TOP 50 ĐỀ TOÁN KÌ 2 LỚP 2 HỌC KÌ 2 NĂM 2023 (CÓ ĐÁP ÁN), 70 ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 2 NĂM 2022

70 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 là đề thi học tập kì 2 lớp 2 của 3 cuốn sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều dành riêng cho thầy cô và những em học viên tham khảo, sẵn sàng tốt cho kiểm soát định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới tới. Chúc các em gồm những bài xích tập Toán lớp 2 học kỳ 2 hóa học lượng. Hãy cùng Vn
Doc sở hữu Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 này về nhé!


70 Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ hai năm 2023

2. Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức3. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách cánh Diều4. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời sáng tạo

Link tải cụ thể đề thi, đáp án, ma trận cho 3 bộ sách mới:

1. Đề cương cứng ôn tập học kì 2 lớp 2 Sách mới

2. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách liên kết tri thức

2.1. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng số câu

1

Số với phép tính

Số câu

03

02

01

06

Câu số

1, 2, 3

4, 7

10

 

2

Hình học cùng đo lường

Số câu

01

02

01

04

Câu số

5

6, 8

9

 

Tổng số câu

04

04

02

10


Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

 

2

1

 

1

4

2

Câu số

11,2

 

4,6

8

 

10

 

 

Số điểm

2

 

2

1,5

 

1,5

4

3

Đại lượng

Số câu

1

 

1

 

1

 

3

0

Câu số

3

 

5

 

7

 

 

 

Số điểm

0,5

 

0,5

 

1

 

2

0

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

 

1

0

1

Câu số

 

 

 

 

 

9

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1

0

1

Tổng

Số câu

3

 

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,5

 

2,5

1,5

1

2,5

6

4

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và triển khai các yêu cầu sau:

Câu 1M1 (1 đ):

a.Số tất cả 6 trăm, 7 chục với 8 đơn vị chức năng là:

A. 687

B. 768

C. 876

D. 678

b. Số 507 được hiểu là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm không bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm không bảy

Câu 2M1 (1 đ):

a. Vào phép nhân 15 : 5 = 3, số 3 được gọi là: (0,5 đ)

A. Thương

B. Tổng

C. Tích

D. Số hạng

b. Số nhỏ nhắn nhất trong số số 834, 148, 593, 328 là:

A. 593

B. 834

C. 148

D. 328

Câu 3 m2 (1 đ): Đáp án nào dưới đó là đúng?


A. 17 giờ tức là 7 giờ đồng hồ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ đồng hồ chiều

C. 19 giờ có nghĩa là 9 tiếng tối

D. 20 giờ tức là 8 tiếng tối

Câu 4.(M1) 0,5 đ Tính 15kg + 23kg + 16kg = …..kg Số phải điền vào khu vực chấm là

A. 34 kg

B. 44 kg

C. 54 kg

D. 43 kg

Bài 5. Nối: 1 điểm

Câu 6.(0,5 điểm) Quả bóng sống tranh bên có hình:

A. Khối trụ

B. Khối lập phương

C. Khối cầu

D. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7:1 điểm (M3) Điền Đ xuất xắc S vào ô trống:

a. 124 + 345 = 469 

b. 868 – 50 = 808

c. 35 : 5 + 65 = 73

d. 518

..............................................................................................................................................

Bạn đang xem: Đề toán kì 2 lớp 2

..............................................................................................................................................

Bài 10.1 điểm (M3) Quan cạnh bên hình ảnh và ghi số ki – lô- gam tương ứng cho mỗi vật trên loại cân:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu số

Nội dung giải đáp đánh giá, ghi điểm

Điểm

Câu 1

a) D. 678 b) A. Năm trăm linh bảy

1 điểm

Câu 2

A. thương; C. 148

1 điểm

Câu 3

D. đôi mươi giờ có nghĩa là 8 giờ đồng hồ tối

1 điểm

Câu 4

C. 54 kg

1 điểm

Câu 5

1 điểm

Câu 6

C. Khối cầu

0,5 điểm

Câu 7

a) D b) S c) S d) Đ

1 điểm

Câu 8

a) Đặt tính và tính đúng, mỗi phép tính ghi 0,25 điểm

b) từng phép tính đúng 0,5 điểm

228 670 529 101

1 điểm

Câu 9

Giải

Buổi chiều bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

281+29 = 310 (kg gạo)

Đáp số: 310 kg

1,5 điểm

Câu 10

1 điểm2.2. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1: Số tức thời trước của số lớn số 1 có bố chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số tất cả 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu vấn đáp thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: ba bạn Linh, Nga và Loan tới trường học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm đó Linh mang đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga mang lại lúc 8 giờ cùng Loan cho lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước tiếng vào học?

A. Bạn Linh

B. Chúng ta Nga

C. Các bạn Loan

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: gồm mấy hình tứ giác vào hình bên?

Câu 3: Khu vườn cửa A bao gồm 220 cây vải, vườn B có rất nhiều hơn vườn A 60 cây vải. Hỏi khu vườn B gồm bao nhiêu cây vải?

Câu 4:

Quan gần kề tranh rồi vấn đáp câu hỏi.

a) bé mèo cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) quả dưa trọng lượng mấy ki-lô-gam?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Kết nối

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 có cha chữ số là:

A. 998

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

Câu 3: Độ nhiều năm của con đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục cùng 9 đơn vị được viết là:

B. 309

Câu 5: lựa chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:D. 5m

Câu 6: ba bạn Linh, Nga cùng Loan tới trường học vẽ. Giờ bước đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm đó Linh mang lại lúc 7 tiếng 15 phút, Nga cho lúc 8 giờ với Loan mang lại lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi chúng ta nào đi học sớm trước tiếng vào học?

A. Bạn Linh

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245 = 668

b) 643 – 240 = 403

Câu 2:

Ta khắc số vào các bên cạnh đó sau:

Các hình tứ giác có trong hình mẫu vẽ là: hình (1 cùng 2), hình (2 cùng 3), hình (1, 2 với 3).

Vậy trong hình vẫn cho tất cả 3 tứ giác.

Câu 3:

Khu sân vườn B gồm số cây vải vóc là:

220 + 60 = 280 cây vải

Câu 4:

a) vày cân thăng bằng nên cân nặng của nhỏ mèo bởi tổng cân nặng của 2 quả cân nặng ở đĩa bên trái.

Ta có: 1 kilogam + 3 kg = 4 kg.

Vậy bé mèo cân nặng 4 kg.

b) vì cân thăng bằng nên cân nặng của 1 quả cân nặng 1 kg cùng quả dưa bằng khối lượng của quả cân 3 kg ở vế mặt phải.

Ta có: 3 kg – 1 kilogam = 2 kg.

Vậy trái dưa trọng lượng 2 kg.

3. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách cánh Diều

3.1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Môn: Toán lớp 2

Năm học: ............

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

1

2

 

1

4

6

Câu số

1a,b,d

2,3,4

1c

5,6

 

9

 

 

Số điểm

1,5

3

0,5

2

 

1

2

6

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

 

 

 

2

 

3

Câu số

7c

 

 

 

7a,b

 

 

Số điểm

0,5

 

 

 

1

 

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

 

 

1

 

 

 

1

Câu số

 

 

8

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5

 

 

 

0,5

Tổng

Số câu

4

3

2

2

2

1

8

6

 

Số điểm

2

3

1

2

1

1

4

6

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số bé nhất có 3 chữ số khác biệt là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 100

B. 101

C. 102

D. 111

b. Mang lại dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp sau điền vào chỗ chấm là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 22

B. 23

C. 33

D. 34

c. Nếu sản phẩm công nghệ 6 tuần này là 26. Thì trang bị 5 tuần trước đó là: (M2 - 0,5 điểm)

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

d. Số ngay lập tức sau của số lớn nhất có hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8 (M1 - 1 điểm)

a. 83 = ........................... B. 670 = .............................

c. 103 = ........................... D. 754 = ...........................

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a) Viết theo máy tự từ bé xíu đến lớn:

b) Viết theo sản phẩm tự từ lớn đến bé:

c) Hiệu của số lớn nhất và số bé bỏng nhất bằng:…………………

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 1 điểm)

a. 880- 426

b. 167 + 62

c. 346 - 64

d. 756 - 291

Câu 5: Tính (M2 - 1 điểm)

a, 837 + 39 - 92

b) 792 - 564 + 80

c) 455 - 126 - 151

Câu 6: Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 350kg gạo, buổi chiều bán tốt 374kg gạo. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

b) trong hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.

c) Mỗi dụng cụ sau ở trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

Câu 8: Nam với Mai từng bạn vào một khu vườn nghịch trò bịt đôi mắt hái hoa và hai bạn quy định chỉ được đi thẳng để hái hoa. Nên chọn từ chắn chắn, có thể hoặc cần yếu cho phù hợp. (M2 – 0,5 điểm)

Câu 9: Điền dấu (>, , 35 : 5

3.2. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

 

 

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

 

 

 

 

Số điểm

2

2

0,5

2

 

 

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

 

 

 

 

2

1

2

Câu số

7b

 

 

 

 

7a,c

 

 

Số điểm

0,5

 

 

 

 

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

 

 

1

 

2

1

3

Câu số

6a

 

 

6b

 

6c

8

 

 

Số điểm

0,5

 

 

0,5

 

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

 

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

 

2

3,5

6,5

 

PHÒNG GD &ĐT ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC........ MÔN TOÁN - LỚP 2 (Thời gian có tác dụng bài đôi mươi phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 1 tiếng = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12

B. 20

C. 30

D. 60

Câu 2: Chiều lâu năm của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào chỗ chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm

B. Km

C. Dm

D. M

Câu 3: Đúng điền Đ, không nên điền S: Số liền trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341

☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án nhưng em cho là đúng

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800

B. 8

C. 80

D. 87

Câu 5: Nối từng số với bí quyết đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác gồm trong mẫu vẽ là:……….hình.

a) (M1 - 0,5 điểm) Hình như thế nào là hình khối trụ? Hãy tô màu sắc vào những hình đó.

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28

362 + 245

71 - 36

206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: từng chuồng thỏ gồm 5 nhỏ thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan gần kề biểu vật dụng và vấn đáp câu hỏi:

a) từng loại bao gồm bao nhiêu con? Điền chữ tương thích vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… những nhất? Số con ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: D. 60

Câu 2: C. Dm

Câu 3:

A. 341 Đ

B. 343 S

Câu 4:

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là:

C. 80

Câu 5: Nối mỗi số với phương pháp đọc của số đó:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh một: 401

Bốn trăm: 400

Câu 6:

a) Số hình tứ giác tất cả trong mẫu vẽ là: 4 hình.

b) những em tự đánh màu

B. Tự luận:

Câu 7:

56 + 28 = 84

362 + 245 = 607

71 - 36 = 35

206 - 123 = 83

Câu 8: Số?

7 + 6 = 13 - 8 = 5 x 4 = đôi mươi : 2 = 10

Câu 9: 4 chuồng có toàn bộ số bé thỏ là:

4 x 5 = 20 con thỏ

4. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

4.1. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 - Đề 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách Chân trời

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

 

9

 

 

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

 

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

 

1

2

3

Câu số

 

4(b)

 

 

 

4(a);7

 

Số điểm

 

0,5đ

 

 

 

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

 

1

1

Câu số

 

 

 

8

 

 

Số điểm

 

 

 

0,5đ

 

 

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Chân trời

MÔN: TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ cùng tên:.........................Lớp 2........

Điểm

Nhận xét

Họ cùng tên giám khảo

Bằng số:

Bằng chữ:

 

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án làm sao dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 giờ đồng hồ chiều

B. 15 giờ có nghĩa là 5 tiếng chiều

C. 19 giờ tức là 9 giờ tối

D. Trăng tròn giờ có nghĩa là 8 giờ đồng hồ tối

b. Tích của phép nhân có hai quá số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17

B. 14

C. 9

D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì trang bị 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15

B. 29

C. 10

D. 21

d. Số ngay tức khắc sau của số lớn nhất có nhị chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số tất cả 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307

B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b.Số lớn nhất hơn số bé nhất là: .................................................

Câu 4:

a. Vào hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.

Xem thêm: Truyện nam chính ghen tuông độc chiếm hữu, tổng hợp truyện doc chiem ghen

b. Mỗi dụng cụ sau ở trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài bác tập bắt buộc

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi cân nặng 434kg, con gấu nhẹ nhàng hơn con voi 127kg. Hỏi con gấu cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc chắn hay ko thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Câu 9: Điền vết (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

4.2. Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 - Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Lúc 8 tiếng có:

A. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim tiếng chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: chọn dấu thích hợp để điền vào vị trí chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130

b) 340 – 110

c) 190 - 15

Câu 2: Độ dài của mặt đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

Câu 2: chống trên có 120 quyển sách, ngăn dưới gồm 135 quyển sách. Hỏi ngăn trên có thấp hơn ngăn dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi vỏ hộp bánh có 4 loại bánh. Hỏi 7 vỏ hộp bánh như thế có toàn bộ bao nhiêu cái bánh?

Câu 4: Quãng con đường từ thức giấc A đến tỉnh B dài 53 km, quãng con đường từ thức giấc B mang lại tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng con đường từ tỉnh giấc A đến tỉnh C (đi qua tỉnh giấc B) dài từng nào ki-lô-mét?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

Câu 2: mến của phép chia gồm số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

C. 6

Câu 3: lựa chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A.

5. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn khác

Ngoài top đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2023 trên. Các bạn có thể bài viết liên quan Giải bài bác tập môn Toán lớp 2, Giải môn tiếng Việt lớp 2, Giải bài xích tập môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

HỌC247 sẽ biên soạn những Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối học thức với cuộc sốngphù hợp công tác học của những con để hỗ trợ và trợ giúp ba bà mẹ và những con tài giỏi liệu học tập tập cùng tham khảo.Qua đó, giúp những em học sinh luyện giải đề, cụ chắc cấu trúc đề thi HK2 lớp 2, nhằm ôn thi kết quả hơn.


1.2. Đề thi số 2 - trường TH Lê Hồng Phong

1.3. Đề thi số 3 - ngôi trường TH Lộc Thọ

1.4. Đề thi số 4 - ngôi trường TH Đồng Lương

2. Đề thi HK2 Toán 2 Chân Trời sáng sủa Tạo

2.1. Đề thi tiên phong hàng đầu - trường TH Nguyễn Viết Xuân

2.2. Đề thi số 2 - trường TH Đồng Khởi

3. Đề thi HK2 Toán 2 Cánh Diều

3.1. Đề thi số 1 - trường TH Vũ Phúc

3.2. Đề thi số 2 - 4


*

Bộ đề thi HK2 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án (10 đề thi)


I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 với số chia bởi 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) Số ngay thức thì trước của số lớn số 1 có cha chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) Quãng đường từ đơn vị Mai cho trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) Phép so sánh nào dưới đó là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số phù hợp vào chỗ trống?

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 cm =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) tại khu bảo đảm động vật, sư tử con cân nặng 107 kilogam hổ con khối lượng hơn sư tử con là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam?

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép cha thẻ số tiếp sau đây được các số có bố chữ số nào? Em hãy lập các số đó


3


5


0


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2022 - 2023

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính để tính cùng tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con trọng lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

---HẾT---


1.2. Đề thi số 2 - trường TH Lê Hồng Phong


Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) những số 652; 562; 625; viết theo thiết bị tự từ bé xíu đến mập là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625 B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652 D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào địa điểm chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số ngay tắp lự trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 87

c) Số liền trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) cực hiếm của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 87

Câu 2: Nối mỗi số với biện pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

*

Câu 3: Số ? (M2 - 1 điểm)

*

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

535 + 245 381 + 546 972 - 49 569 - 285

Câu 5: Một chuồng bao gồm 5 bé gà. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con gà?(M2 - 1 điểm)

*

--Để coi tiếp văn bản của đề thi các con hãy bấm tải về nhé--


1.3. Đề thi số 3 - ngôi trường TH Lộc Thọ

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số bé xíu nhất có 3 chữ số không giống nhau là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 100 B. 101 C. 102 D. 111

b. đến dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp sau điền vào nơi chấm là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

c. Nếu trang bị 6 tuần này là 26. Thì lắp thêm 5 tuần trước là: (M2 - 0,5 điểm)

A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

d. Số ngay thức thì sau của số lớn số 1 có nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98 B. 99 C. 100 D. 101

Câu 2: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8 (M1 - 1 điểm)

83 = ........................... 670 =.............................103 = ........................... 754 = ...........................

Câu 3: Cho các số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a) Viết theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn.

b) Viết theo thứ tự từ béo đến bé.

c) Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ bé nhất bằng.

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 1 điểm)

a. 880- 426 b. 167 + 62 c. 346 - 64 d. 756-291

--Để coi tiếp câu chữ của đề thi những con hãy bấm thiết lập về nhé--


1.4. Đề thi số 4 - ngôi trường TH Đồng LươngI. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc tiến hành theo yêu cầu bài.

Câu 1. Trong phép nhân 15 : 5 = 3, số 3 được call là: ( 0,5 đ)

A. Yêu đương B. Tổng C. Tích D. Số hạng

Câu 2. Trong phép phân tách 2 x ..... = 16: Số nên điền vào vị trí trống là:( 0,5 đ)

A. 7 B. 5 C.6 D. 8

Câu 3. Tính 15cm + 23cm + 16cm = …..cm. Số buộc phải điền vào khu vực chấm là:( 1 đ)

A. 34 centimet B. 44 cm C. 54 centimet D. 43 cm

Câu 4. Phép tính 236 + 64 - 100 = ….. Có công dụng là?( 1 đ)

A. 202 B. 200 C. 92 D. 112

Câu 5. Ông Huy 84 tuổi, ông hơn Huy 75 tuổi. Hỏi Huy bao nhiêu tuổi?(1 đ)

Đáp số của câu hỏi là:

A. 9 B. 11 C. 12 D. 10

--Để xem tiếp văn bản của đề thi các con hãy bấm mua về nhé--


2. Đề thi HK2 Toán 2 Chân Trời sáng sủa Tạo


2.1. Đề thi tiên phong hàng đầu - trường TH Nguyễn Viết Xuân

Câu 1 (1 điểm)

a. Kết trái phép tính 5 x 5 là:

A.10

B. 15

C. 25

b. Biết số bị chí là 14, số chía là 2. Vậy yêu quý là:

A.6 B. 7 C. 8

Câu 2 (1 điểm) Tính đoạn đường từ đơn vị Lan đến trường dựa vào hình vẽ

*

A. 1000m B. 980m C 990m

Câu 3 (0,5 điểm) số 203 đọc là:

A. Hai không tía B. Nhị trăm linh ba C. Nhị mươi ba

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí trống:

3m6cm = .............cm 5dm2cm = ...............cm

400 cm = ..............m 2km = .......................m

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô vuông.

*

a. Gồm 3 khối cầu

b. Gồm 2 khối trụ

Câu 6. (1 điểm)Trường của phái mạnh vào lớp thời gian 7 giờ. Nam đến trường lức 7 giờ đồng hồ 15 phút. Vậy nên hôm nay:

A. Nam tới trường sớm 15 phút.

B. Nam đi học nuộn 15 phút.

C. Nam đi học đúng giờ.

--Để coi tiếp câu chữ của đề thi các con hãy bấm thiết lập về nhé--


2.2. Đề thi số 2 - ngôi trường TH Đồng Khởi

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) Tích của phép nhân bao gồm thừa số là 2 và 8 là:

A. 4 B. 6 C. 16 D. 10

Câu 2. (M1- 1đ) Số bao gồm 8 trăm, 2 chục cùng 3 đơn vị là:

A. 832 B. 823 C. 283 D. 382

Câu 3. (M1- 1đ) Phòng học tập của Mai lâu năm khoảng:

A. 10 m B. 10 milimet C. 10 cm D. 10 dm

Câu 4. (M1- 1đ) Phép đối chiếu nào dưới đó là đúng?

A. 860 > 910 B. 750 = 705 C. 489 899

Câu 5. (M2- 1đ) Nam đến 2 trái bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không chú ý vào hộp, Rô – bốt mang ra 2 trái bóng. Vậy cả 2 quả mang ra đều là bóng xanh. Chọn tài năng xảy ra:

A. Thiết yếu B. Rất có thể C. Chắc chắn D. Rất có thể có và có thể không

Câu 6. (M3- 1đ) Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác?

*

A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình D. 6 hình


--Để coi tiếp nội dung của đề thi các con hãy bấm cài về nhé--


3. Đề thi HK2 Toán 2 Cánh Diều


3.1. Đề thi số 1 - ngôi trường TH Vũ Phúc

*

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) Tích của phép nhân có số vượt số thứ nhất là 5 cùng thừa số máy hai là 9 là:

A.14 B. 35 C. 40 D. 45

Câu 2. (M1- 1đ) Số lập tức trước của số 999 là:

A. 998 B. 997 C. 980 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) Chiều dài của bảng lớp học tập khoảng:

A. 3m B. 2 km C. 3cm D. 3dm

Câu 4. (M1- 1đ) Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 365 > 366 B. 212 = 121 C. 537

Câu 5. (M2- 1đ)Quan liền kề biểu đồ tiếp sau đây và đến biết: vỏ hộp nào có không ít que tính nhất?

*

A. Hộp A B. Vỏ hộp B C. Vỏ hộp C D. Hộp B cùng C

Câu 6. (M3- 1đ) vào hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

*

3 hình B. 4 hình C. 5 hình D. 6 hình


--Để coi tiếp văn bản của đề thi những con hãy bấm cài đặt về nhé--


3.2. Đề thi số 2 - ngôi trường TH Nguyễn Biểu


3.3. Đề thi số 3 - ngôi trường TH Nguyễn Biểu

3.4. Đề thi số 4 - trường TH chi phí Phong

--Để xem tiếp ngôn từ của đề thi 2 -4 những con hãy bấm tải về nhé--


Bấm TẢI VỀ nhằm xem không hề thiếu nội dung bộ đề thi HK2 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án (10 đề thi)


TẢI VỀ
Đề thi HK2 lớp 2
*

Luyện tập

Phụ huynh hãy thiết lập cho con áp dụng bammihanquoc.com bammihanquoc.com để con rất có thể luyện tập các dạng toán hay và lại còn được nhận thêm kim cương cứng để đổi rubi nữa nhé!


phầm mềm Store Google Play
*

Khóa học Online


*

Nổi bật nhất tuần*

Bộ đề thi HK2 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án (10 đề thi)


Bộ đề thi HK2 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án (10 đề thi)


HỌC247 vẫn biên soạn các Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối học thức với cuộc sống tương xứng chương trình học của các con để hỗ trợ và hỗ trợ ba chị em và các con tài giỏi liệu học tập tập với tham khảo. Qua đó, giúp những em học viên luyện giải đề, cầm cố chắc cấu trúc đề thi HK2 lớp 2, để ôn thi kết quả hơn.


*

Bộ đề thi thân HK2 môn Toán lớp 2 gồm đáp án (10 đề thi)


Bộ đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 2 gồm đáp án (10 đề thi)


Để giúp các con gồm thêm nguồn tài liệu tìm hiểu thêm cho kì thi giữa Học kì 2 đặc biệt sắp đến, bammihanquoc.combammihanquoc.com xin ra mắt đến những con bộ đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án. Tư liệu này bao gồm 10 đề thi giữa Học kì 2 bám sát chương trình Toán lớp 2 và cố nhiên lời giải chi tiết rõ ràng. Chúc những con đạt được hiệu quả thật cao vào kì thi này nhé!


*

Bộ đề thi HK2 môn giờ Anh lớp 2 gồm đáp án (10 đề thi)


Bộ đề thi HK2 môn giờ Anh lớp 2 gồm đáp án (10 đề thi)


Với văn bản đề thi luôn được bammihanquoc.com bammihanquoc.com cập nhật nhanh chóng với hiệu quả, bộ đề thi HK2 môn giờ Anh lớp 2 gồm đáp án có tương lai sẽ đem về cho các con thời cơ được thử sức với nhiều dạng đề thi hấp dẫn, để từ đó có tác dụng quen và có thêm được không ít kỹ năng làm bài bác Tiếng Anh lớp 2. Hi vọng với tư liệu này, những con sẽ hoàn thành thật tốt bài thi HK2 lớp 2 sắp đến. Chúc những con học xuất sắc nhé!


*

Bộ đề thi thân HK1 môn giờ Anh lớp 2 gồm đáp án (10 đề thi)


Bộ đề thi thân HK1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 tất cả đáp án (10 đề thi)


Mời quý bố mẹ và các con cùng xem thêm tài liệu bộ đề thi thân HK1 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2022-2023 tất cả đáp án do bammihanquoc.com bammihanquoc.com tổng hợp cùng biên soạn. Tài liệu reviews đến những con các Đề thi giữa HK1 lớp 2 bám đít chương trình new Tiếng Anh lớp 2 của bố bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời trí tuệ sáng tạo và Cánh diều. Mong muốn tài liệu này để giúp các con chuẩn bị thật giỏi cho kì thi sắp đến. Chúc những con có được thật những điểm 10 nhé!


*

Bộ đề thi thân HK1 môn Toán lớp 2 có đáp án (10 đề thi)


Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán lớp 2 có đáp án (10 đề thi)


Mời quý phụ huynh và các con cùng tham khảo tài liệu Đề thi thân HK1 lớp 2 môn Toán 2 năm 2022-2023 có đáp án vì chưng bammihanquoc.com tổng hợp và biên soạn. Tài liệu ra mắt đến những con các đề thi thân HK1 bám sát chương trình Toán lớp 2. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp các con chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi sắp tới đến. Chúc các con đã có được thật nhiều điểm 10 nhé!


*

Bộ đề thi thân HK1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 2 năm 2022-2023 bao gồm đáp án (9 đề thi)


Bộ đề thi thân HK1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 2 năm 2022-2023 tất cả đáp án (9 đề thi)


bammihanquoc.com bammihanquoc.com xin ra mắt đến quý ba bà mẹ và các nhỏ nhắn nội dung những Đề thi thân HK1 lớp 2 môn giờ Việt dưới đây. Các đề thi được cập nhật liên tục bám đít nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 2 những bộ sách mới nhằm mục tiêu giúp các nhỏ nhắn làm quen với rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn nhỏ học tập thật xuất sắc nhé!


Đề thi HK2 lớp 2
Đề thi HK2 môn tiếng Việt 2
Đề thi HK2 môn Toán 2
Đề thi HK2 môn tiếng Anh 2
×
*

vui lòng đăng nhập
Để rất có thể tải văn bản này
Đăng nhập ngay lập tức
Lớp 1
Toán lớp 1 Toán nâng cấp lớp 1 Toán tứ duy lớp 1 Giải SGK Toán 1 giờ Việt lớp 1 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 1 tiếng Anh lớp 1 Giải SGK giờ Anh 1 Đề thi học kì 1 lớp 1 Đề thi học tập kì 2 lớp 1 Toán bốn duy Học xuất sắc Toán 1-5
Lớp 2
Toán lớp 2 Toán cải thiện lớp 2 Toán bốn duy lớp 2 Giải SGK Toán 2 giờ Việt lớp 2 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 2 giờ Anh lớp 2 Giải SGK giờ Anh 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 Trí tuệ cảm hứng Học xuất sắc Tiếng Anh 1-5
Lớp 3
Toán lớp 3 Toán nâng cao lớp 3 Toán tư duy lớp 3 Giải SGK Toán 3 giờ Việt lớp 3 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 3 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 Phonics Học xuất sắc Lập trình
Lớp 4
Toán lớp 4 Toán cải thiện lớp 4 Toán tứ duy lớp 4 Giải SGK Toán 4 giờ Việt lớp 4 Giải SGK tiếng Việt 4 tiếng Anh lớp 4 Giải SGK giờ Anh 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 English Cambridge thiết kế Python
Lớp 5
Toán lớp 5 Toán nâng cấp lớp 5 Toán tứ duy lớp 5 Giải SGK Toán 5 giờ đồng hồ Việt lớp 5 Giải SGK tiếng Việt 5 tiếng Anh lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 5 Đề thi học tập kì 1 lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5 thiết kế Scratch Science
*

TẢI ỨNG DỤNG
MẠNG XÃ HỘI

Thứ 2 - đồ vật 7: 8h00 - 21h00

bammihanquoc.com.vn


Lớp 1
Toán lớp 1 Toán nâng cấp lớp 1 Toán bốn duy lớp 1 Giải SGK Toán 1 tiếng Việt lớp 1 Giải SGK giờ Việt 1 giờ Anh lớp 1 Giải SGK giờ Anh 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Đề thi học tập kì 2 lớp 1 Toán bốn duy Học tốt Toán 1-5
Lớp 2
Toán lớp 2 Toán nâng cao lớp 2 Toán tứ duy lớp 2 Giải SGK Toán 2 giờ Việt lớp 2 Giải SGK giờ Việt 2 tiếng Anh lớp 2 Giải SGK giờ Anh 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2 Trí tuệ xúc cảm Học giỏi Tiếng Anh 1-5
Lớp 3
Toán lớp 3 Toán nâng cao lớp 3 Toán tư duy lớp 3 Giải SGK Toán 3 tiếng Việt lớp 3 Giải SGK giờ Việt 3 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Giải SGK giờ Anh 3 Đề thi học kì 1 lớp 3 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 Phonics Học xuất sắc Lập trình
Lớp 4
Toán lớp 4 Toán nâng cao lớp 4 Toán tứ duy lớp 4 Giải SGK Toán 4 giờ đồng hồ Việt lớp 4 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 4 tiếng Anh lớp 4 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 English Cambridge lập trình sẵn Python
Lớp 5
Toán lớp 5 Toán nâng cấp lớp 5 Toán tứ duy lớp 5 Giải SGK Toán 5 giờ Việt lớp 5 Giải SGK tiếng Việt 5 giờ đồng hồ Anh lớp 5 Giải SGK tiếng Anh 5 Đề thi học tập kì 1 lớp 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 5 xây dựng Scratch Science
VỀ bammihanquoc.com bammihanquoc.com
Giới thiệu tương tác Đối tác phân phối thỏa thuận sử dụng chế độ bảo mật
TRỢ GIÚP
bammihanquoc.com.vn thứ 2 - trang bị 7: 8h00 - 21h00
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
trình làng về gói học giao dịch thanh toán qua thẻ ATM, Visa, Master thanh toán qua Ví Momo thanh toán qua Ví Shopee
Pay giao dịch bằng chuyển khoản ngân hàng
Công Ty cp Giáo Dục HỌC 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *