, diện tích s 20 ( c m 2 ), tất cả 10 vòng dây đặt trong sóng ngắn từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng form dây một góc 30 0 và gồm độ lớn B = 2. 10 - 4 (T). Tín đồ ta tạo cho từ trường giảm đều đến không vào khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động chạm màn hình xuất hiện trong size dây vào khoảng thời gian từ trường biến hóa là

A. 3,46. 10 - 4 (V).

B. 0,2 (m
V)

C. 4. 10 - 4 (V).

D. 4 (m
V).


Một size dây phẳng, diện tích s 20 cm3 , bao gồm 10 vòng được để trong tự trường đều . Vectơ cảm ứng từ vuông góc với khía cạnh phẳng size dây có độ lớn bằng 2 . 10-4 T . Tín đồ ta mang lại từ trường bớt đều cho 0 vào khoảng thời hạn 0,01s . Tính suất điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong khung dây.


Từ thông qua khung dây : Φ = NBScosα .

Vì cuối cùng từ thông sút đến 0 đề nghị : ( riangle)Φ = Φ = NBScosα

Độ mập của suất năng lượng điện động cảm ứng trong form :

ξ = (left|-frac rianglePhi riangle t ight|=frac10.2.10^-4.20.10^-40,01)= 4 . 10-4 ( V ) = 0,4 ( m
V )


Một form dây phẳng, diện tích s 200 c m 2 , tất cả 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng khung dây một góc 30 ° và gồm độ bự B = 2 . 10 - 4 T . Tín đồ ta tạo nên từ trường bớt đều mang lại không vào khoảng thời gian 0,01 s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong khung dây trong khoảng...

Một form dây phẳng, diện tích 200 c m 2 , bao gồm 10 vòng dây đặt trong sóng ngắn từ trường đều. Vectơ chạm màn hình từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng size dây một góc 30 ° và tất cả độ phệ B = 2 . 10 - 4 T . Bạn ta tạo nên từ trường bớt đều mang đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong form dây vào khoảng thời gian từ trường thay đổi là:

A. 3 , 46 . 10 - 4 V

B. 0 , 2 m V

C. 4 . 10 - 4 V

D. 4 m V


Một size dây phẳng, diện tích 20 (cm2), bao gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ chạm màn hình từ làm cho thành với mặt phẳng size dây một góc 30o và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta tạo nên từ trường sút đều cho không trong khoảng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện trong form dây vào khoảng thời hạn từ trường biến đổi là A. 3,46.10-4 (V). B. 0,2 (m
V). C. 4.10-4 (V). D....

Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường sóng ngắn đều. Vectơ cảm ứng từ có tác dụng thành với phương diện phẳng size dây một góc 30o và gồm độ mập B = 2.10-4 (T). Fan ta tạo cho từ trường sút đều mang đến không trong khoảng thời hạn 0,01 (s). Suất điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong form dây vào khoảng thời gian từ trường biến hóa là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (m
V).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (m
V).


Đáp án B

Suất điện động chạm màn hình trong form

ξ = Δ Φ Δ t = N . Δ B . S . Cos α Δ t = 10.2.10 − 4 .20.10 − 4 . Cos 60 ° 0 , 01 = 0 , 2.10 − 3 V = 0 , 2 m V .


Một form dây phẳng, diện tích 20 c m 2 , tất cả 10 vòng dây để trong sóng ngắn đều. Vectơ chạm màn hình từ làm cho thành với mặt phẳng form dây một góc 30o và có độ bự B = 2 . 10 - 4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều mang đến không vào khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện nay trong size dây vào khoảng thời hạn từ trường...

Một form dây phẳng, diện tích s 20 c m 2 , gồm 10 vòng dây để trong từ trường sóng ngắn đều. Vectơ chạm màn hình từ làm cho thành với khía cạnh phẳng form dây một góc 30o và có độ bự B = 2 . 10 - 4 (T). Bạn ta tạo cho từ trường sút đều mang lại không trong khoảng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện trong form dây vào khoảng thời hạn từ trường thay đổi là

A. 3 , 46 . 10 - 4 (V).

B.

Xem thêm: Tốc Độ Là Đại Lượng Đặc Trưng Cho Tính Chất Nhanh Hay Chậm Của Chuyển Động

0,2 (m
V).

C. 4 . 10 - 4 (V).

D. 4 (m
V).


Đáp án B

Suất điện động chạm màn hình trong khung

ξ = Δ Φ Δ t = N . Δ B . S . Cos α Δ t = 10.2.10 − 4 .20.10 − 4 . Cos 60 ° 0 , 01 = 0 , 2.10 − 3 V = 0 , 2 m V .


Một form dây phẳng có diện tích 20 ( c m 2 ) bao gồm 100 vòng dây được để trong từ trường đều phải sở hữu vectơ chạm màn hình từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và gồm độ lớn bởi 2. 10 - 4 (T). Bạn ta đến từ trường bớt đều đặn đến 0 trong khoảng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện nay trong khung là: A. 40 (V). B.4,0 (V). C. 0,4 (V). D.4. 10 ...

Một khung dây phẳng có diện tích 20 ( c m 2 ) bao gồm 100 vòng dây được đặt trong trường đoản cú trường đều phải có vectơ chạm màn hình từ vuông góc với phương diện phẳng size dây và có độ lớn bằng 2. 10 - 4 (T). Bạn ta cho từ trường sút đều đặn đến 0 trong khoảng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện nay trong khung là:

A. 40 (V).

B.4,0 (V).

C. 0,4 (V).

D.4. 10 - 3 (V)


Một size dây phẳng diện tích 20 c m 2 , tất cả 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng size dây góc 30 ° và có độ lớn bằng 2.10 − 4 T . Fan ta tạo cho từ trường bớt đều mang đến 0 trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện tại trong form dây vào thời gian...

Một size dây phẳng diện tích 20 c m 2 , bao gồm 10 vòng được đặt trong sóng ngắn đều. Véc tơ chạm màn hình từ làm cho thành với phương diện phẳng khung dây góc 30 ° và bao gồm độ lớn bằng 2.10 − 4 T . Fan ta khiến cho từ trường sút đều đến 0 trong thời hạn 0,01 s. Tính suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong khung dây trong thời hạn từ trường trở nên đổi.


Một khung dây phẳng diện tích 20 c m 2 , tất cả 10 vòng được đặt trong từ trường sóng ngắn đều. Vectơ chạm màn hình từ làm cho thành với phương diện phẳng size dây góc 30 ° và gồm độ lớn bằng 2 . 10 - 4 T . Fan ta khiến cho từ trường giảm đều mang lại 0 trong thời hạn 0,01 s thì độ phệ suất điện động chạm màn hình xuất hiện trong khung dây trong thời gian...

Một form dây phẳng diện tích s 20 c m 2 , gồm 10 vòng được đặt trong sóng ngắn đều. Vectơ chạm màn hình từ có tác dụng thành với phương diện phẳng form dây góc 30 ° và có độ lớn bằng 2 . 10 - 4 T . Bạn ta tạo nên từ trường bớt đều đến 0 trong thời hạn 0,01 s thì độ phệ suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện nay trong size dây trong thời hạn từ trường thay đổi đổi

A. 200 (µV).

B. 180 (µV).

C. 160 (µV).

D. 80 (µV).


Một size dây phẳng diện tích 20 c m 2 , tất cả 10 vòng được đặt trong sóng ngắn đều. Véc tơ cảm ứng từ có tác dụng thành với khía cạnh phẳng size dây góc 30 ° và có độ lớn bởi 2.10 − 4 T. Tín đồ ta khiến cho từ trường sút đều đến 0 trong thời hạn 0,01 s. Tính suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong size dây trong thời hạn từ trường...

Một size dây phẳng diện tích s 20 c m 2 , có 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ chạm màn hình từ có tác dụng thành với mặt phẳng size dây góc 30 ° và có độ lớn bởi 2.10 − 4 T. Fan ta khiến cho từ trường giảm đều mang đến 0 trong thời hạn 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời hạn từ trường biến chuyển đổi.


toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Một size dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây để trong từ trường đều. Vectơ chạm màn hình từ làm cho thành với mặt phẳng form dây một góc 300 và bao gồm độ mập B=2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều mang đến không vào khoảng thời hạn 0,01s. Suất điện động chạm màn hình xuất hiện nay trong khung dây vào khoảng thời gian từ trường biến đổi là
Một khung hình vuông gồm đôi mươi vòng dây tất cả cạnh a = 10cm, đặt trong sóng ngắn đều, độ to của sóng ngắn từ trường là B = 0.05T. Khía cạnh phẳng form dây hợp với đường sức xuất phát từ một góc α = 300. Trường đoản cú thông bao gồm độ mập là
Một size dây hình tròn có diện tích s S = 2cm2 đặt trong từ trường sóng ngắn có cảm ứng từ B = 5.10-2T, những đường mức độ từ vuông góc với khía cạnh phẳng khung dây. Từ trải qua mặt phẳng form dây là
Khi đến nam châm hoạt động qua một mạch kín, trong mạch lộ diện dòng năng lượng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được gửi hoá từ
hiện nay tượng chạm màn hình điện từ trong một mạch điện do chủ yếu sự chuyển đổi của dòng điện trong mạch đó tạo ra gọi là hiện tượng lạ tự cảm
*

e = 4
*
. 10-7.n2.V
*

*

L =
*
I
Suất điện rượu cồn tự cảm mở ra trong cuộn dây có hệ số tự cảm L=0,2H lúc cường độ mẫu điện biến đổi thiên với vận tốc 400A/s là
Một ống dây khá dài 50cm, diện tích s tiết diện ngang của ống là 10cm2 tất cả 1000 vòng dây ghép nối tiếp. Thông số tự cảm của ống dây là
Một ống dây mang cái điện biến thiên theo thời gian, sau 0,01s cường độ cái điện tăng đều từ 1A mang đến 2A. Khi đó, suất điện động tự cảm trong khung bởi 20V. Hệ số tự cảm của ống dây là
Một hình chữ nhật size 3 cm x 4 centimet đặt vào từ trường phần đa có chạm màn hình từ B=5.10-4T. Vectơ chạm màn hình từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ trải qua hình chữ nhật đó là
Biết một lăng kính tất cả tiết diện trực tiếp là tam giác ABC, góc tách quang A. Tia sáng tiếp cận mặt bên AB cùng ló ra mặt bên AC. đối với tia cho tới thì tia ló
Phát biểu nào sau đó là không đúng? Chiếu 1 chùm sáng sủa vào mặt mặt của một lăng kính đặt trong ko khí
Một vật sáng phẳng AB đứng trước thấu kính hội tụ có f=20cm, vuông góc trục chính cho ảnh lớn hơn vật rõ nét trên màn giải pháp vật 90cm, vật dụng ở giải pháp thấu kính
Một khối hóa học trong suốt, được giới hạn bởi nhì mặt cầu, mặt cầu lồi có phân phối kính nhỏ hơn mặt mong lõm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *