Cho CáC CặP ChấT Sau: (1) H2S + H2So4 Đặc Nóng

H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S là làm phản ứng lão hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S

1. Phương trình bội nghịch ứng H2S tính năng H2SO4đặc

H2S + H2SO4→ SO2↑ + H2O + S↓

2. Điều kiện phản ứng H2S tính năng H2SO4đặc


Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra

Xuất hiện tại kết tủa tiến thưởng Lưu huỳnh (S) và khí mùi hương hắc sulfur dioxit (SO2).

Bạn đang xem: H2s + h2so4 đặc nóng

4. đặc thù hóa học của H2S

4.1. Tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành hỗn hợp axit cực kỳ yếu (yếu hơn axit cacbonic), mang tên là axit sunfuhiđric (H2S).

Axit sunfuhiđric công dụng với kiềm tạo nên 2 các loại muối: muối bột trung hòa, như Na2S chứa ion S2-và muối bột axit như Na
HS chứa ion HS−.

H2S + Na
OH → Na
HS + H2O

H2S + 2Na
OH → Na2S + 2H2O

4.2. Tính khử mạnh


Là chất khử dũng mạnh vì vào H2S giữ huỳnh gồm số oxi hoá thấp độc nhất vô nhị (-2).

Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy nằm trong vào bản chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ độ,...mà nguyên tố lưu lại huỳnh tất cả số oxi hóa −2 (S-2) rất có thể bị oxi biến thành (S0), (S+4), (S+6).

Tác dụng cùng với oxi rất có thể tạo S hoặc SO2tùy lượng ôxi với cách triển khai phản ứng.

2H2S + 3O2 dư→ 2H2O + 2SO2

2H2S + O2→ 2H2O + 2S

Ở ánh sáng cao, khí H2S cháy trong bầu không khí với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi trở thành SO2:

Tác dụng cùng với clo có thể tạo S xuất xắc H2SO4tùy điều kiện phản ứng.

H2S + 4Cl2+ 4H2O → 8HCl + H2SO4

H2S + Cl2→ 2HCl + S (khí clo chạm mặt khí H2S)

5. đặc điểm hóa học tập của H2SO4

5.1. H2SO4 loãng

Axit sunfuric là một trong những axit mạnh, hóa chất này có khá đầy đủ các tính chất hóa học bình thường của axit như:

Axit sunfuric H2SO4 làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) tạo ra thành muối hạt sunfat.

fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Tác dụng với oxit bazo tạo nên thành muối bắt đầu (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) và nước .

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

Axit sunfuric tác dụng với bazo chế tạo thành muối new và nước.

H2SO4 + Na
OH → Na
HSO4 + H2O

H2SO4­ + 2Na
OH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 công dụng với muối tạo nên thành muối mới (trong đó kim loại vẫn không thay đổi hóa trị) cùng axit mới.

Na2CO3+ H2SO4→Na2SO4+ H2O + CO2

H2SO4+ 2KHCO3→K2SO4+ 2H2O + 2CO2

5.2. H2SO4 đặc

Axit sunfuric đặc có tính axit mạnh, oxi hóa bạo gan với tính chất hóa học rất nổi bật như:

Tác dụng cùng với kim loại: Khi mang lại mảnh Cu vào trong H2SO4 tạo thành dung dịch có blue color và có khí bay ra với mùi sốc.

Cu + 2H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O

Tác dụng với phi kim sinh sản thành oxit phi kim + H2O + SO2.

C + 2H2SO4→CO2+ 2H2O + 2SO2(nhiệt độ)

2P + 5H2SO4→2H3PO4+ 5SO2+ 2H2O

Tác dụng với những chất khử khác.

2Fe
O + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

H2SO4 còn tồn tại tính háo nước đặc trưng như chuyển H2SO4 vào ly đựng đường, sau bội phản ứng đường sẽ ảnh hưởng chuyển sang màu đen và phun trào với phương trình chất hóa học như sau.

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

6. Bài tập vận dụng

Câu 1.Vì sao không thể áp dụng H2SO4đặc làm cho khô khí H2S

A. Bởi H2SO4đặc làm phản ứng cùng với H2S

B. Do H2SO4là chất oxi hóa mạnh

C. Vì H2SO4không phản ứng với H2S

D. Bởi H2SO4là chất khử mạnh

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Nguyên tắc làm cho khô hóa học khí X: hóa học làm thô không chức năng với khí X

Vì H2SO4đặc bội nghịch ứng với H2S bắt buộc không thể dùng để triển khai khô H2S

Phương trình hóa học: 2H2SO4đặc + H2S → 3SO2+ 2H2O

Câu 2.Dẫn khí H2S vào dung dịch KMn
O4và H2SO4loãng, hiện tượng lạ quan giáp được là:

A. Dung dịch không màu gửi sang color tím

B. Hỗn hợp màu tím không còn trong màu vàng

C. Color tím của hỗn hợp KMn
O4chuyển sang color vàng

D. Màu sắc tím của dung dịch KMn
O4chuyển sang không màu và tất cả vẩn đục màu sắc vàng

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMn
O4và H2SO4loãng, màu sắc tím của hỗn hợp KMn
O4chuyển sang ko màu và bao gồm vẩn đục màu vàng

5H2S + 2KMn
O4+ 3H2SO4→ 8H2O + 5S + 2Mn
SO4+ K2SO4

Câu 3.Khí SO2(sinh ra từ các việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, quặng sunfua) là giữa những chất gây ô nhiễm và độc hại môi trường, vày SO2trong không gian sinh ra:

A. Mưa axit

B. Hiện tượng lạ nhà kính

C. Lỗ hở tầng ozon

D. Nước thải khiến ung thư

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Do trong không khí SO­2kết hợp với O2tạo ra SO3. Tiếp đến SO3kết hợp với hơi nước tất cả trong ko khí hình thành axit H2SO4⟹ gây ra hiện tượng mưa axit, ô nhiễm môi trường.

Câu 4. Để nhận thấy SO2và SO3người ta sử dụng thuốc thử:

A. Nước Cl2

B. Hỗn hợp Ca(OH)2

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp Na
OH

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5.Hấp thụ 4,48 lít SO2(đktc) vào 150 ml hỗn hợp Na
OH 2M, nhận được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 18,9

B. 25,2

C. 20,8

D. 23,0

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

n
SO2= 0,2 mol; n
Na
OH= 2.0,15 = 0,3 mol

n
Na
OH/n
SO2 =0,3/0,2 = 1,5 mol

Sau bội phản ứng tạo ra 2 muối Na2SO3và Na
HSO3

SO2+ Na
OH → Na
HSO3

a → a → a

SO2+ 2Na
OH → Na2SO3+ H2O

b → 2b → b

a + b = 0,2 mol

x + 2b = 0,3 mol

Giải phương trình ta có: a = b = 0,1 mol

m
Na2SO3= 0,1.(23.2 + 32 + 48) = 12,6 gam

m
Na
HSO3= 0,1.(23 + 1 + 32 + 48) = 10,4 gam

=> m = 23 gam

Câu 6.Phương trình nào sau đây thể hiện tại tính khử của SO2?

A. SO2+ KOH → KHSO3

B. SO2+ Br2+ 2H2O → H2SO4

C. SO2+ Ca
O → Ca
CO3

D. SO2+ 2KOH → K2SO3+ H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7.Để nhận ra hai khí SO2và O2ta dùng

A. Quỳ tím ẩm.

B. Hỗn hợp Ca(OH)2.

C. Dung dịch Ba(OH)2.

D. Cả A, B, C phần lớn đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Để nhận thấy hai khí SO2và O2ta hoàn toàn có thể dùng:

Qùy tím ẩm: SO2làm quỳ gửi đỏ, O2không đổi màu

Dung dịch Ca(OH)2hoặc Ba(OH)2: SO2làm dung dịch xuất hiện thêm vẩn đục, O2không hiện nay tượng

Câu 8.Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2lội qua dung dịch nước vôi vào (dư), khí thoát ra là:

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2và SO2

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Dung dịch nước vôi vào là Ca(OH)2là hỗn hợp bazơ

=> Oxit axit tất cả thể công dụng với hỗn hợp bazơ, sẽ là CO2và SO2và 2 khí này bị hấp thụ trong dd

CO không tác dụng vì teo là oxit trung tính.

=> Khí thoát ra là CO

Câu 9.Dẫn tất cả hổn hợp khí tất cả SO2, NO2, NO, co qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư. Khí bay ra là khí nào?

A. NO và CO

B. NO2và CO2

C. NO2và CO

D. N2O5và SO3

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí có SO2, NO2, NO,CO qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khí bay ra là khí như thế nào NO với CO

Nhận biết NO làm hóa nâu O2

Khí O2: Hóa nâu khi chạm mặt O2

2NO + O2→ 2NO2↑ (màu nâu)

Khí CO:

Dung dịch Pd
Cl2: có tác dụng vẩn đục hỗn hợp Pd
Cl2

CO + Pd
Cl2+ H2O → Pd↓ + HCl

Câu 10.Hỗn thích hợp khí X gồm: O2, Cl2, CO2, SO2. Dẫn X tự từ vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Hóa học khí thoát thoát ra khỏi dung dịch là

A. Cl2

B. CO2.

C. SO2.

D. O2

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Khí thoát thoát ra khỏi dung dịch là O2vì O2không bội phản ứng cùng với dd Ca(OH)2.

Cl2+ Ca(OH)2→ Ca
Cl2+ Ca
OCl + H2O

CO2+ Ca(OH)2dư → Ca
CO3↓ + H2O

SO2+ Ca(OH)2 dư→ Ca
SO3↓ + H2O

Câu 11.Các dụng cụ bằng bạc tình để thọ trong không khí thường bị xỉn màu đen. Tại sao gây ra hiện tượng kỳ lạ này là do:

A. Bạc công dụng với O2trong ko khí.

B. Bạc công dụng với khá nước.

C. Bạc tính năng đồng thời cùng với khí O2và H2S trong ko khí.

D. Bạc tính năng với khí CO2.

Xem thêm: Tổng hợp 50+ hình nền tạo cảm hứng học tập hay nhất, hình nền tạo cảm hứng làm việc

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Trong không khí tất cả chứa những chất O2, H2S, khá nước… vì chưng vậy Ag tính năng đồng thời cùng với O2 với H2S tạo thành muối Ag2S color đen gây nên hiện tượng xỉn màu.

4Ag + O2+ 2H2S → 2Ag2S + 2H2O

Câu 12.Khẳng định làm sao sau đó là đúng khi nói tới tính hóa chất của hiđro sunfua.

H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn chúng ta viết và cân đối phương trình bội nghịch ứng giữa H2S cùng H2SO4, sau phản ứng thu được khí SO2 cùng kết tủa đen S. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể dưới đây. 


2. Điều khiếu nại phản ứng H2S tác dụng H2SO4 đặc

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra 

Xuất hiện tại kết tủa tiến thưởng Lưu huỳnh (S) cùng khí mùi hương hắc lưu huỳn dioxit (SO2)


4. đặc điểm hóa học của H2S

4.1. Tính axit yếu

Hiđro sunfua tung trong nước sản xuất thành hỗn hợp axit hết sức yếu (yếu rộng axit cacbonic), mang tên là axit sunfuhiđric (H2S).

Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên 2 các loại muối: muối bột trung hòa, như Na2S chứa ion S2- với muối axit như Na
HS đựng ion HS−.

H2S + Na
OH → Na
HS + H2O

H2S + 2Na
OH → Na2S + 2H2O

4.2. Tính khử mạnh

Là hóa học khử to gan lớn mật vì vào H2S lưu huỳnh gồm số oxi hoá thấp duy nhất (-2).

Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy nằm trong vào bản chất và độ đậm đặc của chất oxi hóa, sức nóng độ,...mà nguyên tố giữ huỳnh có số thoái hóa −2 (S-2) rất có thể bị oxi biến thành (S0), (S+4), (S+6).

Tác dụng cùng với oxi có thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách triển khai phản ứng.

2H2S + 3O2 dư → 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 → 2H2O + 2S

Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong không gian với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2:

Tác dụng với clo hoàn toàn có thể tạo S tuyệt H2SO4 tùy đk phản ứng.


H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

H2S + Cl2 → 2HCl + S (khí clo gặp gỡ khí H2S)

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. do sao không thể thực hiện H2SO4 đặc làm cho khô khí H2S 

A. Vày H2SO4 sệt phản ứng cùng với H2S 

B. Vị H2SO4 là chất oxi hóa mạnh 

C. Vày H2SO4 ko phản ứng cùng với H2S 

D. Do H2SO4 là hóa học khử mạnh


Xem đáp án
Đáp án A

Nguyên tắc làm cho khô hóa học khí X: hóa học làm thô không tính năng với khí X

Vì H2SO4 đặc phản ứng cùng với H2S phải không thể dùng để triển khai khô H2S

Phương trình hóa học: 2H2SO4 quánh + H2S → 3SO2 + 2H2O


Câu 2. Dẫn khí H2S vào dung dịch KMn
O4 và H2SO4 loãng, hiện tượng quan tiếp giáp được là:

A. Hỗn hợp không màu đưa sang màu tím

B. Hỗn hợp màu tím không còn trong màu vàng

C. Color tím của dung dịch KMn
O4 gửi sang color vàng

D. Màu sắc tím của hỗn hợp KMn
O4 gửi sang không màu và gồm vẩn đục màu vàng


Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn khí H2S vào hỗn hợp KMn
O4 cùng H2SO4 loãng, màu tím của dung dịch KMn
O4 chuyển sang không màu và bao gồm vẩn đục color vàng

5H2S + 2KMn
O4 + 3H2SO4 → 8H2O + 5S + 2Mn
SO4 + K2SO4


Câu 3. Khí SO2 (sinh ra từ những việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, quặng sunfua) là giữa những chất gây độc hại môi trường, vị SO2 trong không gian sinh ra:


A. Mưa axit

B. Hiện tượng kỳ lạ nhà kính

C. Lỗ hở tầng ozon

D. Nước thải tạo ung thư


Xem đáp án
Đáp án A

Do trong không gian SO­2 kết phù hợp với O2 tạo nên SO3. Kế tiếp SO3 kết hợp với hơi nước bao gồm trong không khí sinh ra axit H2SO4 ⟹ tạo ra hiện tượng mưa axit, ô nhiễm và độc hại môi trường.


Câu 4. Để nhận biết SO2 cùng SO3 người ta sử dụng thuốc thử:

A. Nước Cl2

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp Na
OH


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. dung nạp 4,48 lít SO2 (đktc) vào 150 ml hỗn hợp Na
OH 2M, nhận được dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 18,9

B. 25,2

C. 20,8

D. 23,0


Xem đáp án
Đáp án D

n
SO2 = 0,2 mol; n
Na
OH = 2.0,15 = 0,3 mol

n
Na
OH/n
SO2 =0,3/0,2 = 1,5 mol

Sau phản ứng tạo thành 2 muối bột Na2SO3 với Na
HSO3

SO2 + Na
OH → Na
HSO3

a → a → a

SO2 + 2Na
OH → Na2SO3 + H2O

b → 2b → b

a + b = 0,2 mol

x + 2b = 0,3 mol

Giải phương trình ta có: a = b = 0,1 mol

m
Na2SO3 = 0,1.(23.2 + 32 + 48) = 12,6 gam

m
Na
HSO3 = 0,1.(23 + 1 + 32 + 48) = 10,4 gam

=> m = 23 gam


Câu 6. Phương trình nào sau đây thể hiện nay tính khử của SO2?

A. SO2 + KOH → KHSO3

B. SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4

C. SO2 + Ca
O → Ca
CO3

D. SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Để nhận thấy hai khí SO2 và O2 ta dùng

A. Quỳ tím ẩm.

B. Hỗn hợp Ca(OH)2.

C. Hỗn hợp Ba(OH)2.

D. Cả A, B, C hầu như đúng.


Xem đáp án
Đáp án D

Để nhận ra hai khí SO2 và O2 ta rất có thể dùng:

Qùy tím ẩm: SO2 có tác dụng quỳ đưa đỏ, O2 không đổi màu

Dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: SO2 làm cho dung dịch mở ra vẩn đục, O2 không hiện tại tượng


Câu 8. Dẫn tất cả hổn hợp khí có CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:


A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 với SO2 


Xem đáp án
Đáp án A

Dung dịch nước vôi vào là Ca(OH)2 là hỗn hợp bazơ

=> Oxit axit tất cả thể tác dụng với dung dịch bazơ, đó là CO2 với SO2 và 2 khí này bị hấp thụ trong dd

CO không chức năng vì co là oxit trung tính.

=> Khí bay ra là CO


Câu 9. Dẫn tất cả hổn hợp khí có SO2, NO2, NO, co qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khí bay ra là khí nào?

A. NO và CO

B. NO2 với CO2

C. NO2 và CO 

D. N2O5 và SO3 


Xem đáp án
Đáp án A

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí có SO2, NO2, NO,CO qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khí thoát ra là khí như thế nào NO và CO

Nhận biết NO làm hóa nâu O2

Khí O2: Hóa nâu khi gặp mặt O2

2NO + O2 → 2NO2↑ (màu nâu)

Khí CO:

Dung dịch Pd
Cl2: làm cho vẩn đục hỗn hợp Pd
Cl2

CO + Pd
Cl2 + H2O → Pd↓ + HCl


Câu 10. Hỗn vừa lòng khí X gồm: O2, Cl2, CO2, SO2. Dẫn X từ từ vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Chất khí thoát thoát ra khỏi dung dịch là

A. Cl2

B. CO2.

C. SO2.

D. O2


Xem đáp án
Đáp án D

Khí thoát ra khỏi dung dịch là O2 vị O2 ko phản ứng cùng với dd Ca(OH)2.

Cl2 + Ca(OH)2 → Ca
Cl2 + Ca
OCl + H2O

CO2 + Ca(OH)2 dư → Ca
CO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 dư → Ca
SO3↓ + H2O


Câu 11. Các dụng cụ bằng tệ bạc để lâu trong không khí thường hay bị xỉn màu sắc đen. Vì sao gây ra hiện tượng kỳ lạ này là do:

A. Bạc công dụng với O2 trong không khí.

B. Bạc tác dụng với khá nước.

C. Bạc chức năng đồng thời với khí O2 và H2S trong không khí.

D. Bạc tính năng với khí CO2.


Xem đáp án
Đáp án C

Trong không khí có chứa những chất O2, H2S, khá nước… vày vậy Ag tác dụng đồng thời cùng với O2 cùng H2S tạo nên muối Ag2S màu đen tạo ra hiện tượng xỉn màu.

4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O


Câu 12. xác minh nào sau đây là đúng khi nói đến tính hóa chất của hiđro sunfua.

A. Tính axit to gan và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu và tính thoái hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu cùng tính thoái hóa yếu.

D. Tính axit yếu cùng tính khử mạnh.


Xem đáp án
Đáp án D

Tính hóa chất của hiđro sunfua: Tính axit yếu cùng tính khử mạnh.


...................................

Mời các bạn bài viết liên quan một số tư liệu liên quan 


Trên trên đây Vn
Doc đã ra mắt tới các bạn H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S. Để hoàn toàn có thể học tốt các môn học tập trong công tác lớp 10, Vn
Doc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh tốt Hóa học tập 10, chuyên đề đồ vật Lí 10, Giải bài xích tập Sinh học tập 10, siêng đề chất hóa học 10. Tài liệu học hành lớp 10 cơ mà Vn
Doc tổng hợp soạn và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Chúc các bạn học tập tốt.


Đánh giá bài xích viết
1 11.831
Chia sẻ bài viết
sắp xếp theo mặc định tiên tiến nhất Cũ duy nhất

Phương trình phản nghịch ứng


giới thiệu chính sách Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải vận dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *