CHO HƠI NƯỚC ĐI QUA THAN NÓNG ĐỎ ĐƯỢC HỖN HỢP KHÍ G

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho khá nước đi qua than lạnh đỏ, chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tính năng hết cùng với Cu
O (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan tổng thể Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là

A.

Bạn đang xem: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

57,15%

B. 14,28%

C. 28,57%

D. 18,42%.


*

*

*

Quan gần kề – phân tích: Đề yêu mong là tính phần trăm thể tích của CO. Vậy dòng ta nên tìm chính là số mol của CO. Phụ thuộc sơ đồ vật ta nghĩ về tới lập hệ phương trình 3 ẩn tương xứng với số mol của tía chất. Nhưng từ sơ đồ dùng ta chỉ có thể lập được 2 hệ phương trình vậy thì thiết yếu giải được bằng cách này. Vậy bài tập này sẽ có gì đó đặc biệt quan trọng hoặc là phải biện luận. Khi viết phương trình phản ứng ra ta thấy:

*

Cả nhị phương trình này đều tạo nên H2. Vậy họ chỉ phải gọi 2 ẩn là hoàn toàn có thể biểu diễn được số mol của H2 theo hai ẩn đó.

Kết hợp với dữ liệu còn lại ta kiếm tìm ngay được đáp án.

Gọi a với b theo thứ tự là số mol của co và CO2 ⇒ Số mol của H2 là: n H 2 = a + 2 b

Theo đưa thiết ta có: a + b +a + 2b = 0,7 ⇔ 2a + 3b = 0,7(1)

Ta có: C u + 2 → C u 0 → C u + 2

Vậy ta sẽ làm lơ bước trung gian là Cu và coi rằng (CO cùng H2) phản ứng với HNO3 chế tạo ra thành phầm khử NO.

Áp dụng định quy định bảo toàn electron ta có:

*

Đáp án C.


Đúng(0)
Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Cho hơi nước trải qua than lạnh đỏ, nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 cùng H2. Cho toàn cục X chức năng hết cùng với Cu
O dư nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết cục bộ Y bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là: A. 18,42% B. 28,57% C. 14,28% D....
Đọc tiếp

Cho khá nước trải qua than rét đỏ, chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết cùng với Cu
O dư nung rét thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phối hợp hết toàn bộ Y bởi dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tỷ lệ thể tích khí co trong X là:

A. 18,42%

B. 28,57%

C. 14,28%

D. 57,15%


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Đáp án B

Đặt n C O p. T 1 = x m o l ; n C O 2 p T 2 = y m o l

C + H 2 O → t 0 C O + H 2 ( 1 ) x x m o l C + 2 H 2 O → t 0 C O 2 + 2 H 2 ( 2 ) y 2 y m o l C O + C u O → t 0 C u + C O 2 ( 3 ) x x m o l H 2 + C u O → t 0 C u + H 2 O ( 4 ) ( x + 2 y ) ( x + 2 y ) m o l

Hỗn đúng theo khí X bao gồm x mol CO, y mol CO2; (x+2y) mol H2

→ x + y + x+ 2y= 15,68/22,4= 0,7 mol hay 2x +3y= 0,7 mol (I)

Tổng số mol Cu là x+x+2y= 2x+ 2y mol

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO+ 4H2O (1)

Theo PT (1): n
NO= 2/3. N
Cu= 2/3 (2x+2y)= 0,4 (II)

Giải hệ (I, II) ta có: x= 0,2; y= 0,1

% V C O = % n C O = 0 , 2 0 , 7 . 100 % = 28 , 57 %


Đúng(0)
Cho hơi nước đi qua than lạnh đỏ, nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2và H2. Cho cục bộ X chức năng hết với Cu
O (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bởi dung dịch HNO3(loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là A. 57,15%. B. 14,28% C. 28,57% D....
Đọc tiếp

Cho khá nước đi qua than lạnh đỏ, chiếm được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2và H2. Cho toàn thể X tác dụng hết cùng với Cu
O (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bằng dung dịch HNO3(loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Tỷ lệ thể tích khí co trong X là

A. 57,15%.

B. 14,28%

C. 28,57%

D. 18,42%


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

n
NO = 0,4 mol; n
X = 0,7 mol

Xét tổng thể quá trình ta có chỉ bao gồm 2 vượt trình biến đổi số oxi hóa:

C0 → C+4 + 4e

N+5 + 3e → N+2

Bảo toàn e cho cả quá trình ta có: 4n
C = 3n
NO

⇒ n
C = 0,3 mol

Bảo toàn C ta có: n teo + n CO2 = n C = 0,3 mol (1)

⇒ n
H2 = 0,4 mol ⇒ n H2O = n H2 = 0,4 mol

Ta có: C + O(H2O) → CO, CO2

Bảo toàn thành phần oxi ta có: n teo + 2n
CO2 = n H2O = 0,4 mol (2)

Từ (1)(2) ⇒ n co = 0,2 mol; n CO2 = 0,1 mol

%VCO = (0,2 : 0,7) .100% = 28,57%

Đáp án C.


Đúng(0)
Cho tương đối nước trải qua than rét đỏ nhận được 15,68 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có CO, C O 2 với H 2 . Cho tổng thể X chức năng với Cu
O (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H N O 3 loãng (dư) được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Thành phần phần trăm thể tích khí co trong X là A. 57,15%. B. 14,28%. C....
Đọc tiếp

Cho khá nước trải qua than lạnh đỏ chiếm được 15,68 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả CO, C O 2 với H 2 . Cho tổng thể X tính năng với Cu
O (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H N O 3 loãng (dư) được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Thành phần tỷ lệ thể tích khí teo trong X là

A. 57,15%.

B. 14,28%.

C. 28,57%.

D. 18,42%.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn câu trả lời C

Y : C u C u O + → + H N O 3 0,4 mol NO

n C u = 3 2 . N N O = 0,6 mol

C O H 2 + O C u O → C u

n C O + n H 2 = n < O > C u O = n C u = 0,6 mol. điện thoại tư vấn n C O = x mol; n H 2 = y mol

x + y = 0,6 (1) => n C O 2 = 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

Bảo toàn C cùng H ta có: n H 2 = n H 2 O = n < O > H 2 O = 2 n C O 2 + n
CO

y = 2.0,1 + x => y – x = 0,2 mol (2)

Từ (1)(2) => x = 0,2; y = 0,4

% V C O = 0 , 2 0 , 7 .100% = 28,57%


Đúng(0)
Cho khá nước trải qua than lạnh đỏ chiếm được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp khí X tất cả CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X bội phản ứng không còn với Cu
O dư, đun cho nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hài hòa hết Y bằng dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tỉ khối của X đối với H2 là A. 7,875 B. 10,0 C. 3,9375 D....
Đọc tiếp

Cho hơi nước đi qua than rét đỏ nhận được 0,8 mol tất cả hổn hợp khí X tất cả CO, CO2 và H2. Cho toàn thể X làm phản ứng không còn với Cu
O dư, đun nóng thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Phối hợp hết Y bởi dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 0,4 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tỉ khối của X đối với H2 là

A. 7,875

B. 10,0

C. 3,9375

D. 8,0


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án A

n
Cu = 1,5n
NO = 0,6 => n
CO + n
H2 = n
Cu = 0,6

Theo định qui định bảo toàn mol electron có

*


Đúng(0)
x công dụng với Cu
O dư nung lạnh . Sau bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp chất rắn y Hòa tan hoàn toàn y bằng dung dịch HNO3 dư như chiếm được 22,4 lít NO sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở dktc tính phần trăm thể tích khí teo trong x
#Hóa học tập lớp 11
0
Hỗn hòa hợp X có Al, Fe3O4 với Cu
O, trong những số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng hỗn hợp. Mang lại 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch chứa 3,08 m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị m ngay gần nhất với mức giá trị...
Đọc tiếp

Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 với Cu
O, trong các số ấy oxi chiếm phần 25% cân nặng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch đựng 3,08 m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm m ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 8,0

B.

Xem thêm: Chị google ơi chị có người yêu chưa ? vén màn danh tính ngoài đời

9,5

C. 8,5.

D. 9,0


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn giải đáp B

*

*


Đúng(0)

cho H2O qua c nóng đỏ thu được 15,68lit hh X đktc tất cả CO, CO2,H2. Dẫn toàn cục X qua Cu
O nung lạnh được hhchất rắn Y , cho cục bộ Y pu vơi HNO3 thu được8,96 lít khí NO , sản phẩm khử duy nhất. Tính % V của teo trong X


#Hóa học tập lớp 11
3
Nguyễn Anh Duy

Giải:

(H2O+C ightarrow CO+H2)

x x x

(2H2O+C ightarrow CO2+2H2)

2y y 2y

Theo phương trình cùng theo đưa thiết ta có:(2x+3y=0,7left(1 ight)CO+Cu
O ightarrow CO2+Cu)

(H2+Cu
O ightarrow H2O+Cu)

Áp dụng bảo toàn electron ta có:(2n
CO+2n
H2=2n
Cu=3n
NO ightarrow n
CO+n
H2=0,6mol ightarrow\2x+2y=0,6left(2 ight))

Từ các phương trình (1), (2) ta có:(x=frac0,2y=0,1)

Vậy(\%CO=28,57\%)


Đúng(0)
Lê Nguyên Hạo

C + H2O →CO + H2

a a a

C + 2H2O →CO2 + 2H2

b b 2b

CO + Cu
O→Cu +CO2 a a

H2 + Cu
O→Cu +H2O

a +2b a+2b

Cu
O + H2SO4→Cu
SO4 + H2O

Cu + H2SO4→Cu
SO4 + SO2 + H2O

0,6 0,6

n SO2 = 0,6 mol, n
X = 0,7

2a + 3b = 0,7

2a + 2b = 0,6

Giải hệ: a= 0,2 mol cùng b= 0,1 mol

%VCO= 28,57


Đúng(0)

Cho dòng khí CO trải qua ống sứ đựng 0,12 mol hỗn hợp X gồm Fe
O và Fe2O3 nung nóng, nhận được 14,352 gam hỗn hợp rắn Y với 0,138 mol CO2. Phối hợp hết Y vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Giá trị của V là:

A. 0,224

B. 0,672

C. 2,285

D. 6,857


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án C

Đặt n
Fe
O= x mol; n F e 2 O 3 = y mol

→ x+y = 0,12 mol (1)

Bản chất phản ứng:

CO + Ooxit → CO2

ta có: n
O (oxit)= n C O 2 = 0,138 mol

→ m
X= m
Y+ m
O (oxit)= 14,352+ 0,138.16=16,56 gam

→ 72x + 160y= 16,56 (2)

Giải hệ (1) với (2) ta có: x= 0,03 mol; y= 0,09 mol

- quá trình cho electron:

Fe
O → Fe3++ 1e

0,03 0,03

C+2 → C+4+ 2e

0,138 0,276 mol

- quá trình nhận electron:

N+5+ 3e →NO

Theo định cơ chế bảo toàn electron:

ne cho= ne dấn → 0,03 + 0,276= 3.n
NO

→ n
NO=0,102 mol→ VNO= 2,2848 lít= 2,285 lít


Đúng(0)
Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 và H2. Cho tổng thể X bội nghịch ứng hoàn toàn với các thành phần hỗn hợp a mol Fe2O3 cùng b mol Cu
O nung nóng, sau bội nghịch ứng nhận được 25,92 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 0,5b) mol H2. Tỉ khối khá của X so với H2 là A. 15,50. B. 7,60. C. 7,65. D....
Đọc tiếp

Cho tương đối nước trải qua than lạnh đỏ, thu được 4,48 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho tổng thể X bội phản ứng hoàn toàn với tất cả hổn hợp a mol Fe2O3 cùng b mol Cu
O nung nóng, sau phản ứng chiếm được 25,92 gam tất cả hổn hợp chất rắn Y. Để khử trọn vẹn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 0,5b) mol H2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là

A. 15,50.

B. 7,60.

C. 7,65.

D. 7,75.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Đáp án D

Sơ đồ quy trình phản ứng:

C + H2O → hh X = H2; CO; CO2 || X + a mol Fe3O4; b mol Cu
O → 25,92 gam hh Y.

(2a + 0,5b) mol H2 + hh Y → Fe; Cu + H2O.

Gọi số mol CO; H2 trong X là z mol → buộc phải đúng z mol O vào oxit đề → CO2; H2O.

→ 160a + 80b = 25,92 + 16z (1). Lại sở hữu để gửi hết (3a + b) mol O trong oxit → CO2; H2O

thì đề xuất vừa đủ z + 2a + 0,5b mol hh CO; H2 → 3a + b = z + 2a + 0,5b ↔ a + 0,5b = z (2).

Từ (1) cùng (2) ta có z = 0,18 mol. Đến trên đây có 2 hướng xử lí:

cách 1: thường xuyên các bạn sẽ tìm côn trùng ràng buộc nữa thì C + H2O → co + H2 || C + 2H2O → CO2 + 2H2.

Bằng phương pháp gọi số mol C ở các pt thứu tự là x, y mol → 2x + 3y = 0,2 mol

và 2x + 2y = nhh teo + H2 0,18 mol. Giải tìm ra lời giải C. ♣.

Theo phía này có thể nhanh hơn hoàn toàn như sau: n
CO2 = 0,2 - z = 0,02 mol.

Thay vào 2 phương trình bên trên cũng ra tác dụng tương tự.

cách 2: rất có thể đi theo phía sau: nắm rõ vấn đề + rút gọn suy nghĩ, yêu cầu hình dung:

C + H2O →....→.... Cuối cùng sẽ chiếm được CO2 + H2O.

như vậy 0,18 mol O là nghỉ ngơi trong CO2 luôn luôn → bao gồm 0,09 mol C.

→ vào Y bao gồm 0,09 mol co và CO2 (bảo toàn C) → gồm 0,11 mol H2O

→ m
Y = 0,09 × 44 + 0,11 × 18 - 0,18 × 16 = 3,06 gam. → d
Y/H2 = 3,06 ÷ 0,2 ÷ 2 = 7,65.

Chọn giải đáp C.

p/s: bài toán này khai quật điểm quan trọng đặc biệt Fe2O3 và Cu
O gồm M = 160 và 80 + bản chất CO với H2 cùng nhận 1 O.

C + H2O →t° CO + H2x        →                   x →       x    mol

C + 2H2O →t° CO2 + 2H2y    →           y     →    2y

→ n
X = 2x + 3y = 15,6822,4= 0,7 (1)

n
NO = 8,9622,4= 0,4 mol

Bảo toàn electron: 2.n
Cu = 3.n
NO

&r
Arr; 2.n
Cu = 3.0,4 &r
Arr; n
Cu = 0,6 mol

n
Cu = n
O (trong oxit làm phản ứng) = n
CO +n
H2

&r
Arr; 0,6 = 2x + 2y (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,2 và y = 0,1

→ %VCO = 0,20,7.100%= 28,57%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) lỏng lẻo qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng tất cả tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Công thức của oxit fe và tỷ lệ thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng?


A. Fe3O4; 75%


B. Fe2O3; 75%


C. Fe2O3; 65%


D. Fe
O; 75%


Câu 2:


Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp tất cả Cu
O với Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được hóa học rắn X với khí Y. Mang lại Y hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Hóa học rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Cực hiếm của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 6,72


D. 3,36


Câu 3:


Hỗn vừa lòng X tất cả Cu
O với Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bởi dung dịch HCl dư, sau bội nghịch ứng nhận được dung dịch đựng 85,25 gam muối. Phương diện khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho các thành phần hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội lỏng lẻo qua hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) thì nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


A. 76,755


B. 73,875


C. 147,750


D. 78,875


Câu 4:


Cho tương đối nước trải qua than rét đỏ thu được tất cả hổn hợp khí X bao gồm CO2, CO, H2. Cục bộ lượng khí X toàn vẹn khử không còn 48 gam Fe2O3 thành Fe cùng thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí X là:


A. 14,28


B. 28,57


C. 13,24


D. 16,14


Câu 5:


Dẫn trường đoản cú từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch đựng Na
OH 1M cùng Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa sản xuất thành sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn.


A. 5 gam


B. 15 gam


C. 20 gam


D. 10 gam


Câu 6:


Hỗn thích hợp X có Fe
O, Fe2O3 với Fe3O4.Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho cục bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, cho đến lúc phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Cực hiếm của m là:


A. 7,12


B. 13,52


C. 6,8


D. 5,68


Bình luận


phản hồi
TÀI LIỆU VIP bammihanquoc.com
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại bammihanquoc.com


*

link
tin tức bammihanquoc.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *