Mẹ Chia Kẹo Cho Hồng Và Lan, Mỗi Lần Chia Hồng Đựơc 6 Viên Còn Lan

*

Mẹ phân tách kẹo cho Hồng và Lan, các lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia ngừng Hồng được rất nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi chúng ta được bao nhiêu viên kẹo?


*

Mỗi lần phân chia kẹo Hồng được không ít hơn Lan số viên kẹo là:

6 – 4 = 2 (viên)

Số lần mẹ chia kẹo là:

12 : 2 = 6 (lần)

Số kẹo Hồng được chị em chia là:

6 x 6 = 36 (viên)

Số kẹo Lan được chị em chia là:

6 x 4 = 24 (viên)

Đáp số: Hồng: 36 viên kẹo;

Lan: 24 viên kẹo.

Bạn đang xem: Mẹ chia kẹo cho hồng và lan


*

Mẹ chia kẹo mang lại Hồng cùng Lan, các lần chia Hồng được 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia ngừng Hồng được không ít hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi chúng ta được từng nào viên kẹo?


Nhờ các bạn giải hộ bài này:

Mẹ phân chia cho kẹo mang đến Hồng với Lan, các lần chia Hồng được 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia chấm dứt Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi chúng ta được bao nhiêu viên.


Mẹ phân chia kẹo đến Hồng cùng Lan, những lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia chấm dứt Hồng được không ít hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi các bạn được từng nào viên kẹo?

Ai làm đầu mình vẫn tick cho người đó


Mẹ phân tách kẹo mang đến Hồng với Lan ,mỗi lần phân tách cho Hồng 6 dòng còn Lan được 4 chiếc. Sau khoản thời gian chia dứt Hồng nhiều hơn Lan 12 mẫu .Hỏi mỗi chúng ta được bao nhiêu chiếc kẹo

 


Mẹ chia cho Mai và Đào, những lần mẹ phân tách cho Mai 3 viên kẹo lại phân chia cho Đào 5 viên kẹo. Sau khoản thời gian chia Đào được nhiều hơn Mai 8 viên kẹo. Hỏi cặp đôi bạn trẻ được toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?


Hồng với Lan có tổng cộng 32 viên kẹo, Hồng nạp năng lượng hết 5 viên kẹo, Lan ăn hết 7 viên kẹo, Hồng còn lại 13 viên kẹo. Hỏi Lan sót lại bao nhiêu viên kẹo?


Lan có một trong những viên kẹo, Lan đến Hồng 1 tháng 5 số kẹo, tiếp nối lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên. Hỏi lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?


Lan có một trong những kẹo ít hơn 20 viên, Lan đem chia ra thành từng phần nhỏ. Giả dụ Lan chia mỗi phần 2 viên thì thừa 1 viên, chia mỗi phần 3 viên thì quá 2 viên, phân chia mỗi phần 4 viên thì quá 3 viên. Hỏi Lan gồm bao nhiêu viên kẹo?


Hồng có một trong những kẹo. Hồng đến Lan số kẹo của bản thân rồi mang lại Huệ số kẹo còn lại, cuối cùng Hồng sót lại 8 viên kẹo. Hỏi Hồng có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Mẹ chia kẹo mang lại Hồng cùng Lan, các lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia xong xuôi Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi các bạn được bao nhiêu viên kẹo?

Ai làm đầu mình vẫn tick cho người đó


*

*

Mỗi lần chia Hồng được rất nhiều hơn Lan số viên kẹo là:

6 - 4 = 2 (viên)

Có số lần phân chia là:

12 : 2 = 6 (lần)Hồng được số viên kẹo là:

6 x 6 = 36 (viên)

Lan được số viên kẹo là:

4 x 6 = 24 (viên)

Đáp số: Hồng: 36 viên

Lan: 24 viên


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!

Mẹ chia kẹo đến Hồng và Lan, các lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia dứt Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi chúng ta được bao nhiêu viên kẹo?


Mỗi lần phân tách kẹo Hồng được nhiều hơn Lan số viên kẹo là:

6 – 4 = 2 (viên)

Số lần bà mẹ chia kẹo là:

12 : 2 = 6 (lần)

Số kẹo Hồng được mẹ chia là:

6 x 6 = 36 (viên)

Số kẹo Lan được bà bầu chia là:

6 x 4 = 24 (viên)

Đáp số: Hồng: 36 viên kẹo;

Lan: 24 viên kẹo.


Mẹ chia kẹo đến Hồng và Lan, những lần chia Hồng được 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia dứt Hồng được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi chúng ta được từng nào viên kẹo?


Mỗi lần chia kẹo Hồng được nhiều hơn Lan số viên kẹo là:

6 – 4 = 2 (viên)

Số lần bà mẹ chia kẹo là:

12 : 2 = 6 (lần)

Số kẹo Hồng được người mẹ chia là:

6 x 6 = 36 (viên)

Số kẹo Lan được mẹ chia là:

6 x 4 = 24 (viên)

Đáp số: Hồng: 36 viên kẹo;

Lan: 24 viên kẹo.


Nhờ các bạn giải hộ bài này:

Mẹ phân tách cho kẹo mang lại Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng được 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia xong xuôi Hồng được rất nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên.


Gọi số lần mẹ chia kẹo là n.

Theo bài ra ta có Hồng nhiều hơn thế nữa Lan 12 viênkẹo, các lần chia kẹo Hồng được 6 viêncòn Lan được 4 viên

=> n( imes)6 - n( imes)4 = 12

n( imes)( 6 - 4 ) = 12

n( imes)2 = 12

n = 12 : 2

n = 6

Vậy bà bầu chia kẹo cho mỗi bạn Hồng với Lan 6 lần

Lan bao gồm số kẹo là: 4( imes)6 = 24 (viên)

Hồng bao gồm số kẹo là: 6( imes)6 = 36 (viên)

Đáp số: Lan: 24 viên

Hồng: 36 viên

 


Mẹ chia kẹo cho 2 bn nên số lần là :

(12:left(6-4 ight)=6left(lần ight))

Từ đây ta bao gồm sơ thiết bị sau :

Hồng |------|------|------|------|-|-----|------| } ?

Lan |----|----|----|----|----|----| (12)viên } ?

Hồng gồm số kẹo là :

(6.6=36left(viên ight))

Lan gồm số kẹo là :

(36-12=24left(viên ight))

Vậy...


Mẹ phân chia kẹo mang đến Hồng cùng Lan ,mỗi lần chia cho Hồng 6 mẫu còn Lan được 4 chiếc. Sau khi chia xong xuôi Hồng nhiều hơn Lan 12 dòng .Hỏi mỗi chúng ta được bao nhiêu chiếc kẹo


Mỗi lần chia thì Hồng được rất nhiều hơn Lan số loại là:

(6-4=2)(chiếc)

Hồng được số kẹo là:

(12div2 imes6=36)(chiếc)

Lan được số kẹo là:

(36-12=24)(chiếc)


Mẹ phân tách cho Mai cùng Đào, các lần mẹ phân chia cho Mai 3 viên kẹo lại phân tách cho Đào 5 viên kẹo. Sau khoản thời gian chia Đào được rất nhiều hơn Mai 8 viên kẹo. Hỏi cặp đôi được toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?


Mỗi lần phân tách số kẹo Đào được nhiều hơn Mai là: 5 – 3 = 2 (viên kẹo)Số lần bà mẹ chia kẹo là: 8 : 2 = 4 (lần)Mỗi lần phân tách số kẹo của hai bạn được là: 3 + 5 = 8 (viên kẹo)Số kẹo của cặp đôi bạn trẻ là: 8 x 4 = 32 (viên kẹo) Đáp số: 32 viên kẹo.


Hồng và Lan có tổng cộng 32 viên kẹo, Hồng ăn hết 5 viên kẹo, Lan ăn hết 7 viên kẹo, Hồng còn sót lại 13 viên kẹo. Hỏi Lan còn sót lại bao nhiêu viên kẹo?


Số kẹo của Hồng là:

13 + 5 = 18 (viên kẹo)

Số kẹo của Lan là:

32 – 18 = 14 (viên kẹo)

Số kẹo còn sót lại của Lan là:

14 – 7 = 7 (viên kẹo)

Đáp số: 7 viên kẹo.


Lan có một vài viên kẹo, Lan đến Hồng 01/05 số kẹo, sau đó lại mang đến Huệ 7 viên kẹo với lan còn lại 17 viên. Hỏi lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?


Gọi số kẹocủa Lan là: X

​ Vậy ta có: X : 5 - 7 =17

X : 5 = 17 + 7

X : 5 = 24

X = 24 x 5

X = 120

Vậy Lan có tất cả 120 viên kẹo.


TOÁN ÔN TẬP LỚP 3Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊBài 1:Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448 kilogam gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
Bài...

TOÁN ÔN TẬP LỚP 3

Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1:Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2:Một shop có 6 thùng nước mắm hệt nhau chứa tổng cộng 54 lít. Shop đã chào bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3:Lúc đầu gồm 5 xe mua chở tổng số 210 bao con đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết những xe cài chở số bao đường bằng nhau)

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4:Một cửa hàng có 6 hộp bút chì đồng nhất đựng tổng cộng 144 cây cây bút chì, shop đã bán hết 4 hộp cây bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào cây cây bút chì?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Hùng gồm 56 nghìn đồng cài đặt đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng thiết lập được từng nào quyển truyện tranh?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6:Lan bao gồm 6 hộp kẹo, Lan cho chính mình 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 vỏ hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Soạn Văn 8 Nhớ Rừng (Trang 3), Soạn Bài Nhớ Rừng (Thế Lữ) Ngắn Gọn

Bài 7:Một cửa hàng nhập về 168 bao mặt đường và chia phần nhiều vào 3 kho, tiếp đến lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và cung cấp hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã buôn bán bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8:An tất cả 64 viên bi chia phần đông thành 8 hộp, Bình bao gồm 48 viên bi cũng rất được chia vào những hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An từng nào hộp bi?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 9:Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi hy vọng chia mang đến 36 em thiếu thốn nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì cần mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 10:Dũng gồm 72 viên bi tất cả bi xanh với bi đỏ, Dũng chia nhỏ ra thành những hộp bởi nhau, Dũng chia được 5 vỏ hộp bi xanh cùng 4 vỏ hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, từng nào viên bi đỏ?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 11:Một cửa hàng có một số trong những thùng dầu đồng nhất chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi thuở đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu thùng dầu?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 12:Huệ xếp 9 dòng thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 loại thuyền với Hoa xếp 4 cái thuyền thì có lẽ ai xếp ngừng trước? (biết 2 bạn ban đầu xếp thuyền cùng một lúc).

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 13:Có nhị chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn thế xe vật dụng hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi từng xe chở được từng nào kg gạo?

Bài giải:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 14:Có một tổ học viên tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây yêu cầu tổng số cây cỏ đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó tất cả bao nhiêu em?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 15:Cô giáo gồm 192 viên kẹo đựng đều trong những hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên nhằm chia cho các em, sau khi chia xong cô còn sót lại 128 viên kẹo. Hỏi ban đầu cô giáo tất cả bao nhiêu hộp kẹo?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 16:An có một trong những hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy tất cả 24 viên, An kéo ra mỗi hộp 2 viên để phân chia cho Bình, sau khoản thời gian cho an ninh còn lại 48 viên. Hỏi An gồm bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 17:Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa thấp hơn dự định 8kg. Hỏi 126 kg mặt đường được tạo thành mấy bao?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 18:Có 7 thùng dầu, mỗi thùng bao gồm 12 lít. Nếu mang số dầu trên chia đông đảo vào các thùng 4 lít thì chia được từng nào thùng?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 18:Có 9 hộp kẹo hệt nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên thì không còn 8 hộp. Hỏi gồm bao nhiêu em em nhỏ được chia kẹo?

Bài giải:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 19:Mẹ chia kẹo mang lại Hồng và Lan, mỗi lần chia Hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia ngừng Hồng đợc nhiều hơn nữa Lan 12 viên kẹo. Hỏi mỗi bạn được từng nào viên kẹo?

Bài giải:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 20:Hai thùng có 58 lít dầu, nếu cấp dưỡng thùng trước tiên 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu nhát thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Bài giải:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *