MẠCH ĐIỆN SONG SONG: CÔNG THỨC ĐOẠN MẠCH SONG SONG SONG, ĐOẠN MẠCH SONG SONG LÀ GÌ

Đối với đoạn mạch tuy nhiên song, năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng những điện thay đổi phần như đoạn mạch thông liền không?


Bài viết này sẽ mang đến biết: bí quyết tính điện trở tương đương, hiệu điện cụ U và cường độ chiếc điện I của đoạn mạch tuy nhiên song viết như thế nào?

I. Cường độ cái điện với hiệu điện cụ trong đoạn mạch tuy nhiên song

1. Ghi nhớ lại kỹ năng và kiến thức lớp 7 về I và U của mạch song song

• trong đoạn mạch tất cả hai đèn điện mắc song song

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bởi tổng những cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện ráng giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nuốm giữa nhì đầu từng mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc tuy vậy song

*

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thành phần nghịch với năng lượng điện trở đó:

 

*

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

- bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song có hai năng lượng điện trở R1, R2 là:

*
*

Như vậy, Đối cùng với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự bằng tổng những nghịch đảo của từng điện đổi thay phần.

Bạn đang xem: Công thức đoạn mạch song song

- không ngừng mở rộng đoạn mạch tất cả n điện trở mắc tuy nhiên song, ta gồm công thức tính điện trở tương đương như sau:

 

*
 

> lưu giữ ý: Vôn kế gồm điện trở Rv rất cao so với năng lượng điện trở của đoạn mạch yêu cầu đo hiệu điện nắm và được mắc tuy nhiên song với mạch đó, đề nghị dòng năng lượng điện chạy qua vôn kế có cường độ không đáng kể. Bởi vì đó, lúc tính điện trở tương tự của đoạn mạch này có thể bỏ qua số hạng 

*
.

III. Vận dụng

* Câu C4 trang 15 SGK đồ gia dụng Lý 9: Trong phòng học đang thực hiện một đèn dây tóc với một quạt trần có cùng hiệu điện nắm định nấc 220V. Hiệu điện chũm của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng dùng đều phải có công tắc và mong chì bảo đảm an toàn riêng. 

- Đèn cùng quạt được mắc nạm nào vào nguồn để chúng chuyển động bình thường?

- Vẽ sơ thứ mạch năng lượng điện đó. đến kí hiêu sơ trang bị của quạt điện là: 

*

- nếu như đèn không vận động thì quạt có hoạt động không? vị sao?

> Lời giải:

- Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng chuyển động bình thường.

- Sơ thiết bị mạch năng lượng điện như hình sau:

*

- trường hợp đèn không vận động thì quạt vẫn chuyển động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện rứa đã cho.

* Câu C5 trang 16 SGK vật Lý 9: Cho hai năng lượng điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ trang bị hình 5.2a (SGK).

*
- Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- trường hợp mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

So sánh năng lượng điện trở kia với mỗi điện vươn lên là phần 


> Lời giải:

Theo phương pháp tính điện trở tương đương (gồm R1 với R2) của đoạn mạch nối tiếp ta có:

*

- liên tục vận dụng phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương (gồm R12 và R3) của đoạn mạch nối liền ta có:

*

⇒ Điện trở tương tự Rtd nhỏ dại hơn từng điện biến chuyển phần.

Xem thêm: Tình huống truyện chiếc lược ngà (3 mẫu), tình huống truyện chiếc lược ngà

Trên đây là nội dung về mạch điện tuy vậy song, sau khi học ngừng bài này các em đã biết công thức tính năng lượng điện trở tương tự Rtđ trong đoạn mạch thông liền và lưu giữ lại các công thức tính hiệu điện chũm U và cường độ mẫu điện I trong mạch tiếp liền này.

* các ý chính cần nhớ trong bài này: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy vậy SONG:

1- Cường độ cái điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ chiếc điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2

2- Hiệu điện nắm giữa nhị đầu đoạn mạch tuy vậy song bằng hiệu điện chũm giữa nhì đầu từng đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

I. Cường độ cái điện và hiệu điện ráng trong đoạn mạch song song

1. Kỹ năng và kiến thức lớp 7

Trong đoạn mạch bao gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp:

Cường độ loại điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ mẫu điện chạy qua các mạch rẽ:

(I=I_1+I_2)(1)

Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch hiệu điện cụ giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ:

(U=U_1=U_2)(2)

2. Đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song

*

Các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song.

Đối cùng với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở(R_1,R_2)mắc tuy nhiên song, cường độ dòng điện chạy quamỗi điện trở tỉ lệ nghịchvới năng lượng điện trở đó.

(dfracI_1I_2=dfracR_2R_1)

II. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song

Công thức tính điện trở tương đương củađoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở(R_1,R_2)mắc tuy vậy song là:

(dfrac1R_tđ=dfrac1R_1+dfrac1R_2)

Từ đó suy ra:

(R_tđ=dfracR_1R_2R_1+R_2)

Kết luận: Đối cùng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy vậy song thì nghịch hòn đảo của điện trở tương đương bằng tổng những nghịch đảo của từng điện đổi thay phần.

Mở rộngvới đoạn mạch bao gồm nhiều điện trở(R_1,R_2,...R_n)mắc song song

(I=I_1+I_2+...+I_n)

(U=U_1=U_2=...=U_n)

(dfrac1R_tđ=dfrac1R_1+dfrac1R_2+...+dfrac1R_n)


93653
93654

III. Vận dụng

Ví dụ 1: mang lại hai năng lượng điện trở(R_1=R_2=30)Ω được mắc như sơ đồ hình a.

*

a. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Ví như mắc thêm một điện trở(R_3=30)Ω vào đoạn mạch bên trên như sơ thiết bị hình b thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a, Điện trở tương tự của đoạn mạch (hình a)là:

(R_12=dfracR_1R_2R_1+R_2=dfrac30.3030+30=15)(Ω)

b. Điện trở tương đương của đoạn mạch (hình b) là:

(R_tđ=dfracR_12R_3R_12+R_3=dfrac30.1530+15=10)(Ω)

Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm(n)điện trở có giá trị(R)giống nhau mắc thông suốt thì năng lượng điện trở tương đương có mức giá trị:

(R_tđ=dfracRn)

Ví dụ 2: mang đến hai năng lượng điện trở(R_1=12)Ω và(R_2=36)Ω mắc tuy nhiên song vào một trong những đoạn mạch. Cường độ mẫu điện qua mạch chính là 2 A. Tính cường độ mẫu điện qua mỗi điện trở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *