SÁCH GIẢI TOÁN 8 BÀI HÌNH THOI GIẢI SGK TOÁN 8 HÌNH HỌC TẬP 1 (TRANG 105, 106)

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là 1 trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài hình thoi

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, nhì đường chéo cắt nhau trên O (h.101)...

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận thấy 3.

Xem lời giải


bài 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo cánh của một hình thoi bởi 8cm với 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong số giá trị sau:

Xem giải thuật


bài xích 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải


bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng các trung điểm của tư cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem giải mã


bài xích 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm

Xem lời giải


bài 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, bao gồm những thanh sắt kẽm kim loại dài bàng nhau cùng được liên kết...

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Giải SGK Toán 8 bài bác 11: Hình thoi với giải thuật chi tiết, ví dụ theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương xứng với từng bài học kinh nghiệm trong sách góp cho các bạn học sinh ôn tập với củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện kĩ năng giải môn Toán. Mời chúng ta tham khảo.


Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 11 trang 104

Chứng minh rằng tứ giác ABCD bên trên hình 100 cũng là 1 hình bình hành.

Lời giải

ABCD có những cặp cạnh đối bằng nhau ⇒ ABCD là hình bình hành

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 11 trang 104:

Cho hình thoi ABCD, nhì đường chéo cắt nhau tại O (h.101).

a) Theo tính chất của hình bình hành, nhì đường chéo cánh của hình thoi có đặc thù gì?

b) Hãy phát hiện nay thêm các đặc điểm khác của hai đường chéo AC và BD.


Lời giải

a) Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo cánh của hình thoi có đặc điểm cắt nhau trên trung điểm mỗi đường

b) Xét ΔAOB cùng ΔCOB

AB = CB

BO chung

OA = OC (O là trung điểm AC)

⇒ ΔAOB = ΔCOB (c.c.c)

⇒ (AOB) = (COB) ,(ABO) = (CBO) (các cặp góc tương ứng)

(ABO) = (CBO) ⇒ BO là phân giác góc ABC

(AOB) + (COB) = 180o ⇒(AOB) = (COB) = 180o : 2 = 90o

Chứng minh tương tự, ta tóm lại được:

AC, BD là các đường phân giác của những góc của hình thang

và AC ⊥ BD tại O

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 11 trang 105:

Hãy minh chứng dấu hiệu phân biệt 3.

Lời giải

Dấu hiệu nhận biết 3: Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi

ABCD là hình bình hành ⇒ O là trung điểm AC cùng O là trung điểm BD

Xét nhị tam giác vuông AOB với AOD có:

OA chung

OB = OD (O là trung điểm BD)

⇒ ΔAOB = ΔAOD (hai cạnh góc vuông)

⇒ AB = AD (hai cạnh tương ứng)

Hình bình hành ABCD ⇒ AB = CD cùng AD = BC

Do kia AB = BC = CD = da ⇒ ABCD là hình thoi


Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm những hình thoi bên trên hình 102.

Lời giải:

Các tứ giác ở hình 102a, b, c, e là hình thoi.

– Hình 102a: ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

– Hình 102b: EFGH là hình thoi (theo vết hiệu phân biệt 4)

- Hình 102c: KINM là hình thoi (theo lốt hiệu nhận ra 3)

– Hình 102e: ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, do AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình 102d ko là hình thoi vì chưng 4 cạnh không bởi nhau.

Bài 74 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bởi giá trị nào trong số giá trị sau:

A. 6cm;

B. √41 centimet ;

c) √164cm ;

d) 9cm

Lời giải:

Xét bài bác toán:

ABCD là hình thoi, O là giao điểm nhị đường chéo AC = 10cm; BD = 8cm


Theo tính chất của hình thoi nhị đường chéo cánh của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm từng đường.

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABO ta có:

*

Vậy (B) đúng.

Bài 75 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.

Xem thêm: She tried very hard to pass the driving test

Lời giải:

Giả sử hình chữ nhật ABCD tất cả E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA

Bốn tam giác vuông EAH, EBF, GDH, GCF có:

*

*

Xét ∆EAH và ∆EBF có:

*

*

*
(2 cạnh tương ứng) (1)

Xét ∆HDG với ∆FCG có:

*

*

*
(2 cạnh tương ứng) (2)

Xét ∆AHE với ∆DHG có:

*

*

*
(2 cạnh tương ứng) (3)

Từ (1), (2) cùng (3)

*

⇒ EFGH là hình thoi (dấu hiệu nhận biết hình thoi).

Bài 76 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):


Chứng minh rằng những trung điểm của tư cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FA (gt)

Nên EF là đường trung bình của ΔABC.

Do kia EF // AC

HD = HA, GD = GC (gt) nên HG là con đường trung bình của ΔADC.

Do đó HG // AC

Suy ra EF // HG (1)

Chứng minh tương tự EH // FG (2)

Từ (1) và (2) ta được EFGH là hình bình hành

Lại có: EF // AC và BD ⊥ AC đề xuất BD ⊥ EF

EH // BD cùng EF ⊥ BD yêu cầu EF ⊥ EH

Bài 77 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm nhì đường chéo cánh của hình thoi là vai trung phong đối xứng của hình thoi.

b) nhì đường chéo cánh của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Lời giải:

a) Hình bình hành thừa nhận giao điểm nhị đường chéo là trung ương đối xứng.

Hình thoi cũng là 1 trong hình bình hành bắt buộc giao điểm của hai đường chéo cánh hình thoi là trọng điểm đối xứng của hình.

b)

- BD là mặt đường trung trực của AC (do cha = BC, da = DC) phải A đối xứng với C qua BD.

- đầy đủ điểm trên BD hầu hết đối xứng qua thiết yếu đường thẳng BD. (*)

- trung tâm O là trung khu đối xứng nhưng O ∈ BD

=> BD là trục đối xứng của hình thoi. (**)

- tương tự như AC cũng là là trục đối xứng của hình thoi.

((*) Điểm đối xứng của điểm B qua BD đó là điểm B.

(**) Định nghĩa trục đối xứng: Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của hình H ví như điểm đối xứng với mỗi điểm ở trong hình H qua mặt đường thẳng d cũng ở trong hình H.)

Bài 78 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Hình 103 biểu diễn một trong những phần của cửa xếp, bao gồm những thanh sắt kẽm kim loại dài đều nhau và được link với nhau bởi các chốt tại hai đầu cùng tại trung điểm. Bởi vì sao tại mỗi địa chỉ của cửa xếp, những tứ giác trên hình vẽ phần nhiều là hình thoi, những điểm chốt I, K, M, N, O nằm trong một con đường thẳng?

Lời giải:


Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi (gt)

⇒ KI là phân giác của

*
, KM là phân giác của
*
(tính chất hình thoi)

*
(đối đỉnh)

*

Do kia

*

Suy ra I, K, M trực tiếp hàng.

Chứng minh tương tự, những điểm I, K, M, N, O cùng nằm trên một con đường thẳng.

............................................

Trên đây, Vn
Doc vẫn gửi tới chúng ta tài liệu Giải SGK Toán 8 bài 11: Hình thoi. Để tham khảo lời giải những bài bác tiếp theo, mời chúng ta vào thể loại Giải bài bác tập Toán lớp 8 bên trên Vn
Doc nhé. Thể loại tổng hợp giải mã Toán lớp 8 theo từng đơn vị bài học giúp những em nắm rõ kiến thức được học trong từng bài, từ đó học giỏi Toán 8 hơn.

Ngoài soạn Toán 8, mời những bạn xem thêm Giải bài xích tập Toán lớp 8, Giải vở bài xích tập Toán 8, soạn bài bác 8 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 8, đề thi học tập học kì 2 lớp 8 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà công ty chúng tôi đã xem thêm thông tin và lựa chọn lọc. Cùng với Tài liệu học hành lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *