Top 40 Đề Thi Toán Học Kì 2 Lớp 4 Có Đáp Án Mới Nhất 2023, Top 12 Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2022

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Haylamdo biên soạn và tham khảo Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 2 lớp 4

*

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 TOÁN 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết thực hiện các phép tính cùng với số từ bỏ nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.

Giải được vấn đề dạng Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số đó.

Số câu

03

01

02

02

08

Số điểm

03

01

02

02

08

Đại lượng với đo đại lượng:

Biết đổi những đơn vị đo diện tích và khối lượng.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.

Số câu

1

01

Số điểm

1

01

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

03

03

02

02

10

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Bài 1. Trong số phân số sau phân số nào lớn hơn 1:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2. Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để

*
phút = ............. Giây:

A. 60 B. 120 C. 6 D. 16

Bài 3. Trong những phân số

*
;
*
;
*
;
*
phân số bằng
*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 4. May một cái túi hết

*
m vải. Hỏi may 3 loại túi như thế hết mấy mét vải?

A. 6m B. 12m C. 2m D. 30m

Bài 5. Diện tích s hình bình hành có độ dài đáy là 4m và độ cao là 13dm.

A. 520 dm2 B. 52 dm2 C. 502 dm2 D. 52 m2

Bài 6. Tía hơn nhỏ 30 tuổi. Tuổi nhỏ bằng

*
tuổi bố. Hỏi tía bao nhiêu tuổi?

A. 34 tuổi B. 36 tuổi C. 6 tuổi D. 16 tuổi

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 7. Rút gọn các phân số sau:

a)

*
b)
*

Bài 8. Tính:

a)+

*
b)
*
-
*
c)
*
x8 d)
*
:
*

Bài 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 64m, chiều rộng lớn 25m. Vừa phải cứ 1m2 ruộng kia thì thu hoạch được kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Bài 10. Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, tín đồ ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh trăng tròn cm. Hỏi cần từng nào viên gạch nhằm lát kín đáo nền phòng học đó, hiểu được nền phòng học bao gồm chiều rộng 5m, chiều nhiều năm 8m cùng phần gạch men vữa không đáng kể?

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn giải đáp đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kg

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 dài 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cm
B. 1 200 cm
C. 12 000 cm
D. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: có 5 viên bi màu xanh da trời và 8 viên bi color đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh lá cây so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo cánh thứ duy nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bởi độ nhiều năm đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số bự gấp 3 lần số bé. Tìm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ đồ

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm bố mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào nơi chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cố kỉnh kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây chừ tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô nhiều năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 8 tuổi; mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: bao gồm 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ dài các đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: cực hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): có hai rổ cam, nếu phân phối rổ đầu tiên 4 quả thì tiếp nối số cam ở nhì rổ bởi nhau, nếu như thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì tiếp nối số cam sinh hoạt rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam nghỉ ngơi rổ đồ vật hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số tất cả 3 chữ số thế nào cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ máy hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

Số cam làm việc rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ trang bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân tách hết mang đến 5 có tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn sót lại là loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp một số loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành có chu vi đều nhau (cùng bằng 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi tên hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một tờ kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi buổi chiều ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng đó ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tra cứu m cùng n thế nào cho

*
, m cùng n theo thứ tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần thứ hai bán tốt bằng
*
lần lắp thêm nhất. Sau nhị lần chào bán bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Dưới đấy là những đề thi Toán giành cho các em học sinh lớp 4 năm 2023, nhằm mục đích giúp những em rèn luyện khả năng giải các bài tập Toán, củng cố những dạng bài xích tập trọng tâm và sẵn sàng cho kỳ thi giữa học kỳ 2. Việc ôn tập tương đối đầy đủ và công dụng sẽ giúp các em đạt được hiệu quả tốt duy nhất trong kỳ thi sắp đến tới.


1. Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 tiên tiến nhất 2023:

I. Số học: Phân số

Nhận biết khái niệm lúc đầu về phân số và tính chất cơ bạn dạng của phân số:

– Phân số là phép chia của nhị số nguyên dương, được màn biểu diễn dưới dạng tử số và mẫu số.

– nhì phân số đều nhau khi còn chỉ khi tỉ số thân tử số và mẫu số của chúng bằng nhau.

– Một phân số được rút gọn gàng khi tử số và chủng loại số đồng thời phân chia cho một vài nguyên dương.

So sánh phân số:

– so sánh phân số thuộc mẫu: so sánh hai tử số.


– đối chiếu phân số khác mẫu: đem lại cùng mẫu trước khi so sánh.

Cộng, trừ, nhân, chia phân số:

– Cộng, trừ phân số thuộc mẫu: cộng, trừ tử số và giữ nguyên mẫu số.

– Cộng, trừ phân số khác mẫu: đem lại cùng mẫu mã rồi cộng, trừ.

– Nhân phân số: nhân tử số cùng với tử số, mẫu mã số với chủng loại số.

Xem thêm: Make Sure You ______ Us A Visit When You Are In Town Again, Us A Visit When You Are In Town Again

– phân chia phân số: hòn đảo ngược phân số phân chia rồi nhân với phân số bị chia.

– tìm một thành phần chưa biết trong phép tính cùng với phân số.

II. Đại lượng:

– Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài cùng khối lượng, diện tích và thời gian.

– triển khai các phép tính với các số đo độ dài cùng khối lượng, diện tích.

III. Hình học:

– phân biệt và vẽ được hình bình hành và hình thoi, biết một số đặc điểm của chúng.


– Tính chu vi, diện tích các hình: hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

IV. Giải toán bao gồm lời văn:

– Giải câu hỏi có đến bố bước tính với các số tự nhiên và thoải mái hoặc phân số trong những số đó có những dạng vừa đủ cộng, tìm nhì số khi biết tổng với tỉ của nhì số đó, tìm nhì số lúc biết hiệu cùng tỉ của nhị số đó, search phân số của một số.

– Giải các dạng toán có lời văn vẫn học và một trong những dạng toán nâng cấp khác.

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 tiên tiến nhất 2023:

2.1. Đề thi thứ nhất: 

Khoanh vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng đến các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong số số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia hết mang đến 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có mức giá trị nhỏ thêm hơn 1 là:

A.

*


B. 

*

C. 

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số 

*
 rút gọn được phân số:

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính: 

*

A.

*

B. 2

C. 1

D. 

*
Câu 5. (0,5 điểm): tác dụng của phép cộng 
*
 là:

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 6. (0,5 điểm): 

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ….…….cm² là:

A. 150


B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): quý hiếm của biểu thức

*
 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D. 
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng thể tuổi của ba Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém bố 28 tuổi. Tính tuổi của tía An hiện nay?

A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một lớp kính hình thoi tất cả độ dài những đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy nhiên song cùng nhau là:


A. AH và HC; AB với AH

B. AB cùng DC; AD và BC

C. AB và BC; CD cùng AD

D. AB với CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A có 28 học viên nữ. Số học sinh nam bằng 

*
số học sinh nữ. Số học sinh của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng 

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): search y

125 × y – 12 × y – 13× y = 5208000

Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu Đáp án Điểm Câu Đáp án Điểm
1 D 0,5 7 B 0,5
2 C 0,5 8 A 0,5
3 D 0,5 9 D 0,5
4 B 0,5 10 A 0,5
5 D 0,5 11 B 0,5
6 C 0,5 12 C 0,5

Phần từ luận (4 điểm)

Câu Nội dung Điểm
Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5
= 1367 × 100 0,25
= 136 700 0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất nền là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có: 0,25
Tổng số phần đều nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25
Chiều rộng mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5
Chiều dài mảnh đất là

100 – 40 = 60 (m)

0,25
Mảnh đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5
Đáp số: 2400 m2 0,25
Câu 15

(1 điểm)

125 × y – 12 × y – 13 × y = 5208000
y × (125 – 12 – 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100 0,25
y = 52080 0,25

2.2. Đề thi thiết bị hai:

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm) Ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm). Trong số phân số: 

*
 phân số bằng phân số 
*
là:

A.

*
B. 
*
C.
*
D. 
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau 
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B. 
*
C. 
*
D. 
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong các phân số sau 
*
, phân số lớn nhất là:

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào địa điểm chấm nhằm 29m2 = … dm2


A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào khu vực chấm để 8t 36 kg = … kg

A. 836 B. 8036 C. 8360 D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số phù hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi bài sau:

a) Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

A. Tuy nhiên song B. Bằng nhau C. Song song, cân nhau D. Song song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ dài một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ nhiều năm đường chéo cánh còn lại là …….. Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong dịp quyên góp ủng hộ thi công tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma ở trong quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mọt lớp quyên góp được, biết số tài chính lớp 4B bằng 3/5 số tiền bạc lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Chị em có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu chị em xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì hầu như thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của bà mẹ có bao nhiêu quả.

Đáp án:

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện ……… và tư cạnh ………..

Chọn C. Tuy nhiên song, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ lâu năm đường chéo còn lại là 2 dm (0,5 điểm)


Câu 6a: Đúng mỗi ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d) 

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng từng ý cho 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |——-|——-|——-|

Lớp 4B: |——-|——-|——-|——-|——-|

Hiệu số phần cân nhau giữa lớp 4A cùng lớp 4B là 5 – 3 = 2 phần.

Để tính số tiền quyên góp được của lớp 4A, ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp sau:

số tiền giấy lớp 4A = tổng số chi phí quyên góp / số lớp / hiệu số phần đều nhau giữa những lớp

Thay những giá trị vẫn biết vào công thức, ta có:

số tài chánh lớp 4A = 62,000 / 2 x 5 / 2 = 155,000 đồng

Do đó, số chi phí quyên góp được của lớp 4A là 155,000 đồng.

Số tiền quyên góp được của lớp 4B ngay số tiền quyên góp tổng số trừ đi số tiền quyên góp của lớp 4A, ta có:

số tài chánh lớp 4B = tổng số tiền quyên góp – số tài chánh lớp 4A = 155,000 – 62,000 = 93,000 đồng.

Vậy, số chi phí quyên góp được của lớp 4B là 93,000 đồng.

Đáp số:

– Hiệu số phần bằng nhau giữa lớp 4A với lớp 4B là 2 phần. (0.25 điểm)

– Số chi phí quyên góp được của lớp 4A là 155,000 đồng. (0.75 điểm)

– Số tiền quyên góp được của lớp 4B là 93,000 đồng. (0.5 điểm)

Câu 10 (1 điểm). Học viên chỉ nêu đúng công dụng (không lí luận) mang đến 0,25 điểm.

Lời giải gợi ý:

Trong bài toán này, bà bầu xếp số cam thành các đĩa, mỗi đĩa có số quả cam bởi nhau. Với giải pháp xếp này, nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 trái thì những thừa 1 quả. Ta buộc phải tìm số quả cam mà người mẹ có.

Một phương pháp để giải quyết vấn đề này là search số quả cam mà mẹ có bằng cách tìm số nguyên dương nhỏ tuổi nhất phân tách hết cho tất cả 3 với 5. Vị số cam vào rổ của mẹ ít hơn 20, phải ta rất có thể thử các số nguyên dương từ một đến 19 cho tới khi kiếm được số nguyên dương chia hết cho tất cả 3 và 5. Tuy nhiên, để buổi tối ưu hơn, ta hoàn toàn có thể sử dụng tính chất của những số phân chia hết cho cả 3 và 5.

Ta biết rằng số phân chia hết cho cả 3 với 5 phải là số chia hết cho tích của 3 cùng 5, có nghĩa là 15. Nếu chị em có một số quả cam phân chia hết cho tất cả 3 với 5, thì khi xếp số cam này vào các đĩa, số cam trong mỗi đĩa đã là 15, và mẹ sẽ không còn quả cam thừa nào nữa.

Vì vậy, ta đề nghị tìm số nguyên dương nhỏ tuổi nhất phân chia hết đến 15, cùng số này sẽ là số trái cam mà bà bầu có. Số sẽ là 15 x 1 = 15, cùng vì mẹ còn quá 1 trái cam bắt buộc số cam của mẹ sẽ là 16.

Vậy, số quả cam mà bà mẹ có là 16.

Lưu ý:

Đề bài bác yêu cầu học sinh giải vấn đề để tìm số lượng cam vào rổ của chị em dựa trên những điều kiện sau đây: người mẹ xếp mỗi đĩa cam với số quả bằng nhau, với khi xếp theo phong cách này, số quả cam trong mỗi đĩa quá đi một quả so với lúc chia đều cho 3 hoặc cho 5. Học tập sinh chỉ việc nêu đúng tác dụng để cảm nhận 0,25 điểm.

Tuy nhiên, học sinh rất có thể giải việc bằng các cách thức khác nhau với vẫn được review tối đa. Kế bên ra, việc giám sát và đo lường và công dụng cũng đề xuất được trình bày đầy đủ trong lời giải, và không được rút gọn. Học sinh hoàn toàn có thể gộp công việc tính toán lại để dễ ợt cho việc trình bày lời giải.

Tuy nhiên, học viên không được trình bày lời giải mà không tồn tại sơ đồ hoặc lí luận đi kèm. Nếu học sinh trình bày giải mã sai hoặc thiếu sót, hoặc không đúng với kết quả, điểm số của học sinh sẽ bị trừ đi hoặc bị loại. Nếu giải thuật đúng cùng phép tính đúng, nhưng kết quả sai hoặc không có đơn vị, học viên sẽ cảm nhận 0,5 điểm cho ý tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *