FE + FECL3 DƯ - FE + 2FECL3 → 3FECL2

SO4 B. Mg
Cl2 C. Fe
Cl3 D. Ag
NO3 - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) sức nóng phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) nhiệt độ phân KNO3. (d) mang đến dung dịch Ag
NO3 công dụng với hỗn hợp Fe(NO3)2 dư. (e) cho Fe vào dung dịch Cu
SO4. (g) đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư). (h) cho Mg dư vào hỗn hợp Fe
Cl3. (i) Cho bố vào dung dịch Cu
SO4 (dư). (k) Dẫn khí teo (dư) qua bột Cu
O nóng. Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau thời điểm các...

Bạn đang xem: Fe + fecl3 dư


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) nhiệt phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) nhiệt phân KNO3.

(d) đến dung dịch Ag
NO3 tác dụng với hỗn hợp Fe(NO3)2 dư.

(e) đến Fe vào dung dịch Cu
SO4.

(g) mang lại Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) mang lại Mg dư vào hỗn hợp Fe
Cl3.

(i) Cho ba vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư).

(k) Dẫn khí co (dư) qua bột Cu
O nóng.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xong là

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 5.


Đáp án D

Trong những thí nghiệm trên, tất cả 5 thí nghiệm sau khi các phản nghịch ứng thu được sắt kẽm kim loại là (a), (d), (e), (h), (k).

Phương trình làm phản ứng:

( a ) 2 A g N O 3 → t o 2 A g ↓ + 2 N O 2 ↑ + O 2 ↑ ( d ) A g N O 3 + F e ( N O 3 ) 2 → A g ↓ + F e ( N O 3 ) 3 ( e ) F e + C u
S O 4 → F e S O 4 + C u ↓ hfill ( h ) M g + 2 F e C l 3 → 2 F e C l 2 + M g C l 2 M g + F e C l 2 → F e ↓ + M g C l 2 ( k ) C u O + C O → t o C u + C O 2


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) mang lại Na vào dung dịch Cu
SO4. (b) cho dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3. (c) đến Cu vào dung dịch Fe
Cl3 dư. (d) mang đến Fe vào dung dịch Cu
Cl2. (e) cho dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Cu
Cl2. (g) mang lại Mg vào hỗn hợp Fe
Cl3dư. Sau khi xong xuôi phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất sắt kẽm kim loại là A. 2 B. 5 C. 3 D....

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) mang đến Na vào dung dịch Cu
SO4.

(b) cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3.

(c) cho Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư.

(d) đến Fe vào dung dịch Cu
Cl2.

(e) đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Cu
Cl2.

(g) cho Mg vào hỗn hợp Fe
Cl3dư.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất kim loại là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) mang đến Na vào hỗn hợp Cu
SO4. (b) mang đến dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3. (c) mang đến Cu vào dung dịch Fe
Cl3 dư. (d) cho Fe vào dung dịch Cu
Cl2. (e) mang đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Cu
Cl2. (g) mang lại Mg vào dung dịch Fe
Cl3dư. Sau khi ngừng phản ứng, số thí nghiệm tạo nên đơn chất sắt kẽm kim loại là A. 4. B.5. C.3. D....

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) đến Na vào hỗn hợp Cu
SO4.

(b) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch Ag
NO3.

(c) mang đến Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư.

(d) mang đến Fe vào hỗn hợp Cu
Cl2.

(e) đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Cu
Cl2.

(g) cho Mg vào dung dịch Fe
Cl3dư.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất sắt kẽm kim loại là

A. 4.

B.5.

C.3.

D. 2.


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) nhiệt độ phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) Điện phân hỗn hợp KCl. (d) Điện phân dung dịch Cu
SO4. (e) cho Fe vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư). (h) Nung Ag2S trong ko khí. (i) Cho ba vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư). Số thí nghiệm thu được kim loại sau khoản thời gian các phản ứng kết...

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) nhiệt độ phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) Điện phân hỗn hợp KCl.

(d) Điện phân hỗn hợp Cu
SO4.

(e) đến Fe vào hỗn hợp Cu
SO4.

(g) mang lại Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.

(i) Cho bố vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư).

Số thí sát hoạch được kim loại sau khi các phản bội ứng dứt là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) sức nóng phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) nhiệt độ phân KNO3. (d) mang lại dung dịch Cu
SO4 vào dung dịch NH3 (dư). (e) mang đến Fe vào dung dịch Cu
SO4. (g) cho Zn vào hỗn hợp Fe
Cl3 (dư). (h) Nung Ag2S trong ko khí. (i) Cho ba vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư). Số...

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) nhiệt phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong không khí.

(c) nhiệt độ phân KNO3. (d) mang lại dung dịch Cu
SO4 vào hỗn hợp NH3 (dư).

(e) cho Fe vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) mang lại Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong ko khí. (i) Cho bố vào dung dịch Cu
SO4 (dư).

Số thí sát hoạch được kim loại sau thời điểm các phản nghịch ứng hoàn thành là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5


Đáp án C

(a) Ag
NO3 → Ag + NO2 + ½ H2

(b) 2Fe
S2 + 5,5O2 → Fe2O3 + 4SO2

(c) KNO3 → KNO2 + ½ O2

(d) Cu
SO4 + 4NH3 → SO4

(e) sắt + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

(g) Zn + 2Fe
Cl3 → Zn
Cl2 + 2Fe
Cl2

(h) Ag2S + O2→2Ag + SO2

(i) cha + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Cu
SO4 → Ba
SO4 + Cu(OH)2

Vậy có 3 thể nghiệm có tạo thành kim một số loại là: (a), (e), (h)


thực hiện các nghiên cứu sau: (a) nhiệt phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) nhiệt phân KNO3. (d) nhiệt độ phân Cu(NO3)2. (e) đến Fe vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) mang đến Zn vào hỗn hợp Fe
Cl3 (dư). (h) Điện phân dung dịch Cu
Cl2. (i) Cho cha vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư). Số thí nghiệm thu được kim loại sau khoản thời gian các phản bội ứng dứt là A. 4 B. 3 C. 5. D....

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) nhiệt phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) nhiệt độ phân KNO3.

(d) nhiệt phân Cu(NO3)2.

(e) mang lại Fe vào hỗn hợp Cu
SO4.

(g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

Xem thêm: Clip đánh ghen đâm mấy chục nhát dao ở phố vương thừa vũ khai gì?

(h) Điện phân hỗn hợp Cu
Cl2.

(i) Cho bố vào hỗn hợp Cu
SO4 (dư).

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau thời điểm các phản ứng hoàn thành là

A. 4

B. 3

C. 5.

D. 2.


Chọn B.

(a) 2Ag
NO3 → t ∘ 2Ag + 2NO2 + O2.

(b) 4Fe
S2 + 11O2 → t ∘ 2Fe2O3 + 8SO2.

(c) 2KNO3 → t ∘ 2KNO2 + O2.

(d) 2Cu(NO3)2 → t ∘ 2Cu
O + 4NO2 + O2.

(e) sắt + Cu
SO4 + Cu.

(g) Zn + 2Fe
Cl2 + 2Fe
Cl2.

(h) Cu
Cl2 → d p. D d Cu + Cl2

(i) tía + Cu
SO4 + Cu(OH)2 + H2


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) nhiệt độ phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong không khí. (c) Dẫn khí teo (dư) qua bột Mg
O nóng. (e) đến Fe vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) mang lại Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư). (h) cho Mg dư vào dung dịch Fe
Cl3. Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau thời điểm các bội nghịch ứng dứt là A. 2. B. 4. C. 3. D....

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) sức nóng phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) Dẫn khí teo (dư) qua bột Mg
O nóng.

(e) mang lại Fe vào hỗn hợp Cu
SO4.

(g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) mang đến Mg dư vào dung dịch Fe
Cl3.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau khoản thời gian các phản ứng hoàn thành là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) sức nóng phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) Dẫn khí co (dư) qua bột Mg
O nóng. (e) mang lại Fe vào hỗn hợp Cu
SO4. (g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư). (h) mang đến Mg dư vào hỗn hợp Fe
Cl3. Số thí sát hoạch được kim loại sau thời điểm các phản nghịch ứng kết thúc là A. 5 B. 4 C. 2 D....

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) nhiệt phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) Dẫn khí co (dư) qua bột Mg
O nóng.

(e) đến Fe vào hỗn hợp Cu
SO4.

(g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) đến Mg dư vào dung dịch Fe
Cl3.

Số thí nghiệm thu được kim loại sau thời điểm các phản ứng hoàn thành là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


Chọn D.

(a) 2Ag
NO3 → t ∘ 2Ag + 2NO2 + O2

(b) 4Fe
S2 + 11O2 → t ∘ 2Fe2O3 + 8SO2

(c) không có phản ứng xảy ra.

(e) fe + Cu
SO4 + Cu

(g) Zn + 2Fe
Cl2 + 2Fe
Cl2

(h) 3Mg dư + 2Fe
Cl2 + 2Fe


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) sức nóng phân Ag
NO3. (b) Nung Fe
S2 trong ko khí. (c) Dẫn khí co (dư) qua bột Mg
O nóng. (e) đến Fe vào dung dịch Cu
SO4. (g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư). (h) cho Mg dư vào hỗn hợp Fe
Cl3. Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau thời điểm các bội nghịch ứng xong là A. 2. B. 4. C. 3. D....

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) sức nóng phân Ag
NO3.

(b) Nung Fe
S2 trong ko khí.

(c) Dẫn khí teo (dư) qua bột Mg
O nóng.

(e) cho Fe vào dung dịch Cu
SO4.

(g) mang đến Zn vào dung dịch Fe
Cl3 (dư).

(h) cho Mg dư vào hỗn hợp Fe
Cl3.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kim loại sau khoản thời gian các làm phản ứng xong xuôi là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.


Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) Cho sắt kẽm kim loại Na vào dung dịch Cu
SO4. (2) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3. (3) Cho sắt kẽm kim loại Cu vào dung dịch Fe
Cl3. (4) Cho kim loại Fe vào dung dịch Cu
Cl2. (5) cho dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Cu
Cl2. (6) Điện phân dung dịch Na
Cl bằng điện cực trơ, ko màng ngăn xốp. Sau khi ngừng phản ứng, số thí nghiệm tạo thành đơn hóa học là A. 3 B. 6 C. 4 D....

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Na vào hỗn hợp Cu
SO4.

(2) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp Ag
NO3.

(3) Cho sắt kẽm kim loại Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3.

(4) Cho sắt kẽm kim loại Fe vào dung dịch Cu
Cl2.

(5) đến dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch Cu
Cl2.

(6) Điện phân dung dịch Na
Cl bởi điện cực trơ, ko màng phòng xốp.

Sau khi dứt phản ứng, số thí nghiệm tạo nên đơn hóa học là

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5


toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
A.mẩu sắt tan trong dung dịch Fe
Cl2 dư
B.mẩu sắt tan trong hỗn hợp Fe
Cl3 dư
C.mẩu sắt tan trong hỗn hợp Cu
SO4 dư
D.mẩu fe tan trong hỗn hợp HCl dư
*


PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:42925

Loại bài:Lý thuyết

Mức độ:Nhận biết

Dạng bài:Sắt và hợp hóa học của Sắt

Chủ đề:Crom - sắt - Đồng và những kim các loại khác

Môn học:Hóa học


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Chiếc thuyền ngoại trừ xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến cố gắng kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: tự 08h30 - 21h00

bammihanquoc.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *