BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 7 KNTT CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 7Bộ đề thi Toán lớp 7 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi thân kì 1 Toán 7 Kết nối trí thức có giải đáp (4 đề + ma trận)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 4 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 gồm đáp án, tinh lọc có ma trận được biên soạn bám sát đít nội dung sách Kết nối học thức và xem thêm thông tin từ đề thi Toán 7 của các trường thcs trên cả nước. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập và đạt tác dụng cao trong số bài thi thân học kì 1 Toán 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 7


Đề thi thân kì 1 Toán 7 Kết nối học thức có đáp án (4 đề + ma trận)

Xem thử

Chỉ từ bỏ 100k cài trọn bộ Đề thi Toán 7 thân kì 1 liên kết tri thức phiên bản word có giải thuật chi tiết:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (3,0 điểm)


Hãy khoanh tròn vào cách thực hiện đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Tập hợp các số viết được dưới dạng phân số ab với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0 được kí hiệu là:

A. ℕ;

B. ℤ;

C. ℚ;

D. ℝ.

Câu 2. Số đối của số −−910 là:

A. 910;

B. −910;

C. 109;

D. −109.

Câu 3. Cho a = −72 với b = –4,5. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. A > b;

B. A = b;

C. A

D. A ≤ b.


Câu 4. Số 23 được màn trình diễn trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5. Số như thế nào sau đó là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn?

A. –1,23;

B. 12;

C. 3,(45);

D. 2.

Câu 6. Chọn xác định đúng:

A. Số âm không tồn tại căn bậc hai số học;

B. Số âm tất cả hai căn bậc nhì số học tập là hai số đối nhau;

C. Số âm chỉ có một căn bậc nhì số học tập là một số dương;

D. Số âm chỉ có một căn bậc nhì số học tập là một vài âm.


Câu 7. Giá trị hoàn hảo nhất của −83 là:

A. −83

B. 83;

C. −38;

D. 38.

Câu 8. Trên trục số nằm ngang, điểm M cùng N theo lần lượt biểu biễn nhì số thực –0,2 cùng –3 thì:

A. Điểm M nằm cạnh sát trái điểm N;

B. Điểm M nằm sát phải điểm N;

C. Điểm M nằm bên dưới điểm N;

D. Điểm M nằm phía trên điểm N.

Câu 9. Quan liền kề hình vẽ.

*

Góc đối đỉnh cùng với AOD^ là:

A. DOA^;

B. BOC^;

C. AOB^;

C. DOC^.


Câu 10. Tia Oz là tia phân giác của x
Oy^, biết rằng x
Oz^=40°. Số đo của y
Oz^ là:

A. 20°;

B. 40°;

C. 80°;

D. 140°.

Câu 11. Qua một điểm ở ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó?

A. Một đường thẳng;

B. Hai tuyến đường thẳng;

C. Không mặt đường thẳng;

D. Vô số con đường thẳng.

Câu 12. Trong những câu sau, câu như thế nào không phải định lí?

A. Ví như hai góc đều nhau thì chúng đối đỉnh;

B. Giả dụ hai góc kề bù thì toàn bô đo của chúng bằng 180°;

C. Nếu như hai góc bù nhau thì toàn bô đo của chúng bằng 180°;

D. Trường hợp hai góc đối đỉnh thì chúng bằng nhau.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Viết công dụng của biểu thức 11615:0,2528 dưới dạng lũy thừa của 14.

b) mang lại a = 0,16951695….

i) Số a liệu có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn tốt không? chỉ ra rằng chu kì rồi viết gọn nếu như a là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

ii) làm cho tròn số a cùng với độ và đúng là 0,05.

Bài 2. (1,5 điểm) Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau (tính hợp lý và phải chăng nếu có thể):

a) 23−1−13−53−1;

b) 13+16.111−12:1−112;

c) −25213−8117+1213+−2517.

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) 120−x−85=110;

b) 7,2 : <41 – (2x – 5)> = 23.5;

c) |5 – 2x| = 4.

Bài 4. (0,5 điểm) Vẽ tia phân giác Oz của x
Oy^=150°.

Bài 5. (1,5 điểm) Cho những đường thẳng xx’, yy’, zz’, tt’ cắt nhau như hình vẽ bên dưới đây:

*

a) Vẽ lại hình và viết đưa thiết, kết luận của bài bác toán.

b) chứng minh xx’ // yy’.

c) tra cứu số đo a, b.

Bài 6. (0,5 điểm) Trong tiết học môn Toán của lớp Minh, cô giáo giới thiệu một câu đố như sau:

Trên một tờ giấy cất 64 ô vuông, theo thiết bị tự ô vuông tự trái sang yêu cầu rồi từ bên trên xuống dưới, theo thứ tự điền các số 12, 14, 18,.... (như hình vẽ) đến khi nào điền kín đáo tất cả những ô vuông. đối chiếu tổng quý hiếm của 64 ô vuông kia với số 1.

*

Em hãy giúp chúng ta trong lớp Minh giải câu đố của cô ấy giáo.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị loài kiến thức

Mức độ kiến thức, tài năng cần kiềm tra, tiến công giá

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số hữu tỉ

(14 tiết)

Tập hợp các số hữu tỉ. Sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính.

3

(0,5đ)

1

(0,25đ)

4

Các phép toán với số hữu tỉ

1

(0,5đ)

4

(2 đ)

1

(0,5đ)

2

Số thực

(10 tiết)

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học

2

(0,5đ)

1

(1đ)

3

Tập hợp những số thực

2

(0,5đ)

2

(1 đ)

3

Góc và mặt đường thẳng tuy nhiên song

(11 tiết)

Góc ở trong phần đặc biệt. Tia phân giác của một góc

2

(0,5đ)

1

(0,5đ)

3

Dấu hiệu nhận thấy và tính chất hai mặt đường thẳng tuy vậy song. Tiên đề Euclid.

1

(0,25đ)

2

(1 đ)

Định lí và minh chứng định lí

1

(0,25đ)

1

(0,5đ)

Tổng: Số câu

Điểm

11

(2,75đ)

1

(0,5đ)

1

(0,25đ)

2

(1,5đ)

0

(0 đ)

9

(4,5đ)

0

(0 đ)

1

(0,5đ)

10

Tỉ lệ

32,5%

1,75%

45%

5%

Tỉ lệ chung

50%

50%

B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

STT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ loài kiến thức, tài năng cần kiềm tra, tiến công giá

Số câu hỏi theo nấc độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Số hữu tỉ

Tập hợp các số hữu tỉ. Máy tự tiến hành các phép tính.

Nhận biết:

- nhận thấy được số hữu tỉ.

- nhận thấy được tập hợp các số hữu tỉ ℚ.

- nhận thấy được số đối của số hữu tỉ.

- phân biệt được lắp thêm tự trong tập thích hợp số hữu tỉ.

3

(TN1,TN2, TN3)

Thông hiểu:

- biểu diễn số hữu tỉ bên trên trục số.

1

(TN4)

Vận dụng:

- đối chiếu hai số hữu tỉ.

Các phép toán với số hữu tỉ

Thông hiểu:

- bộc lộ được phép tính lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên của một vài hữu tỉ và một vài tính hóa học của phép tính đó (tích và thương của nhị lũy thừa thuộc cơ số, lũy thừa của lũy thừa).

- biểu hiện được sản phẩm tự thực hiện phép tính, quy tắc vết ngoặc, quy tắc gửi vế vào tập hòa hợp số hữu tỉ.

1

(TL1a)

Vận dụng:

- triển khai được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập phù hợp số hữu tỉ.

- áp dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, bày bán của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc vết ngoặc với số hữu tỉ trong giám sát và đo lường (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một giải pháp hợp lí).

- giải quyết được một vài vấn đề trong thực tế (đơn giản, thân quen thuộc) gắn thêm với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan chuyển động trong vật lí, đo đạc, …).

4

(TL2a, TL2b, TL3a, TL3b)

Vận dụng cao:

- xử lý được một số vấn đề trong thực tế (phức hợp, xa lạ thuộc) gắn thêm với những phép tính về số hữu tỉ.

- Tính được tổng hàng số có quy luật.

(TL6)

2

Số thực

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học

Nhận biết:

- nhận biết số thập phân hữu hạn với số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- nhận thấy số vô tỉ.

- nhận biết căn bậc nhị số học của một vài không âm.

2

(TN5, TN6)

Thông hiểu:

- diễn đạt được phương pháp viết chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Tính quý giá (đúng hoặc ngay sát đúng) căn bậc nhị số học của một số trong những nguyên dương bằng máy vi tính cầm tay

- làm tròn số địa thế căn cứ vào độ đúng mực cho trước.

1

(TL1b)

Tập hợp những số thực

Nhận biết:

- nhận ra số thực, số đối với giá trị tuyệt đối của số thực.

- nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.

2

(TN7, TN8)

Thông hiểu:

- màn trình diễn số thực trên trục số vào trường đúng theo thuận lợi.

Vận dụng:

- so sánh hai số thực.

- áp dụng các đặc điểm và quy tắc để thực hiện các phép tính với số thực (tương tự như số hữu tỉ).

2

(TL2c, TL3c)

3

Góc và con đường thẳng tuy vậy song

Góc tại đoạn đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Nhận biết:

- nhận ra hai góc kề bù, nhì góc đối đỉnh.

- nhận ra tia phân giác của một góc.

2

(TN9, TN10)

Vận dụng:

- Vẽ tia phân giác của một góc bởi dụng cầm cố học tập.

- Tính được số đo góc phụ thuộc vào tính chất của các góc tại đoạn đặc biệt.

- Tính được số đo góc phụ thuộc tính hóa học của tia phân giác.

1

(TL4)

Dấu hiệu phân biệt và đặc điểm hai mặt đường thẳng tuy vậy song. định đề Euclid.

Nhận biết:

- Nhận biết các góc tạo do một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

- nhận thấy cách vẽ hai đường thẳng tuy nhiên song.

- nhận biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

1

(TN11)

Thông hiểu:

- trình bày dấu hiệu nhận biết hai con đường thẳng tuy vậy song trải qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

- tế bào tả một số tính chất của hai đường thẳng tuy nhiên song.

Vận dụng:

- chứng tỏ hai mặt đường thẳng tuy vậy song.

- Tính số đo của góc tạo thành bởi hai tuyến phố thẳng song song.

2

(TL5b, TL5c)

Định lí và chứng tỏ định lí

Nhận biết:

- Nhận biết một định lí, đưa thiết, kết luận của định lí.

3

(TN12, TL5a)

Vận dụng:

- có tác dụng quen với chứng minh định lí.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng nhất:

Nếu a ∈ℤ thì

A. A ∈ ℝ;

B. A ∈ℚ;

C. Cả A và B đông đảo đúng.

D. Cả A với B đa số sai.

Câu 2. Trong những số sau, số làm sao không phải là số đối của số −32?

A. 1,5;

B. 1510;

C. ‒1,5;

D. ‒(‒1,5).

Câu 3. Cho những số hữu tỉ sau −1217;−317;−117;−917. Chuẩn bị xếp những số bên trên theo đồ vật tự giảm dần ta được:

A. −1217;−317;−117;−917;

B. −117;−317;−917;−1217;

C. −317;−1217;−117;−917;

D. −1217;−917;−317;−117.

Câu 4. Điểm A bên trên trục số trong hình vẽ tiếp sau đây biểu diễn số hữu tỉ nào?

*

A. −15;

B. −25;

C. −35;

D. −45.

Câu 5. Trong các số tiếp sau đây số như thế nào là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn:

A. 1,(3);

B. 1,2(21);

C. 1,11111…;

D. 2,64575…

Câu 6. Căn bậc hai số học của số a ko âm là:

A. A;

B. −a;

C. A với −a;

D. Không tồn tại đáp án.

Câu 7. đến x = -12. Tính |x + 2|.

A. 10;

B. -10;

C. 12;

D. -12.

Câu 8. Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. Chỉ tất cả một cực hiếm x thỏa mãn x2 = 3 được màn trình diễn bởi điểm nằm trước điểm 0, giải pháp 0 một đoạn bởi 3 trên trục số;

B. Chỉ bao gồm một quý hiếm x thỏa mãn x2 = 3 được màn trình diễn bởi điểm ở sau điểm 0, phương pháp 0 một đoạn bởi 3 bên trên trục số;

C. Bao gồm hai giá trị x thỏa mãn nhu cầu x2 = 3 được biểu diễn bởi nhị điểm, một điểm ở trước với một điểm nằm sau điểm 0, nhì điểm đều bí quyết điểm 0 một khoảng bằng 3 bên trên trục số;

D. Không tồn tại giá trị như thế nào của x thỏa mãn nhu cầu x2 = 3.

Câu 9. Cho hình vẽ sau:

*

Số cặp góc kề bù (không nhắc góc bẹt) tất cả trong mẫu vẽ trên là

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. mang lại x
Oy^=120°, tia Ot là tia phân giác của góc x
Oy. Số đo góc x
Ot là:

A.120°;

B. 80°;

C. 60°;

D.150°.

Câu 11. Qua điểm A nằm đi ngoài đường thẳng x, ta vẽ hai đường thẳng qua A và tuy vậy song với x thì:

A. Hai tuyến đường thẳng kia trùng nhau;

B. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau trên A;

C. Hai đường thẳng tuy nhiên song;

D. Hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Câu 12. mang lại định lí sau: “Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng minh bạch và trong những góc chế tác thành bao gồm một cặp góc so le trong cân nhau thì hai đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.”

*

Giả thiết và kết luận cho định lí trên là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Biết biểu thức 68 . 125 viết được dưới dạng 2a . 3b. Tính a – b.

b) cho a = 99 = 9,94987471… cùng b = 5,(123).

i) hai số b là số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn tốt số vô tỉ? tìm chữ số thập phân sản phẩm công nghệ năm của số b.

ii) Ước lượng tích của a và b.

Bài 2. (1,5 điểm) Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau (tính phù hợp nếu tất cả thể):

a) 24+8.−22:120−122.4+−22;

b) 12023.−79+20222023.−79+79;

c) −123−0,252+83−4916+32.

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) x−14:12=−85; b) 132x−1=1243; c)

*
- 2 = -14.

Bài 4. (2,0 điểm)

Cho tía đường trực tiếp a, b, c như hình vẽ sau:

*

Biết A^1=2B^1 và A^1, B^1 là nhị góc bù nhau.

a) Viết giả thiết và kết luận của bài toán.

b) Tính số đo A^1, B^1, trường đoản cú đó chứng minh a // b.

c) Tia phân giác của góc A1 cắt đường trực tiếp b trên C. Tính số đo góc ACB.

Bài 5. (0,5 điểm) Tính cực hiếm của biểu thức:

H=3850+920−1130+1342−1556+1772−...+1979702−1999900.

A. Form MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

STT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiềm tra, tiến công giá

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số hữu tỉ

(14 tiết)

Tập hợp các số hữu tỉ. đồ vật tự tiến hành các phép tính.

3

(0,5đ)

1

(0,25đ)

4

Các phép toán cùng với số hữu tỉ

1

(0,5đ)

4

(2 đ)

1

(0,5đ)

2

Số thực

(10 tiết)

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

2

(0,5đ)

1

(1đ)

3

Tập hợp các số thực

2

(0,5đ)

2

(1 đ)

3

Góc và đường thẳng tuy vậy song

(11 tiết)

Góc ở chỗ đặc biệt. Tia phân giác của một góc

2

(0,5đ)

1

(0,5đ)

3

Dấu hiệu nhận thấy và đặc thù hai con đường thẳng tuy nhiên song. Tiên đề Euclid.

1

(0,25đ)

2

(1đ)

Định lí và minh chứng định lí

1

(0,25đ)

1

(0,5đ)

Tổng: Số câu

Điểm

11

(2,75đ)

1

(0,5đ)

1

(0,25đ)

2

(1,5đ)

0

(0 đ)

9

(4,5đ)

0

(0 đ)

1

(0,5đ)

10

Tỉ lệ

32,5%

1,75%

45%

5%

Tỉ lệ chung

50%

50%

B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

STT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ loài kiến thức, năng lực cần kiềm tra, tiến công giá

Số câu hỏi theo nấc độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Số hữu tỉ

Tập hợp những số hữu tỉ. Sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính.

Nhận biết:

- phân biệt được số hữu tỉ.

- nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ ℚ.

- nhận thấy được số đối của số hữu tỉ.

- nhận ra được thứ tự vào tập hòa hợp số hữu tỉ.

3

(TN1,TN2, TN3)

Thông hiểu:

- màn biểu diễn số hữu tỉ bên trên trục số.

1

(TN4)

Vận dụng:

- đối chiếu hai số hữu tỉ.

Các phép toán với số hữu tỉ

Thông hiểu:

- miêu tả được phép tính lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên của một trong những hữu tỉ và một số trong những tính chất của phép tính đó (tích và thương của nhì lũy thừa thuộc cơ số, lũy quá của lũy thừa).

- diễn đạt được thiết bị tự tiến hành phép tính, quy tắc lốt ngoặc, quy tắc gửi vế vào tập vừa lòng số hữu tỉ.

1

(TL1a)

Vận dụng:

- tiến hành được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân tách trong tập vừa lòng số hữu tỉ.

- vận dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân so với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc cùng với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính cấp tốc một biện pháp hợp lí).

- giải quyết và xử lý được một trong những vấn đề trong thực tế (đơn giản, thân quen thuộc) lắp với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: những bài toán liên quan vận động trong thiết bị lí, đo đạc, …).

4

(TL2a, TL2b, TL3a, TL3b)

Vận dụng cao:

- xử lý được một số trong những vấn đề thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc) lắp với các phép tính về số hữu tỉ.

- Tính được tổng hàng số có quy luật.

(TL5)

2

Số thực

Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học

Nhận biết:

- nhận ra số thập phân hữu hạn với số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- nhận thấy số vô tỉ.

- nhận biết căn bậc nhì số học của một trong những không âm.

2

(TN5, TN6)

Thông hiểu:

- trình bày được bí quyết viết chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Tính cực hiếm (đúng hoặc sát đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay

- có tác dụng tròn số căn cứ vào độ đúng mực cho trước.

1

(TL1b)

Tập hợp các số thực

Nhận biết:

- phân biệt số thực, số đối và giá trị hoàn hảo nhất của số thực.

- nhận thấy thứ tự trong tập hợp những số thực.

Xem thêm: Tổng hợp truyện ngoạn vật táng chí chap 1, truyện tranh đam mỹ

2

(TN7, TN8)

Thông hiểu:

- biểu diễn số thực bên trên trục số trong trường phù hợp thuận lợi.

Vận dụng:

- đối chiếu hai số thực.

- áp dụng các đặc điểm và luật lệ để thực hiện các phép tính với số thực (tương tự như số hữu tỉ).

2

(TL2c, TL3c)

3

Góc và con đường thẳng song song

Góc ở trong phần đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Nhận biết:

- nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.

- nhận ra tia phân giác của một góc.

2

(TN9, TN10)

Vận dụng:

- Vẽ tia phân giác của một góc bởi dụng thay học tập.

- Tính được số đo góc phụ thuộc tính chất của các góc ở đoạn đặc biệt.

- Tính được số đo góc dựa vào tính hóa học của tia phân giác.

2

(TL4b, TL4c)

Dấu hiệu phân biệt và đặc điểm hai con đường thẳng song song. Tiên đề Euclid.

Nhận biết:

- Nhận biết những góc tạo do một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

- nhận ra cách vẽ hai đường thẳng tuy vậy song.

- nhận thấy tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

1

(TN11)

Thông hiểu:

- diễn đạt dấu hiệu nhận ra hai con đường thẳng tuy vậy song trải qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

- mô tả một số tính hóa học của hai tuyến đường thẳng song song.

Vận dụng:

- chứng minh hai mặt đường thẳng tuy nhiên song.

- Tính số đo của góc tạo ra bởi hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.

1

2

(TL4b, TL4c)

Định lí và chứng minh định lí

Nhận biết:

- Nhận biết một định lí, trả thiết, kết luận của định lí.

3

(TN12, TL4a)

Vận dụng:

- làm cho quen với chứng minh định lí.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (3,0 điểm)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

A. ℝ ⊂ ℤ;

B. ℝ ⊂ ℕ;

C. ℚ ⊂ ℤ;

D. ℤ ⊂ ℚ.

Câu 2. Chọn xác minh sai:

A. Số đối của số –3,5 có giá trị là 3,5;

B. Số đối của số –3,5 có mức giá trị là 72;

C. Số đối của số –3,5 có mức giá trị là 72;

D. Số đối của số –3,5 có giá trị là 312.

Câu 3. Nhiệt nhiệt độ chảy của một trong những kim nhiều loại được cho trong bảng:

Tên kim loại

Sắt

(Fe)

Thuỷ ngân

(Hg)

Magie

(Mg)

Natri

(Na)

Wolfram

(W)

Nhiệt nhiệt độ chảy (℃)

1538

–38,83

650

97,72

3410

Sắp xếp những kim các loại trên theo nhiệt độ nóng chảy tăng nhiều là

A. Na; Hg; Mg; Fe; W;

B. Fe; Na; Hg; Mg; W;

C. Hg; Mg; Fe; Na; W;

D. Hg; Na; Mg; Fe; W.

Câu 4. Trong những điểm M, N, phường được màn biểu diễn trên trục số thì điểm nào biểu diễn số hữu tỉ âm?

*

A. Điểm M;

B. Điểm N;

C. Điểm P;

D. Điểm O.

Câu 5. Trong những số sau đây số như thế nào là số vô tỉ:

A. 0,23;

B. 1,234567…;

C. 1,33333…;

D. 12.

Câu 6. (−3)2 bằng:

A. 3;

B. –3;

C. 9;

D. –9.

Câu 7. Số có mức giá trị hay đối bé dại nhất trong những số 2; −3; 2; -3 là:

A. 2;

B. −3;

C. 2;

D. −3.

Câu 8. Kết trái của phép tính (−0,2)10.1−5 với a=−15 được viết bên dưới dạng lũy vượt của a là:

A. A8;

B. A9;

C. A10;

D. A11.

Câu 9. Cho mẫu vẽ sau, xác minh nào tiếp sau đây sai?

*

A. X
By^ và y
Bz^ là nhị góc kề nhau;

B. X
By^ với y
Bz^ là hai góc bù nhau;

C. X
By^ cùng y
Bz^ là hai góc kề bù;

D. X
By^ với y
Bz^ là nhị góc đối đỉnh.

Câu 10.Tia Ob là phân giác của a
Oc^ trong mẫu vẽ nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 11. Cho bố điểm A, B, C. Qua đỉnh A vẽ mặt đường thẳng a tuy nhiên song với BC. Qua đỉnh C vẽ mặt đường thẳng b tuy nhiên song cùng với AB. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường trực tiếp b?

A. 1 mặt đường thẳng a, 1 con đường thẳng b;

B.1 con đường thẳng a, 2 con đường thẳng b;

C.2 đường thẳng a, 1 mặt đường thẳng b;

D.2 con đường thẳng a, 2 mặt đường thẳng b.

Câu 12. Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng khác nhau cùng vuông góc với một mặt đường thẳng khác thì chúng tuy vậy song với nhau” (hình vẽ). Trả thiết của định lí là

*

A. A // b;

B. A ⊥ c;

C. B ⊥ c;

D. Cả B với C.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)Tính giá trị của những biểu thức sau (tính hợp lý nếu tất cả thể):

a) 1711−65−1611+265;

b) 7−12−54:5−23−16;

c) 0,25.0,330,27.0,34;

d) 27.35+25.47 +

*
: 43

Bài 2. (1,5 điểm)Tìm x, biết:

a) x+12=−67;

b) |x + 25| = 0;

c) x−122=116.

Bài 3. (1,0 điểm)Một quần thể vườn hình vuông có diện tích 200 m2. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh của khu vườn với độ đúng mực 0,005.

Bài 4. (2,0 điểm)Cho hình mẫu vẽ sau:

*

Biết b // c và d
Aa^=d
Bb^=60°.

a) Viết mang thiết và tóm lại của bài toán.

b) Tính số đo góc C1.

b) minh chứng a // c.

Bài 4. (0,5 điểm)Tính quý giá của biểu thức:

A=−13+132−133+134−...+1350−1351

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (3,0 điểm)

Câu 1. Số nào dưới đây không buộc phải là số hữu tỉ ?

A. 30;

B. 2;

C. 0,5;

D. 457.

Câu 2. Chọn khẳng định đúng:

A. Số 0 không có số đối;

B. Phần đa số hữu tỉ đều phải có một số đối;

C. Số đối của số hữu tỉ ab là số hữu tỉ ba;

D. Toàn bộ đều đúng.

Câu 3. Số hữu tỉ nào dưới đây nằm thân −23 và16 bên trên trục số?

A. −16;

B. 13;

C. −43;

D. 23.

Câu 4. Giá trị của biểu thức 8.(23)4 là

A. 214;

B. 210;

C. 215;

D. 213.

Câu 5. Số 0,(29) bằng số nào dưới đây?

A. 0,2

B. 0,92

C. 0,2(92)

D. 0,2(29)

Câu 6. Tính 25−9 bằng

A. 4;

B. 3;

C. 1;

D. 5.

Câu 7. Giá trị của |−25 + 11.3| − |−2| là

A. −25

B. 25

C. 6

D. −6

Câu 8. Cho A = 3 cùng B = 12. Mệnh đề như thế nào đúng?

A. A > B;

B. A

C. A = B;

D. A ≤ B.

Câu 9. Cho các xác định sau:

(I) hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

(II) hai góc đều bằng nhau thì đối đỉnh.

(III) nhì góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

Số xác minh đúng là:

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 10. Xét bài toán: "Cho a
Oc^=140°. Nêu cách dựng tia phân giác của a
Oc^ bởi thước đo góc". Hãy sắp xếp một cách hợp lý các câu tiếp sau đây để có lời giải của bài toán trên.

(I) Tính a
Oc^2=140°2=70°.

(II) dùng thước nối từ bỏ đỉnh của góc cho tới điểm đã lưu lại ta được tia phân giác.

(III) Đặt trọng tâm của thước đo góc trùng cùng với đỉnh O làm sao để cho một cạnh của thước đo trùng cùng với cạnh Oc.

(IV)Dựng góc a
Oc^=140°.

(V) Đánh vết điểm chỉ vạch 70°.

Sắp xếp nào sau đây đúng?

A. (III) – (V) – (I) – (II) – (IV);

B. (III) – (I) – (V) – (II) – (IV);

C. (IV) – (III) – (I) – (V) – (II);

D. (IV) – (III) – (I) – (II) – (V).

Câu 11. Cho hình vuông vắn ABCD. Vẽ con đường thẳng a đi qua B và song song với AC. Vẽ được bao nhiêu đường trực tiếp a?

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. Vô số.

Câu 12. Một định lí được minh họa vì chưng hình vẽ:

*

Định lí có giả thiết và tóm lại như sau:

*

Định lí được phát biểu thành lời là:

A. Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song thì nhì góc bất kỳ bằng nhau;

B. Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một đường thẳng thứ cha và trong các góc tạo ra thành có một cặp góc so le trong đều bằng nhau nhau thì hai đường thẳng đó song song;

C. Trường hợp một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song thì hai góc so le trong bởi nhau;

D. Nếu một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng song song thì nhì góc đồng vị có tổng bằng 180°.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)Tính giá trị của những biểu thức sau (tính phải chăng nếu bao gồm thể):

a) 395+94−95−54+67;

b) −175.(−7)5−20220;

c) 12023.−67+20222023.−67+67;

d) 3.19+3.0,012.

Bài 2. (1,5 điểm)Tìm x, biết:

a) 32−x:−143=−67;

b) 182x: 13x = 196;

c) |x-25| = 0

Bài 3. (1,0 điểm)Biết rằng bình phương độ dài đường chéo cánh của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Biết kích thước màn hình của một chiếc ti vi bằng độ nhiều năm đường chéo màn hình (tính theo inch, 1 inch ≈ ≈ 2,54 cm).

Màn hình của một dòng tivi tất cả chiều nhiều năm là 70 cm, chiều rộng lớn là 41 cm. Hãy tính kích thước màn hình của chiếc tv đó (làm tròn công dụng đối với đơn vị cm với độ đúng đắn 0,05 và so với đơn vị inch có tác dụng tròn mang đến hàng đối kháng vị).

Bài 4. (2,0 điểm)Cho cha điểm A, B, C sao cho ABC^=70°. Vẽ tia phân giác Bx của ABC^, giảm AC trên F. Bên trên cạnh AB đem điểm E làm sao cho BFE^=35°.

Vn
Doc reviews tới các bạn 17 Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm học tập 2022 - 2023 cỗ 3 sách new Chân trời sáng tạo Kết nối tri thức, Cánh diều, có không thiếu đáp án, ma trận và bản đặc tả kỹ thuật. Bộ đề thi Toán 7 đã có được phân loại rõ ràng đề thi của từng sách nên thầy cô và chúng ta học sinh rất thuận lợi để theo dõi. Đây là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành riêng cho thầy cô trong quy trình ra đề thi, cũng như cho những em học viên làm quen các dạng đề soát sổ Toán 7 không giống nhau. Mời các bạn tải về để xem tương đối đầy đủ trọn cỗ cả 17 đề thi của cả 3 sách.


1. Đề thi giữa kì 1 Toán 7 Chân trời sáng sủa tạo

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1. (NB) trong các phân số sau, phân số nào trình diễn số hữu tỉ

*

Câu 2. (NB) Số đối của

*

Câu 3. (NB) Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án sau

A. 0,6 ∈ N

B. 0,6 ∈ Q

C. 0,6 ∈ I

D. 0,6 ∈ Z

Câu 4. (NB) Cách sắp xếp nào sau đó là đúng

 

 

Câu 5. (TH) Số

*
được trình diễn trên trục số do hình vẽ nào dưới đây?


 

 

Câu 6. (TH) công dụng của là

Câu 7. (NB) Hình vỏ hộp chữ nhật gồm mấy đỉnh?

A. 4 đỉnh.

B. 6 đỉnh.

C. 8 đỉnh .

D. 12 đỉnh.

Câu 8. (NB) Hình vỏ hộp chữ nhật có mấy cạnh ?

A. 12 cạnh.

B. 8 cạnh.

C.6 cạnh.

D. 4 cạnh.

Câu 9. (TH) Thể tích của hình lập phương bao gồm cạnh là 3 cm là

A. 9.

B. 12 .

C. 27.

D. 27 .

Câu 10. (NB) Hình lăng trụ đứng tam giác bao gồm số mặt bên là

A. 2 mặt.

B. 3 mặt.

C. 4 mặt.

D. 5 mặt.

Câu 11. (NB) Hình lăng trụ đứng tứ giác tất cả số mặt đáy là.

A. 8.

B. 6.

C. 4.

D. 2.

Câu 12. (TH) Diện tích bao bọc của hình lăng trụ đứng tam giác đều có cạnh lòng là 4 cm, chiều cao 5 centimet là

A. đôi mươi cm2.

B. 40 cm2.

C. 60 cm2.

D. 80 cm2.

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1. (NB) (1,0 điểm) Nêu quan niệm số hữu tỉ? cho 2 ví dụ về số hữu tỉ?

Câu 2. (VD) (1,0 điểm) So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

a.

*
*


b - 0,6 và

*

Câu 3. (3,0 điểm) tiến hành phép tính

Câu 4. (TH) (1,0 điểm) diện tích s toàn phần của hình lập phương là 216 cm2. Thể tích của nó là từng nào ?

Câu 5. (VD) (1,0 điểm) Thùng đựng của một máy giảm cỏ gồm dạng lăng trụ đứng tam giác. Hãy tính diện tích của thùng .

Đáp án đề khám nghiệm giữa kì 1 Toán 7 CTST

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

C

B

A

A

B

C

A

D

B

D

C

II. Trường đoản cú luận


Ma trận đề thi thân kì 1 Toán 7

TT

(1)

Chương/Chủ đề

(2)

Nội dung/đơn vị loài kiến thức

(3)

Mức độ tiến công giá

(4-11)

Tổng % điểm

(12)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số hữu tỉ

Số hữu tỉ cùng tập hợp những số hữu tỉ. đồ vật tự trong tập hợp những số hữu tỉ

4

1

1

0,25đ

 

 

2

 

 

8

32,5

Các phép tính với số hữu tỉ

 

 

1

0,25đ

3

 

1

 

 

5

32,5

2

Các hình khối vào thực tiễn

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

2

0,5đ

 

1

0,25đ

1

 

 

 

 

4

17,5

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

2

0,5đ

 

1

0,25đ

 

 

1

 

 

4

17,5

Tổng

8

1

4

4

4

21

10đ

Tỉ lệ %

30%

40%

30%

0%

100

Tỉ lệ chung

70%

30%

100


Bản đặc tả đề thi thân kì 1 Toán 7

<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị loài kiến thức

Mức độ đánh giá

Số thắc mắc theo nấc độ dấn thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Số hữu tỉ

Số hữu tỉ cùng tập hợp những số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp những số hữu tỉ

Nhận biết

Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.

nhận thấy được tập hợp những số hữu tỉ.

phân biệt được số đối của một số trong những hữu tỉ.

– nhận thấy được trang bị tự vào tập hợp những số hữu tỉ.

 

4 (TN1, 2, 3, 4)

1(TL1)

 

 

 

Thông phát âm

– màn trình diễn được số hữu tỉ bên trên trục số.

 

1(TN 5)

 

 

 

Vận dụng

– đối chiếu được hai số hữu tỉ.

 

 

2

(TL2a, b)

 

Các phép tính với số hữu tỉ

Thông gọi

Mô tả được phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một số hữu tỉ và một trong những tính hóa học của phép tính kia (tích cùng thương của nhì luỹ thừa cùng cơ số, luỹ quá của luỹ thừa).

– biểu thị được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc vết ngoặc, quy tắc gửi vế trong tập hợp số hữu tỉ.

 

1(TN 6)

3(TL3a, b, c)

 

 

Vận dụng

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập phù hợp số hữu tỉ.

Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, bày bán của phép nhân so với phép cộng, quy tắc lốt ngoặc cùng với số hữu tỉ trong giám sát và đo lường (tính viết cùng tính nhẩm, tính cấp tốc một cách hợp lí).

– giải quyết và xử lý được một số sự việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ. (ví dụ: các bài toán tương quan đến chuyển động trong thứ lí, trong đo đạc,...).

 

 

1(TL3d)

 

Vận dụng cao:

– giải quyết và xử lý được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.

2

 

Các hình khối vào thực tiễn

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

 

Nhận biết

Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2

(TN 7, 8)

 

 

 

Thông hiểu

– xử lý được một số vấn đề thực tiễn lắp với việc tính thể tích, diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích bao quanh của một trong những đồ vật rất gần gũi có hình trạng hộp chữ nhật, hình lập phương,...).

 

1(TN 9)

1(TL4)

 

 

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Nhận biết

Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt dưới là song song; các mặt bên đều là hình chữ nhật, ...)

2(TN10, 11)

 

 

 

Thông hiểu

– tạo thành lập được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

Tính được diện tích s xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

– xử lý được một số vấn đề thực tiễn thêm với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của một lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích bao quanh của một vài đồ vật thân quen có dạng lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác,...).

 

1(TN12)