Cân Bằng Các Phương Trình Hóa Học Mg + Hno3 Loãng, Mg + Hno3 → Mg(No3)2 + Nh4No3 + H2O

Mg+ HNO3: Mg chức năng HNO3 loãng

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được Vn
Doc biên soạn, phương trình này phía trong nội dung các bài học Hóa học.

Bạn đang xem: Mg + hno3 loãng


2. Thăng bằng phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O bằng phương pháp cân bởi electron 

Mg0 + HN+5O3 → Mg+2(NO3)2 + N+2O ↑ + H2O

3x

2x

Mg → Mg+2 + 2e

N+5 + 3e → N+2

3Mg + 2HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + H2O

Sau kia thêm 6 cội NO3- (trong kia N không thay đổi số oxi hóa) nghĩa là toàn bộ có 8HNO3 

Cuối cùng ta có:

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Các bước thăng bằng phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp thăng bằng electron

Bước 1: khẳng định số oxi hoá của các nguyên tố đổi khác số oxi hoá.


Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân bằng mỗi vượt trình:

+ lốt "+e" để bên có số oxi hoá lớn.

+ Số e = số oxi hoá bự - số oxi hoá bé.

+ Nhân cả quy trình với chỉ số của nguyên tố biến đổi số oxi hoá ví như chỉ số không giống 1 (với những đơn chất tất cả thể chấp nhận giữ nguyên chỉ số).

Bước 3. Tìm thông số thích hợp làm thế nào để cho tổng số e cho bằng tổng số e nhận:

+ search bội chung nhỏ dại nhất của số e nhường với nhận.

+ rước bội chung bé dại nhất phân tách cho số e ngơi nghỉ từng quy trình được hệ số.

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và chất khử vào sơ thiết bị phản ứng và khám nghiệm lại.

3. Phương trình ion thu gọn của Mg + HNO3 loãng

Phương trình ion

3Mg + 8H+ + 5NO3- → 3Mg2+ + 3NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn


3Mg + 8H+ + 5NO3− → 3Mg2+ + NO + 4H2O


4. Điều khiếu nại phản ứng Mg tính năng với dung dịch HNO3 loãng

Điều kiện: ko có

5. Cách triển khai phản ứng mang lại Mg công dụng với dung dịch HNO3 loãng

Cho miếng Mg tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3 loãng

6. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản ứng thoát ra khí ko màu NO hóa nâu trong không khí.

Axit nitric tác dụng với kim loại trừ Au cùng Pt tạo ra muối với nhiều sản phẩm oxi hóa khác biệt như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3


Sản phẩm khử của N+5 có mặt tùy ở trong vào độ to gan yếu của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của dung dịch axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc tác dụng với kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng công dụng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức

càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí sản phẩm sinh ra

N2O là khí gây cười

N2 không gia hạn sự sống, sự cháy

NO2 tất cả màu nâu đỏ

NO khí không màu nhưng bị oxit hóa thành NO2 màu nâu đỏ

NH4NO3 không sinh ra ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy nặng mùi khai amoniac NH3

NH4NO3 + Na
OH → Na
NO3 + NH3 + H2O

8. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Nhận định như thế nào sau đây là sai?

A. HNO3 bội nghịch ứng với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản ứng với đa số kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả các muối bột amoni khi nhiệt phân hồ hết tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp hóa học hữu cơ rét chảy có thể bốc cháy.


Xem đáp án
Đáp án C

C sai vị muối amoni chứa gốc axit bao gồm tính oxi hóa như NH4NO3 hay NH4NO2 khi nhiệt phân tạo ra N2O; N2.


Câu 2. Nhận định nào tiếp sau đây đúng về đặc điểm hóa học axit nitric?

A. HNO3 là axit yếu đuối nhưng có tính oxi hóa vô cùng mạnh.

B. HNO3 là axit to gan lớn mật vừa tất cả tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử.

C. HNO3 là axit mạnh mẽ có tính oxi hóa bạo dạn ở phần nhiều nồng độ.

D. HNO3 là axit mạnh, tính oxi hóa dạn dĩ oxi hóa được cả kim loại vàng.


Xem đáp án
Đáp án C

A sai bởi vì HNO3 là axit to gan và tất cả tính oxi hóa rất mạnh.

B sai HNO3 là axit to gan lớn mật nhưng chỉ có tính oxi hóa.

C đúng HNO3 là axit táo tợn có tính oxi hóa mạnh mẽ ở hầu như nồng độ.

D sai bởi vì HNO3 là axit mạnh, tính oxi hóa bạo dạn nhưng không oxi hóa được kim loại vàng.


Câu 3.  Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg vào dung dịch HNO3 loãng sau bội phản ứng chiếm được khí ko màu hóa nâu trong không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ở đktc là:

A. 2,24B. 4,48C. 3,36D. 8,96

Xem đáp án
Đáp án A

n
Mg = 0,15 mol

Khí ko màu hóa nâu trong không gian là NO

Mgo → Mg2+ + 2e 

N+5 + 3e → N+2

Bảo toàn electron:

2.n
Mg= 3.n
NO

=> n
NO =0,1 mol => V = 0,1.22,4 = 2,24 lít 


Câu 4. Chọn phát biểu đúng:

A. Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh

B. Dung dịch K2CO3 có môi trường trung tính có K2CO3 là muối axit.

C. Dung dịch chứa K2CO3 có môi trường axit vị K2CO3 là muối của axit yếu.

D. K2CO3 dễ bị phân hủy khi đun nóng.


Xem đáp án
Đáp án A

A đúng bởi Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh

B sai vày Dung dịch K2CO3 được khiến cho từ bazo to gan là KOH và axit yếu đuối là H2CO3 vì vậy có có môi trường bazo, K2CO3 không hẳn mua axit

C Sai 

D Sai bởi vì K2CO3 ko bị phân hủy khi đun nóng.


Câu 5. Dãy hóa học nào dưới đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Zn, Al, Cu

B. Cu, Fe, Al

C. Fe, Cr, Al

D. Ag, Cu, Fe


Xem đáp án
Đáp án C

Dãy hóa học không phản ứng với HNO3 đặc nguội là: Fe, Cr, Al

Loại A vì Zn và Cu phản ứng cùng với HNO3 đặc nguội

Loại B bởi vì Cu làm phản ứng cùng với HNO3 đặc nguội

C. Fe, Cr, Al ko phản ứng được với HNO3 sệt nguội

Loại D bởi Ag, Cu phản bội ứng cùng với HNO3 sệt nguội 


Câu 6. Cho m gam Mg vào dung dịch đựng 9,75 gam Fe
Cl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 1,68 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là :

A. 2,88.

B. 2,16.

C. 4,32.

D. 1,04.


Xem đáp án
Đáp án D

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+ (1)

Mg + Fe2+ → Mg2+ + sắt (2)

Ta dìm thấy: 1,68 Sau phản bội ứng dung dịch muối chưa phản ứng hết

n
Fe hình thành sau phản nghịch ứng = 1,68 /56 = 0,03 (mol)

(2) n
Fe = n
Mg = 0,03 (mol)

(1) n
Mg = 1/2n
Fe
Cl3 = 0,03 (mol)

=> n
Mg = 0,03 + 0,03 = 0,06 (mol)

=> m
Mg = 0,06 . 24 = 1,44 gam.


Câu 7. Trong một cốc nước bao gồm chứa 0,03 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,04 mol HCO3-; 0,01 mol Cl-; 0,01 mol SO42-. Nước trong cốc thuộc loại


A. Nước cứng gồm tính cứng tạm bợ thời

B. Nước cứng tất cả tính cứng toàn phần

C. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu

D. Nước mềm


Xem đáp án
Đáp án A

Đun lạnh dung dịch:

2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,04 → 0,02 (mol)

Ta thấy Ca2+ cùng Mg2+ bị kết tủa hết:

Ca2+ + CO32- → Ca
CO3 ↓

0,01 → 0,01

Mg2+ + CO32- → Mg
CO3 ↓

0,01 → 0,01

Vậy nước cứng bị mất tính cứng lúc đun nóng cần là nước cứng trợ thì thời.


Câu 8. Hỗn hợp X gồm 2 sắt kẽm kim loại A cùng B thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II, ở hai chu kỳ liên tiếp. đến 2,56 gam X tan trọn vẹn trong hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, khối lượng muối khan thu được là

A. 6,02 gam

B. 6,11 gam

C. 9,66 gam

D. 3,01 gam


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình bội nghịch ứng: R + 2HCl → RCl2 + H2

Ta có n
HCl = 2n
H2 = 0,2 mol

mmuối = mkim loại + m
Cl- = 2,56 + 0,2. 35,5 = 9,66 gam.


Câu 9. Cho 0,896 lít CO2 kêt nạp hết vào 200 ml hỗn hợp chứa hỗn hợp Na
OH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m gam kết tủa. Cực hiếm m là:

A. 1,182.

B. 0,788.

C. 2,36.

D. 3,94


Xem đáp án
Đáp án D

n
CO2 = 0,04 mol; n
OH- = 0,06 mol

Có: 1 OH/n
CO2 = 1,5Tạo 2 muối bột là CO3(2-) (x mol) và HCO3(-) (y mol)

Ta có:

x + y = 0,042 (1) 

x + y = 0,06 (2) 

Giải hệ phương trình (1), (2) 

x = y = 0,02

=>n
Ba
CO3 = n
CO3(2-) = 0,02 mol

=>m
Ba
CO3 = 3,94 g


Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(a). Vào phân tử HNO3 nguyên tử N tất cả hoá trị V, số oxi hoá +5

(b để gia công khô khí NH3 có lẫn hơi nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sinh sống (Ca
O)

(c) HNO3 tinh khiết là chất lỏng, không màu, bốc khói dũng mạnh trong không gian ẩm

(d) hỗn hợp HNO3 để lâu thường xuyên ngả sang color nâu là vì dung dịch HNO3 bao gồm hoà rã một lượng nhỏ khí NO2

Số phát biểu đúng:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2


Xem đáp án
Đáp án B

(b) Để có tác dụng khô khí NH3 gồm lẫn hơi việt nam dẫn khí qua bình đựng vôi sinh sống (Ca
O) ;

(b) HNO3 tinh khiết là chất lỏng, ko màu, bốc khói bạo dạn trong không gian ẩm;

(d) hỗn hợp HNO3 để lâu thường xuyên ngả sang color nâu là do dung dịch HNO3 có hoà tung một lượng nhỏ tuổi khí NO2.


Câu 11. Cho từng chất: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3, Fe
CO3 lần lượt phản nghịch ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc các loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8.

B. 5.

C. 7.

D. 6.


Xem đáp án
Đáp án C

Các chất có phản ứng oxi hóa- khử là: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe
SO4, Fe
CO3.

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe
SO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

Fe
CO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O


Câu 12. Cho 1,38 g hổn phù hợp Al, Fe chức năng với dung dịch hổn hòa hợp H2SO4 đặc với HNO3 đặc, nấu nóng thu được hổn vừa lòng khí tất cả 0,063 mol NO2 với 0,021 mol SO2. Nếu cho hổn kim loại tổng hợp loại trên tác dụng với dung dịch HCl bao gồm dư thì số mol khí H2 hiện ra là bao nhiêu?

A. 0,035 mol

B. 0,045 mol

C. 0,04 mol 

D. 0,042 mol


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số mol Al, sắt trong các thành phần hỗn hợp là x, y

mhh = 27x + 56y = 1,38 (g) (1)

Al0 → Al+3 + 3e N+5 + 1e → N+4

x → 3x 0,063 ← 0,063

Fe0 → Fe+3 + 3e S+6 + 2e → S+4

y → 3y 0,042 ← 0,021

Áp dụng bảo toàn e: 3x + 3y = 0,063 + 0,042 = 0,105 (mol) (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,02; y = 0,015

+) Hỗn hợp kim loại + HCl dư:

Al0 → Al+3 + 3e 2H+ + 2e → H2

0,02 → 0,06 0,09 → 0,045

Fe0 → Fe+2 + 2e

0,015 → 0,03

ne nhường nhịn = 0,06 + 0,03 = 0,09 => n
H2 = 0,09/2 = 0,045 mol


Câu 13. Các đặc điểm hoá học của HNO3 là:

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh khỏe và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo dạn và bị phân huỷ.

C. Tính lão hóa mạnh, tính axit bạo gan và tính bazơ mạnh.

D. Tính lão hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân huỷ.


Xem đáp án
Đáp án B

Các đặc thù hoá học của HNO3 là : tính axit mạnh, tính oxi hóa dũng mạnh và bị phân huỷ.


Câu 14.

Xem thêm: Soạn bài cuộc tu bổ lại các giống vật sgk ngữ văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo

Dung dịch nào sau đây khi phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp Na
OH dư, thu được kết tủa trắng?

A. Ca(HCO3)2.

B. Fe
Cl3.

C. Al
Cl3.

D. H2SO4.


Xem đáp án
Đáp án A

A đúng vị Ca(HCO3)2 + 2Na
OH → Ca
CO3↓ white + Na2CO3 + 2H2O

B sai bởi Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ: Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓ + 3Na
Cl

C sai vị không chiếm được kết tủa: Al3+ + 4OH- dư → Al
O2- + 2H2O

D sai vì không tồn tại kết tủa: H2SO4 + 2Na
OH → Na2SO4 + H2O


Câu 15. Trong mọi nhận xét sau đây về muối nitrat của kim loại, dìm xét nào ko đúng?

A. Toàn bộ các muối hạt nitrat phần nhiều dễ chảy trong nước.

B. Các muối nitrat đông đảo là chất điện li mạnh, khi tan nội địa phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat các dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Những muối nitrat chỉ được thực hiện làm phân bón hoá học tập trong nông nghiệp.


Xem đáp án
Đáp án D

Trong số đông nhận xét bên trên về muối bột nitrat của kim loại, nhấn xét nào không đúng là: những muối nitrat chỉ được thực hiện làm phân bón hoá học tập trong nông nghiệp.


Câu 16. Cho m gam Mg vào dung dịch đựng 0,12 mol Fe
Cl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 4,32

B. 2,88

C. 2,16

D. 5,04


Xem đáp án
Đáp án B

Xét 2 trường hợp:

Trường vừa lòng 1: Sau phản nghịch ứng Mg còn dư. Chỉ gồm phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là sắt vào Mg dư

n
Fe = n
Fe
Cl3 = 0,12 mol => m
Fe = 0,12 . 56 = 6,72g > 3,36 (loại)

Trường hợp 2: xảy ra 2 bội nghịch ứng (1) và (2) (khi Mg hết Fe
Cl3 còn sẽ công dụng tiếp cùng với Fe)

Gọi số mol của Mg là: n
Mg = a mol

3Mg + 2Fe
Cl3 → 3Mg
Cl2 + 2Fe (1)

a ---------> 2a/3 ----------------> 2a/3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2 (2)

2a/3 - 0,06 --> 2 (2a/3 - 0,06)

n
Fe dư sau pư 2 = 3,36 : 56 = 0,06 mol => n
Fe (pư2) = (2a/3 - 0,06) mol

Theo phương trình phản nghịch ứng 1: 2n
Fe
Cl3 = 2a/3 + 2(2a/3 - 0,06) = 0,12 mol

=> a = 0,12 mol

=> m = 0,12 . 24 = 2,88 g


Câu 17. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta rất có thể dùng bội phản ứng nào sau đây?

A. Sắt + dung dịch Ag
NO3 dư

B. Sắt + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe
O + hỗn hợp HNO3

D. Fe
S + hỗn hợp HNO3


Xem đáp án
Đáp án B

A. Fe + dung dịch Ag
NO3dư => nhiều loại vì

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. Fe
O + hỗn hợp HNO3

3Fe
O + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. Fe
S + hỗn hợp HNO3

Fe
S + 12HNO 3 → 9NO 2 + Fe(NO3)3 + 5H 2 O + H2SO4 

Nội dung thắc mắc tài liệu nằm trong file TẢI VỀ MIỄN PHÍ mời các bạn tham khảo. 

............................


Đánh giá bài bác viết
69 401.523
Chia sẻ bài viết
cài về phiên bản in
thu xếp theo mặc định mới nhất Cũ độc nhất vô nhị

Phương trình phản nghịch ứng


trình làng cơ chế Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Contents1. Phương trình bội nghịch ứng của Mg cùng với HNO3 đặc
Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O2. Điều khiếu nại phản ứng Mg bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 đặc3. Cách triển khai phản ứng …


*

*

Bạn đã xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O tại Trường trung học phổ thông Kiến Thụy

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O bởi vì trường thpt Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn là phương trình lão hóa khử, phản bội ứng thân m gam với axit HNO3 loãng, thành phầm là khí nitơ dioxit NO2 gồm màu nâu đỏ. Tiếp sau đây tài liệu sẽ hướng dẫn các bạn cân bởi nhanh và chủ yếu xác.

1. Phương trình phản bội ứng của Mg cùng với HNO3 đặc

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách cân đối phương trình phản ứng

Mg + HNO3Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O

*

Phương trình hóa học: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng Mg phản bội ứng với dung dịch HNO3 đặc

nhiệt độ bình thường

3. Cách triển khai phản ứng cho Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá magie, nhỏ dại từ từ hỗn hợp HNO3 quánh vừa đủ

4. Hiện tượng Hóa Học xảy ra Giữa những Phản Ứng cùng với Mg HNO3 Đặc

Lá magie mantozơ tan dần trong hỗn hợp axit HNO3 sệt và hiện ra khí gray clolor đỏ

Axit nitric phản nghịch ứng với những kim loại bỏ Au và Pt sinh sản thành muối và nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh ra nhờ vào vào độ táo tợn của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thường xuyên là:

Dung dịch HNO3 sệt phản ứng với kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng phản nghịch ứng với các kim loại tất cả tính khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng bội nghịch ứng với những kim loại táo tợn (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử đến hơn cả thấp.

càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Làm nuốm nào để phân biệt những khí sản phẩm được chế tác ra?

N2O là khí gây cười
N2 không gia hạn sự sống, sự cháy
NO2 gồm màu nâu đỏ
NO là hóa học khí không màu nhưng lại bị oxi biến thành NO2 màu nâu đỏ.

NH4NO3 không hiện ra ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào kim loại có mùi hương amoniac NH3

NH4NO3 + Na
OH → Na
NO3 + NH3 + H2O

6. Bài tập liên quan

Câu 1. Cho 5,6 gam fe hấp thụ hoàn toàn bằng hỗn hợp HNO3 (dư). Sau phản nghịch ứng xuất hiện V lít khí NO2 (đktc là sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

n
Fe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ n
NO2 = 3n
Fe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 2. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí bay ra. Kết luận nào đúng?

A. Al không phản ứng với dung dịch HNO3 loãng

B. Al bị tiêu cực hóa trong dung dịch HNO3 loãng

C. Al công dụng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A với B đều đúng

Đáp án C Al phản nghịch ứng cùng với HNO3 chế tạo muối amoni

Câu 3. Hiện tượng lạ gì xẩy ra khi cho 1 miếng kim loại đồng vào dd HNO3 loãng?

A. Không có hiện tượng gì

B. Dung dịch blue color lam, có H2 cất cánh ra

C. Dung dịch màu xanh da trời lam, bao gồm khí color nâu cất cánh ra

D. Hỗn hợp có màu xanh lá cây lam, gồm khí không màu bay ra, để bên cạnh không khí hóa nâu.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Dung dịch có màu xanh lục, gồm khí bay ra ko màu, để xung quanh không khí gửi sang màu sắc nâu.

Câu 4. Hài hòa 38,4 gam Cu trong hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được V lít khí NO (dktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 13,44

B. 8,96

C. 4,48

D. 17,92

Câu vấn đáp là ko

Sử dụng bảo toàn e: n
NO = 38,4/64,2/3 = 0,4 mol

=> V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5. Thực hiện thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch cất Mg
SO4.

Hiện tượng xảy ra được điều tra khảo sát như sau:

a) Miếng natri chìm xuống lòng dung dịch

(b) sắt kẽm kim loại magie màu trắng bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.

(c) dung dịch vẫn vào suốt.

(d) tất cả khí bay ra.

Trong những hiện tượng trên, số hiện tượng xảy ra đúng như mong là

A. 4

B. 2

c.3

D.1

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Hiện tượng phản nghịch ứng xảy ra: miếng Na phản bội ứng cùng với nước, tung dần, khí không màu thoát ra, dần dần xuất hiện tại kết tủa trắng.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2↑

Mg
SO4 + 2Na
OH → Mg(OH)2 white + Na2SO4

Câu 6. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc test là

A. Giấy quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. Ba
CO3

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Nếu chúng ta sử dụng quỳ xanh, chỉ Na
OH. Giải pháp có thể được phát hiện

Dùng Zn, Al: không sở hữu và nhận biết.

Dùng Ba
CO3 . Thuốc thử

Thêm Ba
CO3 theo sản phẩm tự vào các dung dịch vẫn đánh số vật dụng tự.

Dung dịch KOH không tồn tại hiện tượng gì

Dung dịch HCl tất cả khí bay lên

Dung dịch H2SO4: tất cả khí cất cánh lên và bao gồm kết tủa trắng

Phương trình phản ứng:

Ba
CO3 + 2HCl → Ba
Cl2 + CO2↑ + H2O

Ba
CO3 + H2SO4 → Ba
SO4↓ + CO2↑ + H2O

Câu 7. Một mẫu nước cứng chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–, SO42-. Chủng loại nước trên nằm trong loại

A. Nước cứng trả toàn.

B. Nước cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng tạm thời thời.

D. Nước mềm.

Câu 8. Một hỗn hợp bột bao gồm hai sắt kẽm kim loại Mg với Al được phân thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: phản nghịch ứng với HCl dư chiếm được 6,72 lít H2.

Phần 2: hòa tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng dư chiếm được V lít một hóa học khí ko màu hóa nâu trong không khí. Cho rằng tất cả các thể tích khí rất nhiều đo ở đtc, quý giá của V là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,6 lít.

ĐÁP ÁN C

Phần 1: n
H2= 0,3 mol

Bảo toàn e: ne mang lại = ne đem = 2.n
H2 = 0,6 mol

Vì số mol của Mg và Al ở cả 2 phần đều nhau và Mg cùng Al làm phản ứng cùng với HCl hoặc với HNO3 bao gồm cùng số oxi hóa.

=> ne đến (phần 2) = ne mang đến (phần 1) = 0,6mol

Phần 2: khí ko màu hóa nâu trong bầu không khí là NO

Bảo toàn e: ne mang đến (phần 2) = 3.n
NO => n
NO = 0,6/3 = 0,2 mol

=> VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9. Phát biểu nào tiếp sau đây về những loại nước là đúng?

A. Nước cứng là nước có đựng được nhiều ion Ca2+ cùng Mg2+.

B. Nước mượt là nước cất ít hoặc không cất Ca2+, Mg2+ . Ion

C. Nước trong tự nhiên là nước cứng vì tất cả chứa những cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước khoáng, nước lọc tự nhiên và thoải mái là nước cứng.

Câu 10. Có các chất sau: Na
NO3, Ca(OH)2, K2CO3, HCl . Cặp hóa học nào có thể làm mềm nước cứng trợ thời thời:

A. Na
NO3 với Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 và K2CO3

C. Na2CO3 cùng HCl

D. Na
NO3 và HCl

Câu 11. Dung dịch X chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl– với 0,4 mol NO3– . Thêm rảnh dung dịch Na2CO3 1M v{o hỗn hợp X cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích hỗn hợp Na2CO3 buổi tối thiểu đã dùng là

MỘT.300ml

B. 250ml

C. 200ml

D.150ml

Đáp án A

Gọi x, y, z theo thứ tự là số mol của Mg2+, Ba2+, Ca2+;

Áp dụng bảo toàn ion trong hỗn hợp X, ta có: 2x + 2y + 2z = 0,2 + 0,4;

x + y + z = 0,3;

để thu được lượng kết tủa mập nhất: thì số mol Na2CO3 = x + y + z = 0,3;

Thể tích Na2CO3 đề nghị dùng là: V = 0,3/1 = 0,3 lít = 350 ml

Câu 12. đến Ag vào 100ml hỗn hợp Mg(NO3)2 0,5M. đến 150 ml dung dịch H2SO4 2M vào lếu láo hợp. Khuấy phần đa và thêm nước mang lại dư đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Ag bị hòa tan 1 phần và có khí bay ra. Thêm tiếp dung dịch Na
Br mang đến dư sau phản ứng thấy lộ diện kết tủa color vàng. Cân nặng kết tủa quà là:

MỘT.94 gam

B. 112,8 gam

C. 169,2 gam

D. 56,4 gam

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

n
NO3− = 2.n
Mg(NO3)2 =0,1 mol

n
H+= 2n
H2SO4 = 0,6 mol

4H+ + NO3- + 3e → NO + H2O

0,6 → 0,1 → 0,3

Ag + 1e → Ag+

0,3 → 0,3

Ag+ + Br− → Ag
Br

0,3 → 0,3

m
Ag
Br = 0,3.188 = 56,4 gam

Câu 13. Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,1 mol Cu; 0,1 mol Zn; 0,15 mol Al trong 500 ml hỗn hợp HCl. Bội nghịch ứng chấm dứt thu được dung dịch B và tất cả hổn hợp rắn Y. Mang đến Y v{o dung dịch HNO3 dư nhận được 2,24 lít NO (dktc). Search nồng độ hỗn hợp HCl

A. 1,8M

B. 3M

C. 0,15M

D. 0,9M

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bảo toàn e có 2n
Cu + 2n
Zn + 3n
Al = n
HCl + 3n
NO2

⇒n
HCl = 0,45 mol CMHCl = 0,9 M

Câu 14. Đốt cháy 4,46 gam các thành phần hỗn hợp A gồm những kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 5,42 gam hỗn hợp B. Hòa tan hoàn toàn B trong hỗn hợp HNO3 (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống ptc). Số mol HNO3 đã phản ứng là

A. 0,12.

B. 0,16.

C. 0,18.

D. 0,36.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bảo toàn khối lượng: m
X + m
O p = m
Y

=> n
O pứ = n
O(oxit) = 0,06 mol

Y + HNO3 → n
NO = 0,63 mol

Bảo toàn e: ne KL = ne( oxi) + ne(NO) = 0,06.2 + 0,06.3 = 0,3 mol

Mà ne KL = n
NO3 muối hạt = 0,3 mol

=> n
HNO3 = n
NO3 muối + n
NO (Bảo toàn N) = 0,3 + 0,06 = 0,36 mol

Câu 14. Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 với Ba
Cl2 với số mol các chất bởi nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư rồi đun nóng. Những chất chảy trong hỗn hợp thu được là:

A. KCl, KOH, Ba
Cl2.

B. KCl, KOH.

C. KCl, KHCO3, NH4Cl, Ba
Cl2.

D. KCl

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Phản ứng xẩy ra khi cho hỗn hợp chức năng với nước:

K2O + H2O → 2KOH

Các làm phản ứng tiếp sau đây xảy ra:

NH4Cl + KOH → NH3 + H2O + KCl

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

K2CO3 + Ba
Cl2 → Ba
CO3 + KCl

Vậy sau phản bội ứng còn sót lại dung dịch KCl

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được 2,688 lít (dktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2, N2O với dung dịch chứa 8m gam muối hạt khan. Tỉ khối của X so với H2 là 18. Cực hiếm của m là

A. 21,60.

B. 17,28.

C.10,80.

D. 18,90.

ĐÁP ÁN C

Chú ý rằng MX = (MN2 + MN2O)/2= (28 + 44)/2 = 36

=> n
N2 = n
N2O = 0,12 /2 = 0,06 mol

Chúng ta có:

m
Al(NO3)3 = 213.m/27 = 7,89m NH4NO3 vào muối

Bảo toàn số e: 3n
Al = 10n
N2 + 8n
N2O + 8n
NH4NO3

=>3.m/27 = 10.0.06 + 8.0.06 + 8n
NH4NO3

3.m/27 = 1,08 + 8n
NH4NO3

→ n
NH4NO3 = m/72 − 0,135

Khối lượng muối sinh sản thành: mmuối = m
Al(NO3)3 + m
NH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,135) => m = 10,8 gam

Câu 16. đến 1,35 gam lếu hợp gồm Cu, Mg, Al làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,224 lít NO và 0,896 lít NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Cân nặng muối trong hỗn hợp là . (Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn)

A. 10,08 gam.

B. 6,59 gam.

C. 5,69 gam.

D. 5,96 gam.

ĐÁP ÁN C

Bảo toàn e: ne mang lại = ne lấy = 3.n
NO + n
NO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

=> n
NO3- (trong muối) = ne đến = 0,07 mol

=> mmuối = mkim các loại + m
NO3- = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Mời các bạn đọc thêm một số tài liệu tương quan khác:

Trường trung học phổ thông Kiến Thụy gửi đến chúng ta Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O Phương trình hóa học vì chưng trường trung học phổ thông Kiến Thụy soạn là phản nghịch ứng lão hóa khử, bội phản ứng trái lại khi đồng làm phản ứng với hỗn hợp axit nitric loãng, phản bội ứng sản phẩm thu được là muối đồng nitrat cùng thoát ra khí NO2 màu nâu đỏ.

Các bạn cũng đều có thể xem thêm một số tài liệu tương quan giúp ích trong quá trình học tập như: giải thuật Hóa 12 , giải thuật Toán 12 , lời giải Vật Lý 12 , ….

Bản quyền bài viết thuộc về thpt Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi coppy đều là gian lận!

Nguồn phân tách sẻ: bammihanquoc.com

Nhớ để nguồn bài viết này: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O của trang web bammihanquoc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *