His Physical Condition Was Not An Impediment To His Career As A Violinist

Tạm dịch: triệu chứng thể hóa học của anh ấy ko phải là 1 trong những trở ngại cho sự nghiệp là một nghệ sĩ violin. Anh ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Bạn đang xem: His physical condition was not an impediment to his career as a violinist


*

*

*

*

*

Sách tổng ôn toán học lớp 12 ôn thi THPT non sông và luyện thi reviews năng lực phiên bản mới duy nhất (Chính hãng)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope to cooperate more in the future.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

My aunt gave me a _______ hat on my 16th birthday.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

We have just visited disadvantaged children in an orphanage _______ in Bac Ninh Province.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Peter is the black sheep of the family, so he is never welcomed there.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

Xem thêm: Trong lưới qbe của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng criteria có ý nghĩa gì

Peter has a separate room for his musical _______.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

He didn’t prepare well for his GCSE examination and he regrets it now


C. If it hadn’t been for his good preparation for his GCSE examination, he wouldn’t regret it now


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won a lot of prizes.


A. difficulty

Bạn đã xem: His physical condition was not an impediment khổng lồ his career as a violinist. He has won…

B. barrier 

C. advantage 

D. disadvantage

Lời giải chi tiết

C

A. Difficulty : khó khăn

B. Barrier : rào cản

C. Advantage : dễ ợt

D. Disadvantage: bất lợi

=> impediment: trở ngại >

=> Đáp án C

Tạm dịch: tình trạng thể chất của anh ấy không phải là 1 trong những trở ngại cho việc nghiệp là một trong nghệ sĩ violin. Anh ấy đang giành được tương đối nhiều giải thưởng.

Câu hỏi His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won…

bên trong bộ đề trắc nghiệm: Tổng thích hợp đề thi test THPTQG môn giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án (Đề số 24)

Đăng bởi: thpt Trần Nguyên Hãn

Chuyên mục: câu hỏi trắc nghiệm

#physical #condition #impediment #career #violinist #won


Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài bác viết: His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won… của website https://bammihanquoc.com
Tags
Trắc nghiêm giờ Anh 12 Mới
Facebook Twitter Linked
In Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger giới thiệu via email Print
*

admin


They are building a new music school in the city....


Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn technology - Đủ 3 cỗ sách


Related Articles


his late 20s / he / start / thua trận his hearing / and / he / become / quite ill / during / last years / his life….


How did Cinderellas stepmother and two stepsisters treat her…


People speak English over the world. English_____…


Martha keeps coughing she needs to meet the doctor…


Make up sentences using the words & phrases given
You/ need/ patient và caring/ when/ take care/ pets….


She is invited khổng lồ a big party so she dressed so smartly…


Leave ONE unnecessary letter in these words to lớn make them correct THEATREA…


There is ____________ in my bedroom. A square wooden old…


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình thông qua này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Chuyên mục
EN 95
Dành mang đến bạn
Bài viết bắt đầu nhất
Bản quyền nằm trong về Trường thpt Trần Nguyễn Hãn - Hải Phòng
Trực ở trong Sở giáo dục đào tạo và Đào Tạo tp Hải Phòng
gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *