CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ 2 LỚP 3, TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ 2

Các dạng bài tập Toán lớp 3 học kỳ 2

A. Các dạng toán nổi bật trong đề thi học kì 2B. Đề thi thử học kì 2 lớp 3 năm học 2021 - 2022

Các dạng vấn đề lớp 3 trong các đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán lớp 3 vày đội ngũ thầy giáo viên của Vn
Doc biên soạn bao hàm 8 dạng bài bác tập Toán lớp 3 học tập kỳ 2 hay gặp gỡ nhất kèm câu trả lời trong đề Toán lớp 3 học kỳ 2 (biên soạn theo Thông bốn 22). Mong muốn tài liệu này giúp những em học viên lớp 3 từ bỏ ôn luyện và vận dụng các kiến thức sẽ học vào việc giải bài xích tập toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2


A. Các dạng toán điển hình trong đề thi học tập kì 2

1. Dạng 1: Đọc với viết các số có 4 chữ số, bao gồm 5 chữ số

Bài 1: Điền vào chỗ trống theo mẫu

64284Sáu mươi bốn nghìn nhì trăm tám mươi tư
30481 
89329 
 Mười bố nghìn sáu trăm chín mươi hai
 Hai mươi nhị nghìn một trăm bảy mươi ba

Bài 2: Điền vào nơi trống theo mẫu

6482Sáu nghìn tứ trăm tám mươi hai
2834 
8390 
 Năm nghìn tư trăm bảy mươi
 Chín ngàn sáu trăm chín mươi bảy

2. Dạng 2: bài bác tập về so sánh

Bài 3: Điền lốt , = phù hợp vào nơi chấm

a, 63578 … 63859 b, 83982 … 82648

c, 73528 … 72546 d, 60728 … 60274

e, 82944 - 12834 … 68274 f, 14576 + 15472 … 30278

g, 70000 + 30000 … 100000 h, 90000 - 30000 … 20000 + 40000

Bài 4: Viết những số tiếp sau đây theo trang bị tự từ to đến bé:

a, 28429, 58937, 68274, 92774, 52647

b, 78489, 83789, 25464, 39582, 13935

c, 63882, 90039, 13849, 34958, 49028

Bài 5: Viết các số dưới đây theo máy tự từ bé xíu đến lớn


a, 29479, 62457, 82756, 35375, 18930

b, 82308, 24895, 84748, 93784, 72547

c, 17384, 29573, 84933, 28495, 54483

3. Dạng 3: Tính

Bài 6: Đặt rồi tính:

a, 50330 : 7b, 72300 : 4c, 7439 x 6d, 16373 x 2
e, 62847 + 17384f, 39792 + 52747g, 89249 - 18492h, 92949 - 37495

Bài 7: Tính:

a, 72947 + 18832b, 27348 + 38548c, 62849 - 27838
d, 82957 - 28485e, 6287 x 7f, 8758 x 4
g, 11106 : 9h, 62842 : 2 

4. Dạng 4: triển khai phép tính

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức:

a, 627 x 8 + 618b, 738 x 2 - 299c, 624 x (2 - 2) + 3929
d, 525 - 175 : 5e, 37 x 8 - 120f, 53 x 7 + 120

Bài 9: Tính quý giá của biểu thức:

a, 135 x 4 + 129 : 3b, 696 : 3 + 528 x 2
c, 682 x 2 - 525 : 5d, 270 : 9 + 482 x 3

5. Dạng 5: tìm X

Bài 10: tra cứu X, biết:

a, (X + 5) x 6 = 54b, (56 - X) : 6 = 9
c, (X - 1) x 7 = 21 d, (4 + X) x 6 = 54

Bài 11: tìm X, biết:

a, X + 28547 = 72643b, 14823 + X = 25462
c, X - 72847 = 14352d, 51687 - X = 27482

6. Dạng 6: bài bác tập liên quan tới các đại lượng

Bài 12: Điền số tương thích vào nơi chấm:

a, 10m = …cmb, 3dm = …cmc, 4m = …dm
d, 2m30dm = …cme, 10kg40g = …gf, 2kg = …g
h, 3hg10g = …gi, 2 giờ = … phútk, 3 ngày 12 giờ = … giờ

7. Dạng 7: bài toán có lời văn

Bài 13: Một quầy tập hóa tất cả 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó bao gồm bao nhiêu dòng cốc

Bài 14: Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ chỗ đến 81 tín đồ ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 fan đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa mới đủ chỗ

Bài 15: có 360 quyển sách xếp phần nhiều vào 2 tủ, từng tủ gồm 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn bao gồm là từng nào quyển?

Bài 16: trong một hội thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Bởi vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông với chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn làm cho được từng nào bông hoa vớ cả?

Bài 17: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày đồ vật hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

8. Dạng 8: việc có nguyên tố hình học 

Bài 18: Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu như tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng 28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Bài 19: Để tiếp cận trường hằng ngày Linh phải trải qua 3 đoạn đường. Đoạn đường đầu tiên dài 4000cm, phần đường thứ hai lâu năm 755m và phần đường thứ 3 dài 90m. Hỏi độ nhiều năm quãng đường mà lại Linh nên đi từ bên tới trường hằng ngày là bao nhiêu?

Bài 20: Tính chu vi hình tam giác ABC bao gồm độ dài cạnh AB = 400mm, AC = 45cm, BC = 78cm

Bài 21: Hình tứ giác MNPQ có các cạnh MN = 13cm, NP = 24cm, PQ = 31cm, MQ = 27cm. Tìm kiếm chu vi của tứ giác MNPQ.

Bài 22: Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông. Biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng lớn của hình chữ nhật gồm chu vi 6dm8cm, chiều nhiều năm là một vài bằng số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm một chữ số nhân cùng với 3.


B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 3 năm học tập 2021 - 2022

Đề thi thử học tập kì 2 lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong các 86 284 có giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: quý hiếm của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: quý hiếm của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích s bằng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: tìm kiếm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân vì vậy đào được từng nào mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân như nhau).

Câu 11: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần từ luận

Câu 8: học viên tự đặt phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân đào được số mét mặt đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân đào được số mét đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi thử học tập kì 2 lớp 3 - Đề 2


Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức khắc trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 23 cm.

B. 220 cm.

C. 203 cm.

D. 230 cm.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 bao gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp hai bán kính

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: hiệu quả của phép phân tách 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp tới xếp các số:

a. Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b. Theo vật dụng tự từ béo đến bé.

Câu 3: gồm 30 học viên được xếp thành 5 hàng hầu như nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính giá trị biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp án
CDACCA

Câu 1 (1 điểm):

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng có số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề thi thử học kì 2 lớp 3 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 52 489, 52 844, 52 535, 52 958 số bé bỏng nhất là:

A. 52 489

B. 52 844

C. 52 535

D. 52 958

Câu 2: giá trị của X thỏa mãn X : 4 = 18429 là:

A. X = 72472

B. X = 73814

C. X = 73716

D. X = 72957

Câu 3: Chữ số 4 trong những 48 293 có giá trị là:

A. 40000

B. 4000

C. 400

D. 4

Câu 4: lúc kim nhiều năm chỉ số 12 và kim ngắn chỉ số 5, đồng hồ thời trang chỉ:

A. 15 giờ

B. 16 giờ

C. 17 giờ

D. 18 giờ

Câu 5: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 12dm 3mm = ….mm là:

A. 1203

B. 1230

C. 1320

D. 1302

Câu 6: Phép tính 12894 + 2284 x 5 có tác dụng bằng:

A. 24864

B. 24684

C. 24567

D. 24314

Câu 7: diện tích s của hình vuông có chu vi bởi 28dm là:

A. 49m2

B. 35dm2

C. 28dm2

D. 49dm2

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 37325 + 47248

b) 28471 – 14824

c) 18382 x 4

d) 51240 : 5

Câu 9: tìm kiếm X, biết:

a) 93782 – X = 72837

b) 24280 : X = 4

Câu 10: Để làm cho 5 cái áo cần phải có 40 mẫu cúc áo. Hỏi cùng với 125 cái áo thì nên cần dùng từng nào cúc áo?

Câu 11: hàng số dưới đây có từng nào số hạng?

11, 14, 17, 20, …., 92, 95, 98.

Xem thêm: Mẫu thư mời dự lễ - mẫu giấy mời dự lễ ra mắt (cập nhật 2023)

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

A

C

A

D

D


II. Phần từ luận

Câu 8: học sinh tự để phép tính rồi tính:

a) 37325 + 47248 = 84573

b) 28471 – 14824 = 13647

c) 18382 x 4 = 73528

d) 51240 : 5 = 10248

Câu 9:

a) 93782 – X = 72837

X = 93782 – 72837

X = 20945

b) 24280 : X = 4

X = 24280 : 4

X = 6070

Câu 10:

1 loại áo yêu cầu số cúc áo là:

40 : 5 = 8 (chiếc)

125 mẫu áo cần số cúc áo là:

8 x 125 = 1000 (chiếc)

Đáp số: 1000 mẫu cúc áo

Câu 11:

Số các số hạng của hàng số là:

(98 – 11) : 3 + 1 = 30 (số hạng)

Đáp số: 30 (số hạng)

--------------

Các dạng Toán thường gặp gỡ trong đề thi học kì 2 lớp 3 đang liệt kê đầy đủ kiến thức cơ phiên bản giúp những bậc phụ huynh cầm chắc những dạng bài tập Toán lớp 3 học kỳ 2 trong lịch trình học lớp 3 góp ôn luyện cho các em và download về cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài xích tập Toán lớp 3.

Ngoài các dạng Toán lớp 3 trong những đề thi cuối học kì 2 trên, các em học viên lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 xuất xắc đề thi học kì 2 lớp 3 cơ mà Vn
Doc.com sẽ sưu khoảng và chọn lọc. Mong muốn với số đông tài liệu này, các em học viên sẽ học giỏi môn Toán lớp 3,Tiếng Việt lớp 3 và Tiếng Anh lớp 3 hơn. Chúc những em học tập tốt!

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án (20 đề)
Trang trước
Trang sau

Để học giỏi Toán lớp 3, phần sau đây liệt kê các Đề bình chọn Toán lớp 3 học tập kì 2 gồm các đề kiểm tra giữa kì, cuối kì. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập cùng đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 3.

Tải xuống


Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong số số 8910, 8091, 8190, 8019 là

A. 8910B. 8091

C. 8190D. 8019

Câu 2: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. Độ dài bán kính bằng một phần hai độ dài con đường kính

B. Độ dài đường kính gấp hai bán kính

C. Độ dài những bán kính không bằng nhau

D. Trung khu của hình trụ là trung điểm của con đường kính

Câu 3: Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày nhà nhật. Hỏi ngày thứ nhất tháng 3 thuộc năm là ngày

A. Thiết bị sáu B. đồ vật ba

C. Thứ bốn D. Sản phẩm năm

Câu 4: Một cuộn vải dài 84 m, đã chào bán 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn sót lại bao nhiêu m

A.28 m B. 60 m

C. 24 m D. 56 m

Câu 5: Viết số tương thích vào nơi chấm: 4396, 4397, ..., 4399

A. 4395 B. 4394

C. 4440 D. 4398

Câu 6: Số bé nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau là

A.100B. 101

C. 102D. 103

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Điền dấu >, Câu123456Đáp án
ACBDDC

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng câu trả lời đúng được 0,5 điểm:

a) 2543 99999

e) 43000 = 42000 + 1000 e) 72100 > 72099

Câu 2 (2 điểm):

a.x – 2143 = 4465

x = 4465 + 2143

x = 6608

b.x x 3 = 6963

x = 6963 : 3

x = 2321

Câu 3 (2 điểm):

Với 1 lít xăng, ô tô chạy được quãng đường là

100 : 10 = 10 (km)

Khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng con đường là

8 x 10 = 80 (km)

Đáp số: 80 km

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé xíu nhất bao gồm 4 chữ số thì được hiệu là

A. 98 997B. 98 998

C. 98 999D. 98 987

Câu 2: Viết 1 số có 5 chữ số khác biệt biết chữ số hàng trăm ngàn gấp 3 lần chữ số hàng chục, còn chữ số hàng trăm bằng 1/4 chữ số hàng 1-1 vị. Số chính là

A.29238B. 39134

C. 56228D. 56124

Câu 3: bạn Hồng làm xong bài toán về nhà trong 17 phút. Bạn Mai làm kết thúc bài toán kia trong 1/3 giờ, các bạn Huệ làm kết thúc bài toán kia trong 1/4 giờ, bạn Lan làm chấm dứt bài toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm cấp tốc nhất?

A. Các bạn Hồng
B. Chúng ta Lan

C. Các bạn Huệ
D. Bạn Mai

Câu 4: Hình bên gồm bao nhiêu hình chữ nhật

*

A.1 hình chữ nhật

B.4 hình chữ nhật

C.5 hình chữ nhật

D.9 hình chữ nhật

Câu 5: 5000 Câu123456Đáp án
ADCDBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a)y : 7 = 1569 : 3

y : 7 = 523

y = 523 x 7

y = 3661

b)y × 6 = 5642 – 3668

y × 6 = 1974

y = 1974 : 6

y = 329

c)y – 2018 = 1023 × 5

y – 2018 = 5115

y = 5115 + 2018

y = 7133

Câu 2 (2 điểm):

8 bao gạo nguyên nặng trĩu số kilogam là

8 x 135 = 1080 (kg)

Cửa sản phẩm có toàn bộ số kg gạo là

1080 + 35 = 1115 (kg)

Đáp số: 1115 kg

Câu 3 (2 điểm):

Bạn Đào cài đặt 3 quả trứng hết số tiền là

2000 x 1 + 1000 x 3 + 2 x 500 = 6000 (đồng)

Giá tiền 1 quả trứng là

6000 : 3 = 2000 ( đồng)

Bạn Huệ cài 5 trái trứng thì không còn số chi phí là

2000 x 5 = 10000 (đồng)

Ta có

10 000 = 5000 + 2000 + 6 x 500 = 5000 + 2 x 2000 + 2 x 500

Vậy Huệ hoàn toàn có thể dùng 1 tờ 5000, 1 tờ 2000, 6 tờ 500

Hoặc dùng 1 tờ 5000, 2 tờ 2000, 2 tờ 500

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số ngay lập tức sau số 30014 là:

A. 30013B. 30012

C. 30015 D. 30016

Câu 2: Số “Năm mươi sáu nghìn nhì trăm mười tám” được viết là:

A. 56 281 B. 56 288

C. 56 218 D. 56 118

Câu 3: Một quyển vở giá chỉ 9000 đồng. Bà mẹ mua 3 quyển vở, chị em phải trả cô bán sản phẩm số tiền là:

A. 27000 đồng B. 27 đồng

C. 72000 đồng D. 12000 đồng

Câu 4: Đồng hồ A chỉ mấy giờ?

*

A. 2 tiếng đồng hồ 5 phút. B. 2 tiếng 10 phút.

C. 2 tiếng đồng hồ 2 phút. D. 1 giờ đồng hồ 10 phút.

Câu 5: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số cùng số bé dại nhất có ba chữ số là:

A. 9899B. 9999

C. 9888D. 8888

Câu 6:

*

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a.63754 + 25436 b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4 d. 72296 : 7

Câu 2: Điền lốt (, =) thích hợp vào chỗ chấm

a) 9102....9120 b) 1000g ....1kg

7766....7676 1km....850m

Câu 3: tất cả 18 bao gạo được xếp đều lên 2 xe. Hỏi 5 xe cộ chở như vậy được từng nào bao gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp án
CCABAC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a.63754 + 25436 b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4 d. 72296 : 7

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2 (2 điểm):

a) 9102 7676 1km > 850m

Câu 3 (2 điểm):

Số bao gạo được xếp đông đảo lên từng xe là:

18 : 2 = 9 (bao) (1điểm)

Số bao gạo 5 xe chở được là:

9 x 5 = 45 (bao) (1điểm)

Đáp số: 45 bao gạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 5 là

A. 410 B. 500

C. 104 D. 320

Câu 2: Thay những giá trị a, b để được hiệu quả đúng: 45a37 > 458b7

A.a = 8, b = 2B. A = 7, b = 1

C. A = 8, b = 6D. A = 8, b = 9

Câu 3: hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác

*

A.5 tam giác, 10 tứ giác

B.10 tam giác, 10 tứ giác

C.10 tam giác, 5 tứ giác

D.5 tam giác, 5 tứ giác

Câu 4: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 20 cm. Diện tích hình vuông đó là

A.35 cm2B. 25 cm2

C. Trăng tròn cm2D. 30 cm2

Câu 6: năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn nữa một nửa tuổi anh là 2. Hỏi trước đó mấy năm tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em

A. 3 năm
B. 4 năm

C. 5 năm
D. 7 năm

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a.37 x 18 – 9 x 14 + 100

b.15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

Câu 2: Có cha bao gạo nặng tổng cộng 131 kg. Biết rằng nếu chế tạo bao đầu tiên 5 kg với bao thiết bị hai 8 kilogam thì 3 bao gạo nặng bởi nhau. Hỏi mỗi bao đựng từng nào kg gạo?

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều nhiều năm thì diện tích s giảm đi 120 cm2. Tìm kiếm chiều lâu năm hình chữ nhật đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *