Truyện Hôn Tôi Đi Đồ Dối Trá Ngoại Truyện Hôn Tôi Đi Đồ Dối Ngoại Truyện

Chương 50: 【 phi&#x
EA;n ngoại nhị 】1 chương

Bản b&#x
E1;o ng&#x
E0;y 8 tại trưởng th&#x
E0;nh vật phẩm ti&#x
EA;u thụ cửa h&#x
E0;ng nơi n&#x
E0;o đ&#x
F3; ph&#x
E1;t hiện một đ&#x
F4;i th&#x
E2;n mật t&#x
EC;nh lữ. Trong đ&#x
F3; một vị l&#x
E0; nổi danh nh&#x
E2;n sĩ Pittermann bạn lữ Yeonwoo, mang lại tới nay c&#x
F9;ng h&#x
E0;i tử c&#x
F9;ng một chỗ th&#x
E2;n mật bộ d&#x
E1;ng thường xuy&#x
EA;n bị truyền th&#x
F4;ng đưa tin. Nhưng l&#x
E0;, c&#x
F9;ng ng&#x
E0;y con quay chụp ảnh chụp c&#x
F9;ng mang đến đến trước mắt d&#x
E1;ng vẻ ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
E1;c biệt, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; với theo h&#x
E0;i tử hắn c&#x
F9;ng thoạt nh&#x
EC;n l&#x
E0; người b&#x
EC;nh thường nam nh&#x
E2;n c&#x
F9;ng một chỗ đi dạo xong trưởng th&#x
E0;nh vật dụng cửa h&#x
E0;ng sau c&#x
F9;ng l&#x
EA;n xe.

Bạn đang xem: Hôn tôi đi đồ dối trá ngoại truyện


Trong b&#x
E1;o c&#x
E1;o, bọn hắn c&#x
F9;ng một chỗ shopping, lẫn nhau trao đổi &#x
FD; kiến, tải sắm vật phẩm. Nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n cửa h&#x
E0;ng n&#x
F3;i bọn hắn nh&#x
EC;n rất th&#x
E2;n mật. Bọn hắn vừa mua vật phẩm mục lục bao qu&#x
E1;t c&#x
F2;ng tay, b&#x
F4;ng tai, ti&#x
EA;u hao phẩm c&#x
E1;c loại (ch&#x
FA;ng ta sẽ tại một c&#x
E1;i kh&#x
E1;c trang kỹ c&#x
E0;ng giới thiệu). Vật phẩm trong mục lục c&#x
F3; kỹ c&#x
E0;ng giới thiệu phương ph&#x
E1;p sử dụng s&#x
E1;ch hướng dẫn c&#x
F9;ng giới thiệu nhiều loại tư thế mới nhất trưởng th&#x
E0;nh tạp ch&#x
ED;.

Theo nh&#x
E2;n sĩ li&#x
EA;n quan lại lộ ra, Pittermann gần nhất c&#x
F9;ng bạn lữ quan hệ tương đối xa l&#x
E1;nh, bạn lữ đang suy nghĩ ly h&#x
F4;n. C&#x
F3; lẽ nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n l&#x
E0; vị n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng biết phái nam tử, nhưng nếu như l&#x
E0; dạng n&#x
E0;y, đối với bạn lữ tới n&#x
F3;i, Pittermann ti&#x
EA;n sinh ch&#x
EA;nh lệch ch&#x
ED;nh l&#x
E0; "T&#x
ED;nh" .

Xem thêm: His physical condition was not an impediment to his career as a violinist

Pittermann ly h&#x
F4;n, bọn hắn h&#x
F4;n kỳ kh&#x
F4;ng hề d&#x
E0;i, nhưng v&#x
F4; luận như thế n&#x
E0;o, loại t&#x
EC;nh huống n&#x
E0;y đối Yeonwoo tuyệt đối bất lợi. C&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia cho rằng Yeonwoo rất kh&#x
F3; chiếm được phong ph&#x
FA; t&#x
E0;i sản. Nếu như c&#x
E2;n nhắc đến kết h&#x
F4;n thời gian, hắn b&#x
E2;y giờ c&#x
F3; thể đạt được an ủi kim ước chừng l&#x
E0; 3 ức đ&#x
F4;la, nếu như lại ki&#x
EA;n tr&#x
EC; 7 năm cuộc sống h&#x
F4;n nh&#x
E2;n, hắn thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; thể đạt được 30 ức đ&#x
F4;la, c&#x
E1;i n&#x
E0;y tương đương với hiện tại 10 lần, đồng thời, Yeonwoo rất c&#x
F3; thể tranh thủ giữa nhị b&#x
EA;n h&#x
E0;i tử quyền nu&#x
F4;i dưỡng. C&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia hướng Yeonwoo đề nghị, nếu như ngươi đối Pittermann tin tức tố kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cảm thấy buồn n&#x
F4;n, đợi th&#x
EA;m 7 năm thế n&#x
E0;o?

M&#x
F4;̣t phương di&#x
EA;̣n khác, nghe n&#x
F3;i bọn hắn về sau đi tiffany download gi&#x
E1; thị trường v&#x
EC; 30 vạn đ&#x
F4;la c&#x
F3; khắc kim cương m&#x
E8;o d&#x
E2;y chuyền.

***

"A "

Keith tại c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đọc xong xuôi c&#x
F2;n s&#x
F3;t lại n&#x
F3;i nhảm trước đ&#x
F3;, liền tr&#x
F9;ng điệp thở d&#x
E0;i. Bắt mắt địa chiếm cứ to&#x
E0;n bộ trang b&#x
EC;a đưa tin từ bắt đầu đến cuối c&#x
F9;ng đều l&#x
E0; giả tin tức. Lại c&#x
F2;n n&#x
F3;i Yeonwoo muốn rời khỏi ta sao? Sao c&#x
F3; thể đối loại n&#x
E0;y lời n&#x
F3;i v&#x
F4; căn cứ bu&#x
F4;ng xu&#x
F4;i bỏ mặc, mặc kệ loạn đưa tin đ&#x
E2;u?

"Th&#x
E2;n &#x
E1;i, Pittermann ti&#x
EA;n sinh."

Emma cẩn thận địa k&#x
EA;u Keith, n&#x
E0;ng đang chờ hắn đọc dứt tất cả văn chương, nh&#x
EC;n xem đội ch&#x
F3; săn vỗ xuống ảnh chụp c&#x
F9;ng b&#x
E1;o c&#x
E1;o cấp tr&#x
EA;n đưa tới nh&#x
EC;n hằm hằm, Emma chỉ c&#x
F3; thể nơm nớp lo sợ địa hỏi hắn đang suy nghĩ g&#x
EC;, l&#x
FA;c n&#x
E0;y vừa vặn vang l&#x
EA;n tiếng chu&#x
F4;ng. Khi thấy điện thoại điện b&#x
E1;o người l&#x
FA;c, Keith đ&#x
E8; xuống biểu t&#x
EC;nh hung &#x
E1;c, Emma đo&#x
E1;n được đối phương l&#x
E0; ai. Ng&#x
E0;y đ&#x
F3; m&#x
E2;y đen d&#x
E0;y đặc, tựa hồ biểu thị chuyện tương lai, tại &#x
E2;m trầm m&#x
E2;y mưa dưới, nh&#x
E0; cao tầng tầng cao nhất vào văn ph&#x
F2;ng, Emma lo lắng bất an m&#x
E0; nh&#x
EC;n xem cấp tr&#x
EA;n sắc mặt đứng ở nơi đ&#x
F3;, phảng phất muốn hạ b&#x
E3;o tố đồng dạng.

hu_9804): "tên truyện: hôn tôi đi đồ dối tráƪ(˘⌣˘)ʃ#BL #xh #truyentranh". Nhạc nền -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *