Top 200 Đề Thi Toán Lớp 3 - Toán Lớp 3 Đề Thi Học Kì 2

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 200 Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 bao gồm đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2023 chọn lọc, có đáp án không hề thiếu Học kì 1 & Học kì 2 sách liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp thầy giáo và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 3 từ đó giúp học viên ôn luyện và lấy điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3


Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 new nhất)

Xem thử Đề Toán 3 KNTTXem test Đề Toán 3 CTSTXem test Đề Toán 3 CD

Chỉ tự 200k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word có giải mã chi tiết:

Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Xem demo Đề Toán 3 KNTTXem thử Đề Toán 3 CTSTXem demo Đề Toán 3 CD

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 1 (cả ba sách)

Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 2 (cả ba sách)

Bài tập hàng ngày lớp 3

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Tía mươi sáu ngàn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Cha mươi sáu nghìn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm nhị năm.

D. Ba mươi sáu nghìn năm nhị năm.

Câu 2. Chữ số 7 trong số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. làm tròn số 83 240 đến hàng vạn ta được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số tức thì trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. 20 001

Câu 5. tháng nào dưới đây có 30 ngày?

A. Mon Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng cha

D. Tháng Sáu

Câu 6. Quý giá của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. Trăng tròn 000

B. 18 233

C. Trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12 cm và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. Trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – 20 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. Mm

5 l = ……. Ml

5 kg = …….. G

4 km = ……. M

2 000 g = ………. Kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

*

Diện tích hình vuông ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước khu di tích đón 42 300 khách tham quan. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tháng này khách thăm quan đã sụt giảm 3 lần so với tháng trước. Hỏi con số khách mang lại tham quan khu di tích trong cả nhị tháng là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ cài trứng hết trăng tròn 000 đồng với đưa mang đến cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô bán trứng trả lại người mẹ 4 tờ tiền. Khả năng có thể xảy ra là:

- Cô bán trứng trả lại mẹ …... Tờ 5 000 đồng, ….. Tờ trăng tròn 000 đồng với tờ 50 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại người mẹ …... Tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại bà mẹ ...… tờ 10 000 đồng và …... Tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số khủng nhất trong số số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn tâm O

*

Đường kính của hình tròn tâm O trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số bạn hiến ngày tiết trong tuần:


Số tín đồ đến hiến máu trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế nữa trong ngày thứ cha là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng, 2 viên bi trắng. Lan bịt mắt lấy tự dưng một viên bi. Tài năng nào sau đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: cài đặt 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Tìm mua một quyển vở hết từng nào tiền?

A. 7 000 tiền

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Từ luận

Câu 8:Tìm thành phần chưa biết trong những phép tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính quý giá biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

a) diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

b) Chu vi hình A lớn hơn chu vi hình B.

c) diện tích hình A gấp 2 lần diện tích hình B.

d) Tổng diện tích s hai hình là 10 cm2.

Câu 12.Giải toán

Có cha kho đựng dầu, từng kho cất 10 000 l. Người ta đã gửi đi 12 000 l dầu. Hỏi tía kho đó còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một nông trại trồng 3 255 cây cà phê. Chưng nông dân nói “Nông trại của mình trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi bác bỏ đã làm tròn số cây cà phê đến sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Mặt hàng chục

C. Hàng trăm

D. Mặt hàng nghìn

Câu 2: Cái mũ có giá 25 000 đồng, cái ô có giá 70 000 đồng. Mẫu mũ rẻ hơn loại ô từng nào tiền ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông và hình chữ nhật gồm các form size như hình vẽ.

*

Diện tích hình vuông …… diện tích hình chữ nhật.

Từ tương thích để điền vào nơi chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ dại hơn

D. Không so sánh được

Câu 4. Giang gồm 3 cây bút chì, 1 thước kẻ với 1 bút mực. Giang nhắm mắt và chọn 2 vào ba đồ dùng trên. Tuyên bố nào sau đây không đúng

A. Giang rất có thể lấy được 2 cái bút chì

B. Giang có thể lấy được 1 cái cây bút chì cùng 1 cái cây viết mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 cái bút mực

D. Giang rất có thể lấy được một bút chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số to nhất trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. mon nào dưới đây có 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Mon Sáu

C. Tháng Chín

D. Mon Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được chia thành 9 đoạn dài bởi nhau. Hỏi từng đoạn dài từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Nối

*

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ gia đình nào có số lượng gà các nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào có con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) gia đình bác Hoàng có không ít hơn mái ấm gia đình bác Hùng bao nhiêu con gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự tính xây một nơi ở hết 78 000 viên gạch. Bác bỏ Hùng đã mua 3 lần, mỗi lần 18 000 viên gạch. Hỏi theo dự tính, chưng Hùng còn nên mua từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số tất cả 3 chữ số, hiểu được khi xoá vứt chữ số 7 sinh hoạt hàng solo vị, ta được số bắt đầu kém số buộc phải tìm là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

TOP 14 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối học thức với cuộc sống, giúp các em học viên lớp 3 tham khảo, luyện giải đề thật giỏi để ôn thi học kì 2 năm 2022 - 2023 hiệu quả.


Với 14 đề thi học kì 2 môn Toán 3 gồm đáp án, trả lời chấm với bảng ma trận kèm theo, còn giúp thầy cô phát hành đề thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 đến học sinh của bản thân theo lịch trình mới. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông bốn 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 có tác dụng tròn mang đến chữ số hàng trăm ta được số:

A. 3 050B. 3 040C. 3 000D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích s hình chữ nhật tất cả độ dài các cạnh được đến trong hình vẽ bên dưới đây:

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 5 m, chiều lâu năm gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật kia là:

A. 14 m2B. 50 m2C. 225 m2D. 100 m2


Câu 5. tháng nào dưới đây có 31 ngày?

A. Tháng 2B. Tháng 4C. Mon 9D. Mon 12

Câu 6. tài năng nào tiếp sau đây không thể xẩy ra khi gieo một bé xúc xắc một lần

A. Phương diện 1 chấm xuất hiện
B. Khía cạnh 7 chấm xuất hiện
C. Khía cạnh 3 chấm xuất hiện
D. Khía cạnh 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam có hai tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua cây bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn thừa ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm thành phần không biết trong những phép tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Vẽ Tranh Phong Cảnh Lễ Hội, Vẽ Lễ Hội Đua Thuyền

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................


Câu 10. Tính quý giá biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới phía trên là bảng báo giá được niêm yết nghỉ ngơi một shop văn phòng phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở ô ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan gần kề bảng số liệu những thống kê và vấn đáp câu hỏi:

a) thành phầm nào có mức giá đắt nhất? sản phẩm nào có giá rẻ nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) với 50 000 đồng rất có thể mua các nhất bao nhiêu cái cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai tải 3 thành phầm hết vừa tròn trăng tròn 000 đồng. Những khả năng rất có thể xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa tất cả 4 khu nuôi gà, từng khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau khi bán đi một vài gà thì trang trại của bác còn sót lại 2800 con. Hỏi bác Hòa đã bán đi từng nào con gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Cùng với 100 000 đồng em hãy chọn những vật dụng vật tiếp sau đây để rất có thể mua được nhiều loại nhất.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.


Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở ô ly có mức giá đắt nhất.

Bút chì có giá thấp nhất.

b) với 50 000 đồng có thể mua các nhất số bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 bút mực (dư 2 000)

c) Mai bammihanquoc.com 3 thành phầm hết vừa tròn trăng tròn 000 đồng. Gần như khả năng có thể xảy ra là:

- Mai đã bammihanquoc.com 1 chiếc bút mực, 1 chiếc cây bút chì, 1 quyển vở ô ly.

- Mai đã mua 2 chiếc cây viết mực, 1 chiếc thước kẻ.

- Mai đã bammihanquoc.com 1 chiếc bút chì, 2 mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa gồm số con gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đã phân phối đi số con gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con.

Câu 13.

- Em có thể chọn sở hữu 1 xe hơi đồ chơi, 1 khối rubik và một hộp sáp màu. Tổng số chi phí mua bố loại đồ vật đó là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số cùng với (cho) số có 1 chữ số. Làm cho tròn số. Làm quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố thống kê cùng xác suất.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần kề hình vẽ sau và cho thấy thêm điểm nào là trung điểm của AC?


A. Điểm GB. Điểm BC. Điểm DD. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là:

A. IB. IIC. VD. X

Câu 3. Số 13 048 có tác dụng tròn đến chữ số hàng vạn ta được số:

A. 10 000B. 13 000C. 13 050D. 20 000

Câu 4. nhận định nào dưới đây không đúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương có toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương có toàn bộ 8 mặt
C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bởi nhau
D. Khối lập phương có toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12B. 24C. 48D. 56

Câu 6. bây giờ là máy Năm, ngày 28 tháng 7. Còn một tuần nữa là mang đến sinh nhật Hiền. Sinh nhật nhân hậu là sản phẩm công nghệ mấy ngày mấy tháng mấy?

A. Lắp thêm Năm, ngày 5 tháng 8B. Thứ Năm, ngày 21 tháng 7C. đồ vật Tư, ngày 3 mon 8D. Sản phẩm Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà cài 5 quyển vở, từng quyển giá 12 000 đồng. Hà chuyển cô bán sản phẩm 3 tờ tiền như thể nhau thì vừa đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà gửi cô bán hàng có mệnh giá là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. Trăng tròn 000 đồng

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Cho bảng số liệu những thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu thống kê lại trên vấn đáp các câu hỏi:

a) các bạn Hoa cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) các bạn Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) các bạn nào cao nhất? các bạn nào rẻ nhất?

................................................................................................................................

d) chúng ta Hồng cao hơn bạn Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính giá trị biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào☐

a) Số 27 048 làm cho tròn cho chữ số hàng chục nghìn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt phần lớn là hình vuông.☐

c) mong tính diện tích hình vuông ta mang độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.☐

d) 23 565

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Từ luận

Câu 8.

a) bạn Hoa cao 140 cm.

b) chúng ta Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường đó bao gồm số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông trường kia có tất cả số cây chanh cùng cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. những khả năng có thể xảy ra là:

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 20 000 đồng.

Có thể kéo ra 1 tờ 10 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lấy ra 1 tờ 20 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Có tác dụng tròn số. Làm cho quen cùng với chữ số La Mã. Search thành phần không biết của phép tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng với đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian. Chi phí Việt Nam. Ôn tập về một trong những đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm sống giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, mặt đường kính, buôn bán kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích s hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nguyên tố thống kê và xác suất.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu ăn. Người mẹ đã cần sử dụng hết 350 ml nhằm rán gà. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được tạo thành 5 phần bởi nhau. Diện tích mỗi phần là:

A. 10 cm2B. 15 cm2C. đôi mươi cm2D. 25 cm2

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

A. 2 000B. 6 000C. 8 000D. 10 000

Câu 5. Số ngay tức khắc trước của số 90 000 là:

A. 91 000B. 89 000C. 89 999D. 90 001

Câu 6. Các năng lực khi xe cộ ô tô dịch rời đến ngã tư là:

A. Xe hoàn toàn có thể đi thẳng
B. Xe cấp thiết rẽ phải
C. Xe chắc chắn rẽ trái
D. Xe rất có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu vật dụng Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 cùng năm chính là ngày lắp thêm mấy vào tuần?

A. Máy Tư
B. Lắp thêm Năm
C. Thiết bị Sáu
D. Thứ Bảy

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Số?

a) Túi đường cân nặng .......... Gam

b) Túi muối cân nặng ............... Gam

c) Túi con đường và túi muối trọng lượng tất cả ........... Gam

d) Túi đường nặng hơn túi muối hạt .............. Gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng những thống kê số sản phẩm tái chế của chúng ta học sinh lớp 3 có tác dụng được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A làm cho được bao nhiêu thành phầm tái chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp như thế nào làm được không ít sản phẩm tái chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả 3 lớp làm cho được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một cửa hàng có 1242 mẫu áo, cửa hàng đã cung cấp

*
số áo. Hỏi cửa hàng đó sót lại bao nhiêu dòng áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bởi nhau.

b) Cả lớp cùng ăn cơm trưa thời điểm 10 giờ đồng hồ 40 phút.

Mai ăn kết thúc lúc 10 tiếng 55 phút, Việt ăn hoàn thành lúc 11 giờ đồng hồ 5 phút.

Mai ăn cơm kết thúc trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 phát âm là mười hai xăng – ti – mét hai.

e) trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một nửa độ dài buôn bán kính.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) Túi đường cân nặng 800 gam

b) Túi muối cân nặng 400 gam

c) Túi đường và túi muối trọng lượng tất cả 1 200 gam

d) Túi con đường nặng hơn túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A có tác dụng được 12 sản phẩm tái chế.

b) Lớp 3C làm được nhiều sản phẩm tái chế nhất.

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả bố lớp làm được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa hàng này đã bán số loại áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa mặt hàng đó sót lại số chiếc áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 chiếc áo.

Câu 13.

a) hình vuông vắn có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.

Đ

b) Cả lớp cùng ăn uống cơm trưa dịp 10 tiếng 40 phút.

Mai ăn kết thúc lúc 10 giờ đồng hồ 55 phút, Việt ăn kết thúc lúc 11 giờ đồng hồ 5 phút.

Mai ăn cơm kết thúc trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 phát âm là mười nhì xăng – ti – mét hai.

S

e) trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một phần độ dài chào bán kính.

S

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tra cứu thành phần chưa biết của phép tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu 1 điểm, riêng biệt câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một số đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm nghỉ ngơi giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, con đường kính, chào bán kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích s hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *