ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 10 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 10

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
Đề thi Toán 10 thân kì 2 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (20 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để ôn luyện cùng làm giỏi các bài xích thi Toán 10, dưới đó là Top đôi mươi Đề thi Toán 10 giữa kì 2 năm 2022 - 2023 sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực gần kề đề thi thiết yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong số bài thi Toán 10.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 10

Đề thi Toán 10 thân kì hai năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Xem thử Đề Toán 10 GK2 KNTTXem demo Đề Toán 10 GK2 Cánh diều
Xem test Đề Toán 10 GK2 CTST

Chỉ trường đoản cú 100k cài trọn bộ Đề thi Toán 10 thân kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word có lời giải chi tiết:


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi thân kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các công thức sau, công thức nào không trình diễn y là hàm số của x?

A. 2x + y = 5;

B. X-1 + y = 5;

C. Y = x2-2;

D. 2x2 – 3y2 = 0.

Câu 2. Cho hàm số bên dưới dạng bảng như sau:

x

0

1

2

3

4

y

0

1

4

9

16

Giá trị của hàm số y tại x = 1 là

A. 1;

B. 4;

C. 9;

D. 16.


Câu 3. Cho hàm số y = f(x) gồm đồ thị như hình dưới.

*
⇒A1;0,B3;2 là giao điểm của (C), (C").

Hàm số bên trên nghịch trở nên trên khoảng

A. (– ∞; 2);

B. (2; + ∞);

C. (0; 2);

D. (– ∞; 0).

Câu 4. Hàm số y=x+2+5-x có tập khẳng định là

A. (– 2; 5);

B. <– 2; 5>;

C. (– ∞; – 2> ∪ <5; + ∞);

D. ℝ – 2; 5.


Câu 5. Cho hàm số

*
. Giá trị của hàm số trên x = 5 là

A. – 1998;

B. 0;

C. 1;

D. Không tồn tại.

Câu 6. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số bậc hai?

A. Y = x2 – 2x + 1;

B. Y = (x2)2 – 3x2 + 6;

C. Y = x2 + 5x + 9;

D. Y = 10 – 4x – x2.

Câu 7. Cho đồ gia dụng thị hàm số bậc nhị y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) như hình vẽ sau.

*

Điều khiếu nại của thông số a của hàm số bậc nhị này là

A. A = 1;

B. A > 1;

C. A > 0;

D. A 2 + 5 + 3x bao gồm trục đối xứng là

A. X=32;

B. X=-32;

C. X = 3;

D. X = 5.

Câu 9. Cho hàm số bậc nhì f(x) = – 2x2 – x + 1. Giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số là

A. -14;

B. -98;

C. 98;

D. Ko tồn tại.

Câu 10. Cho hàm số bậc hai bao gồm bảng trở nên thiên như sau:

*

Công thức hàm số bậc nhì trên là

A. Y = – x2 + 4x;

B. Y = x2 + 4x;

C. Y = x2 – 4x;

D. Y = – x2 – 4x.

Câu 11. Biểu thức nào tiếp sau đây không đề xuất là tam thức bậc hai?

A. F(x) = 2x2 + 5x – 3;

B. F(x) = x2 – 9;

C. F(x) = 32x2 + 3x + 4;

D. F(x) = x4 – 2x2 + 5.

Câu 12. Cho tam thức bậc nhì f(x) = ax2 + bx + c, (a ≠ 0) với ∆ = b2 – 4ac. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Nếu như ∆ > 0 thì f(x) luôn cùng lốt với hệ số a, với đa số x ∈ ℝ;

B. Ví như ∆ -b2a ;

D. Nếu như ∆ 0 khi còn chỉ khi x ∈ (1; 3);

D. F(x) ≥ 0 khi và chỉ còn khi x ∈ <1; 3>.

Câu 14. Tam thức nào dưới đây luôn dương với đa số giá trị của x?

A. X2 – 10x + 2;

B. X2 – 2x – 10;

C. X2 – 2x + 10;

D. – x2 + 2x + 10.

Câu 15. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình x2 – 8x + 7 ≥ 0. Tromg các tập hợp sau, tập nào không là tập bé của S?

A. (– ∞; 0>;

B. <6; + ∞);

C. <8; + ∞>;

D. (– ∞; – 1>.

Câu 16. Trong những phát biểu sau, phạt biểu nào là đúng?

A. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx+e là tập nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2;

B. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx+e là tập hợp những nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 vừa lòng bất phương trình dx + e ≥ 0;

C. Rất nhiều nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 những là nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx+e;

D. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx+e là tập hợp các nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 thỏa mãn bất phương trình ax2 + bx + c ≥ 0.

Câu 17. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

A. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f;

B. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập nghiệm của phương trình (ax2 + bx + c)2 = (dx2 + ex + f)2;

C. Số đông nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f hầu như là nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f;

D. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập hợp các nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f thỏa mãn bất phương trình ax2 + bx + c ≥ 0 (hoặc dx2 + ex + f ≥ 0).

Câu 18. Phương trình -x2+4x=2x-2 tất cả số nghiệm là

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 19. Cho phương trình -x2+4x-3=2m+3x-x2 (1). Để phương trình (1) có nghiệm thì m ∈ . Quý hiếm a2 + b2 bằng

A. 2;

B. 4;

C. 1;

D. 3.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường trực tiếp d: – x + 2y + 7 = 0. Vectơ pháp con đường của con đường thẳng d là

A. N→=1;-2;

B. N→=-1;2;

C. N→=2;-1;

D. N→=2;1.

Câu 21. Điểm nào tiếp sau đây không thuộc mặt đường thẳng d: 2x – 5y + 3 = 0?

A. A(1; 1);

B. B0;35;

C. C-32;0;

D. D(2; 3).

Câu 22. Phương trình tham số của con đường thẳng ∆ đi qua điểm A(– 4; 2) và nhận u→=2;-5 làm cho vectơ chỉ phương là

*

Câu 23. Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1; – 3) cùng nhận n→=-2;7 có tác dụng vectơ pháp đường là

A. 2x – 7y + 23 = 0;

B. – 2x + 7y – 23 = 0;

C. 2x – 7y – 23 = 0;

D. – 2x – 7y + 23 = 0.

Câu 24. Cho mặt đường thẳng d có phương trình tổng quát: x + 2y – 3 = 0. Phương trình tham số của mặt đường thẳng d là

*

Câu 25. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(3; – 1) cùng B(– 6; 2). Phương trình nào tiếp sau đây không nên là phương trình tham số của đường thẳng AB?

*

Câu 26. Trong khía cạnh phẳng tọa độ, xét hai tuyến phố thẳng

∆1: a1x + b1y + c1 = 0; ∆2: a2x + b2y + c2 = 0.

và hệ phương trình:

*
(*).

Khi đó, ∆­1 trùng cùng với ∆2 khi và chỉ khi

A. Hệ (*) gồm vô số nghiệm;

B. Hệ (*) vô nghiệm;

C. Hệ (*) bao gồm nghiệm duy nhất;

D. Hệ (*) bao gồm hai nghiệm.

Câu 27. Cho điểm M(x0; y0) và đường thẳng ∆: ax + by + c = 0. Khoảng cách từ điểm M mang đến đường trực tiếp ∆, kí hiệu là d(M, ∆), được tính bởi công thức

A. D
M,∆=|ax0+by0+c|a2+b2;

B. D
M,∆=ax0+by0+ca2+b2;

C. D
M,∆=ax0+by0+cx02+y02;

D. D
M,∆=|ax0+by0+c|x02+y02.

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai tuyến đường thẳng

∆1: a1x + b1y + c1 = 0; ∆2: a2x + b2y + c2 = 0,

với các vectơ pháp tuyến đường n1→=a1;b1 cùng n2→=a2;b2 tương ứng. Khi ấy góc φ giữa hai tuyến phố thẳng đó được xác minh bởi công thức

A. Cosφ=cosn1→,n2→=n1→.n2→|n1→|.|n2→|=a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22;

B. Cosφ=-|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b2|a12+b12.a22+b22;

C. Cosφ=|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b|a12+b12.a22+b22;

D. Cosφ=|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b2|a12+a22.b12+b22.

Câu 29. Khoảng biện pháp từ điểm M(5; – 1) cho đường trực tiếp d: 3x + 2y + 13 = 0 là

A. 213;

B. 2813;

C. 26;

D. 132.

Câu 30. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a: 6x – 5y + 15 = 0 và b:

*
bằng

A. 30°;

B. 90°;

C. 60°;

D. 45°.

Câu 31. Phương trình làm sao sau đây là phương trình con đường tròn?

A. X2 + 2y2 – 4x – 8y + 1 = 0;

B. X2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0;

C. X2 + y2 – 2x – 8y + trăng tròn = 0;

D. 4x2 + y2 – 10x – 6y – 2 = 0.

Câu 32. Đường tròn (x + 3)2 + (y – 4)2 = 16 gồm tâm là

A. I(3; 4);

B. I(3; – 4);

C. I(– 3; 4);

D. I(– 3; – 4).

Câu 33. Phương trình làm sao sau đấy là phương trình của mặt đường tròn vai trung phong I(1; 2), bán kính bằng 5?

A. X2 + y2 – 2x – 4y – 20 = 0;

B. X2 + y2 + 2x + 4 + 20 = 0;

C. X2 + y2 + 2x + 4y – đôi mươi = 0;

D. X2 + y2 – 2x – 4y + trăng tròn = 0.

Câu 34. Phương trình con đường tròn đường kính AB cùng với A(1; 3) cùng B(5; – 1) là

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 8;

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 8;

C. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 8;

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 8.

Câu 35. Trong phương diện phẳng tọa độ, mang lại đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 4 = 0 cùng điểm A(1; 5). Tiếp con đường của con đường tròn (C) trên điểm A có phương trình là

A. Y – 5 = 0;

B. Y + 5 = 0;

C. X + y – 5 = 0;

D. X – y – 5 = 0.

II. Từ luận (3 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Giải những phương trình sau:

a) 3x2-4x+5=2x2-3x+11;

b) 2x2-13x+21=x-3.

Bài 2. (1 điểm) Viết phương trình tổng thể của đường thẳng

a) đi qua M(– 1; – 4) và song song với đường thẳng 3x + 5y – 2 = 0;

b) trải qua N(1; 1) và vuông góc với con đường thẳng 2x + 3y + 7 = 0.

Bài 3. (1 điểm) Hà ý định làm một khung hình ảnh hình chữ nhật làm sao cho phần vào của size là hình chữ nhật có kích cỡ 7 cm × 13 cm, phạm vi viền bao bọc là x centimet (như hình vẽ). Diện tích s của viền khung hình ảnh không vượt quá 44 cm2. Hỏi phạm vi viền khung hình ảnh lớn độc nhất vô nhị là bao nhiêu xen-ti-mét?

*

-----HẾT-----

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Nếu một quá trình được xong xuôi bởi 1 trong các ba hành động. Ví như hành động thứ nhất có m bí quyết thực hiện, hành động thứ hai gồm n bí quyết thực hiện, hành động thứ cha có k cách tiến hành (các cách tiến hành của ba hành động là khác nhau đôi một) thì số phương pháp hoàn thành các bước đó là

A. Mnk;

B. M + n + k;

C. 1;

D. Mn + k.

Câu 2. Nếu một quá trình được xong xuôi bởi ba hành động liên tiếp. Trường hợp hành động thứ nhất có m phương pháp thực hiện, ứng cùng với mỗi giải pháp thực hiện hành động thứ nhất, tất cả n giải pháp thực hiện hành vi thứ hai, ứng với từng cách triển khai hành động đầu tiên và mỗi bí quyết thực hiện hành vi số hai, có k biện pháp thực hiện hành vi số cha thì số phương pháp hoàn thành công việc đó là

A. Mnk;

B. M + n + k;

C. 1;

D. Mn + k.

Câu 3. Cho tập A = 0; 1; 3; 5; 7. Rất có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số thế nào cho các chữ số kia đôi một không giống nhau và là số chẵn.

A. 32;

B. 12;

C. 24;

D. 96.

Câu 4. phương tiện đi lại bạn Khoa rất có thể chọn đi từ thành phố hải dương xuống hà nội rồi từ thành phố hà nội vào Đà Lạt được diễn đạt qua sơ vật cây sau:

*

Hỏi các bạn Khoa có mấy bí quyết chọn phương tiện đi lại đi từ hải dương xuống thủ đô rồi từ hà thành vào Đà Lạt?

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Câu 5. mang đến tập A tất cả n bộ phận (n ∈ ℕ, n ≥ 2), k là số nguyên vừa lòng 1 ≤ k ≤ n. Từng chỉnh hòa hợp chập k của n bộ phận đã mang đến là

A. Một kết quả của sự sắp xếp thứ trường đoản cú n thành phần của tập thích hợp A;

B. Tất cả các tác dụng của bài toán lấy k phần tử từ n thành phần của tập hòa hợp A và thu xếp chúng theo một lắp thêm tự nào đó;

C. Một kết quả của việc lấy k phần tử từ n thành phần của tập đúng theo A và bố trí chúng theo một thứ tự như thế nào đó;

D. Một số được tính bởi n(n – 1) ... (n – k + 1).

Câu 6. Số các hoán vị của 5 bộ phận là

A. 5;

B. A51;

C. 10;

D. 5!.

Câu 7. Cho k, n là các số nguyên dương, k ≤ n. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Ank=nn-1.....n-k+1;

B. Pn = n(n – 1) ... 2 . 1;

C. Pn = n!;

D. Ank=n!k!.

Câu 8. có bao nhiêu giải pháp xếp 5 fan ngồi vào một dãy ghế gồm tất cả 6 dòng ghế, biết mỗi cá nhân ngồi vào một trong những ghế.

A. 30;

B. 11;

C. 38;

D. 720.

Câu 9. thu xếp năm bạn học sinh Anh, Chánh, Châu, Hằng, Loan vào một trong những chiếc ghế dài tất cả 5 nơi ngồi. Số cách sắp xếp sao cho chính mình Châu luôn ngồi ở chính giữa là

A. 24;

B. 120;

C. 60;

D. 16.

Câu 10. cho tập vừa lòng H = 1; 3; 5; 7; 9; 11. Một đội hợp chập 3 của 6 thành phần của H là

A. C63;

B. 1; 5; 9;

C. 6!;

D. A63.

Câu 11. cùng với n là số nguyên dương tùy ý lớn hơn 1, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Cn2=nn-1;

B. Cn2=nn-12;

C. Cn2=2n;

D. Cn2=n!n-1!2.

Câu 12. Một lớp tất cả 40 học sinh gồm 25 nam cùng 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu phương pháp chọn ra một nhóm 3 học viên trong kia có ít nhất một học viên nữ?

A. 7580;

B. 7125;

C. 455;

D. 544.

Câu 13. trong một hộp đựng 4 viên bi hồng cùng 3 viên bi tím. Lấy thốt nhiên ra 2 viên. Gồm bao nhiêu cách lấy được 2 viên bi thuộc màu?

A. 4;

B. 18;

C. 9;

D. 22.

Câu 14. cho biểu thức (a + b)n , cùng với n = 4 thì khi khai triển ta được một biểu thức gồm số số hạng là

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 8.

Câu 15. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. (a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5;

B. (a – b)5 = a5 – 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 – 5ab4 + b5;

C. (a + b)5 = a5 + b5;

D. (a – b)5 = a5 – b5.

Câu 16. Số hạng không đựng x trong triển khai nhị thức Newton của (2x – 5)5 là

A. 1;

B. 32;

C. – 3125;

D. 6250.

Câu 17. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến vectơ a→=-2i→+3j→. Tọa độ của vectơ a→ là

A. (– 2; – 3);

B. (2; – 3);

C. (– 2; 3);

D. (2; 3).

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến M(3; – 6) cùng N(5; 2). Tọa độ trung điểm I của MN là

A. (4; – 2);

B. (1; 4);

C. (2; – 8);

D. (2; – 2).

Câu 19. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến điểm H(1; 6). Tọa độ của vectơ OH→ là

A. (6; 1);

B. (3; 2);

C. (1; 6);

D. (7; 0).

Câu 20. Tìm các số thực a và b để cặp vectơ sau cân nhau x→=a+b;-2a+3b và y→=2a-3;4b.

A. A = 2, b = 1;

B. A = 1, b = – 2;

C. A = – 1, b = 2;

D. A = – 2, b = 1.

Câu 21. Cho hình bình hành ABCD gồm A(– 1; – 2), B(3; 2), C(4; – 1). Tọa độ của đỉnh D là

A. (8; 3);

B. (3; 8);

C. (– 5; 0);

D. (0; – 5).

Câu 22. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại A(2; 7) với B(– 2; 8). Độ lâu năm đoạn thẳng AB là

A. 5;

B. 37;

C. 17;

D. 25.

Câu 23. Cho hai vectơ x→=3;-4, y→=-6;8. Xác định nào sau đó là đúng?

A. Nhì vectơ x→,y→ bởi nhau;

B. Hai vectơ x→,y→ thuộc phương thuộc hướng;

C. Hai vectơ x→,y→ cùng phương ngược hướng;

D. Nhì vectơ x→,y→ đối nhau.

Câu 24. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến hai vectơ a→=4;-m và b→=2m+6;1. Tập giá trị của m nhằm hai vectơ a→ cùng b→ thuộc phương là

A. – 1; 1;

B. – 1; 2;

C. – 2; – 1;

D. – 2; 1.

Câu 25. Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(– 1; 1), C(5; – 1). Tính AB→.AC→.

A. 7;

B. – 5;

C. 5;

D. – 7.

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại đường trực tiếp d: – x + 2y + 7 = 0. Vectơ pháp tuyến đường của con đường thẳng d là

A. N→=1;-2;

B. N→=-1;2;

C. N→=2;-1;

D. N→=2;1.

Câu 27. Phương trình tham số của mặt đường thẳng ∆ trải qua điểm A(– 4; 2) với nhận u→=2;-5 làm cho vectơ chỉ phương là

*

Câu 28. Phương trình tổng thể của con đường thẳng d trải qua điểm A(1; – 3) với nhận n→=-2;7 làm cho vectơ pháp con đường là

A. 2x – 7y + 23 = 0;

B. – 2x + 7y – 23 = 0;

C. 2x – 7y – 23 = 0;

D. – 2x – 7y + 23 = 0.

Câu 29. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(3; – 1) cùng B(– 6; 2). Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của mặt đường thẳng AB?

*

Câu 30. Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A(4; – 5) và có một vectơ pháp tuyến đường là n→=1;2. Phương trình tham số của con đường thẳng ∆ là

*

Câu 31. Khoảng giải pháp từ điểm M(5; – 1) đến đường thẳng d: 3x + 2y + 13 = 0 là

A. 213;

B. 2813;

C. 26;

D. 132.

Câu 32. Góc giữa hai đường thẳng a: 6x – 5y + 15 = 0 với b:

*
bằng

A. 30°;

B. 90°;

C. 60°;

D. 45°.

Câu 33. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC có A(1; 2), B(3; 1) với C(5; 4). Phương trình làm sao sau đây là phương trình con đường cao kẻ từ bỏ A của tam giác ABC?

A. 2x + 3y – 8 = 0;

B. 2x + 3y + 8 = 0;

C. 3x – 2y + 1 = 0;

D. 2x + 3y – 2 = 0.

Câu 34. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng x – 3y – 6 = 0 cùng 3x + 4y – 1 = 0 là

A. 2713;-1713;

B. (– 27; 17);

C. (27; – 17);

D. -2713;1713.

Câu 35. Cho hai tuyến đường thẳng

*
với d2: mx + 2y – 14 = 0. Quý giá của m để hai đường thẳng trên song song cùng nhau là

A. M = 1;

B. M = – 2;

C. M ∈ – 2; 1;

D. Không có giá trị nào của m thỏa mãn.

II. Từ bỏ luận (3 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Tín đồ ta mong chọn từ team ra 5 tín đồ để lập thành một nhóm cờ đỏ làm sao cho phải có một đội trưởng nam, 1 nhóm phó nam với có tối thiểu 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu biện pháp lập đội cờ đỏ?

Bài 2. (1 điểm) đến đường trực tiếp d1: 2x – y – 2 = 0; d2: x + y + 3 = 0 và điểm M(3; 0). Viết phương trình con đường thẳng ∆ đi qua điểm M, cắt d1 với d2 thứu tự tại A cùng B làm sao cho M là trung điểm của đoạn AB.

Bài 3. (1 điểm) mang lại n là số trường đoản cú nhiên. Hãy tính tổng sau:

S = C2n+10+C2n+11+C2n+12+...+C2n+1n.

-----HẾT-----

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Biểu thức nào tiếp sau đây không yêu cầu là tam thức bậc hai?

A. F(x) = 2x2 + 5x – 3;

B. F(x) = x2 – 9;

C. F(x) = 32x2 + 3x + 4;

D. F(x) = x4 – 2x2 + 5.

Câu 2. Cho tam thức bậc nhị f(x) = ax2 + bx + c, (a ≠ 0) và ∆ = b2 – 4ac. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Trường hợp ∆ > 0 thì f(x) luôn luôn cùng vệt với hệ số a, với đa số x ∈ ℝ;

B. Nếu ∆ −b2a;

D. Giả dụ ∆ x1=32 cùng x2=74?

A. 8x2 – 26x + 21;

B. 4x2 – 13x + 212;

C. 4x2 + 4x – 15;

D. 2x2 – 7x + 6.

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) gồm đồ thị như hình bên dưới đây.

*

Trong những phát biểu sau, vạc biểu như thế nào sai?

A. F(x) 0 khi và chỉ còn khi x ∈ (1; 3);

D. F(x) ≥ 0 khi và chỉ khi x ∈ <1; 3>.

Câu 5. Tam thức nào tiếp sau đây luôn dương với tất cả giá trị của x?

A. X2 – 10x + 2;

B. X2 – 2x – 10;

C. X2 – 2x + 10;

D. – x2 + 2x + 10.

Câu 6. Bất phương trình nào dưới đấy là bất phương trình bậc nhị một ẩn?

A. 3x2 – 5x + 5 > 3x2 + 4x;

B. (x2)2 + 2x – 7 ≤ 0;

C. X4 + 2x2 – 9 > 0;

D. X2 + 2x – 3 ≥ 2x2 + x.

Câu 7. x = 0 là 1 trong những nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 2x2 + 3x + 1 2 + x – 3 > 0;

C. X2 + 2x + 4 2 – 3x – 1 2 + x + 1 ≥ 0?

A. X = 0;

B. X = – 1;

C. X = 1;

D. X = – 2.

Câu 9. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình x2 – 8x + 7 ≥ 0. Trong các tập phù hợp sau, tập nào ko là tập nhỏ của S?

A. (– ∞; 0>;

B. <6; + ∞);

C. <8; + ∞>;

D. (– ∞; – 1>.

Câu 10. Giá trị của m nhằm phương trình – x2 + 2(m – 1)x + m – 3 = 0 gồm hai nghiệm sáng tỏ là

A. (– 1 ; 2);

B. (– ∞; – 1) ∪ (2; + ∞);

C. <– 1; 2>;

D. (– ∞; – 1> ∪ <2; + ∞).

Câu 11. Phương trình -x2+4x=2x-2 có số nghiệm là

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 12. Giá trị nào sau đấy là một nghiệm của phương trình 3x2-6x+1=x2-3 ?

A. 2;

B. 4;

C. 12;

D. 20.

Câu 13. Cho phương trình -x2+4x-3=2m+3x-x2 (1). Để phương trình (1) có nghiệm thì m ∈ . Quý giá a2 + b2 bằng

A. 2;

B. 4;

C. 1;

D. 3.

Câu 14. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ a→=-2i→+3j→. Tọa độ của vectơ a→ là

A. (– 2; – 3);

B. (2; – 3);

C. (– 2; 3);

D. (2; 3).

Câu 15. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến A(2; 7) với B(– 2; 8). Độ nhiều năm đoạn thẳng AB là

A. 5;

B. 37;

C. 17;

D. 25.

Câu 16. Cho nhì vectơ x→=3;-4, y→=-6;8. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai vectơ x→,y→ bằng nhau;

B. Nhì vectơ x→,y→ thuộc phương thuộc hướng;

C. Hai vectơ x→,y→ thuộc phương ngược hướng;

D. Nhì vectơ x→,y→ đối nhau.

Câu 17. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại M(3; – 6) cùng N(5; 2). Tọa độ trung điểm I của MN là

A. (4; – 2);

B. (1; 4);

C. (2; – 8);

D. (2; – 2).

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a→=4;-m với b→=2m+6;1. Tập giá trị của m nhằm hai vectơ a→ và b→ thuộc phương là

A. – 1; 1;

B. – 1; 2;

C. – 2; – 1;

D. – 2; 1.

Câu 19. Cho tam giác ABC tất cả A(1; 2), B(– 1; 1), C(5; – 1). Tính AB→.AC→.

A. 7;

B. – 5;

C. 5;

D. – 7.

Câu 20. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến đường thẳng d: – x + 2y + 7 = 0. Vectơ pháp tuyến đường của đường thẳng d là

A. N→=1;-2;

B. N→=-1;2;

C. N→=2;-1;

D. N→=2;1.

Câu 21. Phương trình thông số của con đường thẳng ∆ trải qua điểm A(– 4; 2) và nhận u→=2;-5 làm vectơ chỉ phương là

*

Câu 22. Phương trình tổng thể của đường thẳng d trải qua điểm A(1; – 3) và nhận n→=-2;7 làm cho vectơ pháp đường là

A. 2x – 7y + 23 = 0;

B. – 2x + 7y – 23 = 0;

C. 2x – 7y – 23 = 0;

D. – 2x – 7y + 23 = 0.

Câu 23. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại hai điểm A(3; – 1) và B(– 6; 2). Phương trình nào tiếp sau đây không đề nghị là phương trình thông số của đường thẳng AB?

*

Câu 24. Khoảng cách từ điểm M(5; – 1) cho đường trực tiếp d: 3x + 2y + 13 = 0 là

A. 213;

B. 2813;

C. 26;

D. 132.

Câu 25. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a: 6x – 5y + 15 = 0 và b:

*
bằng

A. 30°;

B. 90°;

C. 60°;

D. 45°.

Câu 26. Phương trình làm sao sau đó là phương trình mặt đường tròn?

A. X2 + 2y2 – 4x – 8y + 1 = 0;

B. X2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0;

C. X2 + y2 – 2x – 8y + đôi mươi = 0;

D. 4x2 + y2 – 10x – 6y – 2 = 0.

Câu 27. Đường tròn (x + 3)2 + (y – 4)2 = 16 có tâm là

A. I(3; 4);

B. I(3; – 4);

C. I(– 3; 4);

D. I(– 3; – 4).

Câu 28. Phương trình làm sao sau đấy là phương trình của con đường tròn trung khu I(1; 2), bán kính bằng 5?

A. X2 + y2 – 2x – 4y – trăng tròn = 0;

B. X2 + y2 + 2x + 4 + đôi mươi = 0;

C. X2 + y2 + 2x + 4y – trăng tròn = 0;

D. X2 + y2 – 2x – 4y + 20 = 0.

Câu 29. Phương trình mặt đường tròn đường kính AB cùng với A(1; 3) và B(5; – 1) là

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 8;

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 8;

C. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 8;

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 8.

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ, mang đến đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 4 = 0 và điểm A(1; 5). Tiếp đường của mặt đường tròn (C) trên điểm A bao gồm phương trình là

A. Y – 5 = 0;

B. Y + 5 = 0;

C. X + y – 5 = 0;

D. X – y – 5 = 0.

Câu 31. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, elip nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng

x2a2+y2b2=1a>b>0?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu 32. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, phương trình như thế nào dưới đấy là phương trình chủ yếu tắc của một hypebol?

A. X2-y22=1;

B. X2+y23=1;

C. X232+y23=-1;

D. X2-y25=-1.

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình nào sau đó là phương trình thiết yếu tắc của parabol ?

A. Y2 = 4x;

B. Y2 = – 2x;

C. X2 = – 4y;

D. X2 = 2y.

Câu 34. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): 16x2 + 25y2 = 400. Xác minh nào sai trong các xác minh sai?

A. (E) có trục nhỏ bằng 8;

B. (E) có tiêu cự bởi 3;

C. (E) có trục lớn bởi 10;

D. (E) có những tiêu điểm F1(– 3; 0) và F2(3; 0).

Câu 35. Đường hypebol x25-y24=1 có tiêu cự bằng

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 6.

II. Tự luận (3 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Viết phương trình tổng thể của đường thẳng

a) đi qua M(– 1; – 4) và tuy vậy song với con đường thẳng 3x + 5y – 2 = 0;

b) trải qua N(1; 1) với vuông góc với đường thẳng 2x + 3y + 7 = 0.

Bài 2. (1 điểm) Hình dưới đây mô tả mặt phẳng cắt ngang của một loại đèn bao gồm dạng parabol trong phương diện phẳng tọa độ Oxy (x và y tính bằng xen-ti-mét). Hình parabol gồm chiều rộng thân hai mép vành là AB = 40 centimet và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách từ O cho AB). Nhẵn đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chủ yếu tắc của parabol đó.

*

Bài 3. (1 điểm) Hà ý định làm một khung hình ảnh hình chữ nhật thế nào cho phần vào của khung là hình chữ nhật có size 7 cm × 13 cm, độ rộng viền bao quanh là x cm (như hình vẽ). Diện tích s của viền khung hình ảnh không vượt vượt 44 cm2. Hỏi độ rộng viền khung ảnh lớn tuyệt nhất là từng nào xen-ti-mét?

*

-----HẾT-----

Lưu trữ: Đề thi Toán 10 thân kì 2 (sách cũ)

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Câu 1. nếu a > b và c > d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. Ac > bd.

B. A - c > b - d.

C. A - d > b - c.

D. -ac > -bd.

Câu 2. giả dụ a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng nào tiếp sau đây đúng?

A. Ac > bc.

B. A2 2.

C. A + c > b + c.

D. C - a > c - b.

Câu 3. cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề làm sao sau đây là mệnh đề đúng ?

A. |a - b| ≤ |a| + |b|

B. |a - b| = |a| - |b|

C. |a - b| = |a| + |b|

D. |a - b| > |a| - |b|

Câu 4. cho ΔABC bao gồm b = 6, c = 8, . Độ dài cạnh a là:

*

Câu 5. mang đến ΔABC gồm S = 84, a = 13, b = 14, c = 15. Độ dài bán kính đường tròn nước ngoài tiếp R của tam giác trên là:

A. 8,125

B. 130

C. 8

D. 8,5

Câu 6. đến ΔABC gồm a = 6, b = 8, c = 10. Diện tích S của tam giác bên trên là:

A. 48

B. 24

C. 12

D. 30

Câu 7. giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số

*
với x > 0 là

A.

*

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình

*
2 - 2x + 3 luôn luôn dương

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1)∪(3;+∞).

D. (-1;3).

Câu 12: Bất phương trình 5x – 1 >

*
+ 3 bao gồm nghiệm là

A. X -

*

D. X >

*

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2;0)¸ B(0;3) và C(-3;-1). Đường thẳng trải qua điểm B và tuy vậy song với AC tất cả phương trình tham số là:

*

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình: |2x - 1| ≤ x là S = . Tính phường = a.b ?

*

Câu 15. mang lại phương trình: ax + by + c = 0 (1) cùng với a2 + b2 > 0. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. (1) là phương trình bao quát của con đường thẳng tất cả vectơ pháp con đường là .

B. A = 0 (1) là phương trình đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với trục ox.

C. B = 0 (1) là phương trình con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với trục oy.

D. Điểm Mo (xo;yo) thuộc mặt đường thẳng (1) khi và chỉ khi axo + byo + c # 0.

Câu 16.

Xem thêm: Khi điện phân nacl nóng chảy tại catot xảy ra :

Mệnh đề nào tiếp sau đây sai? Đường trực tiếp (d) được xác định khi biết.

A. Một vecto pháp đường hoặc một vec tơ chỉ phương.

B. Thông số góc cùng một điểm thuộc mặt đường thẳng.

C. Một điểm trực thuộc (d) và biết (d) tuy vậy song cùng với một con đường thẳng mang đến trước.

D. Nhì điểm rõ ràng thuộc (d).

Câu 17. hãy lựa chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. |x| ≤ 1 &h
Arr; x ≤ 1.

B. |x| ≤ 1 &h
Arr; -1 ≤ x ≤ 1.

C. |x| ≤ -1 &h
Arr; x ≤ -1.

D. |x| ≤ 1 &h
Arr; x = 1.

Câu 18: cho nhị thức hàng đầu f(x) = 23x - 20. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

*

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình x(x - 6) + 5 - 2x > 10 + x(x - 8) là:

A. (-∞;5).

B. (5;+∞).

C. ∅.

D. R.

Câu 20. Tam giác ABC gồm AB = 3, AC = 6,

*
= 600. Tính diện tích s tam giác ABC.

*

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình

*
là:

*

Câu 22. Tam giác ABC bao gồm AB = 3; AC = 6 với . Tính nửa đường kính R của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

*

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình

*
là:

A. (0;1).

B. (-∞;-2)∪<1;+∞).

C. (-∞;0)∪<1;+∞).

D. <0;1>.

Câu 24. cho hệ bất phương trình

*
. Hệ sẽ cho tất cả nghiệm khi và chỉ khi:

A. M -5.

C. M > 5.

D. M x + 2m - 5 bao gồm tập nghiệm T nhưng (-1;+∞)⊂T. Khi đó:

A. M = 0.

B. M = 1.

C. M = -1.

D. M > 1.

Câu 26. Tập nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A.(

*
1).

B. (-∞:-1).

C. (1;+∞).

D. ∅.

Câu 27. Hệ bất phương trình

*
gồm nghiệm khi và chỉ khi:

*

Câu 28. Bất phương trình:

*
gồm nghiệm là:

A. 3 0 là

A. X ∈ (-∞;-3)∪(1;+∞)

B. X ∈(-3;1)∪(2;+∞)

C. X ∈(-3;1)∪(1;2)

D. X ∈ (-∞;-3)∪(1;2)

Câu 31. Tam giác ABC tất cả

*
. Tính độ nhiều năm cạnh BC.

*

Câu 32. Bất phương trình (m - 1)x > 3 vô nghiệm khi

A. M # 1

B. M 1

Câu 33. Đường thẳng d đi qua điểm A(1;-2) và bao gồm vectơ pháp con đường

*
tất cả phương trình tổng quát là:

A. D : x + 2y + 4 = 0

B. D : x - 2y - 5 = 0

C. D : -2x + 4y = 0

D. D : x - 2y + 4 = 0

Câu 34. Tam thức bậc hai f(x) = 2x2 + 2x + 5 nhận cực hiếm dương khi còn chỉ khi

A. X ∈ (0;+∞)

B. X ∈ (-2;+∞)

C. X ∈ R

D. X ∈ (-∞;2)

Câu 35. Biểu thức (4 - x2)(x2 + 2x - 3)(x2 + 5x + 9) âm khi

A. X ∈ (1;2).

B. X ∈ (-3;-2)∪(1;2).

C. X ≥ 4.

D. X ∈ (-∞;-3)∪(-2;1)∪(2;+∞).

Câu 36. tìm kiếm m nhằm phương trình x2 - mx + m + 3 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.

A. M > 6

B.m 0

Câu 37. Tổng những nghiệm nguyên của bất phương trình (x + 3)(x - 1) ≤ 0 là

A. 1

B. -4

C. -5

D. 4

Câu 38. Nghiệm của bất phương trình |2x - 3| ≤ 1 là

A. 1 ≤ x ≤ 3

B. -1 ≤ x ≤ 1

C. 1 ≤ x ≤ 2

D. -1 ≤ x ≤ 2

Câu 39. Số nghiệm nguyên thỏa mãn nhu cầu bất phương trình |x + 2| + |-2x + 1| ≤ x + 1 là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 0

Câu 40. đến biểu thức

*
Tập hợp tất cả các cực hiếm của x vừa lòng bất phương trình f(x) Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Câu 1. giả dụ a > b cùng c > d thì bất đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

A.

*
.

B. A - c > b - d.

C. Ac > bd.

D. A + c > b + d.

Câu 2. Bất đẳng thức nào tiếp sau đây đúng với tất cả số thực a?

A. 6a > 3a.

B. 3a > 6a.

C. 6 - 3a > 3 - 6a.

D. 6 + a > 3 + a.

Câu 3. mang lại ΔABC thỏa mãn: 2cos
B =

*
. Khi đó:

A. B = 300

B. B = 600

C. B = 450

D. B = 750

Câu 4. đến ΔABC vuông trên B và bao gồm

*
. Số đo của góc A là:

A. A = 650

B. A = 600

C. A = 1550

D. A = 750

Câu 5. cho ΔABC bao gồm B = 600, a = 8, c = 5. Độ lâu năm cạnh b bằng:

A. 7

B. 129

C. 49

D.

*
.

Câu 6: mang đến x > 4. Số nào trong các số sau đó là số nhỏ tuổi nhất?

*

Câu 7: Bất phương trình |2x - 1| > x bao gồm tập nghiệm là

*

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình x(x – 6) + 5 – 2x > 10 + x(x – 8) là

A. (–∞; 5)

B. ∅

C. (5;+∞)

D. R

Câu 9. cùng với x thuộc tập hợp nào tiếp sau đây thì

*
luôn luôn âm

A. ∅.

B. R.

C. (-∞;-1).

D. (-1;+∞).

Câu 10. Tập xác định của hàm số

*

A. <1;+∞).

B. <1;+∞)4.

C. (1;+∞)4.

D. (-4;+∞).

Câu 11. Tập hòa hợp nghiêm của bất phương trình |x - 1| 2 + 9 - 6x luôn dương

A. R3.

B. R.

C. (3;+∞).

D. (-∞;3).

Câu 17. tra cứu tập xác minh D của hàm số

*

*

Câu 18. Tập nghiệm s của bất phương trình

*

*

Câu 19. Giải bất phương trình x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2)

A. X ≤ 1.

B. 1 ≤ x ≤ 4

C. X ∈ (-∞;1)∪<4;+∞)

D. X ≥ 4

Câu 20. Bất phương trình |x - 3| > |2x + 4| tất cả nghiệm là

*

Câu 21. Đường trung trực của đoạn trực tiếp AB với A = (-3;2), B = (-3;3) có một vectơ pháp con đường là:

*

Câu 22. Bất phương trình

*
có tập nghiệm là

A. S = (-∞;-3)∪(1;+∞)

B. S = (-∞:-3)∪(-1;1)

C. S = (-3;-1)∪(1:+∞)

D. S = (-3;1)∪(-1;+∞)

Câu 23. Tìm toàn bộ các giá trị của thông số m để bất phương trình m(x - 1) 2.

C. M = 2.

D. M 2 + (m - 2)x - m = 4 không dương với đa số x khi:

A. M ∈ R6

B. M ∈ ∅

C. M = 6

D. M ∈ R

Câu 25. Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm A(1;4), B(3;2) cùng C(7;3) Viết phương trình thông số của con đường trung tuyến centimet của tam giác.

*

Câu 26. Tìm toàn bộ các giá trị thực của thông số m nhằm x2 + 2(m + 1)x + 9m - 5 = 0 có hai nghiệm âm phân biệt.

A. M 6

C. M > 1

D. 1 2(x - 1) + m 1 : x - 2y + 1 = 0 cùng d2 : -3x + 6y - 10 = 0.

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhau nhưng lại không vuông góc nhau.

Câu 31. Định m để hệ sau có nghiệm duy nhất:

*

A. M = 1

B. M = –2

C. M = 2

D. M = -1

Câu 32. Bất phương trình:

*
tất cả nghiệm là:

*

Câu 33. Số nghiệm của phương trình:

*
là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 34. Phương trình bao quát của mặt đường thẳng trải qua hai điểm A(3;-7) với B(1;-7) là:

A. Y - 7 = 0

B. Y + 7 = 0

C. X + y + 4 = 0

D. X + y + 6 = 0

Câu 35. mang đến tam giác ABC gồm A(1;1), B(0;-2), C(4;2) Lập phương trình mặt đường trung con đường của tam giác ABC kẻ từ A.

A. X + y - 2 = 0

B. 2x + y - 3 = 0

C. X + 2y - 3 = 0

D. X - y = 0

Xem demo Đề Toán 10 GK2 KNTTXem demo Đề Toán 10 GK2 Cánh diều
Xem test Đề Toán 10 GK2 CTST

Giới thiệu một đề thi (kiểm tra) thân học kì 2 năm học 2022-2023 môn Toán lớp 10 new (biên soạn theo SGK công tác mới). Đề kiểm tra Giữ...


Giới thiệu một đề thi (kiểm tra) thân học kì hai năm học 2022-2023 môn Toán lớp 10 mới (biên biên soạn theo SGK chương trình mới).

Đề khám nghiệm Giữa Kì 2 Toán 10 Mới

Đề này của trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển - Cà Mau.Đề thi
Đề thi tất cả 28 câu trắc nghiệm với 4 thắc mắc tự luận.
*

*

*

*

*

File word/pdf đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 10 mới bao gồm đáp án: -
Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,10,Bạn gọi viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học viên giỏi,41,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,129,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,congthuctoan,9,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,112,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,276,Dạy học trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá năng lực,1,Đạo hàm,17,Đề cương ôn tập,39,Đề chất vấn 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,977,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi giữa kì,20,Đề thi học tập kì,134,Đề thi học viên giỏi,126,Đề thi THỬ Đại học,398,Đề thi demo môn Toán,63,Đề thi giỏi nghiệp,43,Đề tuyển sinh lớp 10,99,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo góp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,35,Giải bài xích tập SGK,16,Giải bỏ ra tiết,193,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án năng lượng điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án đồ dùng Lý,3,Giáo dục,359,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,204,Hằng số Toán học,19,Hình khiến ảo giác,9,Hình học không gian,108,Hình học phẳng,90,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo gần kề hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix bạn dạng quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft bỏng vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều giải pháp giải,36,Những mẩu truyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,298,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cấp cho thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến kinh nghiệm,8,SGK Mới,22,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,79,Tính hóa học cơ bản,15,Toán 10,149,Toán 11,177,Toán 12,389,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học tập Tuổi trẻ,26,Toán học tập - thực tiễn,100,Toán học tập Việt Nam,29,Toán THCS,22,Toán tiểu học,5,toanthcs,6,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp nhất Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *