CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN MỚI NHẤT 2023, MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN MỚI NHẤT 2023

Báo cáo thành tích cá thể là văn bản gửi lên cấp cho trên trình diễn toàn bộ công dụng làm bài toán của cá thể theo định kỳ nhằm mục tiêu mục đích làm căn cứ xét chú ý thăng chức, khen thưởng, lời khuyên tăng lương...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân


1. Mẫu báo cáo thành tích cá thể đề nghị tán thưởng 2. Mẫu report thành tích cá nhân của thầy giáo 3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đảng viên 4. Lí giải làm report thành tích cá thể

1. Mẫu report thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Sau trên đây là phiên bản báo cáo thành tích cá nhân theo chủng loại 07 Nghị định 91/2017/NĐ-CP:
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm……..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞ
NG……………*1
Tên đơn vị chức năng hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, ko viết tắt)I. THÔNG TIN CHUNG- Đối với solo vị: Địa điểm trụ sở chính, năng lượng điện thoại, fax; địa chỉ cửa hàng trang tin năng lượng điện tử; tổ chức cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức với viên chức; chức năng, trọng trách được giao.- Đối với cá thể ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; chỗ thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị chức năng công tác...II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢCBáo cáo thành tích phải địa thế căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), những chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã có được đăng ký trong dịp phát rượu cồn thi đua hoặc chăm đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tựu xuất sắc, với lại kết quả kinh tế, làng hội, dẫn đầu trào lưu thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua... *2.XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞ
NG *3 (Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞ
NG ĐƠN VỊ *4 (Ký, đóng dấu
)

Hướng dẫn ghi báo cáo:*1. Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các bề ngoài khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hòa hợp xuất sắc, tiêu biểu mới kiến nghị Thủ tướng thiết yếu phủ khuyến mãi ngay Cờ thi đua của bao gồm phủ, bởi khen của Thủ tướng chính phủ, trường hợp quan trọng xuất dung nhan trình Thủ tướng chính phủ đề nghị quản trị nước tặng ngay Huân chương.*2. Nếu là anh em hoặc thủ trưởng đơn vị chức năng sản xuất, kinh doanh phải nêu việc triển khai nghĩa vụ nộp ngân sách chi tiêu nhà nước; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, bình an vệ sinh hoa màu (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).*3. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên với có chứng thực của thủ trưởng cơ quan.*4. Đối cùng với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có chứng thực của thủ trưởng cơ quan.
*

PHÒNG GD&ĐT ..... TRƯỜNG.......Số.... /BCTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam  Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc.............., ngày......tháng......năm.....
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾNNĂM HỌC .....-.......

Xem thêm: Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp, hô hấp là gì

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:Tên tôi là: Sinh ngày: ............ Giới tính: ........Quê quán: ........................................................Đơn vị công tác: .............................................Chức vụ hiện tại nay: ..........................................Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...................II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:1. Quyền hạn, trách nhiệm được giao và đảm nhận:Năm học tập .............tôi được bên trường phân công đào tạo và huấn luyện lớp ….. Kiêm túng thư Đoàn trường.* Những thuận tiện trong việc triển khai nhiệm vụ:Năm học tập ........................ Là năm học thực hiện chủ đề ….Trong năm học có nhiều ý nghĩa này, bạn dạng thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và trở ngại cơ bạn dạng sau:+ Thuận lợi:Trường luôn luôn có đội ngũ giáo viên khỏe mạnh về chăm môn. Trường tất cả đội ngũ giáo viên trẻ, quan tâm yêu nghề luôn luôn hưởng ứng, tham gia đon đả trong mọi hoạt động của trường, ngành phát rượu cồn và các đạt tác dụng cao.- phiên bản thân tôi là thầy giáo nhiệt tình, có niềm tin trách nhiệm cao trong công việc.- học sinh ngoan ngoãn, lễ phép.- đại lý vật chất: gồm phòng học, bàn ghế, trang thiết bị về tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.- luôn được sự quan tâm của và lãnh đạo sâu gần kề của lãnh đạo nhà trường, của nhà Giáo dục và huấn luyện ......................+ cực nhọc khăn:- các em đều là con em mình dân tộc thiểu số có đk kinh tế chạm chán nhiều cực nhọc khăn, tỉ lệ nhỏ hộ nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới học tập .- học sinh còn chưa được sự nhiệt tình của gia đình, chưa có thời gian đầu tư chi tiêu cho việc học.- Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học viên còn phải tới trường xa (nhất là các bạn dạng lẻ).Căn cứ vào tiêu chuẩn chỉnh đánh giá lao cồn tiên tiến, địa thế căn cứ vào việc thực hiện phương châm nhiệm vụ năm học tập ....................; Tôi xin tóm tắt các kết quả mà cá nhân tôi đã có được trong năm học vừa mới rồi như sau:2. Thành tích dành được của cá nhân:Hoàn thành tốt các trọng trách được giao đạt chất lượng:- bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về những giờ dạy dỗ qua những đợt hội giảng trong thời gian học.- Có không thiếu thốn hồ sơ, các loại sổ sách theo hình thức của siêng môn. Năm học tập .................. đã được Phòng giáo dục đào tạo thanh tra toàn diện review tiết dạy và quality hồ sơ đạt tốt.- chỉ tiêu đạt được:+ bài xích soạn:Tốt + Khá: … %Trung bình: … %+ chất lượng giờ dạy:Tổng số máu dự: … tiết+ Đạt giỏi: … tiết+ Đạt khá: … tiết
Qua khảo sát quality đầu năm học: Tổng số học tập sinh: … em. Vào đó: Tốt: … em; khá … em; Đạt: … em; không đạt: … em.Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm mới tôi đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi bên trên tuần, vào đầu giờ và giờ học thiết yếu khóa, vào các buổi chiều.Cụ thể là: một trong những buổi bồi dưỡng học viên giỏi, viết chữ rất đẹp vào thứ hai hàng tuần, nhì buổi phụ đạo học sinh yếu vào thứ tư, vật dụng sáu hàng tuần. Các buổi sót lại phụ đạo vào đầu giờ với cuối giờ 15 đến đôi mươi phút. Quality cuối năm giành được như sau:- gia hạn sĩ số lớp: …..* Điểm rèn luyện:- Tốt: …. Em;- khá …. Em;- Đạt …. Em;- chưa đạt …. Em.* công dụng học tập- Tốt: …. Em;- Khá: …. Em;- Đạt: …. Em;- chưa đạt: …. Em.Chất lượng mũi nhọn:Tôi hay xuyên lưu ý đến các đối tượng học sinh của lớp nhằm mục đích thúc đẩy sự tiến bộ của học tập sinh. Đặc biệt chú trọng tu dưỡng đội tuyển chọn mũi nhọn nhằm nâng cấp chất lượng học viên giỏi, cố gắng thể:1. Những biện pháp thay đổi công tác giảng dạy, những ý tưởng kinh nghiệm:Bản thân không kết thúc học tập nâng cao trình độ trình độ nghiệp vụ. Hay xuyên nghiên cứu và phân tích tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo và giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, nhà động sáng chế của học viên trong học tập tập.2. Chấp hành tốt chủ trương cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước:- Là Đảng viên, là fan giáo viên, ngoài vấn đề thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành giỏi mọi con đường lối công ty trương chế độ của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bao gồm lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương chủng loại trước học tập trò với đồng nghiệp.- Tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động, trào lưu nhà ngôi trường tổ chức. Trong công tác đào tạo tôi tham gia dự giờ đồng hồ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút tay nghề và đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ đồng nghiệp ngày càng hiện đại hơn.3. Tích cực học tập thiết yếu trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ:- Với tinh thần tự học tự tu dưỡng để nâng cấp trình độ nhấn thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi đang tham gia khá đầy đủ các lớp học do các cấp tổ chức để áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình và độc nhất vô nhị là việc giáo dục và đào tạo đạo đức cho học viên sống, thao tác và tập luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ dìm thức ship hàng tốt cho việc giảng dạy, thực hiện giỏi quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công việc được giao.4. Phẩm chất đạo đức:Là bạn giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng trau dồi đạo đức, bao gồm lối sinh sống giản dị, không xa hoa lãng phí. Tất cả ý thức xây dựng liên hiệp trong lũ nhà trường, hòa nhã cùng với đồng nghiệp, phụ huynh học tập sinh. Nhiệt tình vì học sinh thân yêu được sự lòng tin của đồng nghiệp, học tập sinh
Luôn gồm ý thức tự phê bình với phê bình, thực hiện giỏi nghĩa vụ công dân nơi cư trú cũng tương tự ở cơ quan. đích thực là tấm gương sáng để học viên noi theo
Trên đó là những các kết quả mà phiên bản thân tôi có được trong năm học .......... Rất muốn sự đóng góp của lãnh đấm đá trường và cung cấp trên nhằm năm học tập tới tôi thực hiện được giỏi hơn.III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞ
NG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:
Danh hiệu đạt được trong các năm:Năm học
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan phát hành quyết định* Năm học....- Đạt thương hiệu lao cồn tiên tiến- QĐ số ........../ QĐ- UBND, ngày .../.../...
Trên đây là những thành tích mà bạn dạng thân tôi vẫn nỗ lực nỗ lực phấn đấu trong thời điểm học qua để chấm dứt xuất sắc trọng trách mà cung cấp trên giao cho. Tôi rất mong mỏi được hội đồng thi đua các cấp góp ý để cá thể tôi khắc chế nhược điểm, phạt huy điểm mạnh để ngày càng văn minh hơn.Xin thực lòng cảm ơn!

Làm sao nhằm sếp hiểu rằng và ghi thừa nhận thành tích của chúng ta trong thừa trình thao tác tại đơn vị, công ty? chúng ta phải viết một bạn dạng báo cáo các thành tích cá nhân một cách rõ ràng, chuyên nghiệp để 1-1 vị quản lý dựa vào đó đánh giá một cách đúng chuẩn nhất về năng lực của người tiêu dùng và xét săn sóc khen thưởng. Về mặt câu chữ và bề ngoài thì tùy vào từng trường hợp, mỗi đối tượng người sử dụng mà sẽ sở hữu một tiêu chuẩn chỉnh riêng. Nhưng tất cả đều phải bảo đảm an toàn cung cấp đầy đủ thông tin và mục đích rõ ràng. Cùng sau đây, hãy để cửa hàng chúng tôi – lực lượng lao động Phát Đạt cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích về các mẫu báo cáo thành tích.


Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích cá thể là văn bản báo cáo định kỳ cung ứng những tin tức về chức năng, nhiệm vụ, thành tựu của một cá thể cụ thể để nộp cho cung cấp trên nhằm mục đích mục đích như thăng chức, khen thưởng, lời khuyên tăng lương,… mẫu mã báo cáo cần phải có nội dung ngắn gọn, trung thực, logic và bao gồm căn cứ. Thông tin càng rõ ràng, đúng đắn thì khả năng được cấp cho trên công nhận và phê duyệt đề xuất sẽ càng cao.


*
*
*
*
*
*

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng kèm giấy khen


Nhân Sự phạt Đạt ý muốn rằng qua những thông tin sinh sống trên các các bạn sẽ có thêm thông tin về các mẫu báo cáo thành tựu cá nhân. Các mẫu báo cáo được cập nhật mới độc nhất theo từng đối tượng người tiêu dùng và được miễn phí, chúng ta có thể tải xuống và thực hiện ngay để ship hàng cho quá trình của mình. Hiện tại, nhân lực Phát Đạt là đơn vị chuyên đáp ứng nguồn lao hễ thời vụ, thuê mướn lại lao đụng ở khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương. Với hơn 5 năm trong nghề cung ứng lao cồn (cho mướn pg sự kiện, bốc xếp sản phẩm hóa, dán tem, đóng góp gói vỏ hộp sản phẩm,…). Nếu bạn có nhu cầu tìm nguồn lực lượng lao động chất lượng, xin vui lòng tương tác với chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *